Wednesday, June 10, 2009

Kỷ Thuật làm Kim CươngTtừ Người Chết -Công ty LifeGem ở Illinois

Bạn có thể giữ người thân yêu gần trái tim mình theo đúng nghĩa đen. Công ty LifeGem ở Illinois sẽ chiết xuất carbon từ tro và tóc của người đã khuất và chế tạo thành những viên kim cương để đeo ở cổ hoặc làm thành mặt nhẫn.

No comments: