Saturday, December 4, 2010

Aladin Nguyen-Pháp thoại

quatloiphong7

Pháp thoại

Mô Phật ! Đất nước và giống nòi Việt đang đứng trên bờ vực thẳm diệt vong và mất nước bởi rợ giặc Tàu Hán gây nên. Rồi đây giặc Tàu Chệt sẽ biến đất nước Việt trở thành một phiên bang của nước Tàu (giống như Tây Tạng hiện nay), dân Việt sẽ bị giặc Tàu tàn sát và đồng hóa tiêu diệt (diệt chủng) để xóa sạch giống Bạch Việt (VN) cuối cùng còn sót lại trên hành tinh này.
Xưa, ta nghe kể lại rằng khi giặc Tàu (Nguyên Mông) sang xâm lăng nước Việt ta, các sư nổi tiếng nhất là Thiền Sư Vạn Hạnh cùng những các Bậc Sư Việt Nam khác (như Sư Tuệ Trung), đã cùng với vua quan, ra tay góp sức mà đánh đuổi và tiêu diệt giặc thổ phỉ xâm lược nhà Hán nòi Chệt ra khỏi bờ cõi, cứu dân cứu nước để lại tiếng thơm muôn đời cho đất nước và giống nòi Việt được tồn tại như ngày hôm nay.. Công lao của các Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh, Tuệ Trung ...vv.. rất lớn đối với đất nước và giống nòi Việt và đời đời nhớ ơn !
Ấy mà có kẻ đội lốt tu, cạo đầu, rồi tự nhận mình là đệ tự của Đức Phật, lấy họ của Đức Phật, ngày ngày gõ mỏ giảng đạo trong khi đất nước và giống nòi đang bị giặc Tàu hãm hại, đồng hóa, diệt chủng và xâm lăng. Nhìn gương xưa của các Nhà Sư trong lịch sử ngàn năm của nước ta trước kia, mà thấy nhục cho các sư ngày này đã.. đếch hiểu đạo là gì cả, thật là một lũ sư vô tri giác, vô cảm (đối với giống nòi và đất nước).
Đây ! Xin mời mấy ông sư ấm ớ củ tề, làm ơn đọc bản tin bán nước của giặc cộng cho giặc Tàu dưới đây xem sao nhé, thử coi các "ngài" có còn bình tâm mà ngồi gõ mỏ tụng kinh, giảng đạo hay không nhỉ ?.
kiemai le
KẾ HOẠCH ĐẨY VIỆT NAM THÀNH “KHU TỰ TRỊ” CỦA TRUNG CỌNG

Xin tiếp tay phổ biến, nhất là cho đồng bào trong nước, để mọi người kể cả cán bộ, và bộ đội CS thấy rõ hiểm họa bán nước do đảng CS và chính quyền Hà Nội chủ mưu, trong một tương lai không xa đưa đất nước và dân tộc đi vào vòng nô lệ của Trung cộng.

Bản tin nói về một thời hạn 30 năm (từ 1990 đến 2020) mà Trung cộng "đồng ý" để đảng cọng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập "đại gia đình các dân tộc Trung quốc". 20 năm qua đảng CS và chính quyền Hà nội đã "giải quyết" rất nhiều bước theo lệnh quan thầy. Nay chỉ còn 10 năm nữa thôi, người Việt yêu nước hãy làm tất cả những gì có thể, để chận đứng những bước còn lại, đồng thời lật đổ nhà cầm quyền và đảng CS Việt Nam giành lại quyền tự chủ đất nước.

No comments: