Tuesday, October 4, 2011

MinhDung-TUỆ KIẾM và Lật lọng cư sĩ bảo vệ 2 tên sư cướp tiền T Hộ Giác, T Giác Đẳng

                                   Ả Tuệ Kiếm
Kính chào quý vị trong cơ quan truyền thông báo chí !
Kính chào tất cã quý diễn đàn !
Kính chào quý vị quan tâm !

Xin chào bà Tuệ Kiếm !!!
            Chúng tôi có đọc tin bà gửi đi nhiều nơi và nhìn thấy bà với  không nhầm ngoài mục đích duy nhất là chạy tội cho quý Ngài cũa bà, hay nói đích xác là chạy tội cho hai vị mang áo tu sĩ (Thích Hộ Giác & Thích Giác Đẳng) nhưng có hành vi lưu manh mượn tiền cũa Chùa rồi quịt.
Thưa bà chúng tôi cũng có thấy, đã có nhiều ý kiến đóng góp với bà rồi về những lý luận khập khểnh, không thuyết phục, và cá nhận chúng tôi cũng đã lên tiếng phãn bác quý vị về những hành vi chụp mũ cho chúng tôi là việt gian việt cộng, khi chúng tôi mới đưa tin 2 vị Sư Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng mượn tiền Chùa trên 15 năm không chịu trã, sau đó nhóm LLCSCHPG cũa quý vị cho là chúng tôi dùng Photoshop để ngụy tạo văn kiện, dựng chuyện mượn 200‘000.- để bôi nhọa Danh Dự cũa quý Ngài, và để chứng minh quý Ngài trong sạch thanh cao không mượn tiền, quý vị đã kiểm chứng với quý Ngài, và sau đó quý vị to tiếng cho chúng tôi biết chuyện quý Ngài mượn 200‘000.- không có (có audio) nhưng trời bất dung gian tự nhiên có một  audio từ trên trời rơi xuống, quý Ngài cũa quý vị xác nhận chuyện mượn 200‘000.- là có (có audio) như vậy chuyện kiễm chứng với quý Ngài cũa quý vị tự xác nhận có hay không ?mà quý vị vội vã chụp mũ cho chúng tôi là việt cộng đánh phá 2 vị sư nói trên, nhưng sau khi audio xác nhận chuyện mượn 200‘000.- từTT. Thích Giác Đẳng nói là có, và cho đến nay quý vị vẫn nợ chúng tôi một lời xin lổi chưa trã bây giờ quý vị lại cố tình tiếp tục che đậy sự thật về những lời chấp vá không thuyết phục khác, nên chúng tôi cho bài viết mà bà gữi đi nhiều nơi chỉ là vu khống chúng tôi và bà cố tình đem người nầy hay người kia nhập chung vào một khối để chụp mũ chúng tôi với tội danh việt gian đánh phá tôn giáo bôi nhoạ danh dự 2 vị sư nêu trên.. thật là hồ đồ và thiếu đi tính cách khách quan, thưa bà Tuệ Kiếm việc làm cũa bà và nhóm LLCSCHPG cá nhân chúng tôi và mọi người nhin thấy, như có một điều gì không ổn, vì cách nay chưa đầy 3 tháng quý vị đã hồ đồ vu khống chúng tôi mà quý vị chưa nói 1 lời xin lổi bây giờ lại có những hành động lên án tiếp tục như thế nầy thì thưa bà hành động bà đang làm chẳng khác chi hành động cũa những con Điếm đi đòi nhân phẫm.
            Sau đây chúng tôi xin tuần tự giải thích lại những gì bà đã viết, và nhận thấy bà có bõ thời gian nghiên cứu và tìm địa chỉ cũng như IP cũa những người góp ý kiến với bà, điều nầy cho thấy bà nói lên có sự năng nổ thật đấy không có giống như những đồng chí trong nhóm LLCSCHPT cũa bà trong việc „kiễm chứng“ với quý Ngài .. nhưng thưa bà yếu tố khách quan và trung thực cần phải nên tôn trọng, vì những  audio vẫn còn đó, nhân chứng vẫn còn sống ..v.v.
1/  @ Qua audio, TT Thích Giác Đẳng cho biết “Vào thời bấy giờ tại Thụy Sĩ có hai ngôi chùa, một là ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá và cũng là ngôi chùa đầu tiên, sau Chơn Minh Tịnh Xá họ lập thêm một ngôi chùa nữa có tên là chùa Phật tổ Thích Ca..”. Có lẽ những người con Phật chúng ta ai cũng hiểu rằng Phật Giáo có hai tông phái, đó là Đại thừa và Tiểu thừa, còn gọi là Bắc tông và Nam tông. Bắc tông gọi các ngôi Già Lam, trung tâm thiền tịnh là chùa hay niệm Phật Đường, còn Nam Tông thì gọi là tịnh xá. TT Thích Giác Đẳng nói rằng ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá để cho Phật tử hiểu rõ chùa Chơn Minh Tịnh Xá là một thuộc ngôi chùa theo nghi thức truyền thống Nam tông. Lời của Một Nữ Phật Tử ở St. Gallen xác nhận Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là một ngôi Chùa thì điều này đã cho người ta thấy người phụ nữ đó đã không hiểu đạo và cũng không hiểu gì về Phật giáo, cũng như tình hình của các ngôi chùa vào thời điểm đó cũng như bây giờ cả.  (hết trích)
Thưa bà Tuệ Kiếm,  trích đoạn Audio mà bà cũng không làm cho chính xác điều nầy đả nói cho mọi người thấy bà muốn gì..  tôi xin trích lại nguyên văn Audio do  Thích Giác Đăng nói:  Thì lúc bấy giờ sinh hoạt ở thuỵ sỉ có 2 ngôi Chùa, một là ngôi Chùa có tên là Chơn Minh Tịnh Xá, ngôi Chùa đầu tiên, và về sau nầy.. từ .. Chơn Minh Tịnh Xá  .. họ lập thêm một ngôi Chùa nữa có cái tên là Chùa Phật Tổ Thích Ca là 2 ngôi Chùa, ngụ ý mẹ đẽ ra con, xin nói cho chính xác Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá với Chùa Phật Tổ Thích Ca không có quan hệ gì.
Xin giãi thích:  1/  @   chúng tôi có thấy 1 số người đã góp ý vói bà rồi, nhưng bà cố tình vẫn lập đi lập lại những chuyện không thuyết phục..và khi trích lại đoạn  audio do  Thích Giác Đẳng nói bà cũng cố tình thay đổi nguyên văn hầu che đậy sự lương lẹo cũa TGĐ (sai một ly đi một dậm), chúng tôi cũng có giãi thích Niệm Phật Đường PTTC do 1 vi Ni Sư sáng lập vào thập niên 80 lấy tên là  Niệm Phật Đường Phật Tổ Thích Ca, trước khi ông Nguyễn Văn Nghiệm và hai vị Thich Giác Đẳng & Thích Hộ Giác đến sinh hoạt(có audio chứng minh), và chúng ta xem lại ngôn ngữ VN .. tại sao có chữ Niệm Phật Đường và Chùa.?  vì Ngôi Chùa  và Niệm Phật Đường có sự khác biệt cũa nó chứ, từ hình thể đến sinh hoạt v.v.. cho nên bà Tuệ Kiếm lý luận theo kiểu như bà xem ra có vẽ coi thường trí tuệ của đọc giã, (nên cẩn thận).
2/ @ Trong audio người phụ nữ xác nhận rằng Chơn Minh Tịnh Xá xập tiệm đã từ lâu, như thế chính người phụ nữ đã chứng thực lời T T Thích Giác Đẳng nói không sai, vì phải có Chơn Minh Tịnh Xá nên mới có chuyện xập tiệm.
Giãi thích:   2/ @   Thiệt là mắc cười, thưa bà Tuệ Kiếm, bà xem những bài tôi viết lại đi  pls,, có ai đã phũ nhận chuyện Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá là không có?. Cái khác biệt là CMTX không phải là 1 Ngôi Chùa (nguyên văn xác nhận cũa vị Nữ Phật Tữ) xin đừng bõ chữ vào miệng người khác  ... và chứng minh cho chúng ta thấy  Thích Giác Đẳng vô tình hay cố ý không nói đến sự dẹp bõ Niệm Phật Đường CMTX đã từ lâu và bà Lương Thanh Thuỷ đã về sống ở VN.(so sánh thời gian Audio do TGĐ nói cách đây vài tháng). (hết giãi thích).
3/ @  Với định luật vô thường sắc không của Phật Giáo, đến rồi đi, có rồi không, Chơn Minh Tịnh Xá có, rồi Chơn Minh Tịnh Xá xập tiệm đã từ lâu cũng là một việc thường tình! Rồi cũng một miệng hai lưỡi, ông Áo nhà Binh trong một bài viết khác đã đưa lên audio tiếng nói của một người mà ông gọi là Phật tử, xác nhận là không có Chơn Minh Tịnh Xá ” http://www.megaupload.com/?d=3EFS6208  << lời giải thích của 1 phật tử ở St. Gallen Thụy Sĩ  đối chứng với sư Thích Giác Đẳng, (vì ở St Gallen chưa hề có ngôi chùa Chơn Minh Tịnh Xá)”  Nhưng, chúng tôi tìm thấy trong trang web Thư Viện Hoa Sen, mục địa chỉ chùa có ghi rõ địa chỉ Chùa Chơn Minh Tịnh Xá.
CHƠN MINH TỊNH XÁ
Diệu Duyên Lương Thanh Thủy
Rosenheim Strasse 9, St.
Gallen 9008 SWITZELAND
Tel. (71) 25 95 69
Giãi thích:  3/ @    thưa bà Tuệ Kiếm, vị PT nào đó xác nhận ỡ St. Gallen Schweiz chưa hề có ngôi Chùa nào là Chơn Minh Tịnh Xá điều nầy chính xác và rõ ràng, vì ở St Gallen có Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá có gì sai ? và chúng tôi định nghĩa cũng rất rỏ thế nào và sự khác biệt cũa nó (có giãi thích phía trên). Và địa chĩ bà tìm thấy được trang web Thư Viện Hoa Sen cũng không có nói đó là địa chĩ Ngôi Chùa Chơn Minh Tịnh Xá mà đó chỉ là địa chĩ đăng ký căn hộ cũa bà vợ ông Nguyễn Văn Nghiêm tức bà Lương Thanh Thuỷ (trong 1 chung cư). (hết giãi thích)
2- Rồi cũng miệng ông Áo Nhà Binh nay lại đưa lên trang Blog trong 1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI:  K)       PHẬT TỬ Ở ST. GALLEN XÁC NHẬN CHƠN MINH TỊNH XÁ CHƯA BAO GIỜ LÀ 1 NGÔI CHÙA, NÓ CHỈ LÀ 1 NIỆM PHẬT ĐƯỜNG MÀ THÔI, VÀ BÂY GIỜ ĐÃ DẸP BỎ KHÔNG CÒN NỮA.(TRÊN 10 NĂM). Chắc hẳn mọi người Phật tử đều hiểu rằng vào thời gian đầu định cư nơi xứ người, vi tài chánh eo hẹp cho nên hầu hết những ngôi chùa được thành lập từ một căn nhà gọi là “cải gia vi tự” lúc khởi nguồn ngôi chùa nhỏ bé gọi là Am, Cốc, Niệm Phật Đường, nhưng nói chung nhân gian đều gọi là chùa hay tịnh xá là nơi thanh tịnh trang nghiêm, trung tâm tu tập. Điều chúng tôi muốn nói là lời TT Thích Giác Đẳng nói về chùa Chơn Minh Tịnh Xá là có thật, không sai. Ông Áo Nhà Binh đã mập mờ đánh lận con đen về  lời nói của TT Giác Đẳng, Sư GĐ nói rằng họ (tức là Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ và Phật tử tại Thụy Sĩ) thành lập thêm ngôi chùa thứ hai là Phật Tổ Thích Ca, chứ không phải Chơn Minh Tịnh Xá thành lập ngôi chùa thứ hai là Phật Tổ Thích Ca.
Qua những điều dẫn chứng của chúng tôi ở trên về chùa Chơn Minh Tịnh Xá, đã cho quý vị thấy rõ lời lẽ bất nhất, gian trá của ông Áo Nhà Binh.
Giãi thích:    thưa bà Tuệ Kiếm, tôi có gian trá hay bất nhất, mọi người sẽ có nhận định, vì tôi từng sinh hoạt ở Chùa PTTC từ khi nó còn là 1 Niệm Phật Đường do 1 vị Ni Sư sáng lập trước khi ông Nghiêm và 2 Ông Thich Giác Đẳng & Thích Hộ Giác  đến sinh hoạt, cho nên điều tôi nói hay 1 số PT xác nhận có chứng minh, còn chuyện Thích Giác Đẳng dựng chuyện ông Nguyễn Văn Nghiêm là Sư trụ trì và sáng lập ra Chùa Phật Tổ Thích Ca, hihihi  bà lại xem thường trí tuệ cũa đọc giã hay những người có quan tâm,  vì ông Nghiêm chưa bao giờ là Sư và là Sư trụ trì ở Chùa PTTC lại còn quá xàm (tôi nghĩ bà quá thiếu thông tin) vì tên Nghiêm bõ trốn đi trước khi Ngôi Chùa Phật Tổ Thích Ca được Xây Dựng và nếu cá nhân bà cũng là 1 Phật Tữ thì tôi nghĩ bà cũng như  PT sẽ không bao giờ chấp nhận cho 1 ông Sư có vợ ỡ trong Chùa thì đừng nói chi vị đó trụ trì cho Chùa. (hết giãi thích)

3- TT Thích Giác Đẳng trong một audio chúng tôi thâu được, TT đã đã nói rõ về sự việc số tiền 200,000 franc Thụy Sĩ mà hội Phật giáo Nguyên Thủy lúc bấy giờ cho chùa Pháp Luân mượn vốn không phải là ngân quỹ của chùa Phật Tổ Thích Ca mà là ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ, số tiền đó là ngân quỹ để thành lập ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ.
@Người Phật tử thấm nhuần giáo lý nhà Phật đều hiểu rằng mọi sự do duyên mà sinh ra, vì căn lành duyên khởi một số Phật tử có duyên với các nghi thức truyền thống Nam tông gặp nhau và với tâm nguyện là mong sao thành lập được một ngôi chùa cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại Thụy Sĩ, vì chưa có chùa riêng, nên tạm thời đã thuê mướn chùa Phật Tổ Thích Ca làm trụ sở sinh hoạt mà trong phần 1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI: (D) mà ông Phó Thường Dân đã xác nhận ông Nguyễn Văn Nghiêm Đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đã có hợp đồng thuê mướn chùa Phật Tổ Thích Ca D)  ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC). Điều này đã là xác nhận cho chúng ta thấy rằng đúng như lời TT Thích Giác Đẳng là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và chùa Phật Tổ Thích Ca là 2 tổ chức khác nhau, 2 cơ sở riêng biệt, nên ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy hoàn toàn độc lập. Và điều này cũng là chìa khóa mở ra cánh cửa sự thật là HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng không nợ nần gì của chùa Phật Tổ Thích Ca cả, mà chỉ mượn từ ngân quỹ của Hội Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi.  (để rộng đường dư luận chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn phần mà chính ông Phó Thường Dân đã dẫn chứng với đại chúng)
Giãi thích:  3-   thưa bà Tuệ Kiếm khách quan mà nói, tôi chưa thấy hiện tượng 1 tên lưu manh tự xác nhận hành vi đó cũa nó, ngoại trừ nó bị người ta vạch mặt nó ra, và cái audio Thich Giác Đẳng nói chuyện mọi người nghe sẽ có cho họ 1 câu trã lời rồi, tôi còn giãi thích cho bà hiểu vì nhận thấy bà còn thiếu rất nhiều thông tin.
1-    Ông Nguyễn văn Nghiêm là người gìữ Chùa, có lãnh lương cũa hội Caritas
2-    Ông Nghiêm là người gìữ Chùa nên phãi đăng ký địa chĩ cũa Chùa (đễ được họp thức ở trong Chùa)...
3-    Ông phó thường Dân nói cái lưu manh cũa ông Nghiêm khi bị phát hiện với 1 người đàn bà trong  NPĐ-PTTC, hắn âm thầm rời bõ Chùa đi lấy theo những cái thuộc về cũa Chùa vì trên cương vị 1 thành viên cũa ban trị sự không ai có thẫm quyền tự ý quyết định 1 điều gì.v.v. và lấy đi những gì thuộc sỡ hửu Chùa, và nói cho bà rõ, địa chĩ Chùa PTTC do Ông Nghiêm đại diện đứng tên Đăng ký là 1 Verein (hội đoàn) Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz không có dính hay nói gì đến hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ cã .(hết giãi thích).

4- Ông Nguyễn Văn Nghiêm Đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy có hợp đồng thuê Chùa Phật Tổ Thích Ca để làm trụ sở cho công tác Phật sự của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, chính vì thế trong các văn thư, văn bản, ngay cả giấy vay tiền đã ghi danh xưng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại chùa Phật Tổ Như Lai và địa chỉ “…nay Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Theraveda Buddhist Association (Chùa Phật Tổ Thích Ca, Verein der Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz). Moosstrasse 15. Luzern 6003. SWITZERLAND “. Ông Áo Nhà Binh mang cái giấy vay nợ rêu rao, mục đích nhập nhằng đánh lận con đen cho người lầm tưởng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy là Chùa Phật Tổ Thích Ca, nhưng sự thật tuy cùng một địa chỉ, nhưng là hai danh xưng, hai cơ sở khác nhau,  bằng chứng ông Áo Nhà Binh đã xác nhận trong mục D)  ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC). Phật dạy: những gì đi sai với chánh pháp tự nó sẽ hủy diệt và chính Hộ pháp linh thiêng đã bắt ông Áo Nhà Binh tự khai về vấn đề Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đã thuê mướn trụ sở chùa Phật Tổ Thích ca.
Giãi thích:   4-   bà Tuệ Kiếm có vẽ lại coi thường nhận thức cũa  đọc giã nữa rồi.  Thưa bà chuyện đâu còn đó, tôi có thấy nhiều trường hợp xãy ra, nhiều tay lúc còn khoẽ mạnh lợi dụng quyền thế chơi trò cả vú lấp miệng em, đến khi về Già muốn sống cũng không sống được yên lành, muốn chết cũng không được chết thoải mái ..  quã báo nhãn tiền thời nay không cần phãi đợi lâu, tôi nghĩ chắc bà cũng hiểu tôi đang nói đến ai, và cũng đề nghị bà xem lại giấy chuyễn tiền từ Bank vào Bank Phạm Đẳng có nói gì đến tiền cũa hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ ? và như Thích Giác Đẳng nói tiền 200‘000.- đó cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy có gì chứng minh không ? và bà nói ông Nguyễn Văn Nghiêm có họp đồng thuê chùa làm trụ sỡ cho chuyện Phật Sư cũa giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ, xin hỏi bà..  bà nói nhưng bà có bằng chứng gì không?  Và xin bà cho biết ông Nghiêm đăng ký hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ  ở đâu, và đăng ký dưới dạng gì, tôi nghĩ tói đây chắc bà bí đường.. nói thêm cho bà biết ở thuỵ sĩ  đừng hồng trốn thuế, nhất là có tiền ra vào..  xin khách quan trong vấn đề thưa bà Tuệ Kiếm đừng để mọi người cười vì sự thiếu thông tin 1 cách tếu lâm cũa bà.. (hết giãi thích).
5-      Sau biến cố tại chùa Phật Tổ Thích Ca, như lời TT Thích Giác Đẳng cho biết có một nhóm người đã đuổi sư Bửu Trí và hành động của họ không thích hợp với chánh pháp, nhất là đối với Tam Bảo, do đó, trong số 6 người đứng ra ký tên chịu trách nhiệm điều hành ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, 5 người đã bỏ đi nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt với Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ từ đó đến nay, chỉ còn lại ông Huỳnh Văn Sang tiếp tục sinh hoạt tại chùa Phật Tổ Thích Ca mà thôi. Và chùa Phật Tổ Thích Ca không còn sinh hoạt theo truyền thống nghi thức Nam Tông, thì tự ý đã tách rời ra khỏi Hội Phật Giáo Nguyên Thủy từ đó!. Từ tính cách đó, chúng ta nhận thức được rằng Ông Huỳnh Văn Sang chỉ là một cá nhân trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy vào thời điểm đó, nhưng sau biến cố ông tự ý không theo truyền thống Nam Tông thì cái vai trò Thủ quỹ Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ của ông đã chấm dứt từ lâu, ông không đủ tư cách pháp nhân để đứng ra đòi chùa Pháp Luân, trừ khi 5 người còn lại trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đứng ra đòi nợ.
Giãi thích:  phần5-   thưa   bà Tuệ Kiếm, nghe nói đến biến cố đuổi Sư cướp Chùa làm tôi nhớ đến những truyện  phim Kiếm Hiệp Tàu, hay có những tay lưu manh ỹ sức đánh sư hay giết sư Cướp Chùa, xin nhắc lại ông Nguyễn Văn Nghiêm có vợ và không phãi là Sư và càng không phãi là Sư trụ trì Chùa Phật Tổ Thích Ca, ví dụ nếu cho là ông Nghiêm là Sư trụ trì Chùa PTTC bị 1 nhóm nào hay thế lục nào đuổi Sư để Cướp Chùa sao ông Nghiêm không lên tiếng ?  mà (Sư) lại âm thầm bõ Chùa đi ? .. và (Sư) còn đem theo những cái không thuộc về cũa Sư ?  sao kỳ vậy. ? tôi nghi bà hay Thích Giác Đẳng xem hơi nhiều Phim Kiếm Hiệp Tàu (chuyện đuổi Sư cướp Chùa) kế tiếp bà cũng như ông Thích Giác Dẳng cứ nói là biên bãn ký vay tiền có 6 người ký tên ..  5 người đã bõ đi .. trong khi đó biên bãn đã được tôi bạch hóa trên NET ai cũng nhìn thấy và biết chỉ có 5 người ký trong biên bãn vay tiền nhưng bà chỉ lập lại lời cũa Thích Giác Đẳng như con vẹt chĩ vì bà không ngoài mục đích tìm mọi cách chạy tội cho quý Ngài cũa bà, và với cùng 1 luận điệu tư cách pháp nhận khi nào tất cã những người đã ký đồng ý ký thì mới có đủ tư cách pháp nhân,  xin hỏi nhỏ bà 1 câu: bà lấy luật ở đâu ra nói vậy. ? trong năm người cùng ký  tên trong 1 biên bản, 1 trong năm người đó vì lý do sức khoẽ không làm tiếp tục hay đã chết xem như không có đòi được nợ và tự nhiên 2 ông Sư Thich Hộ Giác & Thích Giác Đẳng rảnh nợ ? bác Huỳnh Sang không có tư cách pháp lý làm Ũy Quyền cho những nhân sự mới trong ban trị sự..?  (điều nầy tôi nghĩ ông Phó_Thường Dân tư vấn với bà khá đầy đủ rồi). (hết giãi thích).
6-      Những Phật tử Phật Giáo Nguyên Thủy với tâm nguyện thành lập một ngôi chùa riêng cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy sinh hoạt và phát triển, vì tâm nguyện đó mà HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng không thể hoàn lại số tiền nợ cho bất cứ ai không phải là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy.
Giãi thích: phần6   thưa bà Tuệ Kiếm, nghe Audio cũa nhiều người và xem những văn kiện vay nợ , tôi nghĩ đọc giã và những vị còn quan tâm đến tiền đồ cũa Phật Giáo họ sẽ có sự nhận xét, tôi cũng nói ra những gì tôi biết, và thuật lại những gì tôi thấy, không biết bà có nhin thấy những gì như tôi thấy không, hay chĩ nghe lời nói lại cũa  Sư Thích Giác Đẳng, (hôm PT đưổi sư Cướp Chùa có quý Ngài chứng kiến) và tôi cũng có đứng xem từ A đến Z đây, và nhiều chứng nhân khác xác nhận là chuyện đuổi Sư không có, và hôm đó có mặt Sư Quãng Hiền, và Sư xác nhận không có chyện đó, vậy ai nói láo.
Cũng như  mọi người sẽ nhận xét số tiền 200‘000.- Sfr là tiền cúng dường cũa Phật Tữ để xây dựng Chùa PTTC, hay tiền cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy như Thích Giác Đẳng nói, riêng chúng tôi đã chứng minh bằng văn bản: giấy vay tiền, giấy chuyễn tiền, và nhiều PT biết chuyện xác nhận, còn bà với ông Thích Giác Đẳng phãi xác nhận và chứng minh 200‘000.- là cũa hội PGNT... và chứng minh có đăng ký..v.v..
-       Entry in the commercial register:
-       Legal domicile of the company:
-       Registered number:
-       Commercial register:         

(hết giãi thích)


7-      Rất nhiều Phật tử từ Hoa Kỳ và Âu Châu đều biết mỗi năm vào mùa hè TT Giác Đẳng và HT Hộ Giác đều có sang Âu Châu, đặc biệt là Thuỵ Sĩ, để hướng dẫn một khoá tu học cho các Phật tử bên đó nhưng các ông Áo Nhà Binh và Sơn nào đó đã vu khống rằng là quý Ngài trốn biệt.
Giãi thích: phần 7  thưa bà Tuệ Kiếm, bà lập lại điều gì  xin hãy khách quan và thành thật.. pls.. tôi nói rất rõ ràng.. 2 ông Sư Thích Giác Đẳng & Thích Hộ Giác mượn tiền cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca không trã rồi quịt, vu khống PT đuổi (Sư) cướp Chùa, còn chuyện  Anh Sơn nói 2 vị Sư trốn không sang thuy sĩ nữa từ khi đổ bể ra chuyện quịt tiền, Anh Sơn có quyền nhận xét chứ, nếu như bà nói: mỗi năm vào mùa hè TT Giác Đẳng và HT Hộ Giác đều có sang Âu Châu, đặc biệt là Thuỵ Sĩ  thì hãy chứng minh điều bà nói..v.v.. (hết giãi thích)
8-      Một điều kỳ lạ mà chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, qua phương pháp truy lùng IP chúng tôi biết được là cả hai ông Phó Thường Dân và ông Áo Nhà Binh tự nhận là Minh Dung ở Pháp không sống ở Thụy Sĩ , không phải là hội viên của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng không phải là Phật Tử thì tại sao các ông lại có hành động gian dối, lươn lẹo như những điều chúng tôi dẫn chứng ở trên, hành động đánh phá quý Ngài một cách thái quá đã nói lên rằng đây là một mưu đồ đánh phá có sách lược.
Giãi thích:  phần8   thưa bà Tuệ Kiếm, không phãi Phật Tữ, không Phãi hội viên cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy và IP khong phãi ở thuy sĩ là chúng tôi có hành động gian dối ? lươn lẹo khi lên tiếng nói về hành động quịt tiền nợ và vu khống PT đuổi (Sư) cướp Chùa do Thích Giác Đẳng nói,  bà thật là bịnh hoạn nói lên cái sự cãm tính và thuần phục quý Ngài cũa bà 1 cách tuyệt đối mà chúng tôi cho là mù quáng hết thuốc chữa..
Tôi cho bà biết thêm 1 số thông tin nhé,  nên ghi lại để lần sau có mà viết..  thí dụ: gia đình vợ tôi người Pháp 3 đời ở VN sau năm 1975 bị VC đuổi về Pháp và tôi hiện giờ làm việc ở Pháp (nhiều người biết) sài máy ở Pháp IP ở Pháp.. (có gian dối, lươn lẹo không ?) lên tiếng về chuyện quịt nợ cũa 2 ông Sư phãi là Phật Tữ, hay phãi là thành viên cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy , bà có biết chúng tôi đang cười không, và bà có hình dung nụ cười cũa chúng tôi như thế nào ..? (hết giãi thích)
            Phần cuối thay lời kết:  thưa bà Tuệ Kiếm như đã trình bày phần trên chúng tôi có nhận xét về bài viết của bà, nó không có nói lên tính cánh trung thực và khách quan như yêu cầu, ví dụ nhõ thôi:  giữa tôi và bà nếu có nói lên sự nhận xét thì sự chính xác phãi khác nhau ..  vì tôi là nhân chứng còn bà chĩ nghe lại audio cũa Thích Giác Đẵng nói, bà không biết lý do ông Nghiêm từ Pháp qua thuy sĩ được, bà cũng không biết  được sự kiện ông Nguyễn Văn Nghiêm có vợ, lý do tại sao ông Nguyễn Văn Nghiêm âm thầm bõ NP Đ – PTTC đi không một lời giãi thích ? tiếng nói cũa bà chĩ là tiếng nói cũa đức tin, có nghĩa là quý Ngài nói gì bà đều tin 1 cách tuyệt đối, chấp nhận không cần biết nên lấy trí tuệ để nhận định sự việc..v.v..
Thưa bà đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nghe hiện tượng đuổi sư Cướp Chùa như Thích Giác Đẳng tố cáo, vì nếu có nhìn thấy những „biến cố“ mà Sư Thich Giác Đẳng cho biết thì toàn là Sư Quốc Doanh ra hải ngoại len lõi vào Chùa 1 thời gian rồi tìm cách gây phân hóa sau đó Cướp Chùa chứ tôi chưa có nghe một nhóm người nào lại ngu quá ôm cái Nhà với gia đình chua xong lại còn có thái độ không tốt với Tam Bão để đuổi (Sư) Cướp Chùa  ..v.v. chắc bà hiểu chúng tôi muốn nói điều gì ?
Và yêu cầu nếu lần sau có viết gì về cá nhân chúng tôi xin hãy khách quan và tôn trọng sự thật.
MinhDung
Có chứng minh bằng hồ sơ & Audio xin mời vào xem 
.......................


LTS- Theo dỏi trên diễn đàn Internet, Bọn cướp tiền Hộ giác, Giác Đẳng giả vờ cho đệ tử LLCư sĩ Chấn hưng PG giở trò lật lọng, tráo trở để chạy tội cướp 200,000 quan Thụy sĩ. Thử hỏi khi bọn chúng cướp được cả nước VN, chúng dùng Tam bảo điền, tam bảo nô giáo lý Phật Pháp Tăng thọc vào yết hầu của nhân dân, đất nước thì bao lâu nhân dân VN thoát khỏi nô lệ tôn giáo??? Hàng năm chúng mở lớp tu học  là để nhồi sọ, huấn luyện bọn lưu manh càng thêm lưu manh. gian trá càng nhiều gian trá dưới "mái chùa che chở hồn dân tộc.." "đạo pháp song hành, song tỏi với tổ quốc"


Kính Gỡi các bậc trưỡng thượng
Kính Gỡi các ban ngành truyền thông báo chí
Kính Gỡi quý đọc giã có quan tâm
Xin chào bạn NguyenNguyen ...
Nhận thấy bạn thưng hay bõ chữ vào miệng người khác và nhận xét sai cũa sự việc quý Ngài mượn tiền rồi Quịt và sau đó quý Ngài vu khống Phật Tữ đuổi (Sư) cướp Chùa, nên chúng tôi cãm thấy có trách nhiệm cần phải giúp bạn được hiểu rõ và với 1yêu cầubạn nên khách quan trong vấn đề.. vì chúng tôi nhìn thấy bạn không phải nhân chứng, bạn chỉ nói lại những gì bạn được nghe từ phía Sư Thích Giác Đẳng, trong khi đó cá nhân chúng tôi là 1 thành viên trong ban trị sự Chùa Phật Tổ Thích Ca, sinh hoạt ở Chùa và với cộng đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sản cho nên chúng tôi nêu ra sự kiện Sư sãi mượn tiền Chùa rồi Quịt là chúng tôi có bằng chứng, và nhiều Phật Tữ đã nói lên sự kiện đó cũng như Thượng Tọa Thích Quãng Hiền trụ trì Chùa Trí Thủ cũng đã xác nhận những gì tôi nói ra là có thật, còn bạn có chứng minh gì cho Quý Ngài ? rõ ràng là không, một việc nhỏ như con thỏ bạn cũng không làm được cho khách quan: thí dụ:  những người ký trong biên bản vay tiền tất cã chĩ có 5 người ký,(hồ sơ đã được bạch hóa trên NET) bạn chỉ lập lại nhưng cũng sai giống như Sư Thích Giác Đẳng (6 người ký) và nếu Thích Giác Đẳng nói 8 người ký tên bạn lập lại cũng như vậy sao ? (nên thận trọngkế tiếp: khi trích lại audio cũa Sư Thich Giác Đẳng: "Vào thời bấy giờ tại Thụy Sĩ có hai ngôi chùa, một là ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá và cũng là ngôi chùa đầu tiên, sau Chơn Minh Tịnh Xa họ lập thêm một ngôi chùa nữa có tên là chùa Phật tổ Thích Ca, cả hai ngôi chùa này hoạt động theo nghi thức sinh hoạt căn bản theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy"  Vào thời bấy giờ tại Thụy Sĩ có hai ngôi chùa có nghĩa là Phật tử tại Thụy sĩ lúc bấy giờ có 2 chùa, một có tên Chơn Minh Tịnh Xá và cũng là ngôi chùa đầu tiên, sau đó họ (họ có nghĩa Phật tử Thụy Sĩ) lập thêm một chùa khác nữa có tên Phật tổ Thích Ca..   lại cũng sai và co‘ mưu đồ, tự ý nói thay cho Sư Thích Giác Đẳng ..v.v..  vì nguyên văn Thích Giác Đẳng nói:  từ Chơn Minh Tịnh Xá họ lập thêm một ngôi Chùa nữa có tên là Phật Tổ Thích Ca.. (hết trích) (có Audio). sau đó họ (họ có nghĩa Phật tử Thụy Sĩ)  bạn đi quá xa khi bạn nói thay lời cho Thích Giác Đẳng. (mọi người sẽ có nhận định).
Xin giãi thích:  chữ SAU và chữ TỪ  ý nghĩa nó khác nhau lắm thưa bạn NguyenNguyen vì ý đồ cũa Thích Giác Đẳng muốn chứng minh: NPĐ-CMTX lập ra Chùa PTTC, và chúng tôi cũng như nhiều PT đã giãi thích, Chùa Phật Tồ Thích Ca do một vị Ni Sư thành lập trước khi ông Nguyễn Văn Nghiêm và 2 ông HT-Thích Hộ Giác & TT-Thích Giác Đẳng đến sinh hoạt, cho nên Thích Giác Đẳng nói từ Chơn Minh Tịnh Xá họ lập thêm một ngôi Chùa nữa có tên là Chùa Phật Tổ Thích Ca là ngụy biện & dựng chuyện, vì NPĐ-CMTX và Chùa PTTC sinh hoạt riêng không có gì chung với nhau kể cả vấn đề tài chánh.. cũng như Thích Giác Đẳng nói (Sư) Bửu Trí tức là ông Nguyễn Văn Nghiêm là (Sư) trụ trì và cũng là người sáng lập ra Chùa Phật Tổ Thích Ca... lại càng ngụy biện vì, không có Chùa nào chứa chấp hay để cho một ngưòi nào có vợ làm (Sư) trụ trì Chùa cã. (hết giãi thích) đến đây chắc bạn NguyenNguyen nhìn thấy ai có mưu đồ lươn lẹo rồi đó, riêng chúng tôi lấy lý lẽ ra giãi thích chỉ thuần túy là chuyện 2 ông Sư mượn tiền rồi Quịt, không có phê bình đàn bà (như bạn tự nhận là đái không qua ngọn cỏ), không có bôi nhọa tôn giáo hay đánh phá quý Ngài, thí dụ: vì không có kẽ nào muốn đánh phá ai mà cho biết trước thời hạn một tháng ? chứng minh là có 2 lá thư gữi bão đãm cho quý Ngài cuối tháng 7.2011..(xem văn kiện trong Blog: http://minhdung-ch.blogspot.com ) chúng tôi chĩ làm 1 việc rất thuần túy là vạch mặt 2 tên lưu manh mượn áo tu sĩ mượn tiền rồi Quịt chúng tôi không lươn lẹo ăn đằng sóng nói đằng gió như các bạn chỉ trích, những gì chúng tôi nói ra đều có chứng minh (bằng chứng audio cũa PT hay văn kiện) chúng tôi chỉ nêu lên những gì thấy và nghe...  còn bạn ...? luận lý cũa bạn chĩ nói lên cái cãm tính, chấp nhận nghe và hoàn toàn tin vào lời nói cũa quý Ngài (chúng tôi đang bị đánh phá) bạn nên nhớ, chúng ta đang nói chuyện về đời, chuyện 2 ông Sư mượn tiền rồi Quịt, không có nói gì về chính trị hay tôn giáo cã .. và bài viết cũa tác giã thụyvi chúng tôi trích ra một đọan với ngụ ý cho bạn hiểu, là đã có những trường hợp quý Ngài làm bậy rồi có những người bênh vực vì cãm tính quá khích sau khi vỡ lẽ ra hối hận không kịp.. thì bạn lại cho rằng tôi đem mẫu chuyện có thật đó ra ví dụ .. là đánh phá tôn giáo,  xin nói nhỏ cho bạn biết lý luận như bạn mọi người nghe sẽ cười chết, cho đến giờ cá nhân chúng tôi chưa thấy bạn chứng minh được 2 vị Sư nói trên là vô tội cả, những gì bạn nói là nói ngang không có bằng chứng, lập lại duy nhất những gì do Thích Giác Đ ẳng nói, hay tự nói thay cho Thích Giác Đẳng,  thưa bạn câu hỏi được đặc ra là bạn nên sữ dụng tiếng nói cũa đức tin hay tiếng nói cũa trí tuệ.
NayKinh
MinhDung

SATURDAY, JULY 30, 2011


Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng cướp 200,000 cua Phật tử Thụy Sĩ


 HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (1) CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬ 

http://www.youtube.com/watch?v=qNGLHLvuB7E


 HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (2) 

CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬ HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (3) 

CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬ

 HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (4)

CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬNo comments: