Monday, August 30, 2010

Liên Thành - Thanh Huyền- 5 câu hỏi của Phạm Hoàng Vương

Chính Khí Việt ngày 28-08-2010 Phần 1


Audio lưu trữ
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-LinThnhThahHuyn280812P1TraLoi5CauHoi983.wmv
LẤY TƯ-CÁCH ĐỘC-GIẢ ĐẶT 5 CÂU HỎI Ở TÁC-GIẢ NGUYỄN-PHÚC LIÊN-THÀNH BĐMT. CHỨ KHÔNG TRANH-LUẬN

Chào ông Liên-Thành !

Với tư-cách là một độc-giả, Tôi rất thắc-mắc năm điều tôi mong ông trả lời không ra ngoài đề cuốn sách Biến-Động Miền Trung của ông:

1)- Xin ông LT cho biết số-phận của tên Trung-Tá Điệp-Báo VC HOÀNG-KIM-LOAN ra sao, bị thủ-tiêu, lưu-đày, Tòa-án nào phán-xử, và nếu nhân-vật nầy không là nhân-vật huyền-thoại, đầy kịch-tính thì hiện nay ở đâu, còn sống hay chết, được VC truy-thăng Quân-hàm nào????? (Riêng về Nghĩa-tử của GM Ngô-Đình-Thục, Gián-điệp VC. PHẠM-NGỌC-THẢO đã được VC truy-thăng Đại-Tá và Phóng-viên Nhà báo TIME, Tình-báo VC. PHẠM-XUÂN-ẨN cũng được vinh-thăng hàm Thiếu-Tướng).

2)- Chiến-tranh đã kết-thúc từ hơn 35 năm qua, hầu hết các hồ-sơ tối-mật đã được giài-mật; Như thế nó không còn là điều nguy-hiểm đến tánh-mạng những người trong mà ông nêu danh trong sách BĐMT. Tôi vẫn không thấy viên Đại-Úy Thiết-Giáp VNCH, mà ông nói là con của HOÀNG-KIM-LOAN, là ai; ông là vị CHT/CSQG của một Tỉnh lại có thể không giải giao một Quân-Nhân có liên-hệ cha con với một Cán-bộ Tình-báo VC cao-cấp như trường-hợp kể trên cho An-Ninh Quân-Đội, ông có nghĩ Luật-Pháp VNCH có đặt điều biệt-lệ nầy không?

3)- Ông xác-quyết vài vị Tướng, Tá, Giới-chức Chánh-Quyền VNCH, và các vị Sư Phật-Giáo (ông LT đã lập danh-sách trong BĐMT) là VC hay hoạt-động nội-tuyến cho VC. Tại sao ông không phúc-trình lên thượng-cấp của ông. Đã “nắm” hết tất-cả mà không dám báo-cáo cho thượng-cấp, ông còn nói ông không dám phúc-trình vì sợ bị mất lon, rớt chức, cuộc đời đi đong. Vậy thì việc ông sợ mất lon, rớt chức, cuộc đời đi đong. có biện-minh cho lời tự khen ông là người yêu nước chống Cộng, bảo-vệ Tổ-quốc v.v… hay chăng???

4)- Ông tố-cáo các nhà Sư PG: như Thượng-Tọa Trí-Quang, Đôn-Hậu, Chánh-Trực, Như-Ý… Cả Họa-Thượng Đệ-Nhất Tăng-Thống GHPGVNTN, cũng đã làm ngơ cho VC ẩn-náu trong Chùa. Và nay ông lại lôi luôn anh em ông LÊ-XUÂN-NHUẬN & LÝ-TỐNG nhốt vào “hầm P42 Sở Thú” về tội có Cha ruột đi Kháng-Chiến giành Độc-lập, bị Thực-dân Pháp chặt đầu, Riêng ông LÊ-XUÂN-NHUẬN đã từng là Thượng-cấp Chỉ-huy của ông Liên-Thành và vì anh em họ là Phật-Tử hay Phi-Thiên-Chúa-Giáo nên ông cũng vu-khống họ là Việt-Cộng cho tiện thể?

5)- Có phải sách BĐMT của ông chỉ được các con Chiên ngoan-đạo Vatican như TT. Nguyễn-Khắc-Bình, ĐT. Trần-Minh-Công, Giáo làng Nguyễn-Phúc-Đáng, Giáo-si Vũ-Linh-Châu, Chính-khí-Vẹt, BKP Lê-Văn-Sắc, BKDC Chu-Tất-Tiến, Hà-Văn-Sơn... ủng-hộ, kỳ dư Phật-Tử chân-chánh tẩy-chay?

Không trả lời được 5 câu hỏi nầy thì xem như hỏi tức là trả lời vậy!

A-men !!!!!!

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG

No comments: