Tuesday, October 25, 2011

Tuan Phan-QUẢNG ĐỘ CỬU ĐIỀU (9) TRẢM SỚ.


Quảng Độ
Quảng Độ dâm tụ đầu đá đeo
Bất tuân dân sự đợi Nobel
Hoài công dài cổ cầu không đến
Trái gió cho nên lộn cái vèo

QUẢNG ĐỘ CỬU ĐIỀU TRẢM SỚ.
                                                                                -------------
1.- Quảng Độ (thích – Đặng Phúc Tuệ) từng vào mật khu hội họp với Việt Cộng, là đồng chí thân thiết và họat động chung lâu năm với các lãnh tụ Sư Việt Cộng như Trí Quang, Nhất Hạnh, Đôn Hậu….
2.- Quảng Độ đã phá hủy truyền thống Phật Giáo Việt Nam khi ông ta với cương vị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tự tiện (hay làm theo lệnh Việt Cộng?) để râu tóc bất chấp dư luận.
3. - Quảng Độ tự thú nhận “Giáo Hội PGVNTN là CON THUYỀN đưa đến bờ DANH VỌNG, LỢI LỘC”, có nghĩa tương tự như một đảng phái, tổ chức tranh danh đọat lợi núp dưới mái chùa, che bởi lớp áo cà sa, đeo chuỗi bồ đề…giả dạng tu hành để lừa bịp người đời.   
4. - Quảng Độ mưu toan sửa đổi lịch sử Phật Giáo và Dân Tộc khi rêu rao “Giáo Hội PGVNTN kế thừa 2000 năm lịch sử Phật Giáo, đấu tranh vì Đạo Pháp và Dân Tộc” (sic), trong khi Giáo Hội nầy thành lập hồi năm 1964 và đã có nhiều hành vi tội ác gây ra cho Đạo Pháp và Dân Tộc.
5. - Quảng Độ là một trong các lãnh tụ chóp bu của Giáo Hội PGVNTN (hậu thân của Giáo Hội Ấn Quang), là tổ chức từng giết người có dự mưu bằng nhiều cách: tưới xăng đốt (tự thiêu?), tra tấn, bắn, chém, đâm, đập đầu…, dùng phương tiện bạo lực chống phá VNCH, tiếp tay VC chiếm đọat VNCH vào ngày 30-4-1975!
6. - Quảng Độ cấu kết với tên cán bộ thông tin Việt Cộng Võ Văn Ái, dung dưỡng sự chung sống vô đạo đức của cặp Võ Văn Ái – ả Tây lai Penelope Faulkner (Ỷ Lan), - một tên phản bội vợ, một ả cướp chồng người!
7 - Quảng Độ theo lệnh Việt Cộng, ký tên Lời Kêu Gọi chiêu dụ Người Việt Hải Ngọai đầu hàng Việt Cộng qua cái gọi là “Yêu Cầu thứ ba”: “Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.” Việt Cộng đã loan báo sẽ thực hiện “Yêu Cầu” trên của Quảng Độ bằng Đại Hội 650 Việt Kiều + 350 Việt Cộng tại Hà Nội vào tháng11-2009!
8. Quảng Độ phạm tội Vọng Ngữ nặng nề khi ông ta quả quyết: “Lời Kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự & Biểu Tình Tại Gia ngày 29-3-2011” sẽ được 30 triệu người dân trong nước (mỗi miền là 10 triệu trong 10 ngày) hưởng ứng thi hành trong tháng 5-2009! Sự thật không có gì hết!
9. Quảng Độ NÓI....,Việt Cộng...LÀM. Ngòai 8 điểm nói trên, ngày 3-10-2009 Quảng Độ lại ra “Lời Kêu gọi Không dùng Hàng hóa Trung quốc”, được tên cán bộ thông tin Việt Cộng Võ Văn Ái từ Paris phát loa la làng khắp nơi ngày 5-10-2009. Thì:
Ngày Chủ Nhật 11-10-2009, Cựu Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam (tức Việt Cộng) Trương Mỹ Hoa cầm đầu 16.000 người tham gia đi bộ tại khu vực trước Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ) Thành Hồ với chủ đề "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Chủ đề này có nghĩa kêu gọi dân Việt Nam hạn chế hoặc không dùng hàng ngọai quốc, trong đó hàng Trung Cộng tràn ngập ở Việt Nam . Không thể có sự trùng hợp ngẫn nhiên giữa Lời Nói của Quảng Độ ĐI ĐÔI với Việc Làm của Việt Cộng! Tại sao Quảng Độ biết trước Việt Cộng sẽ tổ chức Đại Hội Việt Kiều + Việt Cộng tại Hà Nội vào tháng 11-2009? Tại sao Quảng Độ biết trước Việt Cộng sẽ tổ chức Đi Bộ kêu gọi dùng hàng hóa Việt Nam ngày Chủ Nhật 11-10-2009 tại Thành Hồ?
Có phải Quảng Độ là…”Thánh” tăng tiên tri như…Thần? Không!!! Quảng Độ nói, Việt Cộng làm vì miệng của Quảng Độ chính là miệng của Việt Cộng, vì Quảng Độ là Sư Việt Cộng! Đàn em của Quảng Độ ở hải ngọai là tên cán bộ thông tin Việt Cộng Võ Văn Ái, làm loa khuếch đại lời của Quảng Độ cũng là lời của Việt Cộng!
Bài bản “Quảng Độ nói Việt Cộng làm” đã rõ như ban ngày vì Quảng Độ và Việt Cộng tuy hai mà…MỘT! Nếu là một nhà sư tu hành chân chính và có lập trường Quốc Gia Dân Tộc thì không làm các điều kể trên, do đó khẳng định 100% Quảng Độ là Sư Việt Cộng.
                                                                Người lập Sớ: Tuấn Phan

No comments: