Monday, June 22, 2009

Radio VNHN - Ô Hồng Phúc phỏng vấn về Ngô Đình Cẩn

Radio Thê giới Ngày Nay- Ô Hồng Phúc phỏng vấn Trung Tá Trần Văn Thưởng về Ngô Đình CẩnRadio Thê giới Ngày Nay- Ô Hồng Phúc phỏng vấn Trung Tá Trần Văn Thưởng về Ngô Đình Cẩn
Trung Tá Trần Văn Hưởng là Giám Đốc Nha Công An và Cảnh Sát Quốc gia Miền Trung 1960-1963Radio VNHN phỏng vấn Ô Nguyễn Văn Minh về Ngô Đình Cẩn và GHPG Miền TrungNo comments: