Wednesday, October 26, 2011

Càng Cao Đạo càng lưu manh như Sư tăng GHPGVNTN-AQ


From: Ao NhaBinh <ao_nhabinh@yahoo.com>
Date: 2011/10/25
Subject: vừa ăn cướp vừa la làng chĩ có bọn lưu manh. 
Kính thưa tất cã những vị trưởng thượng.
Kính thưa những vi trong ban ngành truyền thong báo chí .
Kính thưa những vị có quan tâm.


Đánh Phá Tôn Giáo là tiếp tay cho Việt Cộng !!!
ợn Áo Tu Sỉ làm chuyện lưu manh là tiếp tay cho Việt Cộng !!!

Bao nhiêu ngày tháng qua, chúng tôi lên tiếng về hành vi xão ngôn vô đạo đức cũa 2 vị Sư (HT. Thich Hộ Giác & TT. Thích Giác Đẳng) có mượn 200‘000.- Sfr ..  quan thụy sỉ cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca rồi Quịt đả trên 16 năm, nay lại có hành vi lưu manh vu khống Phật Tử đuổi (Sư) cướp Chùa, với không ngoài mục đích lươn lẹo vừa ăn cướp vừa la làng.
            Chúng tôi chứng minh hành vi lưu manh cũa 2 ông Sư nói trên bẳng văn kiện ký vay tiền cũa 2 đương sự, và chứng minh Phật Tử lên án hành vi ngụy biện cũa Sư Thích Giác Đẳng bằng audio.
Trong một Audio Thich Giác Đẳng lươn lẹo nói có mượn 200’000.- , nhưng số tiền 200‘000.- không phải tiền cũa Chùa PTTC, chúng tôi nhiều lần yêu cầu Sư Thích Giác Đẳng chứng minh nguồn tiền đó cũa hội PGNT như Thich Giác Đẳng nói, cho đến nay Sư vẩn im hơi lặng tiếng (ở thụy sỉ nếu hội đoàn nào sinh hoạt tư nhân có dính đến tiền bạc đều phải đăng ký và đóng thuế và số tiền nói trên là 200‘000.- Sfr số tiền khá lớn không thể để trong nhà hay trong túi mà nó phải được để trong Bank, cho nên tiền đó phải có chứng minh).
Thích Giác Đẳng phải chứng minh 200‘000.- Sfr  là tiền cũa hội PGNT, số  tiền mượn đó phải chuyển ngân từ Account cũa hội PGNT vào Account  tư nhân cũa Thích Giác Đẳng, (giấy xác nhận chuyển ngân cũa Bank).
Sư Thích Giác Đẳng nói: có 1 biến cố xảy ra , có một nhóm người và 1 thế lực nào đó họ đuổi (Sư) cướp Chùa.  Yêu cầu Sư Giác Đẳng phải chứng minh, vì nhận thấy hành động vu khống PT là 1 trọng tội nếu kẽ đó là những người đã quy y Tam Bảo như Sư Thich Giác Đẳng,  Ông Nguyễn Văn Nghiêm làm việc trong NPĐ-PTTC với tư cách 1 người làm Phật Sự cũng như người quản Gia , có lảnh lương cũa hội từ thiện Caritas. Bởi vì ông Nghiêm bị phát hiện với một người đàn bà trong NPĐ-PTTC, vì hổ thẹn về việc làm cũa mình, sau đó vào 1 đêm không trăng & sao ông Nghiêm bõ trốn không một lời từ giã, ông Nghiêm còn đem theo 1 số tiền, cũng như những giấy tờ cuốn sổ Vàng PT đóng tiền cúng dường để xây dựng Chùa ..v.v..

Sư Thích Giác Đẳng nói:  ông Nguyễn Văn Nghiêm là (Sư) trụ trì Chùa Phật Tổ Thích Ca với mục đích gì ? trong khi đó chính quyền thụy sỉ cũng như tất cã cộng đồng người việt ty nạn CS ở  thụy sỉ đều biết ông Nguyễn Văn Nghiêm được vào thụy sĩ  ở  do vợ  cũa đương sự là bà Lương Thanh Thủy bão lảnh từ Pháp qua. như vậy luật mới cũa Phật Giáo chấp nhận cho Sư sãi có vợ được trụ trì Chùa phãi không quý vị..? hay là (Sư quốc doanh ?).
Sư Thích Giác Đẳng nói:  ông Nguyễn Văn Nghiêm là người thành lập ra Chùa Phật Tổ Thích Ca vì  ông Nghiêm là (Sư) Nam Tông.. với ý đồ gì ? trong khi đó ai cũng đều biết Chùa Phật Tổ Thích Ca do một vị Ni Sư sáng lập ra vào thập niên 80 và sau đó ông Nghiêm mới đến sinh hoạt. (một người có vợ làm (Sư) trụ trì và sáng lập ra Chùa PTTC). ???
Sư Thích Giác Đẳng nói:  sau khi thành lập xong ngôi Chùa đầu tiên là (Chùa) Chơn Minh Tịnh Xá  từ Chơn Minh Tịnh Xá họ mới lập ra ngôi Chùa thứ 2 có tên là Chùa Phật Tổ Thích Ca., đây cũng là cách nói  lươn lẹo cũa  Sư Thích Giác Đẳng, ngụ ý mẹ đẽ ra con, vì Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là 1 ngôi Chùa cả, và chỉ là 1 căn hộ được bà Lương Thanh Thủy (vợ ông Nghiêm)  dùng căn hộ 4 phòng cũa mình mướn trong một chung cư đề xưng là NPĐ – CMTX và điều hành cũng như sinh hoạt không có liên hệ với nhau và NPĐ – CMTX đã dẹp bõ đã lâu vì bà Lương Thanh Thủy đã trở về VN (về nguồn).
            Thưa tất cã quý vị, những gì chúng tôi nêu lên đây là do Sư Thích Giác Đẳng nói, và chúng tôi lấy những lời do chính Sư Thích Giác Đẳng nói để  chứng minh đương sự là 1 tên ngụy biện lươn lẹo mượn tiền rồi Quịt,  vu khống PT cũng như  thái độ xem thường Phật Tữ và xem thường nhận thức cũa mọi người bằng hình thức vu khống Phật Tữ đuổi (Sư) cướp.
Chúng tôi yêu cầu  Sư Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng phãi hoàn trã  lại món nợ  200'000.- Sfr mà qúy vị đã thay mặt đại diện và chịu trách nhiệm cho chùa PHAP LUAN đã ký vay mượn cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca.  cũng như làm đúng theo biên bãn vay nợ là số tiền lãi mỗi năm 7.200.-Sfr nhân thêm lên 16 năm ..
t í dụ:   16 x 7.200             115‘200  << tiền lời
                                                200‘000  << tiền mượn
                                                315‘000.-   tổng số tiền phãi trả.
quý Ngài nên nhớ ngày xưa khi quý Ngài cần tiền xây chùa chúng tôi cũng như phật tữ đã vui lòng giúp quý Ngài thật tận tình, ngày hôm nay vì chuyện phật sự chúng tôi yêu cầu quý Ngài phãi hoàn trã lại số tiền nói trên theo như văn kiện đã ký, chúng tôi cũng mong ban trị sự Chùa PHAP LUAN cũng nên giúp chúng tôi một tay, để làm sáng tỏ vấn đề cũa số tiền 200.000.-Sfr , số tiền đó có dùng vào việc Phật Sự như HT_Thich Hộ Giác & TT-Thích Giác Đẳng nói trước khi mượn tiền ?, hay số tiền đó vào túi riêng cũa qu ý  Ngài TT- Thích Giác Đẳng và HT-Thích Hộ Giác ? và cũng nên nhắc lại những vị trong nhóm người được gọi là LLCSCHPG nên lấy sự khách quan cũng như kiến thức ra làm việc nhé, đừng có hồ đồ như lần trước mà ông thục vũ nhóm quý vị đã  dựng chuyện nói láo trong việc kiễm chứng với quý ngài rồi, quý vị nên kiễm chứng lại những gì mà Thích Giác Đẳng đã nói, và hãy yêu cầu Thích Giác Đẵng đưa ra những bằng chứng cụ thể như chúng tôi đã làm, còn như những lời cáo buộc cũa quý vị cho là chúng tôi đánh phá Tôn Giáo & bôi nhọa danh dự quý Ngài không có thuyết phục 1 tí nào cã, bởi vì chúng tôi chỉ dùng nguyên văn lời nói cũa Sư Thích Giác Đẳng để chứng minh là Thich Giác Đẳng  ngụy biện, lươn lẹo để chạy nợ cũng có nghĩa là vừa ăn cướp vừa la làng..
và cũng như chúng tôi chỉ nói đơn thuần về chuyện 2 con người mượn tiền rồi Quịt, và 2 người đó là HT_Thich Hộ Giác & TT_Thích Giác Đẳng, chúng tôi chả có nói gì về Tôn Giáo, cũng như chuyện tu hành cũa 2 vị nói trên, còn việc làm cũa nhóm người được gọi là LLCSCHPG thật sự thì hãy nên bình tỉnh, không nên nhảy dựng lên như Gái ngồi phải cọc khi quý  vị nghe cá  nhân chúng tôi đưa chuyện quý  Ngài ra ánh sáng, hãy nói với quý Ngài là đã có mượn tiền thì hãy trã lại đi khi lúc cần tiền người ta đã giúp quý Ngài hết lòng rồi, tại sao lại giữ những cái không thuộc về cũa mình ?? và nếu quý vị tự cho mình là bão vệ chánh pháp & tam bảo thì không cần phải đi dựng chuyện nói láo vu khống cho người khác  mà quý vị chĩ cần lấy một chút thời gian ngồi nghe lại những Audio cũa PT nói gì về quý Ngài, và hãy nghe lại Audio do Thích Giác Đẳng nói, và hãy xem văn kiện vay nợ.. chắc chắn nó  sẽ  giúp cho quý vị sẽ nhìn thấy sự thật cũa những sự thật.
Kính thưa quý vị đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ phãi nói, không có ai muốn làm những chuyện như vạch áo cho người xem lưng, nhưng như đã hứa chúng tôi chĩ chấm dứt chuyện nầy khi 2 đương sự nói trên chịu trã nợ và nói lời công đạo cho PT nói chung và cá nhân chúng tôi nói riêng.
NayK ính
MinhDung
http://minhdung-ch.blogspot.com/   << bằng chứng Audio & văn kiện vay tiền
**********
 
**********
 

No comments: