Sunday, February 14, 2010

Audio Mau Than. Nhân Chứng 1 học sinh bị Cộng Sản bất đi đào hố chôn người


Audio 2 Mau Than. Nhân Chứng 1 học sinh bị Cộng Sản bất đi đào hố chôn người trả lời phỏng vấn voi Nam Giao
download tải xuống tại đây

No comments: