Wednesday, July 15, 2009

Ông Hòang Đạo…lâm vào Thế Kẹt nào mà phải xóa lằn ranh Quốc Cộng?- cựu đạt tá Hòang Đạo Thế Kiệt


Ông Hòang Đạo…lâm vào Thế Kẹt nào mà phải xóa lằn ranh Quốc Cộng?


Có người trong ngành hỏi tôi sao không có ý kiến gì về bài “Tại sao tôi ủng hộ Lời Kêu Gọi của HT Thích Quảng Độ?” của ông Hòang Đạo Thế Kiệt, Cựu Đại tá Cục Trưởng Cục Chính Huấn QL/VNCH. Xin thưa, đã có người lên tiếng rồi nhưng nay tôi lên tiếng thêm để thử tìm xem có lý do nào khác khiến ông Hòang Đạo Thế Kiệt phải tốn công sức viết bài bênh vực Sư Cộng rậm râu Quảng Độ và tán dương Lời Kêu Gọi, xác nhận Mục tiêu 3 trong Lời Kêu Gọi là lý do chính đáng nhất khiến Hòang Đạo Thế Kiệt ủng hộ Lời Kêu Gọi nầy!

Trước nhất, xin nêu vài điều nhận xét quan trọng của Hòang Đạo Thế Kiệt về Lời Kêu Gọi mà từ đó đưa đến kết luận ông ta đã xóa lằn ranh Quốc Cộng.

Hòang Đạo Thế Kiệt viết: “Mặc dầu chỉ có dăm bẩy người chống đối so với hàng mấy trăm đòan thể cùng mấy ngàn cá nhân ủng hộ Lời Kêu Gọi nhưng thiết nghĩ trong thời đại tin học và trong cuộc tranh đấu giành tự do dân chủ của dân ta, tuyên truyền chính trị là một lợi khí quyết định, nên các tổ chức và cá nhân liên hệ không nên coi thường mà cần tìm cách giải tỏa những ngụy luận thọat nghe có vẻ hợp lý nhưng xét kỹ thì rất nguy hại.”

Dăm bảy người chống đối thật là quá ít so với hàng mấy trăm đòan thể ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ mà mỗi đòan thể đại diện… vô số người ở hải ngọai nhưng theo Hòang Đạo Thế Kiệt thì dăm bảy người chống đối nầy “xét kỹ thì rất nguy hại”“những ngụy luận thọat nghe có vẻ hợp lý”! Nói thế là Hòang Đạo Thế Kiệt tự dối mình vì dăm bảy người chống đối sở dĩ làm nguy hại cho Lời Kêu Gọi là do họ dẫn chứng và lập luận quá đúng và hợp lý, vạch mặt trái hại Việt Dân lợi Việt Cộng của Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ nên Hòang Đạo Thế Kiệt mới báo động phe ta “đừng coi thường”! Do vậy, Hòang Đạo Thế Kiệt vội xắn tay áo lên, viết bài đầu voi chuột để phản bác dăm bảy người chống đối nầy hầu cứu nguy Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ!

- Hòang Đạo Thế Kiệt dùng “tam đọan luận” dỏm để chụp mũ phản quốc cho những ai phản đối Lời Kêu Gọi: “Chẳng lẽ chống Lời Kêu Gọi chống khai thác mỏ bauxite để ủng hộ việc VC cho TC tiếp tục khai thác các mỏ nhôm, cực kỳ có hại cho quốc gia dân tộc? Rõ ràng là chúng ta đứng trước một sự chọn lựa: ủng hộ ‘bô xít’ hay chống bô xít? Dĩ nhiên, là người Quốc gia, người viết phải chống bô-xít, tức là phải ủng hộ Lời Kêu Gọi chống bô-xít của Hòa thượng Thích Quảng Độ.”

Hòang Đạo Thế Kiệt quy nạp chuyện phản đối Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ với hành động chống “chống khai thác mỏ bâu-xít”, tức là Hòang Đạo Thế Kiệt có ý khép tội những ai phản đối Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ là tán thành Cộng Sản Việt Nam cho Tàu Cộng khai thác mỏ bâu xít, một tội không khác gì tội …phản quốc, có thể lãnh án tử hình!

Hòang Đạo Thế Kiệt tự áp đặt mọi người dân Việt phải ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ nếu không muốn bị chụp cho cái nón… hại dân hại nước! Luận điệu của Hòang Đạo Thế Kiệt sao giống Việt Minh Cộng Sản khi chúng dùng chiêu bài kháng chiến chống Pháp giải phóng dân tộc nhưng che giấu kỹ âm mưu bành trướng đế quốc đỏ, được thi hành bởi cán bộ Đệ Tam Quốc Tế Hồ Chí Minh khéo ngụy danh dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc!

Ngày nay, Cộng Sản Việt Nam lấy vụ bâu xít ra làm miếng mồi, khôn khéo dùng bộ áo cà sa của Sư Cộng rậm râu Quảng Độ để che giấu âm mưu “hòa hợp hòa giải dân tộc vô điều kiện” bằng cái Yêu Sách thứ 3 là: “Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên”.

Cái gọi là “âm mưu” tạo một “Hội Nghị Diên Hồng trong phòng treo Cờ Đỏ” của Cộng Sản Việt Nam qua Yêu Sách thứ 3 nầy thật ra không còn là âm mưu nữa vì nó quá lộ liễu, đã bị hàng ngũ NVQG tỉnh táo đập tan “banh xà rông” ngay khi Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ vừa được cán bộ VC Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris tung ra hải ngọai.

Hòang Đạo Thế Kiệt đứng bên phía Cộng trong Lằn Ranh Quốc Cộng khi ông ta xác nhận Yêu Sách thứ 3 tức đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam mở “Hội Nghị Diên Hồng trong phòng treo Cờ Đỏ” rằng: "...Đó chính là ý nghĩa căn bản của yêu sách 3, đồng thời là lý do chính đáng nhất để ủng hộ Lời Kêu Gọi.”

Trước đây, Hòang Đạo Thế Kiệt tự nhận là “người Quốc Gia”, đã tỏ thái độ dứt khóat về “Hòa Hợp Hòa Giải một chiều với Cộng Sản Việt Nam” như sau: "Đối với người Quốc gia tỵ nạn cộng sản thì chủ trương hòa hợp hòa giải một chiều với bạo quyền cộng sản là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được….

….Thực tế nhãn tiền càng chứng tỏ chúng không bao giờ chịu hòa giải với bất cứ ai, ngay cả với người dân trong nước mà chúng đã nắm trong tay từ bao năm nay. Người cộng sản chỉ biết có ăn cướp, giết người, và đàn áp….”

Tỏ thái độ xong, Hòang Đạo Thế Kiệt liền lên án và chửi bới kẻ nào chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải một chiều với Cộng Sản Việt Nam : Nên chỉ những kẻ nằm vùng, xin ăn, và ngu dại mới đi theo chủ trương tàn hại phản bội đó. Ai cũng biết Yêu Sách thứ 3 trong Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ chính là kêu gọi Hợp Hòa Giải một chiều với Cộng Sản Việt Nam dưới hình thức “Hội Nghị Diên Hồng trong phòng treo Cờ Đỏ” nhưng tại sao Hòang Đạo Thế Kiệt đã lên án chủ trương nầy rồi bây giờ lại ủng hộ nó, tức tự phỉ nhổ vào mặt mình?

Hòang Đạo Thế Kiệt cho Yêu Sách 3 của Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ là lý do chính đáng khiến ông ta ủng hộ Lời Kêu Gọi mặc nhiên Hòang Đạo Thế Kiệt đã đứng bên phía Cộng trong lằn ranh Quốc Cộng do ông ta hô hào!

Trong bài viết dài lê thê “Tại sao tôi ủng hộ Lời Kêu Gọi của HT Thích Quảng Độ?”, Hòang Đạo Thế Kiệt đã sơ hở và ngụy biện ở rất nhiều điểm nhưng xét thấy chỉ cần nêu ra điểm then chốt của Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ liên quan chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải vô điều kiện trong Yêu Sách thứ 3 là đủ để vạch mặt thật trở cờ của Hòang Đạo Thế Kiệt!

Tuy nhiên, nếu muốn biết lý do thật khiến Hòang Đạo Thế Kiệt vừa ủng hộ hết mình Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ lại vừa phỉ báng những người phản đối Lời Kêu Gọi này thì thiết tưởng nên tìm hiểu thêm về mối dây liên hệ giữa Hòang Đạo Thế Kiệt với hai người khác: Cựu Trung Tướng Trần Văn Trung và

Y sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân & Trung Tướng Trần Văn Trung


Cựu Trung Tướng Trần Văn Trung, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị là xếp lớn nhất trong ngành, chỉ huy các Cục trong đó có Cục Chính Huấn của Cựu Đại tá Hòang Đạo Thế Kiệt. Ngay thượng tuần tháng 4-2009 tại Paris, Cựu Tướng Trần Văn Trung đã tham dự Hội Luận và có tên trong danh sách các tổ chức và cá nhân bên Âu Châu ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ do cán bộ VC Võ Văn Ái phổ biến và Băng đảng Mafia Việt Tân làm rầm rộ lên!

Có người cho biết họ không ngạc nhiên về việc cựu Tướng Trần Văn Trung ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ, đương kim Tăng thống 5 Giáo Hội PGVNTN vì lẽ đơn giản là có thể cựu Tướng Trần Văn Trung bị ảnh hưởng quá khứ theo Cộng của vợ và mẹ vợ ông! Đầu dây mối nhợ như sau:

Cựu Tướng Trần Văn Trung có vợ lai Tây xinh đẹp, vốn là hòn máu của viên công sứ Tây ở Huế và bà Đào Thị Yến [Theo ông Liên Thành: Bà Đào Thị Yến biệt danh Tuần Chi, Hiệu trưởng Trường Đồng Khánh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Thành phố Huế, tình nhân của thích Đôn Hậu, cán bộ trí vận điều khiển bởi tên cán bộ Việt Cộng gộc Hòang Kim Loan]. Còn Sư Cộng thích Đôn Hậu là Chánh Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất miền Vạn Hạnh (miền Trung), rồi là Đệ Tam Tăng thống Giáo Hội nầy. Thuở thiếu thời, bà Đào Thị Yến, mẹ vợ của Cựu Tướng Trần Văn Trung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đậu Tú Tài Pháp, thi tại Hà Nội. Sau đó, bà phải vâng lời cha mẹ làm vợ một ông thông phán Việt già.

Cuộc hôn nhân ép uổng nầy sẽ làm chết tuổi xuân phơi phới của cô Đào Thị Yến nếu cô cam đành buông trôi cho số phận. Nhưng không, cô Đào Thị Yến đã vượt bức tường “tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu” của Khổng Mạnh cùng giới cấm Tà Dâm của nhà Phật, cộng với sự hấp thụ lối sống theo văn minh Tây học, cô đã có mối quan hệ thân tình với các nhân vật nhà nước Tây ở Huế trong đó có viên công sứ Tây! Để che đậy kết quả của mối tình Tây-Việt, gia đình cô phao tin rằng hòn máu lai nầy là đứa con xin về nuôi vì chồng cô, một ông phán già người Việt bất lực!

Đứa bé gái hai giòng máu lớn lên mang vẻ đẹp kiêu sa, lọt vào mắt xanh chàng thanh niên Trần Văn Trung đẹp trai, học giỏi. Đó cũng là lúc bà Đào Thị Yến, mẹ vợ anh Trần Văn Trung sau nầy là sĩ quan cao cấp QLVNCH, phản bội chính nghĩa Quốc Gia, ra mặt theo Cộng Sản, tích cực ủng hộ “thành phần thứ ba”, chủ trương “ hòa giải dân tộc”, trở thành một “Phật” tử ngoan đạo, sát cánh sư Cộng thích Đôn Hậu ra tận miền Bắc yết kiến…bác Hồ và tham quan nhiều nước thuộc khối Cộng Sản!

Có lẽ bị khuất phục bởi bà mẹ vợ và vợ theo Cộng Sản nên cựu Tướng Trần Văn Trung đã làm ngơ, để cho vợ mình tự do biến tư dinh làm nơi ẩn náo và điểm giao liên an tòan của đám cán binh Việt Cộng họat động nội thành Saigon. Sự kiện cựu Tướng Trần Văn Trung chứa chấp Việt Cộng trong nhà không lọt khỏi tai mắt cùa các cơ quan an ninh tình báo VNCH, nhưng nhờ người vợ xinh đẹp lúc nào cũng tràn đầy sinh lực và khôn ngoan lịch duyệt, cựu Tướng Trần Văn Trung được xếp chúa hào hoa háo sắc Nguyễn Văn Thiệu đối đãi sòng phẳng và trọng dụng, cho tiếp tục giữ chức vụ Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị đến ngày mất nước!

Sống chung ở Paris một thời gian, ông bà cựu Tướng Trần Văn Trung chia tay; bà giã từ chiếc xe thổ mộ Việt Nam cà rịch cà tàng, ôm …cầm sang …xe Renault Tây còn khá tốt. Tuy vậy, có lẽ còn vấn vương tình nghĩa tào khang nên cựu Tướng Trần Văn Trung tỏ lòng thương nhớ và thủy chung với vợ cũ bằng nghĩa cử ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ, cũng chính là ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà bà mẹ vợ từng là nhân tình gắn bó của vị Tăng thống thứ ba là Sư Cộng thích Đôn Hậu.

Xin nói thêm, cựu Tướng Trần Văn Trung có người anh ruột là cựu Đại tá Trần Văn Tín, Giám đốc Nha và Trường Quân Nhạc QL/VNCH và người em ruột là ông Trần Đình Phục (aka Mathew Tran trên các diễn đàn điện tử hiện nay), nguyên là Tùy Viên Quân Sự Tòa Đại Sứ VNCH tại Nam Hàn. Mới đây, ông Trần Đình Phục dưới nickname Mathew Trần lên tiếng về Sư Cộng rậm râu Quảng Độ nguyên văn như sau: Cũng nhân thễ dây, tôi xin nói về lập trường mới cũa tôi dối với TT Thích Quãng Dộ:

Từ trước dến nay, tôi luôn luôn ũng hộ Thượng Toạ Thích Quãng Dộ & GHPGVNTN, NHƯNG từ khi TT TQD & ông Võ Văn Ái than thỡ kễ rõ sự tình là "csBV dã sớm quên ơn cũa GHPGVNTN trong giai doạn csBV chiếm Miền Nam" và vừa rồi TT Thích Quãng Dộ kêu gọi CSVN dăng kai mỡ Dại Hội Quốc dân dễ “dễ hợp thức hóa” kế hoặch HHHG cũa csVN mà Nguyễn Gia Kiễng ngày dêm cỗ võ .. thì tôi cũng “nghĩ chơi TT Thich Quãng Dộ luôn". (Trích E-mail: - On Fri, 7/10/09, Matthew Tran

Như vậy, có thể Cựu Đại tá Hòang Đạo Thế Kiệt cũng nhớ tình thầy cũ nghĩa trò xưa mà theo chân xếp lớn Trần Văn Trung và cùng với người em rể Đỗ Thái Nhiên lần lượt lên tiếng ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ!


http://www.vandandongtam.net/imgupload/im12366959471.jpg

Luật sư Đỗ Thái Nhiên


LS Trần Thanh Hiệp và Đoàn Viết Hoạt


http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/ht-minhchau.jpg

Sư Cộng Thích Minh Châu,

Luật sư Đỗ Thái Nhiên tên thật là Nguyễn Phương Chính, ở trong tù VC gặp Đòan Viết Họat và tôn ông nầy làm sư phụ. [Đòan Viết Họat là đệ tử ruột của Sư Cộng Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh ở đường Trương Minh Giảng Saigon , - một hang ổ chứa Việt Cộng của Tập đòan Giặc Thầy Chùa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Thân phụ của Đòan Viết Họat là Cụ Đông Y Sĩ Đỗ Văn Nhân, nguyên là Bí Thư của nhà cách mạng Nguyễn Hữu Thanh (biệt hiệu Lý Đông A), người sáng lập Đảng Duy Dân. Năm 1954, gia đình họ Đỗ di cư vào Nam , chỉ có một mình Đòan Viết Họat không rõ lý do gì, bỏ họ Đỗ lấy họ Đòan. Còn Nguyễn Phương Chính có lẽ vì ngưỡng mộ cha của sư phụ Đòan Viết Họat nên lấy tên mới là Đỗ Thái Nhiên?]

Nếu vì quen biết, dựa trên sự quan hệ tình cảm riêng tư mà hai ông cựu Tướng tá VNCH thuộc hàng trí thức lại đem tên tuổi của mình ra đánh cuộc với Lời Kêu Gọi hại Việt Dân lợi Việt Cộng ngày 29-3-2009 ký tên Sư Cộng Cuội Quảng Độ thì thật là xấu hổ cho những quân cán chính từng phục vụ trong ngành CTCT của QL/VNCH.

Riêng Hòang Đạo Thế Kiệt tỏ ra có ý thức và dũng cảm, đem hết sở học giải thích tại sao ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ. Nhưng Hòang Đạo Thế Kiệt gian mà không khôn, tự đạp đổ những gì mình đã xây dựng lên. Hòang Đạo Thế Kiệt chống dữ dội hòa hợp hòa giải một chiều nhưng bây giờ lại tích cực ủng hộ hòa hợp hòa giải kiểu đầu hàng Cộng Sản Việt Nam dưới hình thức “Hội Nghị Diên Hồng trong phòng treo Cờ Đỏ”!

Hòang Đạo Thế Kiệt đã khẳng định Lập Trường Chung của Người Việt Quốc Gia, nhất là vạch ra Lằn Ranh Quốc Cộng rất hay ho nhưng Hòang Đạo Thế Kiệt ở vào ”thế kẹt” nào lại nhảy qua bên phía Cộng! Hòang Đạo Thế Kiệt tự xóa bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng, nhưng ở Lằn Ranh Quốc Gia - Quảng Độ thì Hòang Đạo Thế Kiệt đã đứng về phía Sư Cộng rậm râu Quảng Độ, lại dám lớn giọng khuyên: “Nhưng xin đừng làm những gì mà người Quốc gia chân chính không thể làm.”

Hòang Đạo Thế Kiệt nên dùng câu nầy để tự khuyên mình và xét lại hành động ủng hộ Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tại Gia & Bất Tuân Dân Sự ngày 29-3-2009 ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ cho thấy Hòang Đạo Thế Kiệt có phải là người Quốc gia chân chính không?

Tuấn Phan

Trích trong HG Trần Lệ Tuyền -Hòa Thượng Thích Quảng Độ Có Phải Là Một « Nhà Tranh Đấu Chống Cộng » Hay Không ?

Về « Yêu sách thứ năm » thì cộng sản Hà Nội đã thõa mãn. Chỉ còn một vài điều mà chính « Hòa thượng » Thích Quảng Độ còn « Cò kè bớt một thêm hai » như những lời của chính « Hòa thượng » Quảng Độ và ông Võ Văn Ái qua đường dây viễn liên Việt-Pháp và cũng đã được đăng trên báo Quê Mẹ, số 147, tháng 9 và tháng 10 năm 1998, nơi trang số 15, tôi xin trích nguyên văn :

« Về chuyện Hòa Đồng với nhà nước :
Thích Quảng Độ : Đúng rồi. Bởi vì từ đầu mình phải xét. Cái gì nó có cái dĩ nhiên. Khi hợp tác, phải hai bên cùng có lợi thì mình mới làm được chứ ? Việc làm ăn ngoài đời cũng thế … ».
Võ Văn ái : Vâng ạ. Cái gì cũng phải đồng đẳng và bình đẳng chứ … »
Thích Quảng Độ : Đúng. Đồng đẳng ! Mà ít nhất là hai bên cùng có lợi. Ông lợi cái này, tôi được lợi cái kia. Cũng như mình hợp tác trao đổi để cùng làm, đằng này họ thu lợi tất (cười).
Võ Văn Ái : Dạ, tham quá thì …
Thích Quảng Độ : Tôi mới nói rằng là … Các vị Sư miền Bắc được vào Quốc Hội, nào Phó Chủ tịch Quốc hội, nào Dân biểu v…v… »
« Làm sao cho tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau ».

Đoạn nầy Võ Văn ái đã nói chuyện trực tiếp với Thích Minh Châu (tức thầy Thanh Minh) :

Võ Văn Ái : Xin cho con đãnh lễ Thầy Thanh Minh (tức Thích Minh Châu).

Thích Quảng Độ : Thôi trước khi dứt lời, thì nói chuyện trực tiếp với Thầy Thanh Minh ( tức Thích Minh Châu) chút nhé. Thôi, chào anh Ái, và nhớ gửi lời cảm tạ tới các bạn nhé. Rất mong một ngày không xa sẽ được gặp nhau.

Võ Văn Ái : Dạ, con cũng tin như vậy. A-lô ?
Thích Minh Châu : A di Đà Phật !
Võ Văn Ái: A Di Đà Phật. Dạ, bạch Thầy.
Thích Minh Châu: Cảm ơn ông. Làm sao ông cố xin giấy phép về thăm quê hương ? Bây giờ đi bao nhiêu chục năm rồi, quên hết cả tiếng Việt, quên hết cả nơi quê hương là làm sao?
Võ Văn Ái: Dạ, quên thì không quên đâu, bạch Thầy. Chúng con nhớ nước, nhớ đạo lắm, chỉ mong được một ngày bước chân về đất nước mà thôi…
Thích Minh Châu : Tôi chỉ mong làm sao tất cả người Hồng Bàng cùng hợp tác với nhau, để trước là đảnh lễ Tổ Hồng Bàng, sau là lễ Tổ tiên ông bà và sau là lễ Phật. Bởi mình là người Phật tử, thì bao giờ cũng có hai trách nhiệm, một là Đạo, hai là Đời. Nhưng mà dù sao, Tổ quốc( xã hội chủ nghĩa, vì Thích Minh Châu là đảng viên cộng sản cao cấp) có trước, thì mình phải làm cái bổn phận của người con của Tổ quốc trước, rồi làm đệ tử của Phật sau. Có phải thế không ?
Võ Văn ái : Dạ, con xin ghi lời …
Thích Minh Châu : Quý vị cố về thăm Tổ quốc đi.
Võ Văn Ái: Dạ, chúng con sẽ thực hiện điều đó …
Thích Minh Châu : Cầu Phật cho ông và gia quyến được an lành …
Võ Văn Ái: Con xin cảm ơn Thầy, bao nhiêu năm đã lo cho Hòa thượng Quảng Độ. Chúng con xin ghi ơn tạc dạ.
Thích Minh Châu : Anh em chúng tôi bao giờ vẫn son sắt với nhau. Dù một tấc đạ, không bao giờ rời nhau ».
Võ Văn Ái: Xin kính Thầy. A di Đà Phật ».

Đấy, tôi muốn nói: Điều thứ nhất : « Nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt ». Trước kia, « Hòa thượng » Quảng Độ còn to mồm kêu gọi « tranh đấu-chống cộng » nên nhiều người cứ lầm tưởng Thích Quảng Độ chống cộng, nên đã ủng hộ.. Nhưng rồi chính Thích Quảng Độ đã nói huỵch toẹt, trắng trợn một cách quá rõ ràng, không có cách gì để biện minh, để che đậy cho được là mục đích của « Hòa thượng » Thích Quảng Độ và cũng là của Phật giáo Ấn Quang là tranh quyền, đấu lợi ; chứ chẳng hề có « tranh đấu-chống cộng » gì cả.
Và điều thứ hai : Qua những lời của chính Thích Minh Châu và ông Võ Văn Ái đã đăng trên báo Quê Mẹ ; thì nó cũng cho mọi người thấy được mối giao kết khắng khít, chặt chẻ giữa bộ ba Thích Quảng Độ-Thích Minh Châu-Võ Văn Ái. Và điều quan trọng hơn cả là lời xác định của « HT » Thích Minh Châu :

« Anh em chúng tôi bao giờ vẫn son sắt với nhau. Dù một tấc dạ, không bao giờ rời nhau ».
No comments: