Tuesday, September 6, 2011

Ơn Mưa móc Thích Hộ Giác ban cho nhân dân Miền Nam là gì?


 Ơn Mưa móc Thích Hộ Giác ban cho nhân dân Miền Nam là gì? Tam bảo nô quỳ gối, chấp tay khẩn cầu tên lưu manh Thích Hộ Giác, ban ơn mưa móc.
Ơn Mưa móc của Thích Hộ Giác ban cho nhân dân Miền Nam là gì? 
Thích Hộ Giác, chống chính quyền VNCH, tham gia phá hoại xã hội tự do, tự trị của VNCH, Thích Hộ Giác trương băng rô biểu tình đả đảo chính quyền VNCH, Thích Hộ Giác tham gia giết đồng đạo là Thích Quảng Đức, Thích Hộ Giác tham gia tiêu diệt anh em Ngô Đình Diệm, Thích Hộ Giác trương băng rô Hoan Hô VG HCM, Thích Hộ Giác cầm cờ đỏ ngày 30 tháng 4 dẫn gia đình Phật tử đi rước bọn VGCS xâm lược vào cướp thành phố sát hại dân lành, bỏ tù hàng triêu quân cán chính VNCH. Thích Hộ Giác mở tiệc tại chùa ăn mừng Liên Hoan bọn CS Bắc Việt chiếm Miền Nam.

Đạo dụ cúa Chủ tịch Hội  Đồng GHPGVNTN-AQ Văn phòng II VIện Hoá Đạo là gì?
 Đạo dụ là thành phần sư tăng thi hành  "đ... dạo" ở các chùa, xâm hại tình dục trẻ em, hành dâm với phật tử tại chùa, cướp vợ của phật tử, cướp tiền của phật tử. Xem phật tử là tam bảo nô, chùa là Tam bảo điền... tiền của phật tử thầy ngang nhiên cướp, vợ phật tử thầy tự nhiên hành lạc..., chùa phật tử gom góp thầy ngang nhiên chiếm đống, con phật tử thày ngang nhiên xem như tôi đòi,  nô bộc, xâm hại tình dục...v..v .. Đó là Phật Pháp Tăng. Đó là tác phong của lãnh đạo GHPGVNTN-AQ.  GHPGVNTN-AQ thi hành đúng chỉ thị của tên Nguyễn Hộ, Đỗ Mười, Mai Chí Thọ : vợ ngươi ta lấy, nhà ngươi ta ở, con ngươi ta sai bảo, tài sản ngươi ta cướp....Câu chuyện gần đây được tiết lộ  là 15 năm qua Thích Hộ Giác, Thích Giác Đẳng, Nguyễn Văn Nghiêm cùng nhau âm mưu cướp tiền của Phật Giáo Thụy sĩ 200,000 quan với tài liệu và bằng chúng xác thực. va nhiều nhân chứng sông như cụ Huỳnh Sang... xin xem tài liệu trên internet.
Cụ Huỳng Sang là nạn nhân của Thích Giác Đẳng, Thích Hộ Giác lên tiếng
Audio Thích Giác Đẳng xác nhận Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng có lấy 200,000 quan Thuỵ Sĩ

Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng cướp 200,000 cua Phật tử Thụy...

Ơn mưa móc của GHPGVNTN-AQ ban cho nhân dân Miền Nam VN , cho phật tử trung thành với đạo pháp là như thế.
Trước bàn thờ tổ quốc và lịch sử Việt Nam Thích Hộ Giác là tên tội đồ của dân tộc. Xin Mọi người đừng quên. 
1 comment:

Anonymous said...

Toi thấy ông Huynh trương GĐPT mắt đeo kính đen,tay chống gậy gộc, đầu đội mũ chóp đứng trứoc mặt Hộ Giác gọi là Mừng lễ khánh tuế...Qủa thật đây là một hình đẹp nhất của GHPGVNTN/ÂQ ở nước ngoài đây nhỉ ? Sao thấy khủng khiếp thế (!?)
Lạy Chúa tôi ơi !