Monday, July 13, 2009

Hai sĩ quan VNCH, đệ tử ruột của Sư Cộng thích Trí Quang

Dung nhan hai sĩ quan VNCH, đệ tử ruột của Sư Cộng thích Trí Quang năm xưa.

Giết hai anh em TT Diệm xong, hôm sau 4 ông “Phật” tử Dương Hiếu Nghĩa, Nhan Minh Trang, Hùynh Văn Tồn, Trần Văn Trọng (tức nhạc sĩ Anh Việt) kéo nhau đến chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh Saigon là sào huyệt của bọn Giặc Thầy Chùa Ấn Quang (tiền thân của Giáo Hội PGVNTN) cầm đầu bởi tên Sư Cộng gian ác thích Trí Quang. Tại đây, bốn sĩ quan VNCH (sau nầy đều mang lon Đại Tá) đã đưa đầu cho tên Sư Cộng thích Trí Quang cạo trọc để tỏ lòng trung thành với “cuốc xư” thích Trí Quang! Trong bốn tên sĩ quan VNCH hèn mạt nầy, hiện còn sống hai tên là Dương Hiếu Nghĩa và Nhan Minh Trang.

Dương Hiếu Nghĩa, sau một thời gian cùng với con gái Yến Ngọc và rể theo Băng đảng Mafia Việt Tân, đã cạo đầu lần thứ hai mặc y vàng thay cho y cứt ngụa kaki, tu thiền theo phái của Sư Cộng thích Thanh Từ, lên tới chức…Thiền Chủ! Thời mạt pháp, trong đạo Phật xuất hiện nhiều chức…cấp lạ tai như:

- Thiền Chủ Hội Thiền Tánh Không Dương Hiếu Nghĩa thuộc phe “thiền” thích Thanh Từ.

- Pháp Sư Niên Trưởng Giác Đức vợ ba con thuộc phe “tân tăng” (ngày tu, tối hành…lạc) trong Giáo Hội PGVNTN!

Vừa qua, Nhan Minh Trang đã phụ họa với Dương Hiếu Nghĩa quyên góp đô la gửi về cho Tỉnh Ủy VC Vĩnh Long xây bảo tháp.

Xin mời quý đồng hương “Phật” tử, “chưởng” tử Như Lai xem dung nhan hai đệ tử quy y thí phát với Sư Cộng thích Trí Quang năm xưa.

Tuấn Phan

Hình từ phải sang trái:Hình từ phải sang trái:

Cựu Đại tá Nhan Minh Trang,

Cựu Đại tá kiêm Thiền Chủ Dương Hiếu Nghĩa (mặc y vàng),

hai bà “Phật” tử (?) không rõ phu nhân của ai hay là góa phụ!
(Hình chụp năm 2007

1 comment:

Unknown said...

Dương Hiếu Nghĩa có bà vợ bé ở Vĩnh Long tên Muoi Truong. Bà này là ác phụ đã từng đâu độc chồng lớn để theo chồng nhỏ, rồi kêu VC về chặt đầu chồng 2 để ôm chồng 3 là Dương Hiếu Nghiã. Bà này có một con út là con chồng 4, nhưng gạt Dương Hiếu Nghĩa là đứa con trai nhỏ là con DHN.