Saturday, November 21, 2009

Tuan Phan -Bằng chứng Giáo Hội PGVNTN (tiếp thân GHẤQ) hô hào Hòa Hợp Hòa Giải với VC!!!

Bằng chứng Giáo Hội PGVNTN (tiếp thân GHẤQ) hô hào Hòa Hợp Hòa Giải với VC!!!

Bài phân tích xác đáng về luận điệu “Hòa Hợp Hoà Giải” với VC của ông DL Hà Tiến Nhất tuy cách nay 2 năm nhưng nay ứng nghiệm vào Đại Hội 650 Việt Kiều + 350 Việt Cộng đang diễn ra ở Hà Nội. Sự kiện nầy xảy ra đúng y Yêu cầu thứ ba trong Lời Kêu Gọi ngày 29-3-2009 ký tên Quảng Độ.

“Rõ ràng đây là lời chiêu dụ Người Việt Hải Ngọai hòa hợp hòa giải một chiều và đầu hàng Việt Cộng nhưng Thằng cán bộ Việt Cộng ở Paris dám chối nói rằng: “Hòa thượng Thích Quảng Độ là nhà tôn giáo. Ngài không là lãnh tụ chính trị, lãnh tụ đảng phái để gió chiều nào theo chiều ấy, bắt tay thỏa hiệp hay không thỏa hiệp với Cộng sản. Các lời kêu gọi của Hòa thượng đứng trên tinh thần bao dung tôn giáo để giải quyết các vấn nạn dân tộc. Đây nguyên văn Yêu Cầu thứ ba:

“Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.”

Nhóm chữ: “đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước” có ý nghĩa gì nếu không phải là “hòa hợp hòa giải” vô điều kiện giữa Việt Cộng với “các thành phần dân tộc bất phân chính kiến… trong và ngòai nước”; nhất là bốn chữ “bất phân chính kiến” ? Mà hòa hợp hòa giải” vô điều kiện với Việt Cộng tại Hà Hội và tháng 11-2009 đồng nghĩa đầu hàng Việt Cộng rồi, còn gì mà cứ lẻo ép hỡi Thằng cán bộ Việt Cộng ở Paris !

Nếu Yêu Cầu thứ ba nầy không dính líu đến Đại Hội 650 Việt Kiều (gồm 6 thành phần) bắt tay 350 Việt Cộng tại Hà Nội vào tháng 11-2009 dưới lá Cờ Đỏ Sao Vàng thì tại sao một số hội đòan có tên trong Danh Sách Ủng Hộ Lời Kêu Gọi ký tên Quảng Độ vội vàng lên tiếng Tuyên Bố Lập Trường Chính Trị không hòa hợp hòa giải với Việt Cộng? (Trích “Miệng lưỡi thằng cán bộ VC Võ Văn Ái” của Tuấn Phan)

Sau đó, bà HG Trần Lệ Tuyền cũng đưa ra chứng cứ cho Giáo Hội PGVNTN (tiếp thân GHÂQ) đã từng tiếp tay VC hô hào Hòa Hợp Hòa Giải vô điều kiện với VC như sau :

“ Và rồi đến ngụy thư thứ ba lại cũng do Võ Văn Ái viết lời giới thiệu và đã đăng trên báo « Quê Mẹ » số 113, trang 06, tháng 06 năm 1995, với cái tựa đề:

« Bằng đôi chân của mình mời người hãy đi lên », của Thích Đức Nhuận « nguyên Tổng thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất » tức Ấn Quang.

Mở đầu Thích Đức Nhuận đã viết:

« Tôi viết những dòng chữ dưới đây thân gửi những tâm hồn luôn luôn thao thức đến tiền đồ Dân tộc và Đạo pháp, dù bạn hiện ở trong nước hay ở ngoài nước, xin hãy hướng lên Đức Phật từ bi cao cả nguyện cầu cho Tổ quốc và đồng bào thân yêu của chúng ta: sớm chấm dứt mọi hận thù, biết tha thứ và yêu thương nhau để cùng chung sức chung lòng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam Quang Vinh ». (sao nghe nó sặc mùi cộng sản, lúc nào và cái gì cũng dùng hai chữ « quang vinh ».)

Những lời nói trên của Thích Đức Nhuận, cũng do Võ Văn Ái viết lời giới thiệu và phổ biến, từ tháng 6 năm 1995; đây đích thực là lời kêu gọi mọi người hãy xóa bỏ hận thù mà Hòa hợp- Hòa giải vô điều kiện với Việt cộng, mời quý độc giả hãy đọc thêm một lần nữa: « …dù bạn hiện ở trong nước hay ngoài nước, hãy sớm chấm dứt mọi hận thù, biết tha thứ và yêu thương nhau để cùng chung sức chung lòng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam Quang Vinh ». (Trích “Phật Giáo Ấn Quang: Tội Bất Dung Tử », HG Trần Lệ Tuyền).

Và Đại Hội 650 Việt Kiều đang hòa hợp hòa giải với VC đang diễn ra tại Hà Nội theo đúng lời “tiên tri” của Sư VC rậm râu thưa tóc Quảng Độ!

Tuấn Phan

ĐẠI HỘI VIỆT KIỀU 11/2009

Điểm danh tây gỗ với đầm xòe :
Đại Hội Việt Kiều được mấy ngoe
Hát khúc Tiến Quân, chào giẻ đỏ!
Thăm lăng Chồn Cáo, đội quần què!
Lộ trình đón gió cần khen thưởng
Thành tích trở cờ lọ phải khoe
Hòa Giải: Xin trung thành với Đảng!
Sư cha chúng nó cũng xun xoe!

11.18.2009

HỒ CÔNG TÂM

No comments: