Monday, July 27, 2009

3 Giáo Dân Oan Tam Tòa nhân chứng bi công an đánh đập

video
Audio 1


video
Audio 2

video
Audio 3

video
audio 4

No comments:

There was an error in this gadget