Sunday, October 25, 2009

Tin Paris- Tai Lieu Vo Van Ai Chong VNCH

Trich tu Tin Paris


Võ Văn Ái vận động phản chiến Mỹ với các Nghị Quyết của Thượng Viện Mỹ khai tử Miền Nam !

- Hứa Vạng Thọ -

Trong cuộc chiến chống Cộng Sản, Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại vì nhiều nguyên nhân trong đó có yếu tố then chốt là " tình báo".

Kẻ thù đã nội tuyến trong hàng ngũ của chúng ta trong mọi thành phần của xã hội và guồng máy chánh quyền Miền Nam, từ cấp nhỏ cho đến cấp cao, từ một anh binh nhì cho đến cấp tướng. Ngay đến cơ quan tình báo của VNCH, kẻ thù vẫn len lỏi vào được.

Tại sao kỷ thuật "tình báo Việt Cộng" hay như vậy ? Trước đây, từ năm 1919, những cán bộ Cộng Sản trên thế giới đều là những cán bộ của Komintern ( Quốc tế Cộng Sản) , cơ quan tình báo của Liên Xô. Họ được huấn luyện rất kỹ về tình báo , quân sự vì chế độ Cộng Sản đặt căn bản trên bạo lực để cướp chánh quyền. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Hồng Phong, Nguyễn thị Minh Khai v.v.. đều được đào tạo trong lò tình báo đó. Các lãnh tụ Trung Cộng như Chu Ân Lai, Lâm Bưu, Lưu thiếu Kỳ, Khang Sinh ( tên hung thần của Tình Báo Trung Cộng bị tống ra khỏi đảng sau khi y qua đời)...cũng được huấn luyện tại Moscou. Muốn lãnh đạo Đảng Cộng Sản phải bắt buộc " học " và " làm" tình báo. Staline là một mật báo viên của Nga Hoàng, Brejnev,Andropov,Gorbatchev v.v. tất cả đều là lãnh tụ của KGB, Nguyễn tấn Dũng cũng vậy.

Do đó, Việt Gian Cộng Sản (VGCS) đã có vài chục năm kinh nghiệm chiến trường trước phe Quốc Gia. Mặt khác chúng thường hay dùng thủ đoạn hăm dọa để bắt buộc dân chúng tại nông thôn kêu gọi họ hàng thân nhân ở thành thị làm việc cho chúng. Đó là thực hiện chiến thuật " tình báo nhân dân ". Kỷ thuật nầy do trùm tình báo Trung Cộng Khang Sinh ( TinParis sẽ có dịp nói về nhân vật nầy) sáng chế khiến mọi người đều sợ lẫn nhau !

Tại Miền Nam trước đây, trong các chính Đảng, trong các tôn giáo, ngay đến Dinh Độc Lập, VGCS đã cài người của chúng vào các chổ nồng cốt. Trong các phong trào quần chúng, nhất là phong trào tranh đấu " Phật Giáo Ấn Quang ", nhiều tên VGCS - cán bộ tôn giáo vận - đã đội lốt Nhà sư xuống đường cốt để đưa người của chúng lên cầm quyền.

Trước khi chế độ TT Ngô đình Diệm bị đảo chánh, chúng ta có thể "tạm coi là Phật Giáo bị đàn áp" ( vì còn nhiều dữ kiện lịch sử chưa được sáng tỏ), nhưng sau đó thì tại sao tiếp tục chống đối các chánh quyền kế tiếp, đòi chia ghế cầm quyền ( hướng sang mục tiêu chánh trị), đòi Hòa Bình, đòi Mỹ rút quân , đòi " hòa Hợp Hòa Giải ", thành lập " thành phần thứ Ba "...? Phải chăng đó chỉ là cái cớ để " thực hiện có lớp lang " dọn đường cho VGCS chiến thắng Miền Nam ?

Sau 1963, Miền Trung chìm vào cơn "loạn lạc" trong những năm 1964-65 do Phật Giáo Ấn Quang xách động để rồi sau đó năm 1968, Tết Mậu Thân, thì những bộ mặt VGCS trong PGAQ đã lộ diện công khai và phải chạy theo bộ đội Bắc Việt , hoặc tẩu thoát ra ngoại quốc.

Tại Hải ngoại, trong những người trí thức ủng hộ PGAQ chống sự giúp đỡ của Mỹ cho Việt nam Cộng Hòa, có Cao Ngọc Phương ( tức sư cô Chân Không),và Võ văn Ái đại diện cho Phật Giáo Hải Ngoại. Tuy ở Pháp, nhưng họ móc nối được với nhóm phản chiến Mỹ mạnh nhất lúc đó là FOR ( Fellowship of Reconciliation).

 • Tài Liệu 1

Họ đi diễn thuyết tại các trường Đại Học, tại nhưng nơi do FOR tổ chức.( tài liệu 1). Họ nói với tư cách những người trong cuộc, hiểu rỏ vấn đề, " chống đối chế độ ", gặp gỡ những hội từ thiện để xin tiền cho các " bệnh viện Bắc việt " , mua thuốc cho " Mặt Trận Giải phóng" , kêu gọi Hòa Bình, đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, đòi hỏi thành lập " chánh Phủ 3 thành phần : VNCH+ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ( họ không nói đến CSBV) + và những người ĐỨNG GIỮA ", thả tù nhân Chánh trị tại Miền Nam. Họ cũng viết bài tham luận cho " FOR " như bài của Võ văn Ái " The people in South VietNam demand Peace " ( tạm dịch Người dân Nam Việt đòi Hòa Bình ) cho là VNCH tức Mỹ gây chiến. ( tài liệu 2)


 • Tài Liệu 2
 • Hại nhất, cũng qua sự giới thiệu của FOR, Võ văn Ái đã gặp, trong tháng 2.1969 ( tài liệu 3) , 2 thượng nghị sĩ Mỹ Hughes ở Iowa, và Eagleton ở Missouri để bàn về Nghị Quyết SR 268 (Tài liệu 4) đòi hỏi Chánh Quyền Việt Nam Cộng Hòa :

 • Tài Liệu 3
 • Tài Liệu 4
1- Ân Xá tù nhân chánh trị
2- Không kiểm duyệt truyền thông , báo chí ( cho tái xuất bản các tò báo bị đình bản )
3- Tổ chức Tự do lập Đảng, và chánh quyền không kiểm soát
4 - Trình bày kế hoạch thành lập một chánh phủ lâm thời gồm mọi thành phần, tôn giáo, chủng tộc để tiến tới Hòa Bình .
Trong trường hợp mà một trong các điều kiện đó không được thỏa đáng thì chánh Phủ Mỹ công khai tuyên bố chấm dứt mọi yểm trợ cho Chánh quyền Miền Nam .

Điều 3 mở đường cho VGCS công khai hoạt động, Điều 4 coi như khai tử chánh quyền VNCH đương thời để chuẩn bị cho VGCS cầm quyền.

Nghị quyết SR 268 nầy được đưa ra Thượng Viện ngày 8.10.1969 do 2 TNS trên đồng tác giả , cùng với các TNS Church, Cranston, Hatfield, McCarthy, Mc Govern, Mondale, Yarborough, Young of Ohio.
 • Trong khi đó , phong trào phản chiến quần chúng Mỹ càng ngày càng cao , nhiều TNS Mỹ vì áp lực cử tri, nhất là TNS Hughes cùng các TNS khác trong nhóm trước đây như TNS Church, Cranston, Mc Carthy, Mc Govern, Young of Ohio, và các TNS khác Ribicoff, Nelson, Moss, Goodell lại đưa thêm Nghị Quyết SR 39 ngày 9.10.1969 Đòi Hỏi Chánh Phủ Mỹ phải rút lui khỏi Việt Nam ( Tài liệu 5)

 • Tài Liệu 5


Sau đó , cũng trong chiều hướng trên , nhiều Quyết Nghị khác được đưa ra với áp lực của nhóm phản chiến Mỹ , và sự vận động của nhóm Phật Giáo Hải Ngoại với Võ Văn Ái, Thích Nhất Hạnh, Cao Ngọc Phượng.
 • Và cuối cùng Thủ Tướng VGCS Phạm văn Đồng , thấy môi trường Dân Mỹ phản chiến đã chín mùi do Đám Phật Giáo hải Ngoại vận động từ lâu nay , nên gởi Bức Thư Ngỏ gởi cho nhân dân Mỹ mở trận " tấn công Mùa Thu " buộc chánh phủ Mỹ phải rút quân toàn diện và " vô điều kiện " . BaTNS Mỹ Scott, Hatsfield, Mansfield đã đưa ra Nghị Quyết SR 275 kết án Phạm văn Đồng trơ trẽn can thiệp vào nội bộ của Nước Mỹ ( Tài Liệu 6)


 • Tài Liệu 6
Kết Luận

Vai trò của Võ Văn Ái trong việc vận động hải ngoại , nhất là qua đám phản chiến Mỹ, và các TNS Mỹ để chống lại Việt Nam Cộng Hòa , có thể nói RẤT QUAN TRỌNG. Chúng ta không thua VGCS về khiá cạnh quân sự ( bằng chứng là Tết Mậu Thân 68,) , cũng không thua cái đám Cộng Sản đội lốt sư tăng mà chúng ta thua vì Bọn CSVG biết yếu điểm của nền dân chủ Mỹ : " Ý dân là ý trời " ( Điều nầy chỉ đúng trong một chế độ dân chủ qua lá phiếu bầu cử, chứ không áp dụng được trong một chế độ độc tài Cộng sản ) .

Khi dân chúng Mỹ chống chiến tranh Việt Nam, thì qua lá phiếu, Chánh Phủ Mỹ phải thay đỗi đường lối. Võ Văn Ái, Cao Ngọc Phượng mới là những " tội đồ " của Việt Nam Cộng Hòa, vì họ đã dùng vũ khí " phản chiến " đánh thẳng vào dân Mỹ để làm mất sự ủng hộ của nước Mỹ đối với VNCH. Họ đã làm cho người dân Mỹ coi cuộc chiến " Mỹ giúp VNCH chống Bắc Việt" là một cuôc chiến dơ bẩn; nhiều cựu chiến binh Mỹ còn bị mặc cảm hàng chục năm sau 1975, và nhiều nhà báo đã viết quân dân Miền Nam chỉ là tay sai của Mỹ !

Hứa Vạng Thọ
15.9.2009


Ghi Chú : TinParis xin cám ơn quý thân hữu đã gởi cho chúng tôi những tài liệu quí báu dưới đây.
 • Tài Liệu 1 • Tài Liệu 2


 • Tài Liệu 3
 • Tài Liệu 4 • Tài Liệu 5


 • Tài Liệu 6


No comments: