BDMT/Mậu ThânLiên thành Hội luận ngày 27-02-2011
RFA - Liên thành trả lởi phỏng vấn về Mậu thân
Liên thành- Trần Trung Chính pv ngày 22-02-2011 -Thích Quảng...Hoàng Phủ Ngọc Tường-Hung Thần Mậu Thân Huế 68