Saturday, August 8, 2009

Tai Lieu "xã có quyền trục xuất cơ sở tôn giáo ra khỏi địa bàn"...

CSVN đang cho thi hành chính sách bắt tổ chức tôn giáo mỗi năm phải khai báo và qui phục UBND Xã
"xã có quyền trục xuất cơ sở tôn giáo ra khỏi địa bàn"...

VietCatholic News (08 Aug 2009 05:31)
Sau đây là một bản văn tiêu biểu kìm kẹp và khống chế tôn giáo: người tín ngưởng phải tưởng niệm và tôn vinh liệt sĩ, "xã có quyền trục xuất cơ sở tôn giáo ra khỏi địa bàn"...
No comments: