Sunday, August 9, 2009

Hình ảnh con cái Gp Vinh cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa -9/8/2009

Hình ảnh con cái Gp Vinh cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa

tại Đền Đức Mẹ HCG - DCCT Sài Gòn tối ngày 9/8/2009

CA chìm làm nhiệm vụ...

Tìm cách chụp mặt các linh mục

Ba chú đứng có vẻ 'sốt sắng' cầu nguyện

Thấy chụp hình, một chú ngoảnh mặt đi, nhưng chú kia thì không kịp...

CTV dcctvn.net

No comments: