Wednesday, September 30, 2009

TRƯƠNG MINH HÒA ĐÔ LA TRONG BIỂN LỬAĐÔ LA TRONG BIN LA !

- TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) -

" B NHÁT Chân không, la BÁT NH.
GIÀ ĐI Nh
t Hnh, phnh DI ĐÀ"


M
t người trong lp áo tu sĩ, núp bóng Pht Giáo, thuc khi n Quang là Nguyn Xuân Bo, hay có tài liu gi là Nguyn Đình Bo, sinh năm 1926 ti làng Minh Hương, qun Phú Vang, tnh Tha Thiên, tuy nhiên chánh quán thì Thanh Hóa, và bên ngoi thuc làng L Lc, qun Gio Linh, tnh Qung Tr. T năm 1942, không biết có giác ng tht s hay là nhng lý do thm kín nào, mà chàng thanh niên ny" co đu" mc áo cà sa, nhưng chưa hn là" cu đo" như mt s người mun tim đường gii thoát khi kiếp luân hi. Chàng tu sĩ tr nhiu chùa tu hc, đu tiên là chùa Bo Quc, ri T Đàm, T Hiếu... đó là tu sĩ Thích Nht Hnh, có hiu là Trng Quang, hc đo và hc ch ti chùa, nh tin" cung dưỡng" ca Pht t, biến thành" cúng dường" cho có v là linh thiêng nên tr thành mi li ln giúp gii thy tng, thy cúng tr thành tư bn Pht Giáo, là do Pht t đy lòng" trng Pht kính tăng" mt cách máy móc" đãnh l" trường kỳ.

Đ
ến năm 1959, đ bng c nhân văn khoa ti Sàigòn và năm 1961 được chính ph Vit Nam Cng Hòa cp hc bng du hc ti tiu bang New Jersey, vi môn" Tôn Giáo Đi Chiếu" ti đi hc Princeton. Tuy nhiên, tu sĩ tr ny ch được gii Pht t biết đến sau khi xut bn quyn sách mang ta là:" Đo Pht Ngày nay", nên sư tr được" bưng b" khá k, không biết do các thế lc đen, thế lc đ nào" trèo cao, ln sâu" trong hàng chc sc cao cp lãnh đo như Thích Trí Quang, Thích Minh Châu...nên được" đt cách" cho vào ngi trong" chiếu chiếu manh t biên t din" mt cách" không người lái" trong nhóm Thin Vi được Pht t thi đó tôn sùng phong trào" trí thc Pht Giáo" cùng vi Phm Công Thin (được tâng bc là triết gia, nghe đâu đi tu không phi vì giác ng mà là không mun tham d vào công cuc chiến đu bo v t quc? Nay hoàn tc), Tu Sĩ, Phm Thiên Thư, Tr Vũ.....

S
ư tr đã sm giác ng chân lý" triết hc Marx Lenin bách chiến bách thng, vô đt, ra đt, sáng đt, chiu đt, đt t thi mãi, bt k mùa nào ca ch đt H Chí Mén dy đĩ" nên nghe đâu tng vào rng Tây Ninh đ" tm đng hc Bác" sau tr thành" tu sĩ nói sng" mà lòng t mãn là" cao tu" ln" tu cao" theo cái thin đnh theo" đnh hướng xã hi ch nghĩa" h tr cho Mt Trn Dân Hi Khng B Min Nam, nhm ru ng, kêu gi thanh niên trn lính đ lo báo hiếu, là tuyt tác" Bông Hng Cài Áo" và hình như sau 1975, được các đnh cao trí tu loài đười áp dng trong vic dùng khu trang bt ming nm dc ca ph n min Nam vào mi tháng có vn đ" hi ý" có treo c đ trước ca hang Pác Pó, thế là tr thành" Tã Hng Cài Háng", mi khi đi ngang qua đng rác, b đ tha là" do tàn dư chế đ M-Ngy đ li", trong công vic phòng chng dch t, ôn dch vt.

V
i tiếng tăm, nên được cp trên cho dy vài gi Đi Hc Vn Hnh và nơi ny sư tr đã sm" giác ng" chân lý trong vic" đi sát đáy qun Hng" mà đc qu" thin Tiếp Hin" cũng vi mt Pht t tr gc Bến Tre, có tên Tây là" Đóa Hoa Nh" ( Fleurette), c hai cùng nhau" điu phi" luyn tp môn thin, áp dng nguyên tc" Khí và Công" trong" âm-dương giao hp hòa gii" theo đnh hướng" tâm thân trường khoái lc" đ tìm v bến giác, mà mc đích yêu cu ti thượng ca môn tu ny là biến B Kh thành" b sướng" là cái NHÂN và đưa đến cái QU là biến chúng sanh thành chúng đ. Chính vì s giác ng và đc qu" đo ù ù" trong thin Tiếp Hin, hai người dường như cũng đã cùng" dt tay nhau đi theo tm bn ch đường" ca tp" đ hình T N" mà sư Tàu Thích Đi Sán mang dâng cho chúa Nguyn Phước Chu đ được" cúng dường" 5 ngàn lng vàng, nên các sư" thượng cp" và sư th trưởng như Thích Minh Châu....cm thy" thanh tâm trường lo s" nên bèn đưa qua Pháp đ" tu hành" và đến sau 1968, thì tín n" Chưn Không" được đưa sang đ cùng nhau" tnh tht" dài dài cho đến ngày nay.

T
khi ra ngoi quc, hp cùng vi cư sĩ Võ Văn Ái, trong phong trào phn chiến, phng s bác đng" hot đng tích cc; vào năm 1967, Nht Hnh đng não, đng bi, đng" giái"... cho ra cun" Hoa Sen Trong Bin La", mà theo din đàn Tôn Giáo Á Châu tiết l là được chuyn ng ra nhiu th tiếng, nên đây là tài liu" cc kỳ di trá" đ chp mũ chính quyn min Nam đàn áp tôn giáo, bt k năm 1966, min Nam do thiếu tướng Nguyn Cao Kỳ điu hành vi chc" ch tch y ban Hành Pháp Trung Ương, là mt" đa con Pht" ( Buddha Child), nào có đàn áp Pht Giáo, thế mà cũng làm lon" biến đng Pht Giáo Min Trung" vi chiến dch mang bàn th Pht xung đường, giết người, mưu toan tách ri min Trung đ dâng cho Vit Cng. Hoa Sen Trong Bin La, xuyên tc, chp mũ min Nam t do, vu khng tng thng Ngô Đình Dim, nói toàn là chuyn bia đt, không bao gi đá đng ti s đàn áp tôn giáo dã man và" cc kỳ tàn bo" min Bc do chế đ vô thn, còn cho tên H Bt Nhân là yêu nước, nên quyn sách ny được đánh giá là" cc kỳ lếu láo", mt thi được gii báo phn chiến khuynh t dùng làm tài liu đ xuyên tc cuc chiến bo v lý tưởng t do ca dân quân min Nam và đng minh. Được biết, thi hi đàm ti Paris, Nht Hnh cùng vi cư sĩ h Võ, mt s tay t phái gc Vm, Vit ku yêu nước... biu tình, đánh phá, ng h cho Cng Sn. Cuc chiến Vit Nam vào nhng tháng cui cùng, cũng b đánh phá đng nhp vi" mc đích yêu cu" ca Cng Sn, sau khi hip đnh Paris ra đi vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, nên vào tháng 10 năm 1974, Thích Nht Hnh dùng din đàn Pht Giáo Tokyo đ kêu gi M rút hết quân hết đ cho Vit Cng d" tiến vào Saigon, trn cui là trn ny" và ý đ y đã biến thành hin thc

Sau năm 1975, thì Thích Nh
t Hnh cùng vi các tu sĩ bng tr thành" tnh khu" trước s đàn áp tôn giáo dã man, trong đó có pht Giáo, tuy nhiên lòng vn luôn giác ng đng, đt qu Bác, nên lúc thi cơ thun tin là" phát huy", đó là lúc Hoa Kỳ thi nhim kỳ đu ca tng thng George.W.Bush, b khng b tn công ngay trên đt M và m cuc tn công vào sào huyt Al Qaeda, Thích Nht Hnh bèn bay sang M, b ra 45 ngàn M Kim đ đăng báo, tiếp tc đánh phá quân dân min Nam và đng minh, dù cuc chiến đã đi qua, đúng là thù dai như Vit Cng, nên Nht Hnh lếu láo vi lun điu như trước, dù chuông có th b, mõ có th rè, song li láo khoét không bao gi thay đi: Trong trn Tết Mu Thân 1968, có vài du kích bn vu vơ dưới, mà M đem bom di, tàn phá c tnh Bến Tre, làm hư hi 300,000 căn nhà.... đây là li đánh trng lng đ kha lp ti ác ca đng Cng Sn, tàn sát hơn 4 ngàn thường dân Huế trong trn ny và đây cũng là đòn thâm đc nhm to s thù ghét ca dân M đi vi người t nn Vit Nam, khi có s hiu lm là" Nht Hnh là người Vit" li phn đi cuc chiến chng khng b A Phú Hãn. Vn mt lòng" trung vi đng, hiếu vi bác, Pht t nào cũng đánh la, tin cúng dường nào cũng thu gom, li lc nào cũng ôm hết" như mc tiêu: " đng cn Nht Hnh có, đng khó có Nht Hnh", thế là sư tr v 2 ln, nht là ln sau cu siêu" hòa hp hòa gii" gia nhng người v quc vong thân và hn ma đám b đi, khng b, công c đng, quân hi nhân dân, tiếp tay bán nước cho ngoi bang.

Thích Nh
t Hnh được đánh bóng ti đa, mt thi sôi ni v v mt nhà t phú n Đ, bng giác ng quyn sách" Đường Xưa Mây Trng" và mun quay thành phim, được t báo Người Vit California, Úc có đài SBS đánh bóng ti đa. V ny gây n ào và nay thì" xin thi gian qua mau" khi di trá càng cao, nên nay coi như là" Đường Xưa Mây Xám". Tuy nhiên ý đ phong quân hàm" b tát" vn được tiếp tc, nên trong s nhng người mê thy, có người tin là Nht Hnh là Pht Sng như đc Đt Lai Lt Ma Tây Tng; tuy nhiên, v lãnh đo tinh thn Tây Tng khng đnh trên h thng truyn thông thế gii là" tu sĩ bình thường" ( humble monk) ch hng phi là" living Buddha". Đài tàn hình SBTN Hoa Kỳ, có ln đưa đ t ca Nht Hnh là Hong Trường lên qung cáo và người ny phong Nht Hnh vi quân hàm" b tát" ti thế.

Trong nh
ng tháng gia năm 2009, bng nhiên tình hình sôi đng như câu:" chơi dao có ngày đt tay" là v tu vin Bát Nh tnh Lâm Đng, sau khi tình ĐNG ĐO thành ĐÀO-ĐNG gia các phe trong" Pht Giáo theo đnh hướng xã hi ch nghĩa" n ln ti Vit Nam. Theo nhn đnh khách quan, thì Đng cướp Cng Sn không bao gi có tình nghĩa, mà ch có tranh chp, giành git quyn li, nên tình ĐNG CHÍ luôn tr thành ĐÌ CHNG gia các phe thân Nga, Tàu trước đây và nay kéo dài, đám cán b quyn lc b đám vô quyn, phc viên chng đ tranh giành; đám vô quyn khéo léo, ngy trang, biến thành phn tnh, chng tham nhũng, các đng chí cm quyn, nên người Vit hi ngoi cn thn trng, coi chng b li vào cuc tranh chp ni b đng, thì làm sao có dân ch ti quê hương?.

Do đó, hai phe mo danh Pht trong nước và hi ngoi có lúc cũng phi" co đu, r áo cà sa mà ra đi" cũng là điu nm trong vòng" qui lut" ca đng, nên t đó mi có tình trng đo đc Pht Giáo ngày nay:" không có tình đng đo vĩnh vin, mà ch có quyn li mà thôi". Ban đu, thượng Tóa Thích Đc Nghi sang tn Làng Mai hp tác trong tình thn" hu ngh" như chuông vi mõ, như tương vi chao và được tài tr v Vit Nam, phát trin thin" Tiếp Hin" và được Làng Mai đã chi ra ti 14 t đng bc H Chí Mén, xây dng tu vin Bát Nh ti tình Lâm Đng có v qui mô, tin nghi, và con s môn sinh lên đến 400, gn mt tiu đoàn" tăng sinh" thân làng Mai va tu va tp và đương nhiên được bên ngoài h tr tài chánh t bên ngoài....ri bng nhiên đt bng dy sóng qua vic các lc lượng công an và xã hi đen, hình như là cũng nm trong giáo hi nhà nước, cũng là" bu bn Làng Mai" c, đng lot m cuc" tng công kích vào tu vin Bát Nh" làm t tơi tiu đoàn tăng sinh gc làng Mai....

Vi
c ny cũng không khác gì thi 1979, Trung Cng dy cho đàn em theo Liên Sô là Vit Nam mt bài hc, dù hai nước đu có chân trong Liên Hip Quc, nhưng Vit Cng" đéo dám la" mà ch hát hò trong nước bng bài :" không được đng ti Vit Nam" hay cùng lm là chi mt mình trên các đài phét thanh ni đa:" bn lưu manh bành trướng Bc Kinh vi mng bá quyn". Kỳ ny, trước sc tng tn công tu vin Bát Nh bng các" lc lượng chánh qui công an, du kích côn đ.." qua s: nht trí" ca giáo hi trong nước; nhưng làng Mai phn ng nh nhàng là" cu nguyn" thì" tình hình làm gì đi ngược được?". Trước 1975, khi n Quang, là đng đo và cũng là đng chí ca Nht Hnh, vu khng, xuyên tc chính ph, quân dân min Nam, h hành đng mnh: biu tình, mang bàn th Pht xung đường, đánh phá, t thiêu, phao tin đn nhm đ gây kích đng hn thù gia Pht và Thiên Chúa và hi ngoi, Nht Hnh, Võ Văn Ái....biu tình chng min Nam và thế gii t do, nht là ti hi đàm Paris...nay thì phn ng quá yếu, ch cu nguyn và ti đa là vn đng xin ch ký ( li ny ca băng đng Con Chim Không Cánh làm t hơn 20 năm qua, mà không bao gi có kết qu). Nếu mun ging lên tiếng chuông làng Mai, tht s phn đi cnh đàn áp tu vin Bát Nh, thì làng Mai có hành đng c th như:

-Huy đng tăng thân, tăng sinh....biu tình trước s quán Vit Cng ti nhiu nơi trên thế gii.
-N
ếu cn cũng chế xăng t thiêu như Thích Qung Đc đã tng làm Vit Nam và 5 tháng sau thì Dương Văn Minh ( k thân n Quang) cm đu các phn tướng, phn tá đo chánh, làm suy yếu và đưa đến khng hong chánh tr, là mt trong nhng nguyên nhân làm mt min nam ngày 30 tháng 4 năm 1975.


Nếu không hành đng mà c cu nguyn, ngm đi xin ch ký, thì qu là khôn nhà di ch. C yên chí và" thanh tâm trường an lc" là biu tình trước các s quán Vit Cng các nước Tây Phương, không s công an, b đi quân hi nhân dân và côn đ như trong nước, làm sm càng tt, ch đng biu tình trước s quán Trung Cng như mt s t chc cò mi, băng đng Con Chim Không Cánh là trt qut đy.

Trước đây, Nht Hnh có" Hoa Sen Trong Bin La" đánh phá min Nam và nói theo giáo sư Nguyn Ngc Bích, cùng vi các nhà" ngôn ng hc có trình đ cao" vi: chicken soup dùng cho câu" Hi Chuông Thiên m CANH GÀ th sương", hay gii Anh ng thc dng nhan nhn ti các nước, hay nói: Road die, tc là" xe nm đường" vi cnh sát....nên đây có th là:" Mulberry in the sea of fire" tm dch là:" Trái Dâu trong bin la", cho nên, kỳ ny Nht Hnh là" multi-millionaire Buddist" nghe đâu tài sn lên đến hơn 300 triu M Kim gm các chùa, t vin, đo tràng Pháp, M....nên khi mang tin v đu tư ti Bát Nh, cũng đã b các đng đo gc đng, đánh tư sn t tơi, đúng là " Đô La trong bin la"./.

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 30.09.200
91 comment:

Nói Tiếng Mỹ Chuẩn Giọng said...

Cãm ơn bạn Trương Minh Hòa rất nhiều đã chia sẽ những sự hiểu biết và kiến thức đáng kể về những vị sư gian tà và tranh đấu trá hình.
GS.Alexander Lê Trung Cang, alexandercle@gmail.com