Wednesday, October 19, 2011

Trần Ngân Tiêu-Thơ tặng dâm sư Thích Chánh Lạc - Thích Hộ GiácThầy Chùa Sướng Nhất


Trần Ngân Tiêu

Kiểu tu thật chả phí công
Tay cầm dùi mõ, tay mông của bà
Buồn thì chánh điện ê a
Khỏe thì ông lại cùng bà "vu sơn"
Hả hê cả xác lẫn hồn... ồn.. ồn
Ngày ba đem bảy sướng hơn niết bàn
Sá chi tốn mấy cây nhang
Thập phương công đức kềnh càng túi ông
Tha hồ áo tía quần hồng
Cơm ngon rượu ngọt, bổ ông sướng bà
Một đàn sư nhóc lòi ra
Thay nhau nối dõi sư ma tân thời.

Trần Ngân Tiêu

Thơ tặng dâm sư Thích Chánh Lạc - Thích Hộ Giác & Viện Hú Đạo 2
Sư Hổ Mang
Lê Dã Sử
Kìa mấy đứa mạo danh họ Thích
Khá giỏi dang đóng kịch"ngay lành"
Áo vàng, đầu trọc, tu hành
Ngồi chùa phổ độ chúng sanh từng bầy
Kẻ mù quáng tôn "thầy" quý kính
Cúng dường nào quà bánh, bạc tiền
Cho thầy sống sướng như tiên
Ô tô, giường nệm, bò viên, yến sào
Thầy ăn ào ào rửng mỡ
Dục phát lên quá cỡ thợ nề
Thấy con gái đẹp hết chê
Mặc mi ni díp ngứa nghề đong đưa
Thầy dở mánh sớm trưa thủ thỉ
Cùng tín đồ giải trí "tụng kinh"
Canh khuya chuông mõ tang… tình…
Thầy dìu em đến bồng bềnh vu sơn
Có thầy ưa chập chờn bồ lẻ
Khoái mấy nàng mới đẻ một con
Chồng rồi nhưng dáng còn son
Thầy mưu xuất quỷ xơi ngon sợ gì
Có thầy lại chai lỳ chơi bảnh
Vẫn khoe khoang "Phật tánh thuần lương"
Ngày bàn thờ cúi dâng hương
Đêm tay rờ vú yêu thương vợ nhà
Có thầy vốn tin ma kinh khiếp
Sang Tây phương gián điệp nằm vùng
Khoác cà sa, chờ phản thùng
Giúp phường cộng sản thủy chung một đời
Nhớ xưa nước Việt thời tranh chiến
Quân bạo tàn vượt tuyến xâm lăng
Mấy thầy nội ứng hung hăng
Biểu tình, phá thối, đổ xăng thiêu người
Thầy rước giặc từ nơi cửa ải
Vào quê hương khóa trái xích xiềng
Bây giờ sông núi ngã nghiêng
Thầy siêu độ những hồn thiêng "nát bàn"
Hỡi tín đồ, vén màn đạo pháp
Nhìn rõ trong hỗn tạp tu hành
Thầy nào thực chất tu hành
Sư nào hổ báo biến thành yêu tinh
Những tên Thích giả hình, dâm dật
Đạp ra ngoài cửa Phật tức thì
Sư nào gián điệp sân si
Trùm chăn đập trận, đuổi đi nằm đường.
Lê Dã Sử
Thầy Chùa Sướng Nhất


Trần Ngân Tiêu

Ki
u tu tht ch phí công
Tay c
m dùi mõ, tay mông ca bà
Bu
n thì chánh đin ê a
Kh
e thì ông li cùng bà "vu sơn"
H
 hê c xác ln hn... n.. n
Ngày ba đem b
y sướng hơn niết bàn
Sá chi t
n my cây nhangThp phương công đc knh càng túi ông
Tha h
 áo tía qun hng
C
ơm ngon rượu ngt, b ông sướng bà
M
t đàn sư nhóc lòi ra
Thay nhau n
i dõi sư ma tân thi.

Trần Ngân Tiêu
Thơ tặng dâm sư Thích Chánh Lạc - Thích Hộ Giác & Viện Hú Đạo 2
__._,_.___
Ta Cũng Muốn…
Bình Phi Đạo Sĩ
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Ôm phượng rồng lộn khắp Tây Đông,
Có ngờ đâu làng nét trên không,
Phang một chưởng Trốn làm không xuể
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Cá Sà ao nắng cực chơi ngông
Cầu Thánh thốn Thồn lần giải phóng
Củ Thìu liu thoát cổng u mê
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Ngắm môn lù phơi phới làng mê
Nhìn chắc nó ! Đúng ngay Môn phái
Thích chồn lùi Nhất hợm Ba-Lê
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Ẳm ghẹ già, ghệ nhí lên tiên
Đấp xẹo giường thờ, chuông mõ liên miên
Ta Thích nhất… ngồi Thiền lắc cọ!!!
Tặng Thích Chánh Lạc-Thích Hộ Giác &Văn Phòng Viện Hú Đạo 1-2
Bình Phi Đạo Sĩ
TANG HAN SY MAI VAN TOAN
Tự mình nhận Sĩ ấy mà ... Ngu
Học lắm không Tâm ấy như ... Mù
Quảng Độ rậm râu Tràng ... Đeo Đếm
Phật Giáo ngày nay lũ ... Ngáy Đèo
Pháp nào để bay Hưng với Chấn?
Phật nào để bay múa mép môi?
Chúng bay chỉ có duy một Pháp
Ấy đấy là đây Pháp ... Lộn Lèo
TRINH TONG

Hỏi thăm Cậu chó

Vài lời hỏi thăm Cậu Chó
Tòa phạt tiền rồi, Cậu chối được sao ?
Bá ngọ những đứa tào lao!
Cứ hỏi: (Bốn) triệu tám cậu đào đâu ra?
Cậu Chó có cuốc mả cha
Của cậu cũng chẳng moi ra đủ tiền
Cậu nói có bảo hiểm (chùa) liền
Phen này phải dốc cạn tiền phước sương!
Mặt cậu bóng láng Kim Cương
Tiền của bá tánh cúng dường xa bay!
Ngẫm xem thế sự thiệt hay
Bao năm giấu kỷ? cũng ngày lòi ra!
Trước tòa: thầy, tớ chúng ta
Khuyển, Trư, Ngưu, Mã: Đúng là mặt mo
Cái lỗ tí hĩm… tò ho…
Thế mà Cậu cũng cố cho "đầu" vào!
Cậu húc? Há chuyện tào lao!
Mắc tay Cậu Chó, Cậu nào có tha
Tòa bèn cứu xét thẩm tra,
Phạt Cậu (bốn) triệu tám, tôi là: TAY TU!
Cậu chối, cậu chửa sờ mu,
Mần răng Cậu thả chim cu dzô lồng ?
Nữa là tín nữ chưa chồng,
Mới mười ba tuổi, Cậu bồng tí thôi!
Sữa non bé vưỡn còn hôi,
Trước tòa nức nở… khúc nhôi giãi bày
Dâm tăng Bé trọng là "thầy"
Không ngờ Cậu Chó sánh tầy mặt Heo!
Thuyết pháp Cậu nói dẻo đeo,
Thuyết về sắc, dục ? Cậu lèo lái hay!
Trước mặt tín nữ nói ngay,
Sợ chùa không đến, có ngày mất trinh ?!
Bây giờ Cậu đáo tụng đình,
Lòi ra mặt chuột, nguyên hình Mặt MO!
Nhắn cùng Cậu Chó: Nhớ cho
Ăn quen, ắt sẽ vô lò… SING SING.
Tín nữ Lê Kim Thu Đạm - Đệ tử của Lê Kim Cương ( Thích Chánh Lạc).
Thơ tặng Thích Chánh Lạc - Thích Hộ Giác & Viện Hú Đạo 2

Sư Hổ Mang
Lê Dã Sử
Kìa mấy đứa mạo danh họ Thích
Khá giỏi dang đóng kịch"ngay lành"
Áo vàng, đầu trọc, tu hành
Ngồi chùa phổ độ chúng sanh từng bầy
Kẻ mù quáng tôn "thầy" quý kính
Cúng dường nào quà bánh, bạc tiền
Cho thầy sống sướng như tiên
Ô tô, giường nệm, bò viên, yến sào
Thầy ăn ào ào rửng mỡ
Dục phát lên quá cỡ thợ nề
Thấy con gái đẹp hết chê
Mặc mi ni díp ngứa nghề đong đưa
Thầy dở mánh sớm trưa thủ thỉ
Cùng tín đồ giải trí "tụng kinh"
Canh khuya chuông mõ tang… tình…
Thầy dìu em đến bồng bềnh vu sơn
Có thầy ưa chập chờn bồ lẻ
Khoái mấy nàng mới đẻ một con
Chồng rồi nhưng dáng còn son
Thầy mưu xuất quỷ xơi ngon sợ gì
Có thầy lại chai lỳ chơi bảnh
Vẫn khoe khoang "Phật tánh thuần lương"
Ngày bàn thờ cúi dâng hương
Đêm tay rờ vú yêu thương vợ nhà
Có thầy vốn tin ma kinh khiếp
Sang Tây phương gián điệp nằm vùng
Khoác cà sa, chờ phản thùng
Giúp phường cộng sản thủy chung một đời
Nhớ xưa nước Việt thời tranh chiến
Quân bạo tàn vượt tuyến xâm lăng
Mấy thầy nội ứng hung hăng
Biểu tình, phá thối, đổ xăng thiêu người
Thầy rước giặc từ nơi cửa ải
Vào quê hương khóa trái xích xiềng
Bây giờ sông núi ngã nghiêng
Thầy siêu độ những hồn thiêng "nát bàn"
Hỡi tín đồ, vén màn đạo pháp
Nhìn rõ trong hỗn tạp tu hành
Thầy nào thực chất tu hành
Sư nào hổ báo biến thành yêu tinh
Những tên Thích giả hình, dâm dật
Đạp ra ngoài cửa Phật tức thì
Sư nào gián điệp sân si
Trùm chăn đập trận, đuổi đi nằm đường.
 
Lê Dã Sử
 
 
Thầy Chùa Sướng Nhất

Trần Ngân Tiêu

Ki
u tu tht ch phí công
Tay c
m dùi mõ, tay mông ca bà
Bu
n thì chánh đin ê a
Kh
e thì ông li cùng bà "vu sơn"
H
 hê c xác ln hn... n.. n
Ngày ba đem b
y sướng hơn niết bàn
Sá chi t
n my cây nhangThp phương công đc knh càng túi ông
Tha h
 áo tía qun hng
C
ơm ngon rượu ngt, b ông sướng bà
M
t đàn sư nhóc lòi ra
Thay nhau n
i dõi sư ma tân thi.

Trần Ngân Tiêu

Thơ tặng dâm sư Thích Chánh Lạc - Thích Hộ Giác & Viện Hú Đạo 2
__._,_.___
Ta Cũng Muốn…
Bình Phi Đạo Sĩ
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Ôm phượng rồng lộn khắp Tây Đông,
Có ngờ đâu làng nét trên không,
Phang một chưởng Trốn làm không xuể
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Cá Sà ao nắng cực chơi ngông
Cầu Thánh thốn Thồn lần giải phóng
Củ Thìu liu thoát cổng u mê
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Ngắm môn lù phơi phới làng mê
Nhìn chắc nó ! Đúng ngay Môn phái
Thích chồn lùi Nhất hợm Ba-Lê
Ta cũng muốn làm nhà Sư để
Ẳm ghẹ già, ghệ nhí lên tiên
Đấp xẹo giường thờ, chuông mõ liên miên
Ta Thích nhất… ngồi Thiền lắc cọ!!!
 
Tặng Thích Chánh Lạc-Thích Hộ Giác &Văn Phòng Viện Hú Đạo 1-2
 
Bình Phi Đạo Sĩ
TANG HAN SY MAI VAN TOAN
Tự mình nhận Sĩ ấy mà ... Ngu
Học lắm không Tâm ấy như ... Mù
Quảng Độ rậm râu Tràng ... Đeo Đếm
Phật Giáo ngày nay lũ ... Ngáy Đèo
Pháp nào để bay Hưng với Chấn?
Phật nào để bay múa mép môi?
Chúng bay chỉ có duy một Pháp
Ấy đấy là đây Pháp ... Lộn Lèo
 
TRINH TONG
 
Đạo ù...ù...
Đoàn Đào


Đời nay ngán ngẫm mấy "ông" sư
Khoác áo nâu sòng lại thế ư?
Ham bạc, ham nhà, ham cái í
Cải kinh, cải kệ, cải đường tu
Tam bành chỉ xứng danh thầy Hĩm
Lục tặc rằng nên chức bố cu
Nếu chửa có tên tăng phái ấy
Khuyên ông nên đặt: Đạo ù...ù...

Thơ Đoàn Đào
 tặng Viện Hú Đạo 2

----- Forwarded Message -----
From: Joseph Pham <josephpham62@yahoo.com>
To:
Sent: Tuesday, November 8, 2011 6:46 AM
Subject: [diendanviahe2] Tho* Ba` Ho^` Xua^n Hu*o*ng Ta^n Tho*`i rie^ng ta(ng ta^.p doa`n cho' ma' GHPGVNTN

Quảng Độ
Quảng Độ dâm tụ đầu đá đeo
Bất tuân dân sự đợi Nobel
Hoài công dài cổ cầu không đến
Trái gió cho nên lộn cái vèo
 
HAN NGUC SY


SATURDAY, JULY 30, 2011


Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng cướp 200,000 cua Phật tử Thụy Sĩ

No comments: