Friday, August 20, 2010

Giáo dân Thuận Nghĩa nghĩ gì về người lãnh đạo tôn giáo

LTS Xin gởi đến quý vị hình ảnh giáo dân tiển vị linh mục Trần Phúc Chính đi nhận nhiêm sở mới.
Hữu xạ tự nhiên hương, từ nhân cách của mình khiến cho người đem lòng yêu thương , từ nhân cách của mình khiến cho người chán ghét.


video
http://www.youtube.com/watch?v=ZH7_B8WUDIc&feature=player_embedded

No comments: