Tuesday, February 22, 2011

Liên thành- Trần Trung Chính pv ngày 22-02-2011 -Thích Quảng Đức

LTS- trong phần hội luận ông Liên Thành phần 5 về Thân trọng Một, ông Liên Thành đề cập đến phóng viên Hiền Vi của đài VOA có yêu cầu ông Liên Thành xóa bỏ phần viết về tên sát thủ Đại tá Thân Trọng Một trong cuốn Biến Động Miền Trung với lý do là trong “gia tộc Thân Trọng” không có ai hoạt động cho Cộng Sản. Và không có tên “Thân Trọng Một” trong “hoàng tộc Thân Trọng". Trong phần phỏng vấn vì trở ngại âm thanh nên bà Phong lan nhầm lẫn Hiền Vi, đài nhân viên đài VOA yêu cầu xóa tên Thân trọng Một, khác với cuộc phỏng vấn ông Liên Thành của RFA, nên bà Phong Lan đặt câu hỏi về việc nhân viên đài RFA thay vì VOA. Xin quí vị thính giả thông cảm và niệm tình thứ lỗi sự sai sót trên.Trân trọng.


Diễn Đàn Nới Thẳng Nói Thật ngày 22-02-2011
Hội luận với Ông Liên Thành và Trần Trung Chính
Cuộc hội luận chia ra làm 8 audios

Phan 1/8 -Lien thanh -22-02-2011 -P1/8- T Quang Duc bi đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=5fhteFEyJKM

Phan 2/8 Phan 2- Lien thanh -22-02-2011 -P2/8- T Quang Duc bi đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=npXMQ3KYosw

Phan 3/8 Lien thanh 22-02-2011 P3/8 T Quang duc bị đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=gNlyAlXwWnE

Phan 4/8 Lien thanh 22-02-2011 P4/8 T Quang Duc bi đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=JNlBNOtoJmw

phần 5/8 Lien thanh- ng 22-02-2011 -P5 Đại tá CS Than Trong Mot. (11.96M)

http://www.youtube.com/watch?v=f9fSzJrm8vE

phần 6/8 Liên thành -ng 22-02-2011 P6/8 Ai nem luu dan Dai Phat thanh HUE (17.68M)

http://www.youtube.com/watch?v=bc-4x99XH1Y

Phần 7/8 -Liên thành -ng 22-02-2011 P7/8 Tri Quang-Nguyền Ngoc Loan.wmv (23.89M)

ttp://www.youtube.com/watch?v=uTv_8s-If28


phần 8/8 -Liên thành -ng 22-02-2011 P8/8 vai tro LHQ va Nhan quyen (16.53M)

htp://www.youtube.com/watch?v=q689nvewK0wPhan 1/8 -Lien thanh -22-02-2011 -P1/8- T Quang Duc bi đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=5fhteFEyJKM

Phan 2/8 Phan 2- Lien thanh -22-02-2011 -P2/8- T Quang Duc bi đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=npXMQ3KYosw

Phan 3/8 Lien thanh 22-02-2011 P3/8 T Quang duc bị đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=gNlyAlXwWnE

Phan 4/8 Lien thanh 22-02-2011 P4/8 T Quang Duc bi đốt cháy

http://www.youtube.com/watch?v=JNlBNOtoJmw


phần 5/8 Lien thanh- ng 22-02-2011 -P5 Đại tá CS Than Trong Mot. (11.96M)

http://www.youtube.com/watch?v=f9fSzJrm8vE
phần 6/8 Liên thành -ng 22-02-2011 P6/8 Ai nem luu dan Dai Phat thanh HUE (17.68M)

http://www.youtube.com/watch?v=bc-4x99XH1Y
Phần 7/8 -Liên thành -ng 22-02-2011 P7/8 Tri Quang-Nguyền Ngoc Loan.wmv (23.89M)

ttp://www.youtube.com/watch?v=uTv_8s-If28phần 8/8 -Liên thành -ng 22-02-2011 P8/8 vai tro LHQ va Nhan quyen (16.53M)

htp://www.youtube.com/watch?v=q689nvewK0w


-----------

RAMBO
Bằng chứng rõ ràng đám công an trọc đầu Ấn Quang tưới xăng đốt H/T TQĐ.
Tài liệu ông cố T/T NIXON Mỹ cũng dẫn chứng đám công an trọc Ấn Quang đã "đốt" nhà sư để giật sập nề đệ nhất VNCH ,sau đó cs VN "xơi tái" luôn miền nam VN ngày 30/04/1975.
Đám công an trọc đầu Ấn Quang đào hầm chôm súng AK-47 ,B-40 và cán bộ ,thương binh việt cọng dưới hầm trong các chùa ở miền nam VN từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau.Đám công an trọc đầu Ấn Quang còn đón bộ đội cs VN vào Sài Gòn,xuống đường mừng ngày sinh nhật tên đại việt giam dâm đãng HCM ngày 19/5 /1975.
http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/89530

No comments: