Thursday, July 30, 2009

satellite: Tổng quát Giáo phận Vinh, thành phố Đồng Hới, giáo xứ Tam Tòa

Xem bản đồ từ satellite: Tổng quát Giáo phận Vinh, thành phố Đồng Hới, giáo xứ Tam Tòa
VietCatholic News (30 Jul 2009 09:15)

Bản đồ Giáo phận Vinh (liên quan đường đi từ Huế ra Vinh)Bản đồ Đồng HớiBản đồ giáo xứ Tam Tòa ở Đồng Hới thuộc giáo phận Vinh

VietCatholic / Google Satelite Map

http://farm4.static.flickr.com/3192/2939576711_46b85e0814.jpg?v=0


http://vietcatholic.net/pics/VIETNAM_-_TamToa_2.png

No comments: