Thursday, December 2, 2010

Thế Huy ,số 27 , tháng 12/1993 Hà nội Thỏa hiêp với Mỹ

TinParis. Chúng tôi đăng lại bài viết dưới đây của Thế Huy trích từ DÂN CHỦ MỚI MAGAZINE ( MA - USA),số 27 , tháng 12/1993, tr 5-7.

Hà nội thỏa hiệp với Mỹ và bọn trí thức tay sai mởi cuộc tán công vào cộng đồng người việt tự do tại Hoa Kỳ
Vào năm 1993 trước khi Mỹ bỏ cấm vận đối với CSVN vào tháng 9/1993, nhiều nhóm người " đánh hơi " cái bã danh lợi của Hà Nội và Mỹ đưa ra để nhữ mồi. Ôi thôi , có bao nhiêu kẻ " trí thức mặt mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" họp nhau lại , bàn thảo kế sách hiến dâng cho kẻ thù VGCS. Thế rồi , như gió thoảng mây trôi, bọt bèo tan biến, bọn họ lặng lẽ im hơi lặng tiếng trong hổ thẹn ê chề khi biết rằng mình chỉ làm trò hề, bung xung mà thôi .

Đây cũng là một bài học cho những kẻ " trí thức " VNCH mon men xin làm tay sai cho kẻ thù và Thế Huy kết luận : " Từ các phong trào và nỗ lực trên, chúng ta cần rút ra một bài học, một kinh nghiệm, một cái nhìn chính xác hơn về các tổ chức, các đảng đoàn hoạt động không nhằm thuyết phục, thu hút sự chú tâm của quần chúng VN mà chỉ lo vận động sự yểm trợ của các thế lực Mỹ, Tây và coi đó là chìa khóa duy nhất để giải quyết vấn đề Việt Nam ".*
* *- Trang 2 -
- Trang 3 -
- Trang 4 -- Trang 5 -


No comments: