Monday, July 27, 2009

3 Giáo Dân Oan Tam Tòa nhân chứng bi công an đánh đập


Audio 1Audio 2


Audio 3


audio 4

No comments: