Wednesday, July 21, 2010

Tuan Phan- Lý Tống: Người Anh Hùng Xịt Xịt của bà Tôn Nữ Hàng Hai.

Lý Tống: Người Anh Hùng Xịt Xịt của bà Tôn Nữ Hàng Hai.

Thưa ngài thích Đôn Hậu,

Thưa bà Tôn Nữ Hàng Hai

Cứ tưởng ngài cố Đệ 3 Tăng thống GH/PGVNTN thích Đôn Hậu đầu thai thành con bê…thui rồi, ai ngờ ngài sống lại, bảo “Phựt tử chúng con” noi gương làm tiền của Đệ II Anh Thư Lý Thị Tống…Tiền, trong đó có bà “Phựt tử” yêu quý của thầy thích Tà Lạc là bà Tôn Nữ Hàng Hai (còn gọi là Tôn Nữ Chàng Hãng, hay Tôn Nữ Bà Bà) ở Houston, TX đội nàng nạ dòng hết thời này lên … “Anh Hùng”!

Thầy thích Tà Lạc của bà Tôn Nữ Hàng Hai là “Vĩ Đại Anh Hùng”, đáng bậc thầy của Đệ II Anh Thư Lý Thị Tống…Tiền vì thầy đã vô úy, vô cùng can đảm đưa cả hai bàn tay lông lá sờ mông bóp vú tín nữ 13 tuổi Hồ Thị Thu trong nhà bếp của Chùa Như Lai, Denver CO! Bà Tôn Nữ Hàng Hai khoe, bà đã đích thân gặp và thuyết phục Thống Đốc Colorado rằng: Dù sờ bóp chút đỉnh ngòai da nhưng thầy thích Tà Lạc là “biểu tượng Quốc Gia VNCH” và thầy chưa làm sình ruột tín nữ Hồ Thị Thu!

Ông Thống Đốc nghe có lý nên tha thầy thích Tà Lạc của bà Tôn Nữ Hàng Hai. Hú hồn, không thì “thích Tà Lạc - biểu tượng Quốc Gia VNCH” bị nhốt khám! Bà Tôn Nữ Hàng Hai quả là yêu nước đáng bậc anh thư, chỉ dùng một inch lưỡi mà cứu được thầy thích Tà Lạc khỏi tội!

Khỏi tội sờ sờ sờ bóp bóp tín nữ 13 tuổi, nhưng thầy thích Tà Lạc phải bồi thường mấy triệu đô, mà “Phựt tử” yêu thầy phải chung đậu để trả giá cho cái tánh ham ….hành tà lạc của thầy Viện chủ Chùa Như Lai. Rõ là thầy rên sướng làm trò kêu khổ!

Bà Tôn Nữ Hàng Hai “mắc nợ Lý Tống hai chữ Anh Hùng”, bây giờ anh chàng sồn sồn nầy có tài…Xịt Xịt sẽ làm bà càng sung sướng hơn với bốn chữ Anh Hùng Xịt Xịt phải không bà? Nhưng không thấy bà nhắc tới Anh Hùng Xịt Xịt của bà từng làm hề ra hịch hô hào làm “Cuộc cách mạng đua xe lât đổ Việt Cộng”. Nói tổng quát Lý Tống của bà từ đỉnh cao anh hùng tuột xuống thành thằng hề và mới nhất là tên hèn giả gái làm điều phạm pháp để bị xộ khám không khác những tên đĩ đực mặc hoa da phấn đứng đường hay công viên trong đêm!

Bà Tôn Nữ Hàng Hai nên bay khẩn cấp sang San Jose dùng miệng lưỡi …đàn bà thuyết phục Tòa Án San José rằng: Anh Hùng Lý Tống với tên mới, giống cái là Đệ II Anh Thư Lý Thị Tống Tiền vẫn là Anh hùng của bà đồng thời cũng là “biểu tượng Quốc Gia VNCH” như thầy thích Tà Lạc. Với “bổn cũ sọan lại” nầy, bà sẽ cứu Anh Hùng Lý Tống ra khỏi tù và sau đó quyên tiền dựng tượng thờ sống và nuôi sống “người” cho đến khi “người” tàn cuộc đời làm anh hùng, thằng hề và tên hèn!

Cám ơn ngài thích Đôn Hậu về cái tên Lý Thị Xịt Xịt nghe rất ư là… khóai cảm!

Chào bà Tôn Nữ Hàng Hai

Tuấn Aet Phan

Dung nhan Đệ II Anh Thư Lý Thị Tống Tiền aka Lý Thị Xịt Xịt


BỐ CÁO TÌM CON - HELP WANTED.

Người CHA thích Chánh Lạc (ảnh dưới) đã thất lạc đứa con trai 5 tuổi, vợ có lẽ lấy chồng khác.

Nhân Father Day 2010, thích Chánh Lạc mong tìm lại đứa con ấy giờ đã...55 tuổi cùng con dâu và cháu nội. Ai biết chỉ giùm đến Chùa Denver, Colorado. USA. Hậu tạ muôn vàn. TCL.

No comments: