Friday, June 26, 2009

HT Thích Minh Chiếu, trụ trì Chùa Việt Nam, Seattle, WA

minh chieu2
, HT Thích Minh Chiếu, trụ trì Chùa Việt Nam, Seattle, WA
là cựu Trung tá QL/VNCH phục vụ tại một đơn vị ở Biên Hòa,
khóa 12 Võ Bị Đà Lạt, có vợ con ở California và mới đi tu sau nầyHT Thích Minh Chiếu,có dấu trắng trên áo
,

1651 S. King St, WA 98144. Tel: (206) 323-2269

chử ký của HT Thích Minh Chiếu

No comments: