Saturday, June 20, 2009

Giấc Mơ lãnh Tụ AudioGiấc Mơ Lãnh Tụ 1-2
- Hoạt động chính trị và tiểu sử Thích Trí Quang
Giấc Mơ Lãnh Tụ 3a
- Thích Mẫn Giác và Ủy Ban Tổ Chức Mừng CS Chiến Thắng 1975
Giắc Mơ Lãnh Tụ 3b:
Thích Đôn Hậu kêu gọi treo cờ Phật giáo mừng chiến thắng 1968-Huế
- họp với Phạm Văn Đồng 1976 về lý do thành lập Chính phủ Dương Văn Minh 30-4-75

Giấc Mơ Lãnh Tụ 3 - 4a:
Các Tổ Chức Ngụy Hòa- Lực Lượng Hòa Giải Dân Tộc
-Cấc Tổ Chức Liên Hệ với Cộng SảnGiấc Mơ Lãnh Tụ 4b:
Anh Em Hoàng Phủ Ngọc Tường /Phan - Lê Văn Hảo kẻ sát nhân 1968
Giấc Mơ Lãnh Tụ 4c:
Thích Trí Quang Tự Thiêu hay Bị Giết Bởi Đồng Đạo 1-6-63
Giấc Mơ Lãnh Tụ 4d:
Thích Pháp Quảng Cắt Cổ Mộ Bụng Tự Sát - 7-10-63 Phan Thiết
Giấc Mơ Lãnh Tụ 4e:
Chùa Từ Đàm, T Trí Quang phát động Bỉểu Tình Đài Phát Thanh HUE 8-5-63

No comments: