Tuesday, November 17, 2009

Tuan Phan Đại Hội Việt Kiều ngày 19-11-2009 ở Hà Nội

Hot and Hope news: Đại Hội Việt Kiều ngày 19-11-2009 ở Hà Nội là một thách thức và đẩy CSVN vào thế KẸT, có thể sụp đổ!!!

(Di Chúc và Tiên Đoán của Cựu Đại tá Hòang Đạo Thế Kiệt – Sáng lập viên rồi XÓA BỎ Lằn Ranh Quốc Cộng khi ông ủng hội Lời Kêu Gọi NVHN đầu hàng VC của Quảng Độ! )

Độ hai tháng trước khi chết (ngày 9-9-2009), Cựu Đại tá Hòang Đạo Thế Kiệt đã “lập ngôn” bằng bài tham luận nổi tiếng TẠI SAO TÔI ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ? mà tôi xin gọi là Bản Di Chúc Chính Trị cho 108 Hội Đòan và cá nhân Người Việt Hải Ngọai trong Danh Sách Ủng Hộ Lời Kêu Gọi của Quảng Độ đăng trên điện báo Quê Mẹ! Một số người có bài phản ứng, trong đó Ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất với bài Tại sao tôi không ủng hộ Lời Kêu Gọi của Hòa Thượng Quảng Độ” và tôi với bài “Ông Hòang Đạo…lâm vào Thế Kẹt nào mà phải xóa lằn ranh Quốc Cộng?”…..

Hôm nay còn đúng HAI NGÀY là Đại Hội 650 Đại biểu Việt Kiều (gồm 6 thành phần) + 350 Đại biểu Việt Cộng sẽ khai diễn tại Hà Nội vào ngày 19-11-2009, là sự trả lời cụ thể Yêu cầu thứ 3 của Lời Kêu Gọi ngày 29-3-2009 ký tên Quảng Độ, chúng ta thử xem lại Bản Di Chúc Chính Trị của Hòang Đạo Thế Kiệt có ích lợi gì và liên quan như thế nào với Đại Hội nầy? Trong Bản Di Chúc Chính Trị nầy có đọan, nguyên văn:

- Yêu cầu thứ ba là đòi “Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên”.

Về điểm này, cho đến nay VC cũng lại không làm được. Nhìn qua thì có người tưởng là Lời Kêu Gọi âm mưu đưa hết hải ngọai về dâng cho bạo quyền, như mấy nhà chống đối cáo buộc. Nhưng VC không là con nít. Chúng thừa khôn ngoan để biết rằng hàng trăm tổ chức và hàng ngàn cá nhân ở hải ngọai ký tên ủng hộ Lời Kêu Gọi là để ủng hộ việc chống chúng cho TC khai thác mỏ nhôm chứ đâu để ủng hộ “mưu đồ làm tay sai cho chúng của Hòa thượng Quảng Độ” để về ‘quỳ mọp’ dưới chân chúng! Gỉa dụ như chúng quá ngu, tin như những nhà chống cộng kịch liệt cáo buộc, rằng Hòa thượng Quảng Độ đã ‘bán đứng’ được bấy nhiêu hội đòan và cá nhân cho chúng, và “hồ hởi phấn khởi vồ lấy, triệu tập đại hội” thì sẽ thấy hố to như thế nào! Hẳn nhiên là chúng biết rằng, ngay đối với đồng bào quốc nội, kể cả cái quốc hội bù nhìn, mà chúng còn không dám đưa ra để hỏi ý kiến, nói gì đến triệu tập hải ngọai. Mà lấy quyền gì để triệu tập?

Triệu tập ai ngoài bọn nằm vùng và mấy đòan thể ma, phản bội, bị tập thể tỵ nạn khinh rẻ vì đã bị mua chuộc và đi theo chúng từ hồi nào chứ đâu phải đợi đến bấy giờ mới bị “bán đứng”. Kết quả là thách thức thứ ba của Lời Kêu Gọi, mà những người chống đốị phỉ báng nặng nề nhất, VC cũng không đáp ứng được. Không những thế, thất bại này còn đánh một đòn nặng cho nghị quyết 36, và cho tham vọng thôn tính hải ngọai của chúng. Thành ra yêu sách số 3, diễn giải nôm na ra là: “các anh khoe là người Việt hải ngoại là của các anh, và đã chiêu dụ được bao nhiêu đòan thể và cá nhân rồi, thử triệu tập một đại hội để lấy ý kiến thống nhất ủng hộ các anh coi”, cũng thất bại ê chề, đem thêm một điểm thắng nữa cho Lời Kêu Gọi, một điểm thua đau nữa cho bạo quyền.

Nói tóm lại thì thực tế đã chứng minh thật rõ 3 yêu cầu của thầy Quảng Độ chính là 3 thách thức đối với bạo quyền VC. Ba yêu cầu đó đã đẩy VC vào thế kẹt, làm thì không được mà không làm được thì bị rơi mặt nạ gian manh cùng ý đồ bán nước của chúng.” (Hết trích)

Hòang Đạo Thế Kiệt bị cắt lưỡi ở Âm Phủ: Nghe nói, sau khi chết, hồn ma Hòang Đạo Thế Kiệt báo mộng, khóc không thành tiếng vì quỷ sứ đã cắt lưỡi ông ta về 3 tội dối trá:

1. Hòang Đạo Thế Kiệt viết: [Việt Cộng] lấy quyền gì để triệu tập [Đại Hội]?” Đúng là chửi cha “thầy” Quảng Độ vì “thầy” yêu cầu “Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân”! Nhóm chữ “Nhà cầm quyền Việt Nam ” có ý nghĩa gì hở hồn ma Hòang Đạo Thế Kiệt?

2. Hòang Đạo Thế Kiệt cho rằng Lời Kêu Gọi “Bất Tuân Dân Sự & Biểu Tình Tại Gia” là hai thách thức cho Việt Cộng nhưng chẳng hề xảy theo kế họach “30 triệu người dân cả nước hưởng ứng thi hành trong tháng 5-2009” như Quảng Độ mong muốn. Như vậy, hai cái “Bất Tuân & Biểu Tình” nầy hết còn là “thách thức” và đẩy Việt Cộng vào thế…kẹt rồi đấy, hồn ma Hòang Đạo Thế Kiệt ơi!

3. Hòang Đạo Thế Kiệt bảo “…thách thức thứ ba của Lời Kêu Gọi, mà những người chống đốị phỉ báng nặng nề nhất, VC cũng không đáp ứng được. Nhưng Việt Cộng chịu chơi, đã đáp ứng thách thức nầy bằng Đại Hội 650 Đại biểu Việt Kiều (gồm 6 thành phần) + 350 Đại biểu Việt Cộng sẽ khai diễn tại Hà Nội vào ngày 19-11-2009. Tin nầy có lẽ làm Hòang Đạo Thế Kiệt bệnh nặng thêm mà chết vì không ngờ rằng Việt Cộng dám làm một chuyện để có thể “bị rơi mặt nạ gian manh cùng ý đồ bán nước của chúng” theo lời nhận định của ông ta!

Tuy nhiên, có một điều hy vọng Hòang Đạo Thế Kiệt không nói láo làthách thức thứ ba” tức Yêu Cầu thứ ba trong Lời Kêu Gọi ký tên Quảng Độ sẽ đẩy Việt Cộng vào thế… kẹt nếu… Có nghĩa 650 Đại biểu Việt Kiều (gồm 6 thành phần) về Hà Nội dự Đại Hội từ ngày 19-11-2009 nếu cùng một lòng chống Việt Cộng, chiếm đa số trước 350 Đại biểu Việt Cộng, chắc chắn họ sẽ đẩy Việt Cộng vào thế kẹt khó…gỡ trong các Quyết Nghị quốc sự, có thể góp phần làm sụp đổ luôn chế độ Việt Cộng chứ chẳng phải chơi!

Do đó, 108 Hội Đòan Người Việt Hải Ngọai (gồm đủ 6 thành phần) và Nhân Sĩ ký tên trong Danh Sách Ủng Hộ Lời Kêu Gọi ký tên Quảng Độ, mà quan trọng nhất là 15 Cộng Đồng sau đây, còn kịp thời gian ghi tên Danh Sách Đại Biểu tham gia Đại Hội Việt Kiều. Đồng thời bổ sung thêm các Đại Biểu Hội Đòan, Đảng Phái và Nhân Sĩ khác cho đủ số 650 Đại Biểu Người Việt Hải Ngọai (Việt Kiều), tất cả tạo thành sức mạnh của 3 triệu người Việt Hải Ngọai áp đảo 350 Đại Biểu Việt Cộng trong “Đại Hội Đại Biểu Tòan Dân” ngày 19-11- 2009 tại Hà Nội, chắc chắn họ sẽ đẩy Việt Cộng vào thế…kẹt và “bị rơi mặt nạ gian manh cùng ý đồ bán nước của chúng”!

Nhờ Di Chúc nầy, nên Hòang Đạo Thế Kiệt nổi tiếng là tự nhổ nước miếng vào mặt mình khi lập ra Lằn Ranh Quốc Cộng rồi tự xóa Lằn Ranh Quốc Cộng, hết lòng ca ngợi Yêu Cầu thứ ba của Việt Cộng mượn miệng Quảng Độ kêu gọi “hòa hợp hòa giải vô điều kiện” và chiêu dụ Người Việt Hải Ngọai đầu hàng Việt Cộng!

Tóm lại, Hoàng Đạo Thế Kiệt tuy đã theo “Thiên Cổ Tội Nhân” Hòang Cơ Minh nhưng đã để lại Bản Di Chúc tuyệt vời đáng gọi là Lập Ngôn vì là Lời vàng ngọc, chỉ dẫn phương thức đấu tranh chống Cộng….dưới lá Cờ Đỏ Sao Vàng tại Đại Hội Việt Kiều tháng 11-2009 tới đây nhằm đẩy Việt Cộng vào thế …kẹt, tấn thối lưỡng nan.

Hy vọng chế độ CSVN sẽ gặp nguy cơ sụp đổ nếu 650 Việt Kiều tận dụng chất xám tích lũy từ 34 năm qua ở hải ngoại để đấu trí với 350 đại biểu VC tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình ở Hà Nội bắt đầu vào…mốt, 19-11-2009!

Tuấn Phan

Phụ Lục: Danh Sách 15 Cộng Đồng Người Việt Hải Ngọai (gồm đủ 6 thành phần) có thể đã làm theo Di Chúc của Hòang Đạo Thế Kiệt, cử Đại Biểu dự Đại Hội Việt Kiều tháng 11-2009 để đẩy Việt Cộng vào...THẾ KẸT, có nguy cơ…sụp đổ:

- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Tacoma, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Việt Nam Nam California, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Fort-Worth, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Việt Nam Thống hợp Georgia, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Michigan, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Quốc gia Austin, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Việt Nam New Hampshire, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Việt Nam Bắc California, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Pomona, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Texas, Hoa Kỳ
- Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu.

(Cộng thêm các Tổ Chức, Đảng Phái và Nhân Sĩ khác trong và ngòai Danh Sách trên điện báo Quê Mẹ đã tán thành Lời Kêu Gọi – Yêu Cầu thứ ba, ký tên Quảng Độ cho đủ số 650 Việt Kiều dự Đại Hội tháng 11-2009 tại Hà Nội)


CỬU TRẢM SỚ về Quảng Độ.

-------------

1.- Quảng Độ từng vào mật khu hội họp với Việt Cộng, là đồng chí thân thiết và họat động chung lâu năm với các lãnh tụ Sư Việt Cộng như Trí Quang, Nhất Hạnh, Đôn Hậu….

2.- Quảng Độ đã phá hủy truyền thống Phật Giáo Việt Nam khi ông ta với cương vị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tự tiện (hay làm theo lệnh Việt Cộng?) để râu tóc bất chấp dư luận.

3. - Quảng Độ tự thú nhận “Giáo Hội PGVNTN là CON THUYỀN đưa đến bờ DANH VỌNG, LỢI LỘC”, có nghĩa tương tự như một đảng phái, tổ chức tranh danh đọat lợi núp dưới mái chùa, che bởi lớp áo cà sa, đeo chuỗi bồ đề…giả dạng tu hành để lừa bịp người đời.

4. - Quảng Độ mưu toan sửa đổi lịch sử Phật Giáo và Dân Tộc khi rêu rao “Giáo Hội PGVNTN kế thừa 2000 năm lịch sử Phật Giáo, đấu tranh vì Đạo Pháp và Dân Tộc” (sic), trong khi Giáo Hội nầy thành lập hồi năm 1964 và đã có nhiều hành vi tội ác gây ra cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

5. - Quảng Độ là một trong các lãnh tụ chóp bu của Giáo Hội PGVNTN (hậu thân của Giáo Hội Ấn Quang), là tổ chức từng giết người có dự mưu bằng nhiều cách: tưới xăng đốt (tự thiêu?), tra tấn, bắn, chém, đâm, đập đầu…, dùng phương tiện bạo lực chống phá VNCH, tiếp tay VC chiếm đọat VNCH vào ngày 30-4-1975!

6. - Quảng Độ cấu kết với tên cán bộ thông tin Việt Cộng Võ Văn Ái, dung dưỡng sự chung sống vô đạo đức của cặp Võ Văn Ái – Penelope Faulkner (Ỷ Lan), - một tên phản bội vợ, một ả cướp chồng người!

7 - Quảng Độ theo lệnh Việt Cộng, ký tên Lời Kêu Gọi chiêu dụ Người Việt Hải Ngọi đầu hàng Việt Cộng qua cái gọi là “Yêu Cầu thứ ba”: “Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.”

Việt Cộng đã loan báo sẽ thực hiện “Yêu Cầu” trên của Quảng Độ bằng Đại Hội 650 Việt Kiều + 350 Việt Cộng tại Hà Nội vào tháng11-2009!

8. Quảng Độ phạm tội Vọng Ngữ nặng nề khi ông ta quả quyết Lời Kêu Gọi “Bất Tuân Dân Sự & Biểu Tình Tại Gia” sẽ được 30 triệu người dân trong nước (mỗi miền là 10 triệu trong 10 ngày) hưởng ứng thi hành trong tháng 5-2009! Sự thật không có gì hết!

9. Quảng Độ NÓI....,Việt Cộng...LÀM. Ngòai điểm 7 nói trên, ngày 3-10-2009 Quảng Độ lại ra “Lời Kêu gọi Không dùng Hàng hóa Trung quốc”, được tên cán bộ thông tin Việt Cộng Võ Văn Ái từ Paris phát loa la làng khắp nơi ngày 5-10-2009. Thì:

Ngày Chủ Nhật 11-10-2009, Cựu Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam (tức Việt Cộng) Trương Mỹ Hoa cầm đầu 16.000 người tham gia đi bộ tại khu vực trước Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ) Thành Hồ với chủ đề "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Chủ đề này có nghĩa kêu gọi dân Việt Nam hạn chế hoặc không dùng hàng ngọai quốc, trong đó hàng Trung Cộng tràn ngập ở Việt Nam . Không thể có sự trùng hợp ngẫn nhiên giữa Lời Nói của Quảng Độ ĐI ĐÔI với Việc Làm của Việt Cộng! Tại sao Quảng Độ biết trước Việt Cộng sẽ tổ chức Đại Hội Việt Kiều + Việt Cộng tại Hà Nội vào tháng 11-2009? Tại sao Quảng Độ biết trước Việt Cộng sẽ tổ chức Đi Bộ kêu gọi dùng hàng hóa Việt Nam ngày Chủ Nhật 11-10-2009 tại Thành Hồ?

Có phải Quảng Độ là…”Thánh” tăng tiên tri như…Thần? Không!!! Quảng Độ nói, Việt Cộng làm vì miệng của Quảng Độ chính là miệng của Việt Cộng, vì Quảng Độ là Sư Việt Cộng! Đàn em của Quảng Độ ở hải ngọai là tên cán bộ thông tin Việt Cộng Võ Văn Ái, làm loa khuếch đại lời của Quảng Độ cũng là lời của Việt Cộng!

Bài bản “Quảng Độ nói Việt Cộng làm” đã rõ như ban ngày vì Quảng Độ và Việt Cộng tuy hai mà…MỘT! Nếu là một nhà sư tu hành chân chính và có lập trường Quốc Gia Dân Tộc thì không làm các điều kể trên, do đó khẳng định 100% Quảng Độ là Sư Việt Cộng.

Người lập Sớ: Tuấn Phan

No comments: