Sunday, November 8, 2009

Tuan Phan -Đây mới đúng là Bọn Súc Sinh trong đòan thể PGHH

Đây mới đúng là Bọn Súc Sinh trong đòan thể PGHH!!!

Tên côn đồ đầu đường xó chợ, Chí Phèo Làng Lưới Nguyễn Phước Ngươn aka <nguoidanmientay1939@...> sinh năm 1957, chửi ai là súc sinh thì mặc kệ nó, cứ LÔI CỔ Thầy của nó là Nguyễn Long Thành Nam và Chủ của nó là cặp vợ chồng Trần Văn Tài – Nguyễn Hùynh Mai cùng Giáo Hội PGHH Hội Trưởng Nguyễn Thành Long thuộc phe nó ra để vạch mặt cho thiên hạ thấy Bọn Nầy mới đúng là BỌN SÚC SINH. Bằng chứng:

- Nguyễn Long Thành Nam (đã chết), từ quê ngòai Bắc vào Nam rất sớm, có lẽ vào giữa Thế chiến chiến thứ hai, vừa hoạt động trong đòan thể Phật Giáo Hòa Hảo nhưng đồng thời vừa làm MẬT THÁM cho Tây (Phòng Nhì Pháp - Deuxième Bureau), theo tiết lộ trong Tập san Đuốc Từ Bi số 40.

Theo người hiểu chuyện cho rằng Nguyễn Long Thành Nam thừa lệnh Phòng Nhì Pháp, từ ngòai Bắc vào Nam, xâm nhập để họat động tình báo trong đòan thể PGHH và các chế độ miền Nam từ thời Bảo Đại đến 30-4-1975, kể cả ở hải ngọai cho đến khi ông ta chết năm 1989.

Bằng chứng, trong Đuốc Từ Bi số 40, ngòai việc tiết lộ Nguyễn Long Thành Nam làm việc cho Phòng Nhì Pháp, còn kể chuyện vào năm 1960, một số quân nhân VNCH thân Pháp đảo chánh chế độ Đệ I VNCH, thất bại trốn sang Miên, được một ân nhân ẩn danh giúp đỡ, mà thực sự không ai khác là Nguyễn Long Thành Nam đã lưu vong sang Miên trước đó từ năm 1956 cho đến 1963! Vào tháng 4-1975, Nguyễn Long Thành Nam di tản và định cư tại California Hoa Kỳ, song ông ta thường xuyên sang Pháp, có lẽ để tiếp tục thi hành nhiệm vụ của một nhân viên tình báo Pháp trung kiên suốt hơn nửa thế kỷ!

Nhờ kinh doanh hải sản thành công từ thời VNCH mà không rõ nguồn gốc vốn liếng, Nguyễn Long Thành Nam rất giàu có, di tản sang Mỹ tiếp tục nghề nghiệp “sát sinh tập thể” với một công ty hải sản, thu dụng một số nhân công gốc tín đồ PGHH. Ông ta viết quyển “Phật Giáo Hòa Hảo trong dòng lịch sử dân tộc” tham khảo nhiều tại liệu riêng của mật thám Pháp, đề cao phe phái hơn là lịch sử trung thực. Trong quyển nầy, Nguyễn Long Thành Nam phạm đại trọng tội là đã tự tiện SỬA ĐỔI, thêm bớt từ ngữ của tất cả Tám Lời Khuyên của Đức Hùynh Giáo Chủ theo ý riêng, tán thành sự bất kính của người ngòai đạo đối với Ngài. Sau đây chỉ nêu 2 trong 8 Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Hùynh Giáo Chủ mà Nguyễn Long Thành Nam đã dám tự tiện sửa đổi:

DẪN CHỨNG 1: Lời Khuyên thứ nhất của Đức Hùynh Giáo Chủ, nguyên văn: “ĐIỀU THỨ NHẤT: Ta chẳng nên uống rượu, cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam-cang ngũ-thường.’

Nguyễn Long Thành Nam tự tiện sửa đổi, thêm bớt: “Điều 1: Không sống trác táng , phải trọng luân thường đạo lý.” (Sđd trang 239)

DẪN CHỨNG 2: Lời Khuyên thứ tám của Đức Hùynh Giáo Chủ, nguyên văn: ĐIỀU THỨ TÁM: Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu-dắt lẫn nhau vào con đường đạo-đức, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây-Phương an-dưỡng mà học Đạo cho hoàn-toàn đặng trở lại cứu-vớt chúng-sanh.

Nguyễn Long Thành Nam tự tiện sửa đổi, thêm bớt: Điều thứ 8: Phải thương yêu, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức tu hiền, cứu độ chúng sanh. (sđd trang 239). Đồng thời ông ta xóa bỏ hòan tòan đọan cuối rất quan trọng sau đây trong Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Hùynh Giáo Chủ:

“Tất cả thiện-nam tín-nữ trong tôn-giáo nhà Phật, lúc rãnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ-gìn phong-hóa nước nhà, giữ những tục-lệ chơn-chánh, bỏ tất cả những sự dị-đoan mê-tín thái-quá mà làm cho đạo-đức suy-đồi.

Đạo-pháp thường hay dung với hòa,

Xét người cho tột xét thân ta.

Nếu người rõ phận vui lòng thứ,

Ta thứ được người, người thứ ta.

Xin hỏi tòan thể tín đồ các tôn giáo, thí dụ Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, xưa nay có ai dám tự tiện sửa Lời Phật Dạy trong Kinh Điển hay Lời Chúa Dạy trong Kinh Thánh không? Tín đồ chỉ trích dẫn nguyên văn Lời các Ngài để tìm hiểu nghĩa lý mà tu hành. Tại sao Nguyễn Long Thành Nam không đem nguyên văn Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Hùynh Giáo Chủ rất ngắn, không đầy một trang giấy vào sách mà tự tiện sửa đổi, thêm bớt lời văn của Ngài? Có phải Nguyễn Long Thành Nam làm chuỵên tội lỗi nầy theo ý riêng như để tỏ ra hắn khôn ngoan, tài giỏi hơn Đức Hùynh Giáo Chủ không!

Với hành động trên và làm mật thám cho Tây tức là Việt Gian trong khi tòan dân kháng chiến chống Tây giành độc lập, Nguyễn Long Thành Nam đúng là đồ súc sinh vậy!

- Nguyễn Hùynh Mai, <huynhmai@...>, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Thu, nhưng có tà tâm khi bà ta (hay mẹ là bà Nguyễn Hòa An?) cố ý ghép họ Nguyễn với họ Hùynh (họ của xác phàm Đức Hùynh Giáo Chủ) thành tên hiệu “Nguyễn Hùynh Mai”.

Tên Lê Phước Sang cũng tự tiện dùng họ Hùynh trong các bí danh đặt cho các đàn em, kể cả tên cán bộ VC Lê Công Đa (có bí danh là “Hùynh Thơm”), đàn em “Hùynh Phước Long” (tên thật là Nguyễn Khắc Phú), Nguyễn Ngọc Sơn có bí danh là “Hùynh Kim”, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH phe thứ tư ở Nam California!

Lúc nhỏ, Nguyễn Hùynh Mai theo học trường Tây, rồi vào Viện Đại Học Vạn Hạnh của đám Sư Việt Cộng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Ấn Quang). Lấy Trần Văn Tài là một tín đồ Tin Lành, di tản sang Mỹ rất sớm, bắt đầu mon men vào Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo với một kiến thức rất hạn hẹp đôi khi sai lệch về Phật Giáo Hòa Hảo, kèm theo sự tôn thờ các Sư VC thích Minh Châu, Mãn Giác, Quảng Độ, Trí Quang, Nhất Hạnh, các giáo sư Đòan Viết Họat, Trần Quang Thuận như …các thần tượng!

Sau khi cha chết năm 1989, Nguyễn Hùynh Mai cùng chồng Trần Văn Tài, nắm lấy Tập san Đuốc Từ Bi, bắt đầu tạo vây cánh, để khống chế Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại miền Nam California, rồi ly khai Giáo Hội PGHH Hải Ngọai độc nhất lúc ấy do ông Thái Hòa làm Hội Trưởng, mở màn sự phân hóa đòan thể PGHH ở hải ngọai; sau đó dựng lên Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo mà hiện nay do ông Nguyễn Thành Long làm Hội Trưởng.

Về gia đình Nguyễn Long Thành Nam, không nghe ai nhắc đến các em trai của Nguyễn Hùynh Mai, chỉ được biết vài em gái: một người ở London, Anh quốc, còn lại ở Mỹ. Tất cả em gái của Nguyễn Hùynh Mai đều rất giống cha, đúng là gái Việt thuần túy da vàng mũi tẹt, thua xa chị Hai Nguyễn Hùynh Mai có nét đẹp Tây phương, trắng trẻo, cao lớn, tương tự Penelope Faulkner (Ỷ Lan), vợ sau của tên cán bộ thông tin VC Võ Văn Ái ở Paris! Có lẽ Nguyễn Hùynh Mai đặc biệt sinh ra trong thời gian Nguyễn Long Thành Nam đang làm mật thám cho Tây nên cô ta mới thừa hưởng bề ngòai khác hẳn các đứa em gái trong gia đình!

Nguyễn Hùynh Mai vốn là một cô gái nhà giàu, có học thức, lớn lên lấy chồng đàng hòang. Gia đình cha mẹ lại có thế lực nên trong biến cố 30-4-1975 họ không hề trải qua sự thống khổ của cảnh sinh ly tử biệt như hàng triệu người Việt khác, mà trái lại họ di tản rất sớm sang Mỹ, tiếp tục sống đời sung sướng còn hơn ở Việt Nam . Nhưng Nguyễn Hùynh Mai cam tâm nhục mạ giới phụ nữ VNCH, gồm cả phụ nữ nguyên quán làng Hòa Hảo (Thánh Địa PGHH) là các người Vợ có Chồng đang ở trong tù “cải tạo” VC khi bà ta kể chuyện trại tỵ nạn, rồi bắt sang chuyện trại tù VC, liên quan gia đình của bà ta như sau:

“…Mình biết rằng trong trại có nạn đĩ điếm, hút sách, buôn lậu, cường hào ác bá v.v…. Nhưng tại sao những việc đó xảy ra? Có phải vì hòan cảnh? Có ai biết được khi túng quẫn, đói khổ, mình sẽ trở thành người như thế nào? Có ai chắc chắn được mình luôn tốt đẹp, trong sạch trong mọi trường hợp?

Ngay cả mình, nếu Tài đi học tập mà con đói, có chắc mình không lấy cán bộ để nuôi con? Hoặc có thể trở nên một người xấu xa hơn?...” (Sách “Cô Bé Làng Hòa Hảo”, trang 457). Gieo rắc và cổ xúy tư tưởng vô đạo đức, phản bội chồng, kẻ mạo xưng “cô bé làng Hòa Hảo” Nguyễn Hùynh Mai đúng là đồ súc sinh!

- Trần Văn Tài tốt nghiệp Khóa 1 Chính Trị Kinh Doanh VĐH Đà Lạt, tín đồ Tin Lành, từng phục vụ Văn Hóa Vụ của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Lấy được vợ là Nguyễn Hùynh Mai, tên nầy như “chuột sa hũ nếp”, thừa hưởng gia sản bên vợ qua một Công ty hải sản đông lạnh ở Nam California và ngôi nhà dùng làm Trụ Sở Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại 2114 W. Mc Fadden, Santa Ana, CA 92704, do hắn đứng tên owner. Hắn cùng vợ còn là chủ nhân giấu mặt của các tổ chức ngọai vi khác thuộc Băng Đảng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo hải ngọai, có tay sai thân tín là “giáo sư” Nguyễn Thanh Giàu.

Năm 1999, Trần Văn Tài về Việt Nam, giao hảo với cán bộ VC ở Hà Nội và Saigon, làm tiệc lớn đãi đồng môn CTKD Đà Lạt để gây thiện cảm, bắt đầu sự nghiệp buôn bán hải sản đông lạnh với VC trong nước. Trở về Mỹ, Trần Văn Tài chủ xướng gây chia rẽ đòan thể Phật Giáo Hòa Hảo bằng cách ra lệnh Giáo Hội PGHH Nam California ly khai Giáo Hội phe ông Thái Hòa ở Maryland, rồi thời gian sau dựng lên Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thứ BA cũng trụ sở tại Nam California, song song với hai Giáo Hội phe Thái Hòa và Nguyễn Văn Cội. Mấy năm đầu, Trần Văn Tài nắm giữ chức vụ “khiêm tốn”, giao chức Hội Trưởng Trung Ương cho ông già Trần Văn Tươi tự Sáu Rớt, cựu Đại tá Tỉnh Trưởng An Giang.

Nhưng khi Trần Văn Tài bắt đầu làm ăn khấm khá với VC trong nước thì hắn “ở sau rèm nhiếp chính”, giao Giáo Hội cho tay sai thân tín là “giáo sư” Nguyễn Thanh Giàu cùng người thân cận dễ bảo là Nguyễn Thành Long, nguyên giáo sư Hiệu Trưởng Trung Học Chưởng Binh Lễ, Long Xuyên.

Hiện nay gia đình Trần Văn Tài giàu sụ nhờ trực tiếp đi về Việt Nam làm ăn buôn bán hải sản đông lạnh với VC nhưng vẫn không buông tha Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, đang tạo ra sự tranh chấp quyền hành trong Giáo Hội để tìm tay sai tin cẩn sau khi Nguyễn Thành Long mãn phần vì già yếu, bệnh tật. Vợ chồng Trần Văn Tài - Nguyễn Hùynh Mai được VC tin cậy nên có thể sẽ được VC chọn làm Đại Biểu Việt Kiều với cặp vợ chồng Lê Văn Chiêu – Quách Thị Yến (Lee’s Sandwiches) như hai “gương mẫu kinh doanh ” mời về Hà Nội dự Đại Hội 650 Việt Kiều + 350 Việt Cộng tháng 11-2009. Về Việt Nam giao thương và cấu kết VC bóc lột dân nghèo trong nước, tên Trần Văn Tài, cựu sĩ quan VNCH, xưng là tín đồ PGHH đúng là đồ súc sinh không?.

Tóm lại gia đình Nguyễn Long Thành Nam, gồm cha, con gái, rể đều là đồ súc sinh!

Tên Tên côn đồ đầu đường xó chợ, Chí Phèo Làng Lưới Nguyễn Phước Ngươn aka <nguoidanmientay1939@...> sinh năm 1957, làm tay sai cho gia đình súc sinh gồm thầy nó là Nguyễn Long Thành Nam , chủ nó là cặp súc sinh Trần Văn Tài – Nguyễn Hùynh Mai thì tên Nguyễn Phước Ngươn nầy còn tệ hơn…đồ súc sinh!

Tuấn Phan

No comments: