Friday, November 20, 2009

Lời cho Trần Kiêm Đoàn và những người đồng hội đồng thuyền

Thành Viên
Join Date: Nov 2009
Posts: 3
Default Lời cho Trần Kiêm Đoàn và những người đồng hội đồng thuyền


Old Ngày 20-11-2009, giờ 18:32

Câu hỏi của tôi dành cho bạn SátCộng: Nếu TRẦN KIÊM ĐOÀN thân cộng hoặc đang hoạt động cho CS, liệu ông ta có dám làm sáng tỏ chuyện này trước một tập thể đông đảo người việt tỵ nạn chống cộng chúng ta? Cho vàng ông ta cũng chẳng dám!

Tôi thấy bạn Tiếng Gọi Non Sông nói chí lý : Hãy nhìn những gì Trần Kiêm Đoàn làm. Chúng ta phải tự xác định ông ta. Xưa nay các vị Trí Quang, Đôn Hậu, Thiện Siêu, Như Ý có tự nhận là CS đâu? Nhất Hạnh có bao giờ nhận đã làm lợi cho CS đâu?

Cộng Sản có bao giờ nhận tội ác mà chúng đã làm trong tết Mậu Thân?

Tác phẩm BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG có 2 nội dung quan trong:

Thứ nhất, diễn tả rất rõ, rất chi tiết tội ác của CS trong biến cố Mậu Thận tại Huế. Ai là thủ pham? Thủ phạm gần là bọn nằm vùng cõng rắn giết gà nhà: Trí Quang Đôn Hậu Tuần Chi, Lê văn Hảo, anh em Hoàng Phủ , Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn thị Đoan Trinh v.v. Thủ phạm chính là ĐẢNG CỘNG SẢN VN

Thứ hai, nói rõ phương thức xâm nhập LỢI HẠI NHẤT của điệp viên CS vào Miền Nam qua ngã các tu sĩ. Đặc biệt là tu sĩ Phật Giáo, Vì sao? Vì quá dễ để trở thành Đại Đức, Thượng Tọa! Phương thức này vẫn còn hữu hiệu, và đang được áp dụng tại Việt Nam để kiểm soát dân chúng, và tại Hải Ngoại để phá nát sức mạnh chống cộng của người Việt Tỵ Nạn

Những kẻ cố tình bôi bẩn ông Trưởng Ty CSQG Liên Thành dựa trên 2 “học thuyết”

Học thuyết 1: CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO LÀ PHẬT GIÁO
Học thuyết 2: Chức vụ trưởng ty CSQG là “TÉP RIÊU”, Không thể nào có quyền để làm những việc như vây!

Xin mạn bàn về 2 h ọc thuyết này:

“Học thuyết” 1: Vì Dốt nát chữ nghĩa? Hay vì mưu đồ chuyện Pháp Nạn nên cố ý ĐÁNH LẬN CON ĐEN?

“Học thuyết” 2: Khẳng định: đây là những kẽ Dốt về kiến thức tổ chức chính quyền. Xin vui lòng liên hệ với ông Hồ Anh Triết, Cựu phụ tá CSĐB vùng I, cựu chỉ huy trưởng CSQG Quảng Ngãi, hoặc cử đại diện để liên lạc với Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, giám đốc phủ ĐẶC ỦY TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG, qua ngã ông Trần văn Ngà, Sacramento, phone: 916 519 8961 để sắp xếp. Hai vị này sẽ nâng cấp kiến thức về tổ chức chính quyền cho những kẽ tạo ra học thuyết thứ hai này. Để khi viết, họ không bị công chúng cười chê

Nếu những kẻ đã viết bài chống ông Liên Thành không giải thích hợp lý học thuyết của mình, không liên lạc với những viên chức trung và cao cấp của chính quyềnVNCH, đê làm sáng tỏ “ học thuyết” của mình, mà vẫn cứ nhai đi nhai lại các lập luận vô lý như thế, thì xin h ỏi? Những kẻ chống lại tác giả Liên Thành và tác phẩm BĐMT là ai?

Phải chăng mục đích của họ là để

1/CHE ĐẬY TỘI ÁC CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN?

2/CHE ĐẬY CHO PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐIỆP VIÊN CỘNG SẢN TRÊN TOÀN ĐẤT NƯỚC VN VÀ HẢI NGỌAI?

Câu trả lời là của quý vị!

PHẠM TOÀN

No comments: