Friday, August 21, 2009

Ai sẽ là "Đại biểu Việt Kiều" - Hà Nội tháng 11-2009? Tuan Phan

Ai sẽ là "Đại biểu Việt Kiều" tham dự "Hội Nghị Việt Kiều nắm tay Việt Cộng" tại Hà Nội tháng 11-2009?

Chỉ có CSVN mới trả lời chính xác câu nầy sau khi lên danh sách những ai được LỆNH và được MỜI đóng vai 650 đại biểu Việt Kiều nhiều nơi trên thế giới về nước tham dự Hội Nghị. Tuy nhiên, Danh sách do điện báo Quê Mẹ phổ biến nhằm khoe khoang hàng trăm Hội Đòan (tên gọi chung các Tổ Chức, Đảng Phái, Tập Thể Quần Chúng v.v..) và Cá Nhân NVHN ủng hộ Lời Kêu Gọi BTDS & BTTG ngày 29-3-2009 ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ có thể xem là một tài liệu giúp CSVN tham khảo để chọn lựa RA LỆNH MỜI MỌC đại biểu Việt Kiều về nước tham dự Hội Nghị.

Để hiểu vấn đề nầy, xin xem lại nội dung Lời Kêu Gọi, trong đó Bất Tuân Dân Sự và Biểu Tình Tại Gia chỉ là hai động tác giả (nghi binh) gọi là Diện, tương tự CSVN giả vờ đánh Pleiku nhưng thực sự tấn công chiếm Ban Mê Thuột vào tháng 3-1975, còn mục tiêu thật sự và trọng yếu là Yêu Cầu thứ 3, gọi là Điểm:

- Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Nếu ngày xưa Hồ Chí Minh ma mảnh dùng chiêu bài kháng chiến đế quốc Pháp giành độc lập cho Việt Nam nhằm tận dụng máu xương dân tộc để dâng đất nước cho Đế Quốc Đỏ thì hiện nay đàn em họ Hồ cũng tái dụng chiêu bài chống Tàu Cộng khai thác Bâu Xít Tây Nguyên, dụ khị "Việt Kiều về nước nắm tay Việt Cộng” trong cái “Hội Nghị Diên Hồng trong phòng treo Cờ Đỏ” để bàn việc nước…CHXHCN Việt Nam, nhằm duy trì và củng cố ách thống trị độc tài tàn bạo của Đảng CSVN! Nhà nước CSVN đã mượn “khẩu tăng” Quảng Độ nêu lên “Yêu Sách thứ 3”, tiên báo hành động “tâm xà” Hội Nghị Việt Kiều của chúng, chỉ là dùng bình mới đựng rượu cũ mà thôi!

Những Hội Đòan và Cá Nhân ủng hộ Lời Kêu Gọi tức đồng thời tán thành luôn Yêu Cầu thứ 3 “Hội Nghị Diên Hồng trong phòng treo Cờ Đỏ” mà CSVN sẽ tổ chức vào tháng 11-2009 nầy tại Hà Nội! Thử hỏi có quý vị lãnh đạo Họi Đòan hay cá nhân nào khi lên tiếng ủng hộ Lời Kêu Gọi lại công khai ghi chú: "Ngọai trừ Yêu Cầu thứ 3" nói trên? Ngược lại, Hòang Đạo Thế Kiệt viết bài “Tại sao tôi ủng hộ Lời Kêu Gọi” còn khẳng định Yêu Cầu thứ 3 là một thách thức và đẩy VC vào thế kẹt! Bây giờ CSVN đã chấp nhận cái gọi là “thách thức” nầy, Cựu Đại tá VNCH Hòang Đạo Thế Kiệt tính sao, ông có tự nguyện làm một Đại biểu Việt Kiều về nước dự Hội Nghị để đẩy VC vào … thế kẹt?

Trở lại Danh Sách Hội Đòan và Cá Nhân NVHN ủng hộ Lời Kêu Gọi BTDS & BTTG ngày 29-3-2009 ký tên Sư rậm râu Quảng Độ (gọi tắt là Danh Sách Ủng Hộ) cũng có thể là một bản báo cáo bạch hóa đặc biệt của cán bộ VC Võ Văn Ái, cung cấp cho CSVN những ai có thể được chọn làm đại biểu Việt Kiều để CSVN ra lệnh và mời mọc về nước tham dự Hội Nghị. Tại sao? Vì trong 6 thành phần Việt Kiều, CSVN chú ý đầu tiên là:Lãnh đạo và những người họat động trong các hội đòan hướng về đất nước”, sau cùng lànhững nhân vật cao cấp trong chế độ cũ có tinh thần dân tộc”.

Đặt ra thứ tự như vậy, CSVN biểu lộ sự quan tâm đặc biệt tới thành phần ưu tiên đắc dụng là các lãnh tụ Hội Đòan NVHN sẵn có tư cách pháp nhân cùng nhân lực và tài lực, còn những nhân vật cao cấp trong chế độ cũ chỉ nhằm mục đích tuyên truyền! Trong Danh Sách Ủng Hộ, về phần Hội Đòan có thể chia làm 2 lọai:

1. CSVN ra lệnh đóng vai đại biểu Việt Kiều gồm Băng đảng Mafia Việt Tân (tay sai VC) và các tổ chức ngọai vi. Trong lọai nầy gồm cả các Hội Đòan bị chi phối mạnh mẽ bởi Băng đảng Mafia Việt Tân là tay sai hạng hai (second hand), thí dụ điển hình là: - Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, TX Hoa Kỳ (LS Hòang Duy Hùng) và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Tacoma, WA Hoa Kỳ (BS Nguyễn Xuân Dũng)….

2. CSVN mời mọc đóng vai đại biểu Việt Kiều: Gồm các Hội Đòan độc lập, tán thành Lời Kêu Gọi với Yêu Cầu thứ 3: “…. Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước…”

Ngòai ra, CSVN có thể mời mọc đóng vai đại biểu Việt Kiều gồm các Cá Nhân chọn lọc từ Danh Sách Ủng Hộ và những người ngòai Danh Sách đã có công viết hay phổ biến bài bình luận, làm thơ v.v…tích cực ủng hộ Lời Kêu Gọi ký tên Quảng Độ như: Đinh Từ Thức, LS Đinh Thạch Bích, Lý Đại Nguyên, Thoai Lien, Mai Văn Tỏan, Cựu Đại tá Hòang Đạo Thế Kiệt, LS Đỗ Thái Nhiên, Nha sĩ Đàm Bảo Kiếm, Bảo Quốc Kiếm, Nhà báo Võ Văn Sáu, Phạm Hòai Việt, Giáo sư Ngô Trọng Anh…cùng một số bí danh, giả danh (nicknames) khác.

Tất nhiên, dù bị CSVN ra lệnh hay được mời mọc, các lãnh đạo Hội Đòan và các cá nhân nếu còn quyết tâm giữ gìn căn cước NV Quốc Gia hay NV Tỵ Nạn, có quyền từ chối đóng vai đại biểu Việt Kiều về nước tham dự Hội Nghị.

Nhưng ngay từ bây giờ còn thừa thời gian cho những ai phủ nhận mình là Việt Kiều nhất là các vị lãnh đạo Hội Đòan, hãy can đảm lên tiếng TẨY CHAY “Hội Nghị Diên Hồng trong phòng treo Cờ Đỏ” như trường hợp lên tiếng đầu tiên là bà Tôn Nữ Hòang Hoa, thay mặt “Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ - VACUSA. Bà Tôn Nữ Hòang Hoa cũngKHẨN THIẾT KÊU GỌI NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC TỔ CHỨC CÓ TÊN TRONG BẢN DANH SÁCH DỰ ĐOÁN NÀY HÃY LÊN TIẾNG BẤT HỢP TÁC VỚI CSVN TRONG ĐAI HỘI VIỆT KIỀU SẼ TỔ CHỨC TẠI HÀNỘI VÀO THÁNG 11 NĂM NAY.

Sở dĩ tôi hoan hô bà Tôn Nữ Hòang Hoa vì dù là Phật tử hết lòng với Giáo Hội PGVNTN, nhưng bà đã kịp thời nhận ra “Hội Nghị Việt Kiều nắm tay Việt Cộng tại Hà Nội tháng 11-2009” chính là việc làm cụ thể hóa Yêu Cầu thứ 3 mà CSVN đã mượn miệng thầy Quảng Độ của bà loan báo trước 8 tháng để chuẩn bị dư luận!

Do đó, bà Tôn Nữ Hòang Hoa là nhân vật lãnh đạo Hội Đòan, sau nhà báo Hứa Vạng Thọ và nhà thơ Hồ Công Tâm là ba NVHN đầu tiên đã tỉnh phản, công khai phủ nhận mình là Việt Kiều, lên án Hội Nghị Việt Kiều,- một cái tên khác của cái gọi làĐại hội đại biểu toàn dântrong và ngòai nước” trong Yêu Cầu thứ 3 của Lời Kêu Gọi ký tên Quảng Độ!

Nhân đây, tôi cũng đề nghị bà Tôn Nữ Hòang Hoa vui lòng điều chỉnh danh xưng của tổ chức mình để tỏ rõ lập trường chính trị Quốc-Cộng! Danh có chánh ngôn mới thuận, danh xưng tiếng Việt Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ hàm nghĩa bao quát mà cả Việt Kiều lẫn Việt Cộng đều có thể xài được vì cả hai đều thuộc chủng tộc Việt Nam như … Người Việt Quốc Gia, Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đang sống tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ!

Nhân dịp CSVN loan báo sẽ tổ chức Hội Nghị Việt Kiều tòan thế giới tại Hà Nội vào tháng 11-2009, thiết tưởng đây là cơ hội cộng đồng 3 triệu NVHN tái khẳng định lập trường Quốc Gia chống Cộng Sản, tái xác lập lằn ranh Quốc-Cộng, phủ nhận căn cước Việt Kiều trước âm mưu của CSVN quyết định tung mẻ lưới lớn chụp gọn 650 người gọi là “đại biểu Việt Kiều về nước nắm tay 350 Việt Cộng” dung dăng dung dẻ vào Hội Trường ngồi dưới chân tượng Hồ già, bao quanh Cờ Đỏ! Do đó, xin Quý Vị lãnh tụ Hội Đòan và Cá Nhân NVQG hãy hưởng ứng nhiệt liệt và nhanh chóng Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết nói trên của Bà Tôn Nữ Hòang Hoa!

Cuối cùng, tại sao có sự “dự đóan”,- từ ngữ của bà Tôn Nữ Hòang Hoa tự ý thay cho “có thể” trong Danh Sách Ủng Hộ, là đại biểu Việt Kiều về nước tham dự Hội Nghị? Xin thưa, con người vốn có thiên tính suy luận dựa trên kinh nghiệm để dự đóan người và việc. Thú vật có chút ít kinh nghiệm thô sơ nhưng hòan tòan không có khả năng suy luận để dự đóan.

Trong cuộc tranh sống về nhiều mặt chính trị, quân sự, kinh tế… ngay cả mặt tình cảm, nếu con người không dựa vào kinh nghiệm để suy luận và dự đóan thì sẽ là con người mù, điếc, ngu… Chỉ trong chế độ tự do dân chủ, con người mới có quyền đưa mọi dự đóan của mình ra công luận dù không làm hài lòng nhiều người và chính quyền; còn dự đóan có chính xác hay không là chuyện khác. Mong rằng “dự đóan” của Tuấn Phan về Danh Sách đại biểu Việt Kiều sẽ sai lầm vì sẽ không có một NVHN nào nhận mình là NV Quốc Gia hay tỵ nạn Cộng Sản trong Danh Sách nầy lại chấp nhận mình là Việt Kiều, tức chịu làm công dân nước CHXHCN Việt Nam!

Ngòai ra, để tránh là nạn nhân oan mạng của các tên Thủ Kho Nón Cối Dép Râu lúc nào cũng rình mò làm phận sự, xin quý vị NVQG nào hiện còn Tứ Thân Phụ Mẫu già yếu ở Việt Nam, đang lâm bệnh nặng, “cận địa viễn thiên” hãy tích cực cầu Chúa, khấn Phật, van xin hai Ngài đình hõan gọi hoặc rước họ về Nước Chúa hay Phật Quốc trùng vào thời điểm có Hội Nghị Việt Kiều.

Dù biết quý vị về Việt Nam để làm tròn bổn phận hiếu tử với Tứ Thân Phụ Mẫu nhưng các tên Thủ Kho Nón Cối Dép Râu vốn dòng ưng khuyển, biết gì đạo lý con người và trong túi lúc nào cũng có sẵn hai món nón cối và dép râu nên chúng khộng bao giờ bỏ qua dịp may hành nghề hiếm có nầy!

Tuấn PhanNo comments: