Friday, July 31, 2009

Video VG Trần Đình Dinh và những tên nói láo như giặc Hồ

Công an mang huy chương đỏ ngực tháo bỏ huy chuơng giả dạng giáo dân Thái Bình trả lời phỏng vấn.
Công An đi bắt giáo dân oan Thái hàCông An Mặc Sắc Phục và Không Mặc sắc phục Áp Tải Giáo Dân Oan ở Thái Hà

Đài Á Châu Tự Do hỏi chuyện việt gian ác ôn Trần Đình Dinh, Chủ Tịch UBND thành phố Đồng Hới, nói láo về tình hình hiện nay tại Giáo xứ Tam Tòa Chủ Tịch Ác Ôn Trần Đình Dinh nói láo như giặc Hồ

No comments: