Friday, September 18, 2009

Tuan Phan-Bản Dự Thảo thành lập “Phong Trào Hỏi Tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng”

Bài VIP: Bản Dự Thảo thành lập “Phong Trào Hỏi Tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng”.

Bản Dự Thảo thành lập “Phong Trào Hỏi Tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng”

Nhận Định: Ở hải ngọai, tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (Mặt Trận Hòang Cơ Minh), hậu thân hiện nay là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng gọi tắt là Băng Đảng Mafia Việt Tân đã hiện nguyên hình là tay sai Việt Cộng mà ai cũng nhận biết và lên án. Nhưng có một tổ chức họat động chính trị lâu đời từ hơn nửa thế kỷ qua đã góp công lớn với Việt Cộng chiếm đọat VNCH ngày 30-4-1975 và cho đến nay vẫn là tay sai Việt Cộng, nguy hiểm hơn cả mọi lọai tay sai Việt Cộng khác vì chúng ma mảnh ẩn núp trong vỏ bọc tôn giáo, đó là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang).

Tội ác của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được ghi đành rành trong nhiều sử sách, tài liệu của hai phía Quốc Gia lẫn Việt Cộng, cùng với hàng triệu nhân chứng người Việt lẫn ngọai quốc còn sống trong nước và hải ngọai. Thế nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chẳng những không thừa nhận và sám hối tội ác của chúng mà còn cố tình lừa gạt lịch sử Dân Tộc và Phật Giáo khi chúng lúc nào cũng rêu rao “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thừa kế 2000 năm lịch sử Phật Giáo, đấu tranh vì Đạo Pháp và Dân Tộc” (sic!).

Kể từ tháng 3-2009, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bắt đầu tự lột mặt nạ là tay sai Việt Cộng qua “Lời Kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự và Biểu Tình Tại Gia ngày 29-3-2009 ký tên Tăng thống Quảng Độ”, trong đó có Yêu Cầu thứ 3, trực tiếp và công khai đưa lời chiêu dụ Người Việt Hải Ngọai ĐẦU HÀNG Việt Cộng:

“Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.”

Lời Yêu Cầu nầy được xem như lời Việt Cộng mượn miệng Quảng Độ loan báo sẽ tổ chức Đại Hội 650 Việt Kiều + 350 Việt Cộng tại Hà Nội vào tháng 11-2009 tới đây. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhận thấy không thể giấu diếm được ai bộ mặt thật làm tay sai Việt Cộng nhưng chúng vẫn ngoan cố, toan đổi đen thành trắng bằng cách lập ra cái gọi là “Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo” như là một công cụ trấn áp những người đã, đang và sẽ vạch mặt phản Phật, phá Pháp, hại Đời của chúng.

Một dẫn chứng cụ thể: Cái gọi là “tự thiêu” để đòi “tự do tôn giáo” là một tội ác kinh khủng, chứng minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) đã phản Phật, phá Pháp, hại Đời, vì Đức Phật dạy rõ: “ Là người ai cũng run sợ trước hình phạt. Ai cũng sợ chết và quý trọng đời sống. Hãy lấy lòng mình mà suy lòng người. Không nên giết và cũng không nên khuyến khích hay xúi giục người khác giết. (Kinh Pháp Cú).

Đó là chưa nói tới lòng nhân đạo, thúc đẩy một người bằng mọi cách phải ra tay cản ngăn người khác toan tự sát và người nào giúp tự sát có thể bị truy tố ra tòa như ông “Bác sĩ tử thần Jack Kevorkian" ở Hoa Kỳ. Phật tử ăn chay, không dùng trứng, phá thai là phạm tội giết người, hủy họai mầm sống mà ngay cả trong Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo v.v…cũng không chấp nhận!

Trời bất dung gian, mới thêm một bằng chứng cho thấy trước năm 1975, Võ Văn Ái, hiện là Phát ngôn viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã tích cực vận động trong chính giới Hoa Kỳ ra Quyết Nghị bỏ rơi VNCH để giúp Việt Cộng dễ dàng thôn tính VNCH. Võ Văn Ái đã lộ diện là một cán bộ Việt Cộng, đệ tử thân cận của hai Sư Việt Cộng là Trí Quang và Nhất Hạnh, họat động bên cạnh một người phụ nữ vóc dáng lai Tây phương nói giỏi tiếng Việt giọng Huế tên là Penelope Faulkner biệt danh Ỷ Lan, - một nhân vật có nhiều điểm khả nghi cũng là một cán bộ Việt Cộng.

Thử hỏi, cặp trai Việt Võ Văn Ái – gái lai Tây Penelope Faulkner (Ỷ Lan) quá chênh lệch nhiều thứ, từ lâu công khai sống chung vì Tình Yêu hay vì…Tình Báo?

Quyết định thành lập “Phong Trào Hỏi Tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng”.

Lướt qua vài sự kiện trên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) rất xác đáng được gọi là Tập đòan Giặc Thầy Chùa, hay đúng hơn là Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng, đã gây nhiều tội ác nhưng chẳng những luôn miệng chối cãi, mà chúng còn cố tình trút đổ tội ác cho người khác.

Do vậy, các nạn nhân Việt Cộng với sự đồng lõa của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) quyết định thành lập “Phong Trào Hỏi Tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng” để tạo cơ hội cho mọi người hỏi (hài, hạch) đúng tội và đủ tội của chúng trước lịch sử Phật Giáo và Dân Tộc.

Ai có quyền hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng?

1. Về Dân Tộc - Tất cả mọi người đã và đang là nạn nhân trực tiếp của Việt Cộng với sự đồng lõa của Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng, (hay nạn nhân riêng của Băng Đảng) có quyền tự mình hay thay mặt nạn nhân hỏi tội chúng. Người hỏi tội gồm mọi thành phần xã hội, bất phân biệt tôn giáo vì nạn nhân Việt Cộng với sự đồng lõa của Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng (hay nạn nhân riêng của Băng Đảng) có thể gồm mọi thành phần xã hội, đủ các tôn giáo lẫn người không theo tôn giáo nào.

2. Về Đạo Pháp: Tất cả tín đồ nhà Phật xuất gia hay tại gia đều có quyền hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng về các hành vi phản Phật, phá Pháp của chúng trên mọi phương diện xảy ra trong và ngòai khuôn viên chùa chiền. Đặc biệt người ngòai đạo Phật cũng có quyền hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng về hành vi phỉ báng Đức Phật vì Ngài còn là một vĩ nhân của nhân lọai, được tôn kính ở mọi không gian và thời gian.

Cách thức hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng.

- Cung cấp câu chuyện, tài liệu, hình ảnh chính xác để giúp các tác giả viết bài, viết sách về tội ác của Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng.

- Tự mình viết bài bình luận, hồi ký, kể chuyện, phổ biến tài liệu, hình ảnh, sách vở ghi lại tội ác của Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng.

Ai là thành viên của Phong Trào và quyền lợi của thành viên.

- Gồm tất cả mọi người tán thành, ủng hộ hay thực hiện việc hỏi (hài, hạch) tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng. Người nào làm công việc gián tiếp hay trực tiếp hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng mặc nhiên là thành viên của Phong Trào. Gia nhập Phong Trào không tốn kém tiền bạc gì cả, mà còn hưởng quyền lợi tinh thần khi tội ác của Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng được phơi bày, làm an ủi vong linh của những nạn nhân đã bị chúng sát hại trực tiếp hay gián tiếp.

Hệ Thống tổ chức và Thời Hạn họat động của Phong Trào.

Phong Trào hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng. không có hệ thống tổ chức và Thành viên Phong Trào ở mọi nơi. Phong Trào họat động vô hạn định cho tới khi nào tội ác của Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng được ghi đầy đủ và Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng chính thức thừa nhận tội ác và sám hối trước Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam. Lúc ấy danh xưng chánh thức Giáo Hội Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ được phục hồi.

Hai điều kiện hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng: Bọn nầy rất giàu có, tiền rừng bạc biển nhờ lạm thâu sự cúng dường của bá tánh, chúng có thể tung tiền che thân. Chúng luôn lim dim mắt, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tay lần chuỗi Bồ Đề, nhưng rất xảo quyệt như những con rắn độc ở trong chùa, - một lọai một pháo đài kiên cố, bao quanh bởi những “Phật” tử cuồng tín, bị chúng đầu độc nào là: “gặp Tăng như gặp…Phật, kính Phật phải trọng... Tăng, bảo vệ Tăng như bảo vệ …Phật”, thậm chí “phục vụ Tăng như phục vụ…Phật” bất kể chúng là Ác Ma Dâm Trọc Phú Cộng Tăng!

Về Tăng, trong Kinh Đại Thừa Nghĩa, Đức Phật có giảng giải Quy Y Tam Bảo như sau: “Quay về nương dựa nên gọi là Quy Y. Hành tướng quy y như con theo cha mẹ, nương dựa phục tùng, như dân nương nhờ vua, như người yếu nương nhờ kẻ mạnh. Nương Phật như Thầy nên gọi là quy y Phật, nương Pháp như thuốc nên gọi là quy y Pháp, nưong Tăng là bạn nên gọi là quy y Tăng

Như vậy, rõ ràng đối với tín đồ Phật Giáo tại gia, Đức Phật là THẦY, Tăng là BẠN thế nhưng bọn chúng bắt họ phải gọi chúng là ...“Thầy”, xưng là ...“Con” ngọt xớt, thật hết sức hỗn láo và ngạo mạn! Do đó, khi hỏi tội Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng, phải cần hai điều kiện tiên quyết là DŨNG CẢM TRUNG THỰC. Dũng Cảm để nêu cao tinh thần Vô Úy của nhà Phật, sẵn sàng đương đầu với đám “Phật” tử cuồng tín, ngu muội, mù quáng thi hành lệnh của bọn Ác Ma Dâm Trọc Phú Cộng Tăng; Trung Thực để lời hỏi tội có giá trị thuyết phục dư luận, đánh tan sự giả dối của chúng.

Tóm lại, trong suốt cuộc chiến Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) cho tới giờ cuối cùng của cuộc chiến vẫn đóng xuất sắc vai trò KẺ NỘI THÙ nguy hiểm, dù chúng sống yên ổn và sung sướng nhờ sự bảo bọc của Quân Dân Cán Chính VNCH nhưng cam tâm nối giáo cho Việt Cộng, gây nên những thảm trạng kinh hòang trong cuộc chiến Việt Nam và ngay sau ngày 30-4-1975 với hàng triệu người bị tù đày, chết chóc, tử biệt sinh ly....

Người Việt Hải Ngọai là nạn nhân của những tội ác nầy gây ra bởi Kẻ Nội Thù là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) tức “Băng Đảng Đầu Trọc Áo Vàng”, có quyền và bổn phận hỏi tội bọn chúng, buộc bọn chúng phải thừa nhận tội và sám hối.

Đức Phật có dạy: “Gây điều ác rất nặng, hối lỗi lần mòn mỏng, thường hối chẳng trể nãi, nhổ hẳn được gốc tội.” (Kinh Tăng Nhất A Hàm).

Đức Hùynh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo cũng khuyên:

Ðạo pháp thường hay dung với hòa,

Xét người cho tột xét thân ta.

Nếu người rõ phận vui lòng thứ,

Ta thứ được người, người thứ ta.

Người Việt Hải Ngọai không câu chấp, sẵn sàng bao dung tha thứ tội ác của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang) nếu họ thực tâm quày đầu hướng thiện, bắt tay chấn hưng, thanh lọc hàng ngũ nội bộ Giáo Hội, để bước vào Trang Sử Mới thật sự vì Đạo Pháp và Dân Tộc.

Bản Dự thảo hòan thành tại Seattle, Washington State. USA ngày 19 tháng 9 năm 2009.

Người viết: Tuấn Phan

- Một thiện nam trong tôn giáo nhà Phật.

- Một trong hàng triệu nạn nhân của Việt Cộng với sự đồng lõa của Tập đòan Giặc Thầy Chùa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang).

Tái Bút: - Rất cần sự đóng góp ý kiến xây dựng của mọi người trong và ngòai đạo Phật.

- Tác giả không giữ bản quyền nên “Nực Nượng CS phá hại Phật Giáo” của ngài Chủ tịt Tệ Kém cứ thỏai mái dùng Bản Dự Thảo nầy làm “tang chứng” đưa Tuấn Phan ra “Tòa án nhân dân của Băng đảng đầu trọc áo vàng”!

No comments: