Wednesday, October 14, 2009

Hinh anh tên sát nhân Thích Chơn Diệu và bọn Sinh Viên giết người
Kinh gửi quí độc gi đồng bào thân thương khắp nơi hải ngoại,

Khỏang một tuần lễ trước đây một lũ Phật Tử cuồng si, tay sai trung thành của bọn GIẶC THẦY CHÙA đã toan giở lại trò ” CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM” cùng thủ đoạn côn đồ, sát nhân ” LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI” toan xó bỏ dĩ vãng dẫm máu mà thầy trò chúng nó đã tung hoành trên khắp nẻo đường phố lớn tại thủ đô, và thị xã Huế với Đà Nẵng ở Nam VN từ 1963 đến 1965.
Chúng đã dùng mã tấu, gậy gộc, dao găm...xông bừa váo cả các trường Nguyen Bá Tòng đánh giết đến cả những em học sinh non dại dưới sự đốc xuất tại chổ của tên sát nhân Thích Chơn Diêu...Chúng đã dùng mã tấu, gậy gộc, dao găm...xông bừa váo cả các trường Ng. Bá Tòng đánh giết đến cả những em học sinh non dại dưới sự đốc xuất tại chổ của tên sát nhân Thích Chơn Diêu...
( Đây là võ khí giết người của bọn giặc thầy chùa và lũ Phật tử ngu dại cuồng tín, Lời dạy cấm SÁT SANH của Phật, TỤI chúng mày để đâu?!)Loạt chứng liệu nay tôi sẽ còn tiếp tục loan tải tên các diễn đàn dài dài ...song tôi không cần viết nhiều.Vì một bức hình trị giá bằng chục ngàn lời nói!

Xin quí bạn đọc thân thương tiếp tay phổ biến rộng rãi dùm, để cho lịch sử và vết thương lòng do bọn giặc trọc gây nên cho chúng ta và các con em chúng được yên tĩnh nơi chín suối.

Thành kính cảm ta!

ĐẶNG VĂN NHÂMNo comments: