Sunday, July 26, 2009

Tòa Giám Mục VS. Viện Tăng Thống bằng hành động-Tuan Phan


Tòa Giám Mục VS. Viện Tăng Thống bằng hành động!!!


Tuan Phan

Viện Tăng Thống Quảng Độ:

“….Vì thế Giáo hội phải chọn phương pháp Vô Tướng, tức biểu tình ở nhà, không khẩu hiệu, không biểu ngữ, không hoan hô đả đảo ai. Chỉ nói lên ước vọng của mình bằng sự im lặng. Cho nên công an có muốn bắt cũng không biết đâu mà bắt. Không lẽ đến từng nhà gõ cửa hỏi người ta : Ông bà cô bác có đang biểu tình ngồi đấy không ?!

Thực ra phương pháp này không có gì mới mẻ đâu. Nó bắt nguồn từ phương pháp bất bạo động đó thôi. Nhưng vì ở Việt Nam theo luật cộng sản hiện hành, ra đường tụ tập 5 người trở lên cũng đã vi phạm pháp luật rồi. Dù không bạo động cũng bị đàn áp. Cho nên phải biểu tình trong nhà, thế thôi. Đây là động thái chưa từng xẩy ra trên thế giới như cô Ỷ Lan nói, thì đúng đấy. Nhưng nó sẽ xẩy ra ở Việt Nam trong tháng 5 tới.

Tòa Giám Mục Xã Đòai:

Vì thế Giáo Xứ phải chọn phương pháp Hữu Tướng, tức biểu tình ngòai sân nhà thờ, có khẩu hiệu, có biểu ngữ, đòi hỏi công lý. Chỉ nói lên ước vọng của mình bằng sự lên tiếng. Cho nên, công an muốn bắt thì cứ đến nơi biểu tình mà bắt, Không lẽ đến bắt từng người một cho đến hết 35 ngàn người đang biểu tình đứng ở sân nhà thờ.

Thực ra phương pháp nầy có lâu đời rồi. Nó chính là phương pháp đấu tranh bất bạo động đấy. Dù ở Việt Nam, luật Cộng Sản hiện hành cấm đóan biểu tình và biểu tình sẽ bị đàn áp. Nhưng giáo dân bắt buộc biểu tình ngòai sân nhà thờ, đây là cách phản kháng thông thường của dân chúng từng xảy ra từ lâu trên thế giới. Và bây giờ cuộc biểu tình của giáo dân đã và đang xảy ra mấy ngày nay tại các giáo xứ thuộc tỉnh Quảng Bình, như mọi người trên thế giới đều thấy! [- Tuấn Phan mô phỏng]

LỜI BÀN: Đức Phật dạy ba hạnh THÍ: Tài thí, Pháp thì và VÔ ÚY thí. Sư rậm râu Quảng Độ thay vì tiếp truyền lời dạy Vô Úy của Đức Phật, ban bố và giải nghĩa cho Phật tử Lòng Chẳng Sợ, nhưng ông ta đã làm ngược lại lời Phật dạy!

Nhân danh Tăng thống Giáo Hội PGVNTN, Sư rậm râu Quảng Độ mồm loa mép giải “thuyết pháp” ngụy biện rằng Biểu Tình Tại Gia là…phương pháp bất bạo động, nhồi sọ Phật tử tư tưởng SỢ HÃI cường quyền, tức sợ hãi Ma Vương, Quỷ Sứ cũng là sợ hãi đi đến đầu hàng Tam Bành Lục Tặc, tạo thêm nhiều nghiệp chướng Thân Khẩu Ý!

Sư rậm râu Quảng Độ đã phá họai Phật Pháp, còn mang tội Vọng Ngữ, láo khóet khi ông ta khẳng định Biểu Tình Tại Gia sẽ xảy ra trong tháng 5-2009! Các hội đòan cá nhân hải ngọai đã sáng mắt chưa khi vội vàng lên tiếng ủng hộ Lời Kêu Gọi hại Việt Dân lợi Việt Cộng ngày 29-3-2009 ký tên Sư rậm râu Quảng Độ?

Trong khi đó, dù trong Kinh Thánh Thiên Chúa không nói đến hạnh Vô Úy như nhà Phật nhưng Tòa Giám Mục Xã Đòai lại rất can đảm, hậu thuẫn cho các giáo xứ sở tại huy động hàng vạn giáo dân, ào ạt biểu tình bất bạo động để phản kháng nhà cầm quyền CSVN đã ngược đãi giáo dân xứ Tam Tòa!

Sự kịện hàng ngàn giáo dân tỉnh Quảng Bình biểu tình đông đảo, dám đối đầu công an CSVN như là hàng ngàn cái tát vào Viện Tăng Thống Giáo Hội PGVNTN cầm đầu bởi Sư rậm râu Quảng Độ, để trả lời cụ thể cái gọi là …”Biểu tình tại gia”, - một hành động hèn nhát và đầu hàng của Phật tử trước bọn Ma Vương Quỷ Sứ!

Tấm hình dưới đây của đông đảo giáo dân Thiên Chúa chụp gần 4 tháng sau Lời Kêu Gọi Hèn Nhát và Đầu Hàng CSVN ký tên Sư rậm râu Quảng Độ là một chứng minh hùng hồn Lời Kêu Gọi nầy đã bị quăng vào sọt rác! Thật nhục nhã và xấu hổ thay cho Lưỡng Viện Giáo Hội PGVNTN cùng những hội đòan và cá nhân vô minh đã ủng hộ Lời Kêu Gọi Hèn Nhát và Đầu Hàng CSVN ngày 29-3-2009 ký tên Sư rậm râu Quảng Độ!

Tuấn Phan

Ảnh từ Hồn Việt, UK.


No comments: