Monday, August 10, 2009

Nhìn kỹ những tên công an không sắc phục đi phá đạo-9.8.09

Nhìn kỹ những tên công an không sắc phục đi phá đạo

Vài gương mặt công an trong buổi cầu nguyện 9.8.09 tại DCCT Saigon

Công an chìm làm nhiệm vụ...

Tìm cách chụp mặt các linh mục

Ba chú đứng 'sốt sắng' cầu nguyện

Thấy chụp hình, một chú ngoảnh mặt đi là Đoàn Lê Hoài Long,
nhân viên Phòng Kitô thuộc Ban Tôn giáo TP. HCM,
chú kia là Tâm, phó công an PA 38 TP. HCM thì không kịp che mặt
Hai chú này rất hay xuất hiện trong các buổi cầu nguyện ở DCCT Saigon
và có khi cũng gặp ở nhà thờ Fatima Bình Triệu

No comments: