Saturday, July 17, 2010

Tôn giao quốc doanh -Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản

Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản

- Sơn Tùng -

Cuộc chiến Quốc Cộng do Hồ Chính Minh, tên tay sai của Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản khởi động đã gây nên tang thương cho dân tộc Việt kể từ 1945 đến nay.

Cuộc chiến quá nhiều bất công công cho chính quyền cũng như nhân dân miền Nam luôn trong tư thế tự vệ cuộc xâm lược vĩ đại của CS băc Việt dưới sự yễm trợ hùng hậu của Liên Xô, Trung Cộng cùng các nước trong khối cộng sản thời bây giờ.

Trong thời gian chiến tranh muốn thắng địch, huy động tất cả nhân lực, tài lực để cung ứng cho nhu cầu chiến trường cấp bách " viện binh như cứu lửa" thế mà cuộc chiến " huynh đệ tương tàn" này những bất công cho nhân dân miền Nam do những tên chúa đảng đầu trọc , bạo chúa áo đen những nhà trí thức, quan chức VNCH đã đâm những nhát dao trí mạng vào nhân dân và quân đội của miền Nam VN,chính quyền luôn nằm trong tình trạng " tứ bề thọ địch thù trong giặc ngoài".

Thù trong không phải do cấp lãnh đạo của miền Nam gây ra, nhưng do những tên "ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản" những kẽ "NGU" làm tay sai cho CS luôn khuấy động nhằm mục đích tạo lên những xáo trộn chánh trị, bất ổn hậu phương để "lật đổ chính quyền miền NamVN rước CSBV đặt một nền đô hộ của thực dân đỏ tại miền Nam

Người chiến sĩ oai hùng ngoài trận tuyến, từng phút, từng giờ, từng ngày đối đấu với SCBV xâm lược , đem sinh mạng ra bảo vệ lảnh thổ miền Nam tự do thân yêu, bảo vệ sự an lành của nhân dân thì tại hậu phương những tên chính khách salon, những tên phản trắc luôn tìm đủ mọi cách để chống phá chính quyền của hai nền Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hoà của , đám xôi thịt lợi dụng dân chủ tự do đã sinh ra lắm "quái thai" gồm : Phong Trào Dân Tộc Tự Quýêt của Trần Văn Ðôn , Thành Phần Thứ Ba của Dương Văn Minh, Phụ Nữ Ðòi Quyền Sống của bà Ngô Bá Thành, Phật Giáo Tranh Ðấu của Ấn Quang do chúa đảng đầu trọc Trí Quang , Huỳnh Liên lãnh đạo.

Phía Công giáo thì có " Công Giáo và Dân Tộc" của Linh Mục Thanh Lãng , Thanh Sinh Công … Cùng một số LM "Cấp tiến" như : Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, , Trương Bá Cần (Trần Bá Cường )… .

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam gồm những tên khoa bản miền Nam LS Nguyễn Hữu Thọ, KTS Huỳnh Tấn Phát, BS Phùng Văn Cung, LS Trịnh Ðình Thảo, BS Dương Huỳnh Hoa, LS Trương Như Tản (định cư tại Pháp)…
Miền trung VN thì các lực lượng tranh dấu quyết liệt với chính quyền VNCH gồm BS Lê Khắc Quyến, GS Tôn Thất Dương Kỵ, GS Tôn Thất Dương Tiềm, GS Hoàng Phủ Ngọc Phan, GS Lê Văn Hảo v.v. còn nhiều và rất nhiều.

Những lực lượng tranh đấu được thành lập nhằm mực đích " lật đổ chính quyền " như đã nêu trên , cùng những tổ chức rất là bất ổn như Sinh Viên Tranh Ðấu, Phật Tử Quyết Tử, Thanh Niên Tranh Ðấu…tất cả đều nằm trong quỷ đạo điều khiển của cộng sản miền Bắc.

Tại trung tâm Thủ Ðô luôn có biến động gây xáo trộn và tạo sự chú ý của công luận quần chúng và quốc tế tất cả là chủ trương và chính sách mà Hà Nội luôn đeo đuổi để tạo bất lợi cho chính phủ phải tính đến là từng giờ. Với những thế lực thù địch : Phật giáo Tranh Ðấu, Sinh Viên Tranh Ðấu, Luật Sư Tranh Đấu, Ký Giả Ăn Mày tranh đấu, Thanh Sinh Công Tranh Ðấu…

Bên ngoài miền Nam thì tại Paris cũng không ít tổ chức nhằm mục đích vận động thế giới bôi tro tret trấu vào chính quyền VNCH trong nhiệm vụ tự vệ để bảo vệ phần đất tự do. Trong những khuôn mặt nổi chống phá nhất là cũng đầy đủ hai tôn giáo như Hoà Thương Thích Thiện Châu và Ni Sư Mạn Ðà La thành lập cái gọi là " Uỷ ban đòi hoà bình và dân chủ cho miền Nam Việt nam, "Tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris". Hợp sưc với Thiền Sư Thích Hạnh, Thích Chân Không ( Cao Ngọc Phượng) Võ Văn Ái …

Công giáo thì các linh mục cấp tiến LM Nguyễn Ðình Thi, LM Trần Tam Tỉnh (Canada) Lm Vương Ðình Bích ( Tây Ðức )…Những cựu quan chức cùng tướng lãnh của VNCH sống lưu vong an nhàn nơi đất Pháp cũng tích cực tham gia vào lực lượng "Chống Mỹ Thiệu" gồm những vị từng một thời gây "giông bão" ở miền Nam như cựu: Ðại Tướng Nguyễn Khánh, trung tá Trần Ðình Lan, đại tá Ðổ Khắc Mai, Trung tá Vương Văn Ðông, Trung tá chiến tranh tâm lý Nguyễn Văn Châu bộ trưởng Âu Trường Thanh, Hồ Thông Minh.v.v.( trích MTDTGPMN ,chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời tại hội ngị Paris về Việt Nam trang 450-451* do Nguyễn Thị Bình cùng một số cán bộ CS cao cấp thực hiện,do nhà Xuất Bản Trị Quốc Gia 24 Quang Trung Hà Nội phát hành tháng 12-2000 )

Với những lực lượng chống chính quyền như đã nêu trên đã đủ cho chính phủ của VNCH sụp đổ ??? Xin thưa đã quá đủ còn dư để giựt sập một hệ thống chính quyền dù có củng cố địa vị vững chắc đến đâu như Marcos của Phi Luật Tân hay Suharto của Nam Dương trong vòng một tháng là sụp đổ ngay. Trong lúc hai nước này không có chiến tranh như Việt Nam phải đương đầu với lực lượng gian manh quỷ quyệt ,hùng hậu CS xâm lược từ phương Bắc.

*Tuy nhiên với những sách báo của Việt Cộng thường không được minh bạch, luôn bẻ cong ngòi bút để to son đánh phấn tạo hào quang để phần lợi về cho chúng nên người viết xin trích dẫn những đoạn mà nêu danh tánh quý vị lãnh đạo tôn giáo hay cựu quan chức của VNCH sống tại Pháp hay các quốc gia khác nếu vị nào còn tại thế thì xin lên tiếng xác nhận để rộng đường dư luận :

- Hoà Thượng Thích Thiện Châu

Trong cuốn Mặt Trận Dân Tộc Giải PhóngMiền Nam và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời tại Hội Nghị Paris Về VN Phan Nhẫn viết : "giữa giòng Paris hoa lệ, chúng tôi đã tiếp xúc và trao đổi với Hòa Thượng Thích Thiện Châu và Ni Sư Mạn Ðà La , hai tiến sĩ Ðông phương học yêu nước đang lãnh đạo Hội Phật tử Việt kiều hải ngoại tập hợp đông đủ trí thức Việt kiều có tinh thần dân tộc.

Thượng Toạ thường bộc bạch với chúng tôi ngay trong giới Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng có nhiều khuynh huớng khác nhau , chịu ảnh hưởng của các thế lực Phật giáo khác nhau ở Nam Việt Nam. Tuy Hội Phật Tử hải ngoại do Thượng tọa đứng đầu hoàn toàn tán thành đường lối chống Mỹ cứu nước Của Mặt Trận Dân Tọc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam nhưng hội không gia nhập Hội Việt Kiều Yêu Nước để tiện việc liên lạc với Phật giáo trong nước đồng thời tranh thủ rộng rãi dư luận Phật giáo thế giới cũng như những người Việt Nam theo đạo Phật sống ở nước ngoài.

Trong năm 1969 khi chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập, Thượng toạ đã chuyển về cho Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ( Viện trưởng Viên Hoá Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) ở Sàigon bức thư thăm hỏi ân cần của Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thị Bình. Trong suốt những năm tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam, thông qua Thượng tọa , chúng tôi đã truyền đạt đến nhiều Hòa Thượng thượng tọa, cư sĩ Phật giáo từ Saigon sang, về lập trường quan điểm của Mặt Trận Giải Phóng và Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời đối với sự nghiệp giải phóng miền nam Việt Nam , thống nhất đất nước, đặc biệt là chính sách của Mặt trận đối với Phật giáo…

Ðiều mà chúng tôi nhớ mãi là ngày 30-4-1975 vào lúc 7 giờ sáng giờ Paris, Thượng toạ là người đầu tiên gọi điện thoại cho chúng tôi, báo tin mừng Saigon đã được hoàn toàn giải phóng . Ngay trong ngày hôm ấy , Thượng toạ đã dẫn đầu một đoàn Phật tử Việt kiều ở Pháp mang lẵng hoa đến trụ sở đoàn chúc mừng nhân dân Việt Nam đã toàn thắng….
Năm 1998 Thượng toạ viên tịch tại Paris, chúng tôi đả đến dự lễ truy điệu tổ chức tại Viện Ðại Học Vạn Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thắp nén hương vĩnh biệt Thượng toạ, chúng tôi bồi hồi tưởng nhớ các cố Hòa Thượng Thích Quảng Ðức, Thích Thiện Hào, Thích Thiện Hoa, Thích Ðôn Hậu, Ni Sư Huỳnh Liên, Quách Thị Trang, Nhất Chi Mai cùng hằng nghìn tín đồ Phật giáo luôn có mặt ở tuyến đầu trận địa chống Mỹ Nguỵ những người làm rạng rỡ truyền thống yêu nước của Phật giáo trong cuộc chiến giải phóng dân tộc suốt 30 năm ròng …." (ngưng trích)

Theo như Phan Nhẫn một đảng viên CS cao cấp là thành viên của cái gọi là CPCMLT tại hoà đàm Paris, đã viết những gì công đức từ những vị cao tăng cũng như chức sắc của Phật giáo chứng tỏ quí vị đã đóng góp tích cực cho CS lật đổ chính phủ VNCH gây nên một cuộc thảm họa cho dân tộc Việt Nam,quý vị đã lợi dụng Phật giáo để hoạt đầu chính trị

Về phần những linh mục "cấp tiến của Công giáo La Mã thì Phan Nhẫn cũng đã nêu tên một số linh mục như sau:

(...trong suốt 7 năm hoạt động ở Paris, địa chỉ mà hầu như chúng tôi có mặt hằng tuần là số nhà 18 đường Cardinal Lemoine, trụ sở của nhóm Linh mục cấp tiến Nguyễn Ðình Thi với tên gọi ban đầu là " Cộng Ðồng Việt nam" ( communaute’Vietnamienne) sau này mở rộng thành " Huynh Ðệ Việt Nam" ( Fraternite’ Việtnamienne ) thu hút thêm nhiều người Thiiên Chúa giáo có thiện chí với sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam….

Ngày 2-9-1969 , khi Chủ tích Hồ Chí Minh qua đời, ở Saigon Giáo sư Lý Chánh Trung đã viết bài ca ngợi công đức của Người (HCM) đăng trên một số nội san, còn tại Paris thì nhóm Limh mục cấp tiến Nguyễn Ðình Thi, Vương Ðình Bích (ở Tây Ðức ) Trần Tam Tỉnh (ở Canada) đã tổ chức truy điệu người rất tọng thể, thu hút đông đảo trí thức và tín đồ Thiên Chúa giáo tham gia. Ðược mời đến tham dư và mục kích lễ truy điệu Người theo nghi thức tôn giáo, chúng tôi càng hiểu rõ lập trường dấn thân của lực lượng Thiên chúa giáo ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Sau lễ truy điệu này Linh mục Vương Ðình Bích và một vàii Linh Mục khác đã trở về Saigon tăng cường cho lực lượng Công gíao tiến bộ trong nước, mở ra một thời kỳ mới, hoạt động có sự phối hợp giữa lực lượng trong và ngoài nước, tranh thủ được sự ủng hộ của của giới Thiên chúa giáo trong và ngoài nước, tranh thủ được sự ủng hộ của giới thiên chúa giáo cấp tiến trên thế giới , góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao của nhân dân miền Nam, Việt Nam…

Ngày nay khi mà toàn thề người công giáo Việt Nam đang kề vai sát cánh cùng nhân dân cả nước xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh công bằng (sic) dân chủ (sic) văn Minh (sic)** chúng tôi càng nhận rõ công lao to lớn của lục lượng Công giáo tiến bộ chọn con đường đi với Ðảng Cộng Sản Việt Nam, họ có quyền tự hào vì đã dẫn dắt giáo dân đi cùng với dân tộc , họ cũng có quyền tự hào vì đã rửa nhục cho Giáo Hội Công Giáo VIệt Nam…trang 448 ( ngưng trích)

Nếu như những gì Phan Nhẫn đã viết là đúng sự thật, thì chứng minh quý vị đã đóng góp tích cực cho CSVN đánh cho sập chính quyền miền Nam những mũi tên có tẩm thuốc độc được cất dấu an toàn sau lớp áo Cà Sa của quý Hoà Thượng, Thượng Toạ dưới bình phong đạo Phật và lớp áo chùng đen của quý Linh mục đã trực xạ vào những trái tim của nhân dân hiền lành Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng, vì nhân dân miền Bắc cũng đang mong đợi là họ sẽ được chính miền Nam ra giải phóng cho họ thoát khỏi ách gông cùm CS sau bao nhiêu năm cai trị tàn ác của bọn đồ tể Hồ Chí Minh cùng tập đoàn lãnh đạo CS.

Quý Thầy, quý Linh Mục đã dốc toàn lực vào cuộc chiến " đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào" quý vị tiếp tay với lũ quỷ đỏ đàn áp người dân man rợ nhất trong lịch sử nhân loại. Những tiếng kêu than từ những oan hồn đã chết do bọn CSVN gây nên vẫn còn mãi âm vang trong không gian sẽ là nổi ám ảnh suốt đời của quý vị, có bao giờ quý vị tự "xét mình", tự "sám hối" trước bàn thờ Phật hay dưới chân cây Thập Tự Giá chưa ? Theo giáo lý Thiên Chúa Giáo thì quý vị sẽ bị phán xét trước tòa Thiên Chúa cho những ai đã tiếp tây và tôn thờ ma quỹ.

Sự bất hạnh cho dân Việt Nam là hiện tại còn có những cao Tăng, những Linh Mục, Giám Mục vẫn liên tục tiếp tay cho bọn lãnh đạo CS tiếp tục đàn áp man rợ cho chính Phật Tử , Giáo Dân của quý vị và đồng bào vô tội.

Phan Nhẫn viết tiếp "…Cũng tại Paris này chúng tôi đã có những cuộc tiếp xúc riêng với một số cựu sĩ quan quân đội Sai Gòn sống lưu vong ở Pháp. Họ phần lớn là những người đã có một thời hết mình phụng sự " lý tưởng quốc gia chống cộng " như các cựu đại tá Ðổ Khắc Mai, Nguyễn Hữu Khương, các cựu trung tá Vương Văn Ðông ( cùng đại tá Nguyễn Chánh Thi làm cuộc đảo chánh hụt năm 1960), cựu trung tá chiến tranh tâm lý Nguyễn Văn Châu, cựu trung tá tình báo quân đội viễn chi Pháp Trần Ðình Lan…" (ngưng trích)

Quý vị công chức cao cấp , những đại tá trung tá của VNCH thì nay cũng đành quay lưng trở mặc với nhân dân miền Nam mà tiếp tay cho CSBV nếu quý vị "ngây thơ" đã không biết cái quái thai của CSBV là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là qúa khờ khạo, cho đến một anh nhân dân tự vệ còn biết là " bọn chúng (MTGPMV)là tay sai của cọng sản bắc Việt". Quý vị là những nhà khoa bảng những người đã từng hưởng qua nhiều ân huệ của nhân dân và chính quyền miền Nam mà nay đi theo phò tá cho CSBV thì có phải là " ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” ?

Về phần cựu đại tướng Nguyễn Khánh cũng đã từng một thời " khạc ra lửa" ở miền Nam khỏi nói ra ai cũng biết ông tướng này đã làm gì, chức vụ gì khỏi cần viết ra thêm tốn công người đọc và thẹn lòng với non sông gấm vóc có một " quái thai" Nguyễn Khánh nay theo phò chú Chánh để kiếm chút hư danh với chức Quốc Trưởng chính phủ của chú Chánh ban ơn cho.

Phan NHẫn dã viết gì về ông tướng này :

"….Chúng tôi cũng cần viết thêm về tướng lưu vong Nguyễn Khánh, người đã lật đổ Dương Văn Minh sau cuộc đảo chính Ngô Ðình Diệm , đã khai sinh hiến chương Vũng Tàu, bị phong trào sinh viên lật đổ và buộc phải ra đi để nhường chỗ cho Thiệu ,Kỳ rước quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam tháng 3-1965.

Khi sang sống lưu vong ở Pháp Khánh mang theo trong người bức thư của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát gởi cho ông ta vào thời kỳ Sai Gon trải các cuộc đảo chánh và cải tổ nội các triền miên. Chúng tôi biết rất rõ mục đích của ông ta giữ gìn một cách trang trọng bức thư ấy , coi như là chứng cứ về việc ông ta có quan hệ với Mặt trận . Vào giữa tháng 4-1975 khi quân ta đã giải phóng các tỉnh miền Nam Trung Bộ và đang siết chặt vòng vây chung quanh Sai Gòn , cũng là thời điểm mà vấn đề truất phế Thiệu đang được đặt ra, ông ta mời chúng tôi đến nhà trình bày về bức thư của Chủ Tịch Huỳnh Tấn Phát( với sự hiện diện của một người Pháp mà ông ta giới thiệu là công tác ở Bộ Ngoại giao) và báo cho chúng tôi biết là ông ta sẽ sang Mỹ để yêu cầu Mỹ cắt viện trợ và chấm dứt ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu.

Chúng tôi hiểu rỏ ông ta muốn gì. Ngày 17-4-1975, tướng Khánh cho đăng trên tờ báo New York Times bài "Phải Viêt Nam hóa hoà bình " ( The Peace Must be Vietnamised) và vài ngày tước khi tướng Dương Văn Minh được Mỹ chấp nhận thay Trần Văn Hương làm Tổng thống, từ Washington , ông ta gọi điện thoại cho chúng tôi báo rằng "Hoa kỳ đã phế bỏ Nguyễn Văn Thiệu vậy ông ta cần tiếp tục làm gì?"Ðó là ngày 25-4-1975 khi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn sắp bắt đầu. Không chờ đợi phải xin ý kiến trong nước, chúng tôi trả lời ngay với ông ta rằng " hãy đòi hỏi Mỹ chấm dứt hoàn toàn sự can thiệp vào miền Nam Việt Nam ; vấn đề Namn Việt Nam sẻ được người Việt Nam giải quyết với nhau trong hoà bình…(trang 453-454)" (ngưng trích)

Kính thưa ÐT Khánh, Nếu những điều mà Phan Nhẫn đã viết là đúng sự thật , thì ngài là người từng ăn cơm , lớn lên và học hành thành tài tại miền Nam, ngài đã từng là Thủ Tướng, từng là Chủ Tịch Hội Ðồng Tướng Lãnh của VNCH tuy thời gian không lâu, ngài cũng đã từng là một vi tướng nắm giữ chức vụ tư lệnh vùng 2 chiến thuật với kinh nghiệm " lảo làng" chiến đấu với kẻ thù CS.

Nay ngài quay lưng với thuộc cấp của ngài, không cần " đâm sau lưng chiến sĩ" mà ngài trực xạ vào tim vào phổi vào óc của những sĩ quan, hạ sĩ quan cùng những người lính bình thường dưới quyền của Ðại Tướng trước kia.

Ngài có thể không thích TT Nguyễn Văn Thiệu, nhưng sau TT là quốc dân là đồng bào vô tội cùng thế hệ trẻ tương lai của đất nước . Ngài đã tiếp tay " nhận giặc (CS) làm cha" đồng lõa với CS để chúng đăt một chính sách cai trị bạo tàn , tròng vào cổ nhân dân VIệt Nam một chính sách thực dân đồng chủng. Ðại tướng là con đĩ về già hoạt đầu chính trị nay nằm dưới sự "bảo bọc" của tú bà Nguyễn hữu Chánh.

Kính thưa quý vị Cao Tăng, quý Linh Mục quý vị là những nhà tu, luôn lấy đức công bằng và bác ái đó là phương chân của bất kỳ một tôn giáo nào cũng huyên dạy tín hữu luôn noi theo.

Nhưng quý vị đã hành xử không công bằng cho chính quyền và nhân dân miền Nam, cuộc hiến Quốc Cộng là do Hồ Chí Minh và tập đoàn Cộng Sản bắc Việt khởi xướng và gây nên. Chúng dùng tất cả các phương tiện chiến tranh do Liên Xô và Trung Cộng cùng những nước CS viện trợ để tấn công, để giết hại nhân dân miền Nam.

Toàn quân cán chính và nhân miền Nam chỉ có bổn phận là tự vệ để sống còn nhằm mục đích bảo vê lấy mãnh đất tự do thân yêu không bị gót dày bành trướng và xâm lược của đoàn quân tay sai của Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản .

Quý vị đã lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để dấy lên phong trào chống chiến tranh, muốn chống chiến tranh là chống tận nguồn gốc người khởi xướng và bành trướng chiến tranh đó là Hồ CHí Minh và tập đoàn CS BV xâm lược miền Nam chứ không phải do chính quyền và nhân dân miền Nam.

Trong quý vị đã có một "sứ giả hoà bình nào" ra Hà Nội để tổ chức biểu tình tuyệt thực tự thiêu để phản đối Hồ Chính Minh chấm dứt xâm lăng miền Nam, như quý vị đã từng thực hiện những cuộc biểu tình, tuyệt thực tự thiêu để chống chiến tranh ở phía nam vĩ tuyến 17 .

HT Thích Trí Quang và Phật tử đã có khi nào đem bàn thờ phật lên con đường mòn HCM để ngăn chận đoàn xe Molotova của của Liên Xô viện trợ cho CSBV dùng vận chuyễn bộ đội súng ống đạn dược cung ứng cho chiến trường vào tàn sát lương dân vô tội của miền Nam, như Trí Quang và Phật tử đã khuấy động chận đoàn quân xa của Mỹ và QLVNCH ở các tỉnh miền trung.

Quý vị đã có bao giờ truy tố tội ác Liên Xô, Trung Cộng cùng các nước CS cung cấp vũ khí đạn dược cho CSBV gây nên cuộc chiến thảm khốc này chưa ? Quý vị đã có bao giờ lên án tội ác CSBV với dư luận quốc tế và vụ HCM và tay chân đã lạm sát nhiều trăm ngàn người trong "chiến dịch cải cách ruộng đất" và Tết Mậu Thân ?

Quý vị đã có bao giờ yêu cầu Hà Nội thi hành nghiêm chỉnh hiệp ước hòa bình đã ký kết, cũng như lên án trước dư luận quốc tế về việc CSBV vi phạm hiệp định Paris xua quân vào xâm chiếm miền Nam ?

Quý vị nhân danh "hoà bình ngăn chận chiến tranh" thì nên thực hiện tại nguồn gốc gây ra, quý vị lợi dụng cái vỏ bọc tôn giáo tranh đấu, tuyệt thực tự thiêu …để làm áp lực , để trói tay chính quyền, quân đội và nhân dân miền Nam để tự do cho CSBV cưỡng chiếm phần đất tự do thân yêu thì quá bất công vô đạo đức và không công bằng của bất cứ một tôn giáo nào.Quỷ là những con kên kên trọc đầu mặc áo cà sa mang tượng Phật và một bầy sư tử mặc áo chùng đen mang Thánh Giá .Bất hạnh cho dân tộc Việt Nam có những bầy quỷỹ đội lớp tôn giáo

Một đêm đông
Melbourne Úc Châu
Sơn Tùng
15 July 2010

* Chú thích

-*Trích từ sách dưới tựa đề “’ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng . Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời tại Hội Nghị Paris về VIỆT NAM do tác giả Nguyễn Thị Bình cùng một số cán bộ cao cấp CS như Phan Nhẫn , Lý Văn Sáu.. thực hiện nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội phát hành tháng 12-2000
- ** (sic) của người viết
- tất cả chữ nghiên trích từ cuốn sách dẫn giải.

No comments: