Thursday, August 6, 2009

Hình ảnh Coi Chừng Công an cạo đầu giả sư ở khắp nơi


Công an cạo đầu giả sư ở khắp nơi


Phật Giáo Quốc doanh tu hành ỡ xứ Cọng sãn Trung Quốc!
____________ _________ _________ _________ _________

Sư cụ và đệ tử đón các hoa khôi & người mẫu viếng chùa
user posted image

Sư cụ chụp ảnh kỷ niệm các hoa khôi, đem về treo .. đễ dêm dêm chiêm ngưỡng
user posted image

Các tiểu tăng dàn hàng ngang chào đón các hoa khôi user posted image

Tiểu tăng đang múa (hay tập Tai chi?) với các hoa khôi
user posted image
Chư tăng đang được huấn luyện quân sự đễ qua giúp sư quốc doanh VN khống chế HGPGVNTN
user posted image
Tập đi diễn hành và cơ bản thao diễn
user posted image

Chư tăng được huấn luyện tác xạ
user posted image

Cố gắng bắn cho trúng mục tiêu nhé
user posted image

Chư tăng được huấn luyện thể chất: đá banh
user posted image

Quý ni sư (trong trường huấn luyện) đang ngồi xem đá banh
user posted image

Chư tăng đang chơi Game điện tử
user posted image

Chư tăng xếp hàng mua McDonald's đễ ăn mặn .. user posted image
đớp tại chỗ
user posted image

Sau giờ huấn luyện thầy lái xe về chùa
user posted image

Có thầy đi xe lửa về vừ aiãi trí tay dôi với kiều nữ
user posted image

Có thầy thãn bộ về chùa, tay trong tay, dung dăng dung dẽ với kiều nữ ..
user posted image

No comments: