Thursday, February 24, 2011

RFA - Liên thành trả lởi phỏng vấn về Mậu thân


35 - Hoa binh kieu VC ** RFA 7 mau than Viet Nam

http://www.youtube.com/watch?v=xr4wolpc5lU&feature=related


No comments: