Friday, September 4, 2009

Danh sách chính quyền Quảng Bình cướp đất GX Tam Tòa
http://www.tinparis.net/thoisu09/2009_09_03_Tamtoa1.jpghttp://www.tinparis.net/thoisu09/2009_09_03_Tamtoa4.jpg
http://www.tinparis.net/thoisu09/2009_09_03_Tamtoa2.jpg


Danh sách chính quyền Quảng Bình Hoàn thành công xây hàng rào cướp đất giáo sứ Tam tòa
Thứ tư, 02/09/2009,

Ngày 1-9, công trình tu bổ khuôn viên chứng tích chiến tranh tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình) đã hoàn thành.

Công trình gồm các hạng mục như: cây xanh, biển di tích bằng đá hoa cương gồm tiếng Việt và tiếng Anh, đường đi bộ, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng, hàng rào, cổng ra vào. Ngày 2-9, UBND cộng sản TP Đồng Hới tổ chức lễ khánh thành công trình và đưa vào sử dụng.

Việt Gian Bùi Xuân Ngẫu, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, cho biết, công trình được tu bổ nhằm tạo điều kiện thuận lợiđể cướp đất giáo xứ Tam Tòa, cấm giáo dân đi lại dành riêng cho du khách tham quan, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ vềTội ác Cộng Sản vi phạm quyền tự do thờ phượng.

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ HĐND VÀ UBND TP ĐỒNG HỚI

Địa chỉ hộp thư chung:

donghoi@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân:

tiepdan.donghoi@quangbinh.gov.vn

-------- & --------

TT Họ tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
1

Lê Công Cuộc

Chủ tịch

cuoclc.dh@quangbinh.gov.vn

2

Bùi Xuân Ngẫu

P. Chủ tịch

ngaubx.dh@quangbinh.gov.vn

3

Võ Hồng Quân

P. Chủ tịch

quanvh.dh@quangbinh.gov.vn

4

Trương Lợi

PCT HĐND

loit.dh@quangbinh.gov.vn

5

Đặng Thị Thanh

UV TT HĐND

thanhdt.dh@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Duệ

Chánh VP

duenv.dh@quangbinh.gov.vn

7

Nguyễn Hữu Đắc

Phó CVP

dacnh.dh@quangbinh.gov.vn

8

Lê Thị Thu Cúc

Phó CVP

cucltt.dh@quangbinh.gov.vn

9

Hoàng Thị Thanh Duyên

Chuyên viên

duyenhtt.dh@quangbinh.gov.vn

10

Đoàn Thị Hải Lý

Chuyên viên

lydth.dh@quangbinh.gov.vn

11

Hồ Thanh Hương

Nhân viên

huonght.dh@quangbinh.gov.vn

12

Trương Quang Duy

Nhân viên

duytq.dh@quangbinh.gov.vn

13

Võ Thị Bành

Cán bộ

banhvt.dh@quangbinh.gov.vn

14

Hoàng Thị Liên Hoa

Cán bộ

hoahtl.dh@quangbinh.gov.vn

15

Trương Thị Hải Oanh

Cán bộ

oanhtth.dh@quangbinh.gov.vn

16

Nguyễn Văn Vũ

Cán bộ

vunv.dh@quangbinh.gov.vn

17

Nguyễn Chung Nguyên

TP QLĐT

nguyennc.dh@quangbinh.gov.vn

18

Đào Viết Giáp

Chuyên viên

giapdv.dh@quangbinh.gov.vn

19

Lê Công Kim

Chuyên viên

kimlc.dh@quangbinh.gov.vn

20

Phạm Lê Long

Chuyên viên

longpl.dh@quangbinh.gov.vn

21

Hoàng Văn Tý

TP TNMT

tyhv.dh@quangbinh.gov.vn

22

Nguyễn Thăng Long

Chuyên viên

longnt.dh@quangbinh.gov.vn

23

Nguyễn Bé Tem

Chuyên viên

temnb.dh@quangbinh.gov.vn

24

Nguyễn Minh Cừ

TP KT

cunm.dh@quangbinh.gov.vn

25

Trương Diệu Khiêm

PP KT

khiemtd.dh@quangbinh.gov.vn

26

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

thamnth.dh@quangbinh.gov.vn

27

Đỗ Hữu Cương

Chuyên viên

cuongdh.dh@quangbinh.gov.vn

28

Đoàn Ngọc Anh

Chuyên viên

anhdn.dh@quangbinh.gov.vn

29

Phan Thanh Tâm

TP TP

tampt.dh@quangbinh.gov.vn

30

Hoàng Thị Hồng

PP TP

honght.dh@quangbinh.gov.vn

31

Nguyễn Đức Cường

Q. GĐ

cuongnd.dh@quangbinh.gov.vn

32

Lê Thị Kim Bé

Chuyên viên

beltk.dh@quangbinh.gov.vn

33

Hoàng Thị Lệ Bình

Chuyên viên

binhhtl.dh@quangbinh.gov.vn

34

Lê Tuấn Lợi

Chuyên viên

loilt.dh@quangbinh.gov.vn

35

Trần Viết Cay

TP Nội vụ

caytv.dh@quangbinh.gov.vn

36

Mai Thiên Lý

PP Nội vụ

lymt.dh@quangbinh.gov.vn

37

Nguyễn Thị Tâm

Chuyên viên

tamnt.dh@quangbinh.gov.vn

38

Đỗ Đức Hiếu

Cán bộ

hieudd.dh@quangbinh.gov.vn

39

Trần Thúy Song

Chuyên viên

songtt.dh@quangbinh.gov.vn

40

Nguyễn Hồng Thắm

Nhân viên

thamnh.dh@quangbinh.gov.vn

41

Nguyễn T Hương Giang

Nhân viên

giangnth.dh@quangbinh.gov.vn

42

Đặng Đình Tự

TP LĐTBXH

tudd.dh@quangbinh.gov.vn

43

Trần Thị Lân

PP

lantt.dh@quangbinh.gov.vn

44

Hà Thị Ngân

Chuyên viên

nganht.dh@quangbinh.gov.vn

45

Trịnh Minh Thắng

Chuyên viên

thangtm.dh@quangbinh.gov.vn

46

Đặng Minh Thế

Cán bộ

thedm.dh@quangbinh.gov.vn

47

Nguyễn Xuân Nghiêm

Chánh TT

nghiemnx.dh@quangbinh.gov.vn

48

Nguyễn Thế Thu

Nhân viên

thunt.dh@quangbinh.gov.vn

49

Nguyễn Minh Sáng

Nhân viên

sangnm.dh@quangbinh.gov.vn

50

Đặng Văn Hóa

PP Thống kê

hoadv.dh@quangbinh.gov.vn

51

Nguyễn Phước Giáp

Nhân viên

giapnp.dh@quangbinh.gov.vn

52

Hoàng Lê Phúc

Nhân viên

phuchl.dh@quangbinh.gov.vn

53

Nguyễn Văn Năm

TP Y tế

namnv.dh@quangbinh.gov.vn

54

Nguyễn Quốc Tiến

PP Y tế

tiennq.dh@quangbinh.gov.vn

55

Đặng Thị Minh Nga

Nhân viên

ngadtm.dh@quangbinh.gov.vn

56

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

Nhân viên

myntt.dh@quangbinh.gov.vn

57

Bùi Ngọc Hải

Nhân viên

haibn.dh@quangbinh.gov.vn

58

Trần Thị Hoài Thanh

Nhân viên

thanhtth.dh@quangbinh.gov.vn

59

Nguyễn Đình Dưỡng

Nhân viên

duongnd.dh@quangbinh.gov.vn

60

Nguyễn Thị Hồng

TP VHTT-TT

hongnt.dh@quangbinh.gov.vn

61

Nguyễn Thị Lệ Hằng

PP VHTT-TT

hangntl.dh@quangbinh.gov.vn

62

Đặng Ngọc Hùng

Chuyên viên

hungdn.dh@quangbinh.gov.vn

63

Hoàng Thị Ái Vân

Chuyên viên

vanhta.dh@quangbinh.gov.vn

64

Bùi Xuân Hoàng

Cán bộ

hoangbx.dh@quangbinh.gov.vn

65

Hoàng Đình Thắng

TP TC-KH

thanghd.dh@quangbinh.gov.vn

66

Nguyễn Xuân Bình

Nhân viên

binhnx.dh@quangbinh.gov.vn

67

Trần Hồng Anh

Nhân viên

anhth.dh@quangbinh.gov.vn

68

Nguyễn Ngọc Dẫn

TP GD

dannn.dh@quangbinh.gov.vn

69

Phan Xuân Luật

PP GD

luatpx.dh@quangbinh.gov.vn

70

Hoàng Thị Cúc

Nhân viên

cucht.dh@quangbinh.gov.vn

71

Nguyễn Văn Cạ

Chuyên viên

canv.dh@quangbinh.gov.vn

72

Lê Thanh Hải

Chuyên viên

hailt.dh@quangbinh.gov.vn

73

Hồ Thanh Hải

Chuyên viên

haiht.dh@quangbinh.gov.vn

74

Lê Thị Rược

Nhân viên

ruoclt.dh@quangbinh.gov.vn

75

Nguyễn Thanh Hải

Nhân viên

haint.dh@quangbinh.gov.vn

76

Nguyễn Thị Luận

Nhân viên

luannt.dh@quangbinh.gov.vn

77

Trương Thị Thu Hiền

Nhân viên

hienttt.dh@quangbinh.gov.vn

78

Trần Xuân Thìn

TB DA ĐTXD

thintx.dh@quangbinh.gov.vn

79

Hoàng Vũ Diệu Thúy

Nhân viên

thuyhvd.dh@quangbinh.gov.vn

80

Trần Tuấn

Nhân viên

tuant.dh@quangbinh.gov.vn

81

Nguyễn Minh Vũ

Nhân viên

vunm.dh@quangbinh.gov.vn

82

Nguyễn Văn Sỹ

Nhân viên

synv.dh@quangbinh.gov.vn

83

Phạm Tiến Dũng

Nhân viên

dungpt.dh@quangbinh.gov.vn

84

Nguyễn Đình Hiếu

P.trạm KN-ĐH

hieund.dh@quangbinh.gov.vn

85

Đặng Thị Hải Yến

Nhân viên

yendth.dh@quangbinh.gov.vn

86

Nguyễn Thị Hải Yến

TT GD 1 cửa

yennth.dh@quangbinh.gov.vn


No comments: