Tuesday, September 29, 2009

Video Trò Hề của Công An Đống Đa với Phái Đoàn Giáo Dân Oan Đòi Đất

Trò Hề của Công An Đống Đa với Phái Đoàn Giáo Dân Oan Đòi Đất


Video 1
Video 2- Van hoa cua can bo XHCN
Video 3 chi tiet vu Cong An Lua dao

Video: Giáo Dan Oan Thái Hà đi đòi công lý

No comments: