Thursday, October 1, 2009

Khất Sĩ Phước Long Xá Lợi-THẦY TRỌC KIỆN KẺ CÓ TÓC

THẦY TRỌC KIỆN KẺ CÓ TÓC

_____________________________________________________________________________________________________

Khất Sĩ Phước Long Xá Lợi

Việt Luận và đọc giả thân mến !

Như đã hứa cùng đọc giả nên phải tranh thủ gởi bài: Thầy Trọc Kiện Kẻ Có Tóc, để kịp đăng trên số báo Việt Luận thứ sáu 25/09/2009.

Thay vì người Việt khắp nơi trên thế giới qua mạng và báo Việt Luận, chia xẻ bài viết nầy khi mà một Tăng nhân và hai Tục nhân kéo nhau ra Tòa Án Sydney, nhưng coi lại Bần Tăng sợ e quá trở trước giới truyền thông tây phương và ý đồ không hay của một số người khai thác, nên đã tận dụng hết tâm và ý vào bài viết: Hung Tin, đăng ngày thứ ba 22/09/ 2009, với hy vọng sớm ngăn chận một việc làm do tự Ngã, vô tình làm cho một vị Hòa Thượng đã hơn nửa thế kỷ tu hành, mà bị vấp ngã khó hòng đứng lên được trong lòng người và thế giới tâm linh, khi mà chiếc Áo giải thoát đã vô tình nhộm màu ràng buộc.

Đi với Phật mặc Áo Cà Sa - Đi với Ma mặc Áo Giấy. Câu nói đầy tội lỗi, lý lẽ phàm tình để bảo thủ cho hành động Ma Giáo, mới đi với Trộm mình cũng phải Cướp, đi với Kẻ Gian mình cũng Ác. Đó là thứ tư tưởng thô thiển nông cạn chỉ vì không đủ duyên phước, để gặp những bậc Đạo Sư, chân nhân hay thiện hữu tri thức chỉ dạy ý tưởng siêu việt chuyên chở ý Thánh Hiền, Tiên, Phật là: Đi với Phật mặc Y Casa - Đi với Ma đắp Y giải thoát.

Vì thế nên bài thứ ba 22/9 ý của Bần Tăng, không những muốn cứu Hòa Thượng mà còn kịp thời cứu Đạo Pháp, bởi vì tinh thần của Đạo Giác Ngộ là bỏ Kiếm cầm Kinh, bỏ Thù thêm Bạn, bỏ Ác tìm Thiện hướng đến Tâm Vô Tranh như tinh hoa và bổn nguyện của đức Vô Tranh niệm Tỳ Kheo là tiền thân của đức A Di Đà Phật.

Thử hỏi có mấy ai dám quên cả mạng sống của chính mình để nói lên Sự Thật, cho dù bị đe dọa và phỉ báng có tổ chức mà vẫn coi như không có trong tâm, mới lên chỉ trích những đã kẻ lợi dụng tôn giáo, dám đem Chùa Chiền là nơi trang nghiêm thanh tịnh ra làm ăn như Chợ để kiếm tiền lời, chơi Hụi, mở tiệm, cất phòng cho thuê và ngay cả làm chủ Farm v.v… thì còn đâu là giới Xuất Gia ‘‘Người Không Nhà’’ Tứ Đại Giai Không hay có chỉ Tam Y - Nhất Bát ‘‘Nhất biều thiên gia Phạn - Cô thân vạn lý du’’ đó là sự từ bỏ cả hoàng cung quốc Thích mà đức Thế Tôn đã thực hiện và Ngài đệ nhất Đầu Đà vua Trần Nhân Tôn người Việt chúng ta đã làm tấm gương sáng cho nhân loại:

Cuộc đời chẳng thiếu thứ chi

Thiếu nghèo thái tử ra đi tìm nghèo

Nối dòng Thích tử Tỳ Kheo

Thanh bần lạc đạo xin nghèo bố an.

Như vậy thì chẳng lẽ Phật tử không thấy chư Tăng thời đại, đang đôi lưng lại con đường chư Phật và Thánh chúng đã đi qua sao? Hay là chúng ta đã bị tẩy não bằng ngôn từ hoa mỹ để mua lòng, rồi mình chỉ biết nhắm mắt cuối đầu vâng lệnh, kèm theo sự hù dọa thưởng phạt phước tội với những giấy khen treo đầy tường, chỉ nuôi lớn cái Ta của tự ngã.

Không biết khi bài nầy lên khuôn thì vụ xử ngày thứ sáu 25/09/2009 có tiến hành hay không? Nếu đã kéo nhau ra công đường thì lắm điều đau lòng, bởi đây là chu kỳ mà một số tổ chức tôn giáo lợi dụng danh nghĩa Phật phải Cáo Chung, đó là luật tự nhiên của nhân quả ‘‘Công Lý Võ Trụ’’, nên chỉ vài tuần trước khi nhận Hung Tin, thì con trò nhận được nhiều video clip về hành động giết Ngài Thích Quảng Đức có bằng chứng, năm 1963, bởi động cơ chính trị, thế mà họ khéo tuyên truyền rỉ tai cho là Ngài Tự Thiêu, đã gạt hết tất cả công dân thế giới, kể cả những nguyên thủ các quốc gia, danh nhân, học giả, chính trị gia và Liên Hiệp Quốc, đây là việc làm mang trá không được phép trong Đạo Từ Bi - Nhân Ái - Vô Ngã.

Do vậy mà thời gian gần đây tổ chức Phật Giáo Thống Nhất đã phân hóa trầm trọng, không biết đã chia ra làm bao nhiêu mảnh, bây giờ thêm vị Đại Lão Hòa Thượng đứng đầu Úc Châu, làm xáo trộn lòng tin Phật tử và ngoại đạo chê cười, bởi vụ ĐÁO TỤNG ĐÌNH đòi bồi thường tiền tương xứng. Nên hỏi Hòa Thượng nếu Thầy được cả thế gian nầy mà mất Tâm, bởi làm hỏng mất một trong 6 hạnh là Nhẫn Nhục thì có ích gì? Chưa nói đây là lúc mà Tòa phải nhờ coi lại lợi tức cá nhân của Thầy, từ khi sang Úc tới nay mỗi năm thâu bao nhiêu, để biết thất thoát lợi tức hàng năm đặng bên thua phải trả? Thì biết đâu họ sẽ tìm ra nhiều điều không hay khác? lúc đó sẽ trả lời ra sao với Phật tử, với dư luận quần chúng Úc.

Gần đây có đọc trên mạng www.vungguomtritue.com , gặp phải lối văn chương « đao to búa lớn » mà đau lòng không sao kể siết. Khi Phật còn tại thế nào có danh xưng Đại Tiểu chi đâu, những từ Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa, là tinh thần Kinh Pháp Hoa đức Phật dụ cho ba cổ xe trong mỗi hành giả, tiến tu tới quả vị Phật Thừa. Cũng từ thời Phật còn tại thế và mãi ngày nay khi xuất gia, thì hành giả với tâm nguyện và lý tưởng cao quý là giác ngộ giải thoát:

Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi

Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi

Nợ trần ngày ấy dứt rồi

Tây phương Cực Lạc là nơi kề gần.

Nhưng than ôi, khi mới tái xuất gia và trải thân khắp cùng thiên hạ, thì thấy toàn là chuyện kỳ lạ của thế giới tu hành thời đại. Những vị thiết tha sống chết với giới luật thì bị các Thầy, các Sư cho là Tiểu Thừa, nên bằng mọi cách chiêu vụ để hành giả phá giới bằng luận cứ trước sau như một, nhập gia tùy tục, người ta sao mình vậy, cứ thế cho tới bây giờ đánh cắp lời chư Tổ mà sáng chữ nhưng không hiểu nghĩa, khi mà các Ngài nhắc nhở là Tăng nhân sáng thức dậy phải Điểm Tâm ‘‘Thiền Quán’’ mình, trước khi vào thành ấp Khất Thực thì mới xứng đáng thọ lãnh bát cơm tịnh tín của thí chủ cho giờ Ngọ là thực thời của Phật và chư Tăng để nuôi thân, chiều, tối thì tiểu thực là phải cho Tâm ăn thêm Pháp lành.

Cách thực hành lời dạy của đức Nhị Tổ Giác Chánh, trong thời gian Ngài hành Tứ Y Pháp Ngài bảo: Đạo đi thì còn - Đạo ở thì mất. Đó cũng là tâm ý mà 3 tháng An Cư Kiết Hạ năm nay ở Tịnh Xá Ngọc Tâm - Lào Quốc, con trò luôn nhắc nhở chư đệ tử nhiều nước phải như dòng nước lưu chuyển thì trong, còn ứ động thì đục, mà bị rong riêu rồi sanh muổi bám sống trong vũng nước mà cứ tưởng biển cả đại dương, đó là dụ cho các chức vụ và trụ trì mà quên tâm nguyện ban đầu xả bỏ hết tất cả để:

Học thông lời dạy trong Kinh

Luyện tâm như lúc mình vừa xuất gia

Quyết Tâm thoát khỏi Ta Bà

Đừng nên lấn lướt tu mà giàu thêm.

Những lời lẽ chân thật phát từ lòng thương và bi nguyện, nên Người Ăn Mày Thế Kỷ xin chấp nhận những chỉ trích cho dù bị Giết như Chúa Jesus hay bị bắt cóc như Tổ Sư Minh Đăng Quang, chỉ mông là Đạo Pháp được xây dựng lại trên tinh thần Bát Chánh Đạo, Đạo của ba đời chư Phật, chớ không thể để Ma Giáo tung hoành thao túng làm cho tắc mất cửa giải thoát mà địa ngục vô môn được chúng mở toan.

Thân ái chào toàn ban biên tập báo Việt Luận và Phật tử, cùng đọc giả với lời chúc bình an, hạnh phúc để chúng ta cùng nhau bảo vệ tiếng nói SỰ THẬT, không bị bốp chết mất bởi Ma Giáo ‘‘Marayana - Evil Path’’ với dòng thơ:

Thương ghét mặc tình dạ cũng cam

Chấn hưng Đạo Đức nguyện phải làm

Dựng xây lập lại con đường sáng

Tu hành giữ Giới mới ly Tham.

Đó là hành trình tâm linh Ngược Dòng, cho dù phải đối đầu với giông bão ác hiểm, nhưng không coi những kẻ đột lốt tôn giáo vào hàng ngũ Tăng số đệ tử bậc Chánh Đẳng Giác, cho dù họ đứng chật hành tinh thì cũng chỉ là những kẻ đáng thương hại, có vậy mới lòng nguyện lòng với tâm Vô Úy tự tại vân du:

Du Hóa nhân gian

Đạo Phật y vàng

Ta Bà tế độ

Nhổ tận gốc khổ

Nối đuốc Thích Ca

Vượt khỏi ái hà

Chân Không hạnh phúc

Hoa sen thoát tục.

Sứ Giả Sự Thật,

Khất Sĩ Phước Long Xá Lợi.

No comments: