Monday, June 22, 2009

Cải Cách Ruộng Đất là Tội ác của Lịch Sử Việt Nam


Cải Cách Ruộng Đất là Tội ác của Lịch Sử Việt Nam Được Ngụy Trang Dưới Danh từ - CCRĐ là Sai Lầm Của Lịch Sử

* Ghi Chú: Tài liệu này do bọn việt gian Cộng Sản đưa ra để chạy tội. Xin tìm hiểu chi tiết qua những bài nói chuyện, bài viết của Nhà Báo Việt Thường về âm mưu của việt gian Cộng Sản tiêu diệt nhân dân việt gian theo chỉ thị Nga Tàu để Bôn Xê Vít Hóa Tòan Dân, Bôn Xê Vít hóa toàn đảng này trên NET.

Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là chương trình xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là "bóc lột", "phản quốc" (theo Pháp, chống lại đất nước), "phản động" (chống lại chính quyền) như địa chủ, Việt gian, cường hào, các đảng đối lập ..., tịch thu tài sản, đất đai của họ chia cho bần nông, cố nông (tá điền), được Đảng Lao động , trá hình của đảng việt gian Cộng Sản Việt Nam thực hiện vào những năm 1953-1956.

Từ năm 1946 đến năm 1949 đảng Cộng Sản Trung Quốc đã rất thành công trong chiến dịch cải cách ruộng đất của mình . Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được sự cố vấn trực tiếp của các cán bộ Cộng Sản Tàu đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tình hình nông thôn Trung Quốc và Việt Nam là hoàn toàn khác nhau, áp đặt một cách giáo điều tình hình hai quốc gia đã gây phương hại cho công cuộc xây dựng đất nước Cuộc cải cách và đấu tố gây một không khí kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc lúc ấy, và tác hại mạnh đến sự đoàn kết dân tộc.tinh thần đấu tố lan rộng trong mọi tầng lớp dân chúng


Mục đích

Chương trình cải cách ruộng đất là một bước trong tiến trình đưa miền Bắc Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, do Đảngviệt gian Cộng Sản tổ chức thực thi, hệ thống hóa và khai triển trên địa bàn rộng, công việc mà nhiều chính quyền địa phương đã làm từ những năm đầu Cách mạng tháng Tám:

1.Tịch thu tài sản ruộng đất do người Pháp, người dân di cư, hay những người theo Pháp bỏ lại, hay bỏ hoang vì chiến tranh.
2.Phân chia cho tá điền.
3.Cắt giảm địa tô.
4.Bãi bỏ mọi khoản tiền thuê ruộng.

Thứ nhất là từ năm 1949, năm này để khuyến khích nông dân ra sức cày bừa thì nhà cầm quyền Việt Minh ra sắc lệnh để thành lập hội đồng giảm tô. Họ ấn định rằng các chủ đất phải giảm tối thiểu và đồng bộ tiền thuê đất (tô tức là tiền thuê đất) cho tá điền (tức là nông dân cày ruộng). Có nơi giảm đến 35% tiền thuê đất.

Sau đó, thông tư liên bộ của năm 1949 đưa ra nguyên tắc chủ yếu về phân chia tạm thời ruộng đất cho nông dân mà những ruộng đất này họ tịch thu được từ điền chủ của người Pháp, từ điền chủ là những người mà Việt Minh gọi là "Việt gian", tức là những người mà Việt Minh kết tội thông Pháp.


Tổ chức


Tháng 11 năm 1953, việt gian Cộng Sản nhóm họp và thông qua dự luật cải cách ruộng đất 197/HL. việt gian Cộng Sản Hồ Chí Minh phê thuận và chính thức ban hành bộ luật này vào ngày 19 tháng 12 năm 1953 để kỷ niệm ngày Toàn quốc Kháng chiến, mang tên "Luật Cải cách Ruộng đất". Đồng thời điểm này, Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng việt gian Cộng Sản và Đại hội Toàn quốc Đảng việt gian Cộng Sản Việt Nam cũng họp và tổ chức chuẩn bị thi hành cải cách ruộng đất sâu rộng trên toàn lãnh thổ. Đảng cũng chỉ định một ủy ban lãnh đạo chương trình cải cách ruộng đất và hoạch định tiến trình cải cách ruộng đất.


Ban lãnh đạo


sự nhất trí cao trong cải cách ruộng đất

1.Phát động và làm tư tưởng chiến dịch: việt gian Cộng Sản Hồ Chí Minh (Chủ tịch Đảng và nhà nước).
2.Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp: việt gian Trường Chinh (Tổng Bí thư Đảng).
3.Trưởng ban chỉ đạo thí điểm Thái Nguyên: việt gian Cộng Sản Hoàng Quốc Viêt (Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng).
4.Trưởng ban chỉ đạo thí điểm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: việt gian Cộng Sản Lê Văn Lương (Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng).
5.Giám đốc trực tiếp điều hành chiến dịch: việt gian Cộng Sản Hồ Viết Thắng (Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng).


Tiến trình(Chương trình cải cách ruộng đất được áp dụng qua bốn bước chính).


Huấn luyện cán bộ bần cố nông

Các cán bộ Đảng việt gian Cộng Sản tham gia cải cách ruộng đất được đưa đi học khóa Chỉnh huấn 1953, và một số được đưa đi huấn luyện tại Trung Quốc. Các chương trình học tập nhằm giúp cán bộ nắm vững đường lối của Đảng trong cải cách ruộng đất, quán triệt quan điểm: "trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ". Tổng số cán bộ được điều động vào công tác là 48.818 người.

Chiến dịch Giảm tô


sau đấu tố là hành quyết tại chỗ


Bước đầu, các đội cán bộ cải cách ruộng đất đi vào các làng xã và áp dụng chính sách "3 Cùng" (cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm) với các bần cố nông trong làng xã đó, kết nạp họ thành "rễ", thành "cành" của đội, sau đó triển khai chiến dịch từng bước như sau:

 • Phân định thành phần: Đội Cải cách Ruộng đất ra mắt làng xã, và tất cả các gia đình trong xã được họ phân loại thành 5 thành phần:
 • (a) địa chủ;
 • (b) phú nông;
 • (c) trung nông cứng - sở hữu 1 con bò, 1 con heo, 1 đàn gà;
 • (d) trung nông vừa - sở hữu 1 con heo, 1 đàn gà;
 • (e) trung nông yếu - sở hữu 1 đàn gà hay không có gì cả;
 • (f) bần nông;
 • (g) cố nông. Gia đình có 2 con heo đã có thể gọi là phú nông. Tỷ lệ địa chủ được quy định trước là 5,68% dân số nông thôn và các đoàn và đội cải cách đều cố truy bức để đôn tỷ lệ địa chủ lên 5% như một quy định bắt buộc, gọi là "kích thành phần".

 • Phân loại địa chủ: Tất cả các gia đình bị xếp vào thành phần địa chủ như nói trên được đội cải cách phân loại thêm một lần nữa thành
 • (a1) Địa chủ gian ác;
 • (a2) Địa chủ thường;
 • (a3) Địa chủ có ủng hộ kháng chiến.
 • Thành phần địa chủ gian ác bị đội cải cách bắt ngay lập tức và quản thúc.

 • Áp dụng thoái tô: Các gia đình có địa chủ bị bắt được đội cải cách cho biết là tháng 11 năm 1945 chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có sắc lệnh giảm tô xuống còn 25%, và sắc lệnh số 87/SL năm 1952 và 149/SL năm 1953 giảm tô thêm 25%. (Chú thích: tại miền Bắc, tô hay địa tô là tiền thuê ruộng mà tá điền phải trả cho địa chủ sau mùa gặt, có thể trả bằng thóc.) Do đó, gia đình nào chưa giảm tô cho nông dân thì phải trả số nợ đó, gọi là "thoái tô". Nếu không trả đủ thì tài sản bị tịch thu, phân phát do nông dân. Hầu hết gia đình địa chủ lâm vào hoàn cảnh khánh kiệt qua bước này, vì nếu sống trong vùng kiểm soát của Pháp thì không biết gì về các sắc lệnh của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 • Học tập tố khổ, lùng bắt địa chủ: Các bần nông, cố nông, "chuỗi", "rễ" được đội cải cách cho học lớp tố khổ do họ mở, qua đó học viên được nhận dạng các tội ác của địa chủ, và được khuyến khích nhớ ra tội ác của từng địa chủ đã bóc lột họ như thế nào. Sau khi học qua lớp tố khổ nhiều bi kịch xảy ra: con tố cha, vợ tố chồng... Du kích và cốt cán cải cách ruộng đất tìm bắt địa chủ, việt gian, thậm chí họ "vác súng vào thành phố lùng bắt địa chủ và con cái địa chủ là cán bộ công nhân viên chức nhà nước"

 • Công khai đấu tố: Các buổi đấu tố được tổ chức, thông thường vào ban đêm. Số lượng người tham gia đấu tố được huy động từ vài trăm đến cả ngàn người, và thời gian đấu tố từ một đến ba đêm tùy theo mức độ tội trạng của địa chủ. Trong đêm đấu tố, các bần nông bước ra kể tội địa chủ đã bóc lột họ như thế nào. Tại các tỉnh có tổ chức cải cách ruộng đất, Đảng Cộng Sản cho ra tờ báo lấy tên là Lá Rừng (ngụ ý tội ác địa chủ nhiều như lá rừng) tường thuật chi tiết các vụ đấu tố. Sau khi bị đấu tố các địa chủ được tạm giam trở lại để chờ tòa án nhân dân xét xử, cũng có người bị đánh chết ngay trong lúc đấu tố[3]. Gia đình và thân nhân người bị đấu tố thì bị cô lập, bị bỏ đói và chịu nhiều sự phân biệt đối xử và nhục hình.

 • Xử án địa chủ: Tại các huyện, một tòa án nhân dân đặc biệt được lập ra và đi về các xã xét xử các địa chủ. Sau khi kết án, địa chủ bị xử bắn trước công chúng do đội tự vệ xã hành quyết. Những người không được xử bắn thì bị cô lập trong các làng xã, một số bị thiệt mạng vì bị bỏ đói.


Tổng cộng có tám đợt giảm tô từ 1953 đến 1956 tiến hành tại 1.875 xã.một cảnh thường thấy trong thời kỳ đấu tố


Chiến dịch Cải cách Ruộng đất

Nhiều tháng sau khi Chiến dịch Giảm tô được triển khai, chương trình Cải cách Ruộng đất chính thức bắt đầu, với hình thức tương tự nhưng trên địa bàn rộng lớn hơn, và các gia đình địa chủ có thành tích kháng chiến, kể cả các gia đình có đảng viên là Cộng Sản , cán bộ, bộ đội phục vụ trong kháng chiến cũng bị đấu tố. Tổng cộng có năm đợt cải cách ruộng đất từ 1953 đến 1956 tiến hành tại 3.314 xã. Người đầu tiên bị buộc tội chết trong cải cách ruộng đất là một phụ nữ, bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên, bà là địa chủ kháng chiến có nhiều công lao lớn với cách mạng Cộng Sản và tên việt gian Hồ Chi Minh .

Tổng cộng có 6 đợt lớn cải cách ruộng đất.
Từ cuối năm 1954
, dưới sức ép của cố vấn Cộng Sản Trung Hoa, chiến dịch cải cách ruộng đất bắt đầu được đẩy mạnh và nhanh, với cường độ lớn.
Từ giữa năm 1955 ở một số nơi đã xuất hiện hiện tượng đấu tố tràn lan, mất kiểm soát.
Từ đó đến cuối năm 1955, cảnh đấu tố địa chủ xảy ra tràn lan, nhiều lúc chỉ đơn thuần bằng một lời tố giác đơn giản, những thành viên trong tòa án nhân dân cũng có thể xử tử hình hay tù khổ sai đối với người bị tố giác. Đã xuất hiện tình trạng lạm dụng quyền hành của các cán bộ đội viên đội công tác ruộng đất trong công tác đất đai. Họ đấu tố mọi nhà, đấu tố mọi người, nhưng lại quên đấu tố bản thân. Số người chết trong đợt này là rất lớn, trong đó số người chết oan chiếm tỷ lệ cao. Quyết liệt nhất là ở Thái Bình, nơi có đến 294 xã được đưa vào cải cách.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác việc thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam đã gây ra nhiều hậu quả to lớn. Đã có rất nhiều người bị đấu tố oan. Theo tài liệu của Đảng việt gian Cộng sản Việt Nam, nhiều nông dân trong tầng lớp trung nông đã bị đấu tố là địa chủ và việc đấu tố oan là do "bị địch lũng đoạn". Những sai lầm này, như đã được đề cập đến trong bài phát biểu tháng 10 năm 1956 tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của giáo sư, luật sư việt gian Cộng Sản Nguyễn Mạnh Tường, đã làm Đảng Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín đối với nhiều người dân.


Chiến dịch Sửa sai

Do nhận định chiến dịch Cải cách Ruộng đất giết lầm nhiều người vô tội và gây ra chống đối mạnh trong dân chúng, Đảng việt gian Cộng Sản tiến hành các bước sửa sai như sau:

 • Tháng 2 năm 1956, Hội nghị Trung ương Đảng việt gian Cộng Sản lần thứ 9 tuyên bố các sai lầm trong cải cách ruộng đất.

 • Tháng 3 năm 1956, Quốc hội việt gian Cộng Sản họp lần thứ 4 tường trình bản báo cáo các sai lầm và biện pháp sửa sai.

 • Ngày 18 tháng 8 năm 1956, việt gian Cộng Sản Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết Trung ương Đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm.

 • Ngày 24 tháng 8 năm 1956, báo Nhân Dân , báo của đảng công bố có một số đảng viên trung kiên đã bị hành quyết sai lầm trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất.


Tháng 9 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng việt gian Cộng Sản (họp từ 25/8 đến 24/9/1956) nhận định các nguyên nhân đưa đến sai lầm, và thi hành biện pháp kỷ luật đối với Ban lãnh đạo chương trình Cải cách Ruộng đất như sau: tên việt gian Cộng Sản Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư Đảng, hai ông việt gian Cộng Sản Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương ra khỏi Bộ Chính trị, và việt gian Cộng Sản Hồ Viết Thắng bị loại ra khỏi Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 29 tháng 10 năm 1956, Đại tướng việt gian Cộng Sản Võ Nguyên Giáp, người không tham gia trực tiếp vào sai lầm chương trình Cải cách Ruộng đất, thay mặt chủ tịch nước đọc bản báo cáo của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại nhà hát lớn Hà Nội, kê khai sai lầm và phát động chiến dịch sửa sai, phục hồi các chức vụ tài sản cho cán bộ, bộ đội bị đấu tố.cảnh đấu tố một địa chủ


Theo tổng kê đến tháng 9 năm 1957, thì chiến dịch sửa sai phục hồi khoảng 70-80% số người bị kết án, chỉ trả lại số ít. Nếu đã chết thì vợ con hay thân nhân được bồi thường rất ít tài sản Theo báo Nhân Dân thì chiến dịch sửa sai cũng gây thêm chết chóc khi các đảng viên được phục hồi trả thù những người đã đấu tố họ oan ức, hoặc chưa kịp trả thù thị bị thủ tiêu trước để tránh việc trả thù. Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng, việc sửa sai chỉ đơn thuần là phục hồi đảng tịch, quy lại thành phần (từ địa chủ, phú nông trở lại thành trung nông) chứ không hề có trả lại tài sản, nhà đất. Đến năm 2004, theo báo Hà Nội Mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới ra quyết định trợ cấp cho một số trường hợp bị qui sai thành phần và có tài sản bị trưng thu, trưng mua trong thời kì Cải cách Ruộng đất với mức ba triệu đồng một trường hợp.


Những sai lầm trong chiến dịch

 • Đánh giá sai lầm về tình hình khác biệt giữa nông thôn Trung Quốc và Việt Nam, quá tin tưởng và chịu sức ép của các cố vấn Cộng Sản Trung Quốc.

 • Đánh giá sai và nâng sản lượng, thuế lên quá cao, quá sức người dân. Như ở Hà Tĩnh, có những mẫu ruộng tính sản lượng là 32, 35 tạ một mẫu ta. Khá nhiều ruộng tốt nhất hồi xưa ít nhất phải 25, 28 tạ. Trong khi ở Liên Xô lúc đó, theo ông Đặng Thái Mai "Tôi cũng đã đọc bản báo cáo của Sabourov tóm tắt "chỉ thị của Đại hội Đảng lần thứ XIX về kế hoạch 5 năm để phát triển Liên bang Soviet" thì thấy rằng: trong kế hoạch sắp tới, ở LX cũng mới trù tính việc tăng năng suất các miền ruộng có thủy lợi (terres-irriguées) cho đến mức 40-50 tạ một hectare. Như vậy là với phương tiện kỹ thuật, nhân công, tổ chức của nông nghiệp Liên Xô, mà trong 4 năm nữa người ta mới yêu cầu tới mức 20 hay 25 tạ nửa hectare, nghĩa là còn hơn một mẫu ta - mẫu ta ở Trung Kỳ = 4900 m²", trong khi ở Hà Tĩnh lúc đó là 32 tạ.

 • Chiến dịch càng lên cao điểm càng mất kiểm soát dẫn đến tình trạng vô chính phủ, nhiều oan sai và cô lập, đối xử nhục hình với gia đình người bị đấu tố. Hơn 70% người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông là quy sai. Điển hình là trường hợp tử hình bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội, mẹ nuôi của việt gian Cộng Sản Lê Đức Thọ, việt gian Cộng Sản Phạm Văn Đồng và việt gian Cộng Sản Trường Chinh, có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và trường hợp thiếu tướng việt gian Cộng Sản Vương Thừa Vũ, tư lệnh Đại đoàn 308, nguyên tư lệnh mặt trận Hà Nội năm 1946, chủ tịch Ủy ban quân quản Hà Nội bị các cán bộ cải cách bắt ở ngoại thành Hà Nội vì có người đấu tố ông là "địa chủ, có xuất thân là tư sản, lập trường chính trị không rõ ràng". Các cháu nội của cụ Phan Bội Châu, trong đó có một người là Trung đội trưởng, nhà nghèo, 3 sào đất cho 3 mẹ con, nhưng cũng bị quy là địa chủ. Đặc biệt có cụ phó bảng Đặng Văn Hướng, bộ trưởng phụ trách Thanh - Nghệ- Tĩnh trong chính phủ Hồ Chí Minh bị đấu tố chết tại quê nhà Diễn Châu.

 • Ngoài việc tịch thu nhà đất của những người bị quy là địa chủ, những mục đích khác của chiến dịch không đạt được. Thực tế đau buồn khác là kết quả của cuộc cải cách ruộng đất lại không như người nông dân mong đợi khi ngay sau đó, vụ mùa năm 1957 được đánh giá là thất thu.

 • Cuộc đấu tố và cô lập, lùng bắt địa chủ và con cái của họ đã gây một không khí kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc thời ấy. Giết lầm nhiều người vô tội và gây ra chống đối mạnh trong dân chúng, mất tin tưởng vào Đảng Cộng sản và nhà nước, gây chia rẽ trong nhiều thế hệ.
cuộc họp tW đảng nhận sai lầm


chủ tịch Hồ Chí Minh khóc khi đấu tố sai lầm


bài báo tự phê bình của Hồ Chí Minh trên báo cứu quốc


Số người bị đấu tố

Tổng cộng chiến dịch Giảm tô tịch thu của địa chủ, phú nông 31.110 tấn thóc tô, 15.475 ha ruộng, 8.246 trâu bò. Tổng cộng chiến dịch Cải cách Ruộng đất tịch thu của địa chủ 810.000 ha ruộng, 106.448 trâu bò, 1.846.000 nông cụ, 148.565 ngôi nhà. Số tài sản này được phân chia cho 2.104.138 hộ bần nông, trung bình mỗi hộ được 0,38 ha, 0,87 nông cụ, 0,071 ngôi nhà. Giai cấp địa chủ hoàn toàn bị tiêu diệt tại miền Bắc. Nghĩa là 70 % nhân dân bị giết oan là với mục đích đào tận gốc, trốc tận rể, tiêu diệt tất cả những thành phần rường cột của xã hội.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau số lượng người bị giết trong chương trình Cải cách Ruộng đất là 100.000 đến 200.000 người. Theo Bernard Fall thì không thể biết chính xác con số, nhưng ít nhất khoảng 50.000 người bị giết và 100.000 người bị bắt giam.
Theo ông Nguyễn Minh Cần, có khoảng 20.000 người.
Theo Tibor Mende, khoảng 15.000 người bị giết.
Theo Tiến sĩ Võ Nhân Trí, dựa trên tài liệu văn khố Trung ương Đảng việt gian Cộng Sản thì khoảng 15.000 người bị giết. Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 1957 thì khoảng 15.000 người bị giết.

Nhưng theo chủ trương ở một số địa phương phải tìm cho ra tỷ lệ 5% địa chủ, "Việt gian" phải mang ra đấu tố thì con số sẽ không ít. Theo việt gian Cộng Sản Bùi Tín - một người giả vờ bất đồng quan điểm với chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - tại buổi hội thảo "Những kinh nghiệm đau buồn từ 'Cải cách ruộng đất' ở đất Bắc 1953-1956" do Mạng lưới dân chủ tổ chức cuối tháng 6 năm 2003 tại thủ đô Berlin, cũng nêu lên con số nạn nhân là 500.000 người do Michel Tauriac, nhà văn - nhà báo người Pháp đưa ra. việt gian Cộng Sản Bùi Tín cho rằng con số này cũng hợp lý nếu kể cả những người bị giết, bị chết trong tù, bị chết sau khi thả ra và tự tử hoặc thân nhân, gia đình gián tiếp chịu đày đọa.
việt gian Cộng Sản Vũ Thư Hiên, trong cuốn Đêm giữa ban ngày thì cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số năm chục vạn của ông Tín rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:

"Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người.. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói, (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học." . Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập hai) cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị quy sai -hơn 70%-, tức là bị oan). Theo quan điểm của những người thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, đây là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị "đào tận gốc, trốc tận rễ". Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể bị bắn tại chỗ hoặc bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam.

Về thành phần của con số 172.008 nạn nhân này, bảng thống kê ghi như sau:
-Địa chủ cường hào gian ác : 26.453 người, trong đó 20.493 người bị oan (77,4%). Địa chủ thường : 82.777 người, trong đó 51.480 người bị oan (62%).
-Địa chủ kháng chiến : 586 người, trong đó 290 bị oan (49%).
-Phú nông : 62.192 người, trong đó 51.003 người bị oan (82%).
Tổng cộng : 172.008 nạn nhân, trong đó 123.266 người bị oan : 71,66%.

Con số địa chủ kháng chiến theo thống kê trên là 586 người, trong khi theo báo cáo của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1956 thì riêng tổng số đảng viên bị "xử trí" lên tới 84.000 người. Số lượng này chưa kể đến thân nhân, gia đình của những người bị quy sai, cũng bị cô lập và đối xử phân biệt.

Theo giáo sư Lê Xuân Khoa thì chương trình Cải cách Ruộng đất là một trong ba nguyên nhân chính đưa đến cuộc di tản 1954. Ngoài ra, ông nhận định lượng lúa gạo sản xuất ở đồng bằng sông Hồng bị giảm sút trầm trọng trong những năm cải cách ruộng đất và ngay sau đó. Tuy nhiên, nhận định này khác rất nhiều với các ý kiến, nhận định về cuộc di cư năm 1954 trong các sách chính thức về lịch sử ở Việt Nam hiện nay.

No comments: