Saturday, September 19, 2009

Hứa Vạng Thọ -Võ Văn Ái vận động phản chiến Mỹ


Audio


Võ Văn Ái vận động phản chiến Mỹ với các Nghị Quyết của Thượng Viện Mỹ khai tử Miền Nam !


Tin Paris-Hứa Vạng Thọ


Trong cuộc chiến chống Cộng Sản, Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại vì nhiều nguyên nhân trong đó có yếu tố then chốt là " tình báo".

Kẻ thù đã nội tuyến trong hàng ngũ của chúng ta trong mọi thành phần của xã hội và guồng máy chánh quyền Miền Nam, từ cấp nhỏ cho đến cấp cao, từ một anh binh nhì cho đến cấp tướng. Ngay đến cơ quan tình báo của VNCH, kẻ thù vẫn len lỏi vào được.

Tại sao kỹ thuật "tình báo Việt Cộng" hay như vậy ? Trước đây, từ năm 1919, những cán bộ Cộng Sản trên thế giới đều là những cán bộ của Komintern ( Quốc tế Cộng Sản) , cơ quan tình báo của Liên Xô. Họ được huấn luyện rất kỹ về tình báo , quân sự vì chế độ Cộng Sản đặt căn bản trên bạo lực để cướp chánh quyền. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Hồng Phong, Nguyễn thị Minh Khai v.v.. đều được đào tạo trong lò tình báo đó. Các lãnh tụ Trung Cộng như Chu Ân Lai, Lâm Bưu, Lưu thiếu Kỳ, Khang Sinh ( tên hung thần của Tình Báo Trung Cộng bị tống ra khỏi đảng sau khi y qua đời)...cũng được huấn luyện tại Moscou. Muốn lãnh đạo Đảng Cộng Sản phải bắt buộc " học " và " làm" tình báo. Staline là một mật báo viên của Nga Hoàng, Brejnev,Andropov,Gorbatchev v.v. tất cả đều là lãnh tụ của KGB, Nguyễn tấn Dũng cũng vậy.

Do đó, Việt Gian Cộng Sản (VGCS) đã có vài chục năm kinh nghiệm chiến trường trước phe Quốc Gia. Mặt khác chúng thường hay dùng thủ đoạn hăm dọa để bắt buộc dân chúng tại nông thôn kêu gọi họ hàng thân nhân ở thành thị làm việc cho chúng. Đó là thực hiện chiến thuật " tình báo nhân dân ". Kỷ thuật nầy do trùm tình báo Trung Cộng Khang Sinh ( TinParis sẽ có dịp nói về nhân vật nầy) sáng chế khiến mọi người đều sợ lẫn nhau !

Tại Miền Nam trước đây, trong các chính Đảng, trong các tôn giáo, ngay đến Dinh Độc Lập, VGCS đã cài người của chúng vào các chổ nồng cốt. Trong các phong trào quần chúng, nhất là phong trào tranh đấu " Phật Giáo Ấn Quang ", nhiều tên VGCS - cán bộ tôn giáo vận - đã đội lốt Nhà sư xuống đường cốt để đưa người của chúng lên cầm quyền.

Trước khi chế độ TT Ngô đình Diệm bị đảo chánh, chúng ta có thể "tạm coi là Phật Giáo bị đàn áp" ( vì còn nhiều dữ kiện lịch sử chưa được sáng tỏ), nhưng sau đó thì tại sao tiếp tục chống đối các chánh quyền kế tiếp, đòi chia ghế cầm quyền ( hướng sang mục tiêu chánh trị), đòi Hòa Bình, đòi Mỹ rút quân , đòi " hòa Hợp Hòa Giải ", thành lập " thành phần thứ Ba "...? Phải chăng đó chỉ là cái cớ để " thực hiện có lớp lang " dọn đường cho VGCS chiến thắng Miền Nam ?

Sau 1963, Miền Trung chìm vào cơn "loạn lạc" trong những năm 1964-65 do Phật Giáo Ấn Quang xách động để rồi sau đó năm 1968, Tết Mậu Thân, thì những bộ mặt VGCS trong PGAQ đã lộ diện công khai và phải chạy theo bộ đội Bắc Việt , hoặc tẩu thoát ra ngoại quốc.


http://www.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/thanhbinh1/2_cap850-to.jpg

Vo Van Ai va Ba Faulkner


Learning True Love by Chan Khong: Book Cover
Cao Ngọc Phương
http://langmai.org/ChuyenDiVietNam2007/Data/images/VietNam2007/linhson_truclam/haiSuOng.jpg
Cao Ngọc Phương -Nhat Hanh

http://buddhismtoday.com/viet/pgtg/phimPhat_tsNhatHanh3.jpg

Tại Hải ngoại, trong những người trí thức ủng hộ PGAQ chống sự giúp đỡ của Mỹ cho Việt nam Cộng Hòa, có Cao Ngọc Phương ( tức sư cô Chân Không),và Võ văn Ái đại diện cho Phật Giáo Hải Ngoại. Tuy ở Pháp, nhưng họ móc nối được với nhóm phản chiến Mỹ mạnh nhất lúc đó là FOR (Fellowship of Reconciliation).

Họ đi diễn thuyết tại các trường Đại Học, tại nhưng nơi do FOR tổ chức.(tài liệu 1). Họ nói với tư cách những người trong cuộc, hiểu rỏ vấn đề, " chống đối chế độ ", gặp gỡ những hội từ thiện để xin tiền cho các " bệnh viện Bắc việt " , mua thuốc cho " Mặt Trận Giải phóng" , kêu gọi Hòa Bình, đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, đòi hỏi thành lập " chánh Phủ 3 thành phần : VNCH+ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ( họ không nói đến CSBV) + và những người ĐỨNG GIỮA ", thả tù nhân Chánh trị tại Miền Nam. Họ cũng viết bài tham luận cho " FOR " như bài của Võ văn Ái " The people in South VietNam demand Peace " ( tạm dịch Người dân Nam Việt đòi Hòa Bình ) cho là VNCH tức Mỹ gây chiến. ( tài liệu 2)

Harold E. Hughes

Harold Everett Hughes
(February 10, 1922October 23, 1996)

Image: Sen. Thomas F. Eagleton, Sen. George S. McGovern
Sen. Thomas F. Eagleton, left, and Sen. George S. McGovern, at the time a presidential candidate, appear in Miami Beach, Fla., in July 1972.

  • Hại nhất, cũng qua sự giới thiệu của FOR, Võ văn Ái đã gặp, trong tháng 2.1969 ( tài liệu 3) , 2 thượng nghị sĩ Mỹ Hughes ở Iowa, và Eagleton ở Missouri để bàn về Nghị Quyết SR 268 (Tài liệu 4) đòi hỏi Chánh Quyền Việt Nam Cộng Hòa :

1- Ân Xá tù nhân chánh trị
2- Không kiểm duyệt truyền thông , báo chí ( cho tái xuất bản các tò báo bị đình bản )
3- Tổ chức Tự do lập Đảng, và chánh quyền không kiểm soát
4 - Trình bày kế hoạch thành lập một chánh phủ lâm thời gồm mọi thành phần, tôn giáo, chủng tộc để tiến tới Hòa Bình .
Trong trường hợp mà một trong các điều kiện đó không được thỏa đáng thì chánh Phủ Mỹ công khai tuyên bố chấm dứt mọi yểm trợ cho Chánh quyền Miền Nam .

Điều 3 mở đường cho VGCS công khai hoạt động, Điều 4 coi như khai tử chánh quyền VNCH đương thời để chuẩn bị cho VGCS cầm quyền.

Nghị quyết SR 268 nầy được đưa ra Thượng Viện ngày 8.10.1969 do 2 TNS trên đồng tác giả , cùng với các TNS Church, Cranston, Hatfield, McCarthy, Mc Govern, Mondale, Yarborough, Young of Ohio.

  • Trong khi đó , phong trào phản chiến quần chúng Mỹ càng ngày càng cao , nhiều TNS Mỹ vì áp lực cử tri, nhất là TNS Hughes cùng các TNS khác trong nhóm trước đây như TNS Church, Cranston, Mc Carthy, Mc Govern, Young of Ohio, và các TNS khác Ribicoff, Nelson, Moss, Goodell lại đưa thêm Nghị Quyết SR 39 ngày 9.10.1969 Đòi Hỏi Chánh Phủ Mỹ phải rút lui khỏi Việt Nam (Tài liệu 5)

Sau đó , cũng trong chiều hướng trên , nhiều Quyết Nghị khác được đưa ra với áp lực của nhóm phản chiến Mỹ , và sự vận động của nhóm Phật Giáo Hải Ngoại với Võ Văn Ái, Thích Nhất Hạnh, Cao Ngọc Phượng.
http://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/News/2005-8/23/Pham%20van%20dong1L.JPG

Viet Gian Phạm văn Đồng

  • Và cuối cùng Thủ Tướng VGCS Phạm văn Đồng , thấy môi trường Dân Mỹ phản chiến đã chín mùi do Đám Phật Giáo hải Ngoại vận động từ lâu nay , nên gởi Bức Thư Ngỏ gởi cho nhân dân Mỹ mở trận " tấn công Mùa Thu " buộc chánh phủ Mỹ phải rút quân toàn diện và " vô điều kiện " . BaTNS Mỹ Scott, Hatsfield, Mansfield đã đưa ra Nghị Quyết SR 275 kết án Phạm văn Đồng trơ trẽn can thiệp vào nội bộ của Nước Mỹ ( Tài Liệu 6)


Kết Luận

Vai trò của Võ Văn Ái trong việc vận động hải ngoại , nhất là qua đám phản chiến Mỹ, và các TNS Mỹ để chống lại Việt Nam Cộng Hòa , có thể nói RẤT QUAN TRỌNG. Chúng ta không thua VGCS về khiá cạnh quân sự ( bằng chứng là Tết Mậu Thân 68,) , cũng không thua cái đám Cộng Sản đội lốt sư tăng mà chúng ta thua vì Bọn CSVG biết yếu điểm của nền dân chủ Mỹ : " Ý dân là ý trời " ( Điều nầy chỉ đúng trong một chế độ dân chủ qua lá phiếu bầu cử, chứ không áp dụng được trong một chế độ độc tài Cộng sản ) .

Khi dân chúng Mỹ chống chiến tranh Việt Nam, thì qua lá phiếu, Chánh Phủ Mỹ phải thay đỗi đường lối. Võ Văn Ái, Cao Ngọc Phượng mới là những " tội đồ " của Việt Nam Cộng Hòa, vì họ đã dùng vũ khí " phản chiến " đánh thẳng vào dân Mỹ để làm mất sự ủng hộ của nước Mỹ đối với VNCH. Họ đã làm cho người dân Mỹ coi cuộc chiến " Mỹ giúp VNCH chống Bắc Việt" là một cuôc chiến dơ bẩn; nhiều cựu chiến binh Mỹ còn bị mặc cảm hàng chục năm sau 1975, và nhiều nhà báo đã viết quân dân Miền Nam chỉ là tay sai của Mỹ !

Hứa Vạng Thọ
15.9.2009


U.S. Senator from 1968 Until 1987 Wrote the Eagleton Amendment that Ended
U.S. Involvement in the Vietnam War

ST. LOUIS, March 4 /PRNewswire-USNewswire/ -- Former United States
Senator Thomas F. Eagleton died this morning at St. Mary's hospital in
Richmond Heights, Missouri. He was 77 years old. Senator Eagleton had been
in declining health for several years. The cause of death was a combination
of heart, respiratory and other problems that overwhelmed his weakened
system.
Thomas F. Eagleton was born in St. Louis on September 4, 1929, the
second son of prominent attorney Mark D. Eagleton and Zitta Swanson
Eagleton. He was raised near Tower Grove Park. Eagleton was educated at
Saint Louis Country Day School, Amherst College, Harvard Law School and
Oxford University. He served in the United States Navy.
In 1956, Eagleton was elected Circuit Attorney of the city of St. Louis
at the age of 27. He was elected Attorney General of Missouri in 1960 (the
youngest person ever to hold that office); Lieutenant Governor of Missouri
in 1964; and United States Senator from Missouri in 1968. He was 39 years
old at the time of his election to the Senate. He was re-elected to the
Senate in 1974 and 1980. In 1986 he declined to seek re-election.
In the Senate, Eagleton was one of the principal sponsors of the Clean
Air Act of 1970 and the Clean Water Act of 1972, the bills that are
generally regarded as the foundation of modern environmental protection. On
May 15, 1973, Senator Eagleton successfully offered an amendment to a
defense appropriations bill to cut off funding for the bombing of Cambodia,
effectively ending America's involvement in the Vietnam War. Eagleton
subsequently described the passage of this amendment as the proudest moment
of his career.
In the area of education, Senator Eagleton was a principal Senate
proponent of the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) to
improve educational opportunities for children with disabilities. He was a
co-author of the bill that created Basic Educational Opportunity Grants
(now known as "Pell Grants") for college students. He was a principal
Senate proponent of the creation of the National Institute on Aging.
Senator Eagleton's legislative legacy in Missouri includes the
designation of eight federally-protected wilderness areas in southern
Missouri. He joined with Senator Jack Danforth (R-MO) to advocate
successfully for these designations.
Following his retirement from the Senate Eagleton returned to St. Louis
to teach, work on a variety of civic issues and practice law. He joined the
law firm of Thompson & Mitchell (now Thompson Coburn), with which he
remained associated until his death. From 1987 until 1999 he was University
Professor of Public Affairs at Washington University in St. Louis. In 2006
he taught a course on "The Presidency and the Constitution" at the Saint
Louis University School of Law. He also taught at Webster University in St.
Louis and Rockhurst College (now Rockhurst University) in Kansas City. He
wrote commentaries for the St. Louis Post-Dispatch and other newspapers and
provided political commentary on KSDK-TV.
In 1991 Senator Eagleton joined the board of the Truman Library in
Independence and led a successful effort to raise new funds and revitalize
the library. In 1993, President Bill Clinton appointed Senator Eagleton to
the President's Foreign Intelligence Advisory Board. As chairman of FANS
Inc. Senator Eagleton led the successful civic effort to relocate the Los
Angeles Rams football team to St. Louis in 1995. He remained politically
active on behalf of many candidates and issues. In 2006 he was active in
the campaign for Amendment 2 to the Missouri Constitution to protect stem
cell research. Senator Eagleton was a passionate collector of Expressionist
and contemporary German art. He delighted in sharing this passion with the
public through loans and gifts to various art museums.
Senator Eagleton was the author of three books: War and Presidential
Power: A Chronicle of Congressional Surrender, published in 1974; Issues in
Business and Government, published in 1991; and (as co-author with former
St. Louis School Superintendent William Kottmeyer) an updated version of
the secondary school textbook Our Constitution and What It Means, published
in 1987. At the time of his death, Senator Eagleton was working on a
personal memoir of his career in public service.
Senator Eagleton was the recipient of numerous awards, honors and
honorary degrees throughout his career. In September, 2000, the new federal
courthouse in St. Louis was named the Thomas F. Eagleton United States
Courthouse in his honor.
Senator Eagleton is survived by his wife of 51 years, Barbara; by his
two children, Terence and Christy; by three grandchildren; and by his
younger brother, Kevin Eagleton. Senator Eagleton's older brother, Mark D.
Eagleton, M.D., died in 1985.
In accordance with his wishes, Senator Eagleton's body has been donated
to the Washington University School of Medicine for medical research. Plans
for a memorial service are pending and will be announced shortly. It was
Senator Eagleton's wish that memorial contributions in lieu of flowers be
directed either to Catholic Charities of St. Louis or to the Democratic
National Committee in Washington, DC.
Note to news media: Thompson Coburn LLP is distributing this
announcement on behalf of the family of Senator Thomas F. Eagleton. The
family requests that media inquiries be directed to Thompson Coburn at

Ghi Chú : TinParis xin cám ơn quý thân hữu đã gởi cho chúng tôi những tài liệu quí báu dưới đây.

  • Tài Liệu 1  • Tài Liệu 2


Tài Liệu 3


Tài Liệu 4  • Tài Liệu 5


  • Tài Liệu 6

Senator Thomas F. Eagleton Has Died


No comments: