Friday, September 30, 2011

Đặng Phúc - Ai Đánh phá tôn giáo ? Mục đích đánh phá tôn giáo là gi?


Đặng Phúc


 Ai Đánh phá tôn giáo ? Mục đích đánh phá tôn giáo là gi?
-Ngưởi Tu hành, không trộm cắp.
-Người Tu hàng không lường gạt, không gian dối.
-Người Tu Hành không Tà Dâm
-Người Tu Hàng không giết người..
Những người trộm cắp, lường gạt, gian dối, tà dâm, giết người v...v.. đang đội lớp tu hành , đội lớp Phật Pháp tăng.... Đó là những kẻ đánh phá tôn giáo. Đó là những kẻ phá hoại xả hội 
Những người tu hành không biến kẻ khác thành nô lệ qua mỹ từ Phât Pháp Tăng để tạo ra Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô. Túc mọi người đều là LAO NÔ cho Chùa, Mọi tài sản, tiền bạc là của TAM BẢO. Túc là TĂNG cướp hết. 
 Chế độ nô lệ có hệ thống từ Nô lệ tình dục như Thích Chánh Lạc, Thích Hộ Giác v...v.., nô lệ lao động mọi chùa đều có, nô lệ tinh thần do các khoa học tu thiền (sư nói là đúng, sư làm là đúng, sư đốt 31 đồng đạo chống VNCH , chống Mỹ cứu nguy đạo pháp là đúng).


ĐứcThích Ca có làm như vậy không? 


2555 năm trước,  Phật đản sanh làm gì? Đức Phật Thích Ca từ bỏ cung vàng điện ngọc, và gia nhân, vương triều để đi chân đất tìm lẽ đạo và ngài đã "NGỘ" ngài không có Chùa to, ngài không có gia nô, ngài không có kiệu võng lọng . Ngược lại thời MẠT PHÁP hàng tăng lữ VN dùng PHẬT GIAO, dùng "THÍCH" để tạo cung vàng điện ngọc đồ sộ, ruộng đất thênh thang trong dang nghĩa CHÙA,  dùng "THÍCH" biến cả nước thành GIA NÔ của chùa (mái chùa che chờ hồn dân tộc), dùng "THÍCH" cho những hoạt động bất lương, bất hợp pháp giết người. Dùng "THÍCH" cướp đoạt tài sản phật tử như trường hợp của GHPGVNTN-AQ VP2 VIỆN HÓA ĐẠO Thích Hộ Giác, Thích Giác Đẳng cướp tiền của Phật tử Thụy Sỹ 200,000 quan. Dùng "THÍCH" cướp đoạn tiết hạnh của nữ phật tử. Dùng "Thích" xâm phạm tình dục trẻ em như Thích Chánh Lạc. Dùng "THÍCH" đổ xăng đốt người với mưu đồ chính trị. Tu sĩ giết người, cướp chùa v...v ...Đó là hành động phạm pháp đối với luật pháp của quốc gia. Chưa nói đến phạm  hàng trăm GIỚI LUẬT của Phật Pháp Tăng.


Với những dữ kiện trên chúng ta đặt lại câu hỏi
Ai là người đánh phá tôn giáo ? Mục đích đánh phá tôn giáo là gì?
Yêu cầu GHPGVNTN-AQ , Văn Phòng II Viện Hoá (Đảng) Đạo trả lời. 
Yêu cầu Võ Văn Ái, Quảng Độ và tập đoàn GHPGVNTN -AQ xin lỗi VNCH, xin lỗi QLVNCH. Tổ chức cửa chùa mở rộng 3 tháng tịnh chay, 3 tháng lập đàn cầu siêu tạ tội với các nạn nhân Huế. 
Đặng Phúc.
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Làm sao nhận diện kẽ nào đánh phá Tôn Giáo và kẽ nào mượn áo Tu Sĩ làm chuyện bất Chánh.

Làm sao nhận diện kẻ nào đánh phá Tôn Giáo và kẻ nào mượn áo Tu Sĩ làm chuyện bất Chánh.
Kính thưa quý vị, sự đánh phá tôn giáo đã biết bao nhiêu năm nay xãy ra, từ khi tên hồ chó minh gian ác mang chủ thuyết không tưởng CS về VN, những tôn giáo chính như Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo từ Nam ra Bắc đều bị việt cộng cài người vào để phá hoại hay lợi dụng cho một mưu đồ chính trị ..v.v.. cho nên vạch mặt những tên đội lớp tu sĩ phá hoại, làm tay sai cho việt cộng rất khó và là một việc làm rất nhạy cãm, không khéo tác dụng sẽ ngược lại.
            Bao nhiêu năm nay Sư sãi VC đã ra sức chống phá chính quyền đệ I và đệ II Cộng Hòa, một số vị LM- CS tiếp tay cho VC và những tổ chức chống cộng  cuội  ..v.v.. chuyện nầy đối với chúng ta chắc ai cũng rõ, nhưng khi chúng ta lên tiếng vạch mặt  những kẽ đó thì Automatic chúng ta sẽ bị trở thành những thành phần xấu đánh phá tôn giáo hay những tên việt gian cũa thế lực thù địch đang có kế hoạch bôi nhoạ quý Ngài (tu sĩ) v.v.  và khi chuyện chưa rõ trắng đen, chỉ cần vài tên lưu manh lèo lái sự thật, hay những người bị ảnh hưởng quá nhiều cũa đức tin, thay vì họ tiếp tay để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề, nhưng ngược lại họ giúp cho những kẽ đó lạm dụng những chiếc áo tu sĩ, để làm chuyện lưu manh phá hoại chính quyền cũng như tôn giáo, và làm mất đi sự thanh cao cũa những người mang chiếc áo tu sĩ trên người mà chúng ta thường trân quý và tôn trọng.
Nhớ năm xưa, khi chúng tôi lên tiếng về hành vi  BIP kháng chiến cũa Mặt Trận Phở bò do Hoàng Cơ Minh làm tủ lạnh, vạch mặt tên BIP Nguyễn Hữu Chánh (những tên cán bộ cao cấp cũa Chánh Bip đã làm chúng tôi phá sãn vì chúng nói mà không giữ lời: chúng thề sẽ tự tữ tập thể nếu đầu năm 2006 không tiếp thu được chính quyền ở VN vì thế công ty bán hòm online cũa chúng tôi phãi khai phá sãn) và dư đãng Vit Tiềm Việt Tân đội bô cho VC, cũng như lên tiếng về thái độ cũa những vị chính khách miền Nam năm xưa và 1 số vị sĩ quan cao cấp đã có hành vi thuần phục những tên BIP 1 cách tuyệt đối như những sinh vật mà chúng ta thường nuôi trong nhà, chúng chi cần được cho ăn, lâu lâu vuốt ve trên đầu chúng vài cái thì chúng tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, chúng không cần biết chúng ta là ai và tốt hay xấu... thì kính thưa quý vị..  thời điễm đó chúng tôi được nhận không biết là bao nhiêu sự sĩ vã, riêng cho cá nhân hay gia đình cũng như chúng đem cã giòng họ ông bà ra để mắng chưỡi thậm tệ ... hôm nay lại phãi lên tiếng vì không thể chấp nhận được, không biết đây là 1 điềm xui hay hên (dự đoán sẽ bị chữi), khi nhin thấy sự lương lẹo cũa 2 ông Sư mang áo tu sĩ nhưng có hành vi bất chánh, mượn tiền cũa Chùa không trã lại dám mạnh miệng vu khống Phật Tữ đuổi (sư) cướp Chùa, nhưng sui cho Sư Thích Giác Đẳng vì tôi là 1 người trong ban trị sự năm xưa vẩn còn sống đây, tôi biết ngôi Chùa Phật Tổ Thích Ca ở Thuỵ Sĩ thành lập và sinh hoạt ra sao, và tôi biết chính xác số tiền 200‘000.-Sfr quý ngài mượn là tiền cũa Phật Tữ cúng dường để xây Chùa PTTC, trong số đó cũng có tôi đã cúng dường, và tôi cúng dường để xây dựng Chùa PTTC , chuyện ông Nguyễn Văn Nghiêm khi tự ý bõ NPĐ-Phật Tổ Thich Ca ra đi  vì hành vi u-ám và ông Nghiêm còn lấy theo tất cã những sổ sách cúng dường và địa chĩ cũa PT, chắc hẳn đây không phải chuyện ngẫu nhiên ...
            Kính thưa quý vị! thế nào để phân biệt những kẽ nào vừa ăn cướp vừa la làng , và những kẽ nào là thành phần đánh phá tôn giáo..? (rất thận trọng) Sư Thích Giác Đẳng đã lên tiếng, nói chúng tôi thuộc thành phần đánh phá tôn giáo, một số người trong LLCSCHPG (Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo) cũng nói chúng tôi đánh phá tôn giáo, nhận tiền cũa việt cộng mỡ diễn đàn đánh phá quý Ngài (Thich Hộ Giác và Thích Giác Đẳng) khi chúng tôi đem chuyện quý Ngài mượn tiền rồi quịt ra ánh sáng, bất kể chuyện hư thật ra sao quý vị LLCSCHPG vội vã kết tội chúng tôi là việt cộng liền, với lý do quý vị có kiễm chứng với quý Ngài rồi và quý Ngài trã lời là không có mượn tiền 200‘000.- nhưng trời bất dung gian vài tuần sau Sư Thích Giác Đẳng đã xác nhận chuyện mượn 200‘000 là có, chúng tôi được trắng án làm việt gian .. cho nên để chứng minh rõ cho vấn đề ai là kẽ đánh phá tôn giáo hay  ai là kẽ vừa ăn cướp vừa la làng tôi có một sự đề nghị:
Chúng tôi sẽ chứng minh với những gì để xác nhận Sư Thich Giác Đẳng có mượn tiền 200‘000.- cũa Chùa PTTC và quý vị chứng minh chúng tôi là việt gian đánh phá Tôn Giáo, có như thế chúng ta mới dể phân biệt và không mắc mưu lưu manh cũa những tên vừa ăn cướp vừa la làng... chỉ vì họ đang mượn những chiếc áo Tu Sĩ và làm những chuyện lưu manh đến khi bị vạch mặt về những hành vi bất hảo đó thì họ chạy tội bằng cách là la to „chúng tôi đang bị VC&VG đánh phá“...  thưa TT-Thích Giác Đẳng và quý vị trong nhóm LLCSCHPG nói thì ai cũng nói được, lời nói không chịu trách nhiệm thì càng dể nói, nhưng hôm nay khác với trước 1975 chuyện gì phải chứng minh lời nói cũa mình không được phép nói vô tội vạ được, Sư Giác Đẳng phãi chứng minh nhóm người nào ở Chùa  PTTC đuổi Sư để cướp Chùa, và nhóm người đó  có tên tuổi gì ? như Sư đã nói trong một Audio mà chúng tôi nghe được, và Sư Giác Đẳng chứng minh Chùa Chơn Minh Tịnh Xá sau khi thành lập xong đã thành lập thêm ngôi Chùa thứ 2 là Chùa Phật Tổ Thích Ca (trong khi đó Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là 1 ngôi Chùa) và CMTX đã dẹp bỏ từ lâu sau khi vợ ông Nghiêm (Lương Thanh Thủy) trỡ về VN sinh sống (có xác nhận cũa 1 nữ PT ở St. Gallen nơi bà Thủy dựng ra CMTX) thưa quý vị, đây chỉ là vài chi tiếc nhỏ cho quý vị thấy hành vi xão ngữ cũa TT. Thích Giác Đẳng dựng chuyện để trốn né trách nhiệm về chuyện mượn tiền cũa Chùa PTT rồi quịt cũa  đương sự, cũng giống như VC cướp Miền Nam mà cho là giãi phóng Miền Nam dưới sự xăm lăng bá quyền cũa Mỹ ... và chúng tôi cũng lên án sự im lặng đáng ngờ vực cũa những vị có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp cho Giáo Hội PGVNTN và Phật Giáo trong và ngoài nước nói chung, ngày hôm nay quý Ngài tưởng im lặng sẽ giống như: cức Trâu để lâu hóa Bùn ? chúng tôi xin có một câu khuyên đến quý Ngài nếu đã xác nhận có mượn tiền 200‘000.- thì hãy nên trã lại cho Chùa đi, tiền đó là tiền bá tánh cúng dường để xây Chùa PTTC ... giữ làm chi cái không thuộc cũa mình.
Nay Kính
MinhDung

chứng minh hồ sơ & Audio xin mời vào xem  http://minhdung-ch.blogspot.comKính chào quý vị trong cơ quan truyền thông báo chí !
Kính chào tất cã quý diễn đàn !
Kính chào quý vị quan tâm !

Xin chào bà Tuệ Kiếm !!!
            Chúng tôi có đọc tin bà gửi đi nhiều nơi và nhìn thấy bà với  không nhầm ngoài mục đích duy nhất là chạy tội cho quý Ngài cũa bà, hay nói đích xác là chạy tội cho hai vị mang áo tu sĩ (Thích Hộ Giác & Thích Giác Đẳng) nhưng có hành vi lưu manh mượn tiền cũa Chùa rồi quịt.
Thưa bà chúng tôi cũng có thấy, đã có nhiều ý kiến đóng góp với bà rồi về những lý luận khập khểnh, không thuyết phục, và cá nhận chúng tôi cũng đã lên tiếng phãn bác quý vị về những hành vi chụp mũ cho chúng tôi là việt gian việt cộng, khi chúng tôi mới đưa tin 2 vị Sư Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng mượn tiền Chùa trên 15 năm không chịu trã, sau đó nhóm LLCSCHPG cũa quý vị cho là chúng tôi dùng Photoshop để ngụy tạo văn kiện, dựng chuyện mượn 200‘000.- để bôi nhọa Danh Dự cũa quý Ngài, và để chứng minh quý Ngài trong sạch thanh cao không mượn tiền, quý vị đã kiểm chứng với quý Ngài, và sau đó quý vị to tiếng cho chúng tôi biết chuyện quý Ngài mượn 200‘000.- không có (có audio) nhưng trời bất dung gian tự nhiên có một  audio từ trên trời rơi xuống, quý Ngài cũa quý vị xác nhận chuyện mượn 200‘000.- là có (có audio) như vậy chuyện kiễm chứng với quý Ngài cũa quý vị tự xác nhận có hay không ? mà quý vị vội vã chụp mũ cho chúng tôi là việt cộng đánh phá 2 vị sư nói trên, nhưng sau khi audio xác nhận chuyện mượn 200‘000.- từ TT. Thích Giác Đẳng nói là có, và cho đến nay quý vị vẫn nợ chúng tôi một lời xin lổi chưa trã bây giờ quý vị lại cố tình tiếp tục che đậy sự thật về những lời chấp vá không thuyết phục khác, nên chúng tôi cho bài viết mà bà gữi đi nhiều nơi chỉ là vu khống chúng tôi và bà cố tình đem người nầy hay người kia nhập chung vào một khối để chụp mũ chúng tôi với tội danh việt gian đánh phá tôn giáo bôi nhoạ danh dự 2 vị sư nêu trên.. thật là hồ đồ và thiếu đi tính cách khách quan, thưa bà Tuệ Kiếm việc làm cũa bà và nhóm LLCSCHPG cá nhân chúng tôi và mọi người nhin thấy, như có một điều gì không ổn, vì cách nay chưa đầy 3 tháng quý vị đã hồ đồ vu khống chúng tôi mà quý vị chưa nói 1 lời xin lổi bây giờ lại có những hành động lên án tiếp tục như thế nầy thì thưa bà hành động bà đang làm chẳng khác chi hành động cũa những con Điếm đi đòi nhân phẫm.
            Sau đây chúng tôi xin tuần tự giải thích lại những gì bà đã viết, và nhận thấy bà có bõ thời gian nghiên cứu và tìm địa chỉ cũng như IP cũa những người góp ý kiến với bà, điều nầy cho thấy bà nói lên có sự năng nổ thật đấy không có giống như những đồng chí trong nhóm LLCSCHPT cũa bà trong việc „kiễm chứng“ với quý Ngài .. nhưng thưa bà yếu tố khách quan và trung thực cần phải nên tôn trọng, vì những  audio vẫn còn đó, nhân chứng vẫn còn sống ..v.v.
1/  @ Qua audio, TT Thích Giác Đẳng cho biết “Vào thời bấy giờ tại Thụy Sĩ có hai ngôi chùa, một là ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá và cũng là ngôi chùa đầu tiên, sau Chơn Minh Tịnh Xá họ lập thêm một ngôi chùa nữa có tên là chùa Phật tổ Thích Ca..”. Có lẽ những người con Phật chúng ta ai cũng hiểu rằng Phật Giáo có hai tông phái, đó là Đại thừa và Tiểu thừa, còn gọi là Bắc tông và Nam tông. Bắc tông gọi các ngôi Già Lam, trung tâm thiền tịnh là chùa hay niệm Phật Đường, còn Nam Tông thì gọi là tịnh xá. TT Thích Giác Đẳng nói rằng ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá để cho Phật tử hiểu rõ chùa Chơn Minh Tịnh Xá là một thuộc ngôi chùa theo nghi thức truyền thống Nam tông. Lời của Một Nữ Phật Tử ở St. Gallen xác nhận Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là một ngôi Chùa thì điều này đã cho người ta thấy người phụ nữ đó đã không hiểu đạo và cũng không hiểu gì về Phật giáo, cũng như tình hình của các ngôi chùa vào thời điểm đó cũng như bây giờ cả.  (hết trích)
Thưa bà Tuệ Kiếm,  trích đoạn Audio mà bà cũng không làm cho chính xác điều nầy đả nói cho mọi người thấy bà muốn gì..  tôi xin trích lại nguyên văn Audio do  Thích Giác Đăng nói:  Thì lúc bấy giờ sinh hoạt ở thuỵ sỉ có 2 ngôi Chùa, một là ngôi Chùa có tên là Chơn Minh Tịnh Xá, ngôi Chùa đầu tiên, và về sau nầy.. từ .. Chơn Minh Tịnh Xá  .. họ lập thêm một ngôi Chùa nữa có cái tên là Chùa Phật Tổ Thích Ca là 2 ngôi Chùa, ngụ ý mẹ đẽ ra con, xin nói cho chính xác Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá với Chùa Phật Tổ Thích Ca không có quan hệ gì.
Xin giãi thích:  1/  @   chúng tôi có thấy 1 số người đã góp ý vói bà rồi, nhưng bà cố tình vẫn lập đi lập lại những chuyện không thuyết phục..và khi trích lại đoạn  audio do  Thích Giác Đẳng nói bà cũng cố tình thay đổi nguyên văn hầu che đậy sự lương lẹo cũa TGĐ (sai một ly đi một dậm), chúng tôi cũng có giãi thích Niệm Phật Đường PTTC do 1 vi Ni Sư sáng lập vào thập niên 80 lấy tên là  Niệm Phật Đường Phật Tổ Thích Ca, trước khi ông Nguyễn Văn Nghiệm và hai vị Thich Giác Đẳng & Thích Hộ Giác đến sinh hoạt (có audio chứng minh), và chúng ta xem lại ngôn ngữ VN .. tại sao có chữ Niệm Phật Đường và Chùa.?  vì Ngôi Chùa  và Niệm Phật Đường có sự khác biệt cũa nó chứ, từ hình thể đến sinh hoạt v.v.. cho nên bà Tuệ Kiếm lý luận theo kiểu như bà xem ra có vẽ coi thường trí tuệ của đọc giã, (nên cẩn thận).
2/ @ Trong audio người phụ nữ xác nhận rằng Chơn Minh Tịnh Xá xập tiệm đã từ lâu, như thế chính người phụ nữ đã chứng thực lời T T Thích Giác Đẳng nói không sai, vì phải có Chơn Minh Tịnh Xá nên mới có chuyện xập tiệm.
Giãi thích:   2/ @   Thiệt là mắc cười, thưa bà Tuệ Kiếm, bà xem những bài tôi viết lại đi  pls,, có ai đã phũ nhận chuyện Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá là không có?. Cái khác biệt là CMTX không phải là 1 Ngôi Chùa (nguyên văn xác nhận cũa vị Nữ Phật Tữ) xin đừng bõ chữ vào miệng người khác  ... và chứng minh cho chúng ta thấy  Thích Giác Đẳng vô tình hay cố ý không nói đến sự dẹp bõ Niệm Phật Đường CMTX đã từ lâu và bà Lương Thanh Thuỷ đã về sống ở VN.(so sánh thời gian Audio do TGĐ nói cách đây vài tháng).(hết giãi thích).
3/ @  Với định luật vô thường sắc không của Phật Giáo, đến rồi đi, có rồi không, Chơn Minh Tịnh Xá có, rồi Chơn Minh Tịnh Xá xập tiệm đã từ lâu cũng là một việc thường tình! Rồi cũng một miệng hai lưỡi, ông Áo nhà Binh trong một bài viết khác đã đưa lên audio tiếng nói của một người mà ông gọi là Phật tử, xác nhận là không có Chơn Minh Tịnh Xá ” http://www.megaupload.com/?d=3EFS6208  << lời giải thích của 1 phật tử ở St. Gallen Thụy Sĩ  đối chứng với sư Thích Giác Đẳng, (vì ở St Gallen chưa hề có ngôi chùa Chơn Minh Tịnh Xá)”  Nhưng, chúng tôi tìm thấy trong trang web Thư Viện Hoa Sen, mục địa chỉ chùa có ghi rõ địa chỉ Chùa Chơn Minh Tịnh Xá.
CHƠN MINH TỊNH XÁ
Diệu Duyên Lương Thanh Thủy
Rosenheim Strasse 9, St.
Gallen 9008 SWITZELAND
Tel. (71) 25 95 69
Giãi thích:  3/ @    thưa bà Tuệ Kiếm, vị PT nào đó xác nhận ỡ St. Gallen Schweiz chưa hề có ngôi Chùa nào là Chơn Minh Tịnh Xá điều nầy chính xác và rõ ràng, vì ở St Gallen có Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá có gì sai ? và chúng tôi định nghĩa cũng rất rỏ thế nào và sự khác biệt cũa nó (có giãi thích phía trên). Và địa chĩ bà tìm thấy được trang web Thư Viện Hoa Sen cũng không có nói đó là địa chĩ Ngôi Chùa Chơn Minh Tịnh Xá mà đó chỉ là địa chĩ đăng ký căn hộ cũa bà vợ ông Nguyễn Văn Nghiêm tức bà Lương Thanh Thuỷ (trong 1 chung cư). (hết giãi thích)
2- Rồi cũng miệng ông Áo Nhà Binh nay lại đưa lên trang Blog trong 1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI:  K)       PHẬT TỬ Ở ST. GALLEN XÁC NHẬN CHƠN MINH TỊNH XÁ CHƯA BAO GIỜ LÀ 1 NGÔI CHÙA, NÓ CHỈ LÀ 1 NIỆM PHẬT ĐƯỜNG MÀ THÔI, VÀ BÂY GIỜ ĐÃ DẸP BỎ KHÔNG CÒN NỮA.(TRÊN 10 NĂM). Chắc hẳn mọi người Phật tử đều hiểu rằng vào thời gian đầu định cư nơi xứ người, vi tài chánh eo hẹp cho nên hầu hết những ngôi chùa được thành lập từ một căn nhà gọi là “cải gia vi tự” lúc khởi nguồn ngôi chùa nhỏ bé gọi là Am, Cốc, Niệm Phật Đường, nhưng nói chung nhân gian đều gọi là chùa hay tịnh xá là nơi thanh tịnh trang nghiêm, trung tâm tu tập. Điều chúng tôi muốn nói là lời TT Thích Giác Đẳng nói về chùa Chơn Minh Tịnh Xá là có thật, không sai. Ông Áo Nhà Binh đã mập mờ đánh lận con đen về  lời nói của TT Giác Đẳng, Sư GĐ nói rằng họ (tức là Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ và Phật tử tại Thụy Sĩ) thành lập thêm ngôi chùa thứ hai là Phật Tổ Thích Ca, chứ không phải Chơn Minh Tịnh Xá thành lập ngôi chùa thứ hai là Phật Tổ Thích Ca.
Qua những điều dẫn chứng của chúng tôi ở trên về chùa Chơn Minh Tịnh Xá, đã cho quý vị thấy rõ lời lẽ bất nhất, gian trá của ông Áo Nhà Binh.
Giãi thích:    thưa bà Tuệ Kiếm, tôi có gian trá hay bất nhất, mọi người sẽ có nhận định, vì tôi từng sinh hoạt ở Chùa PTTC từ khi nó còn là 1 Niệm Phật Đường do 1 vị Ni Sư sáng lập trước khi ông Nghiêm và 2 Ông Thich Giác Đẳng & Thích Hộ Giác  đến sinh hoạt, cho nên điều tôi nói hay 1 số PT xác nhận có chứng minh, còn chuyện Thích Giác Đẳng dựng chuyện ông Nguyễn Văn Nghiêm là Sư trụ trì và sáng lập ra Chùa Phật Tổ Thích Ca, hihihi  bà lại xem thường trí tuệ cũa đọc giã hay những người có quan tâm,  vì ông Nghiêm chưa bao giờ là Sư và là Sư trụ trì ở Chùa PTTC lại còn quá xàm (tôi nghĩ bà quá thiếu thông tin) vì tên Nghiêm bõ trốn đi trước khi Ngôi Chùa Phật Tổ Thích Ca được Xây Dựng và nếu cá nhân bà cũng là 1 Phật Tữ thì tôi nghĩ bà cũng như  PT sẽ không bao giờ chấp nhận cho 1 ông Sư có vợ ỡ trong Chùa thì đừng nói chi vị đó trụ trì cho Chùa. (hết giãi thích)

3- TT Thích Giác Đẳng trong một audio chúng tôi thâu được, TT đã đã nói rõ về sự việc số tiền 200,000 franc Thụy Sĩ mà hội Phật giáo Nguyên Thủy lúc bấy giờ cho chùa Pháp Luân mượn vốn không phải là ngân quỹ của chùa Phật Tổ Thích Ca mà là ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ, số tiền đó là ngân quỹ để thành lập ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ.
@Người Phật tử thấm nhuần giáo lý nhà Phật đều hiểu rằng mọi sự do duyên mà sinh ra, vì căn lành duyên khởi một số Phật tử có duyên với các nghi thức truyền thống Nam tông gặp nhau và với tâm nguyện là mong sao thành lập được một ngôi chùa cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại Thụy Sĩ, vì chưa có chùa riêng, nên tạm thời đã thuê mướn chùa Phật Tổ Thích Ca làm trụ sở sinh hoạt mà trong phần 1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI: (D) mà ông Phó Thường Dân đã xác nhận ông Nguyễn Văn Nghiêm Đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đã có hợp đồng thuê mướn chùa Phật Tổ Thích Ca D)  ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC). Điều này đã là xác nhận cho chúng ta thấy rằng đúng như lời TT Thích Giác Đẳng là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và chùa Phật Tổ Thích Ca là 2 tổ chức khác nhau, 2 cơ sở riêng biệt, nên ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy hoàn toàn độc lập. Và điều này cũng là chìa khóa mở ra cánh cửa sự thật là HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng không nợ nần gì của chùa Phật Tổ Thích Ca cả, mà chỉ mượn từ ngân quỹ của Hội Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi.  (để rộng đường dư luận chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn phần mà chính ông Phó Thường Dân đã dẫn chứng với đại chúng)
Giãi thích:  3-   thưa bà Tuệ Kiếm khách quan mà nói, tôi chưa thấy hiện tượng 1 tên lưu manh tự xác nhận hành vi đó cũa nó, ngoại trừ nó bị người ta vạch mặt nó ra, và cái audio Thich Giác Đẳng nói chuyện mọi người nghe sẽ có cho họ 1 câu trã lời rồi, tôi còn giãi thích cho bà hiểu vì nhận thấy bà còn thiếu rất nhiều thông tin.
1-    Ông Nguyễn văn Nghiêm là người gìữ Chùa, có lãnh lương cũa hội Caritas
2-    Ông Nghiêm là người gìữ Chùa nên phãi đăng ký địa chĩ cũa Chùa (đễ được họp thức ở trong Chùa)...
3-    Ông phó thường Dân nói cái lưu manh cũa ông Nghiêm khi bị phát hiện với 1 người đàn bà trong  NPĐ-PTTC, hắn âm thầm rời bõ Chùa đi lấy theo những cái thuộc về cũa Chùa vì trên cương vị 1 thành viên cũa ban trị sự không ai có thẫm quyền tự ý quyết định 1 điều gì.v.v. và lấy đi những gì thuộc sỡ hửu Chùa, và nói cho bà rõ, địa chĩ Chùa PTTC do Ông Nghiêm đại diện đứng tên Đăng ký là 1 Verein (hội đoàn) Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz không có dính hay nói gì đến hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ cã .(hết giãi thích).

4- Ông Nguyễn Văn Nghiêm Đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy có hợp đồng thuê Chùa Phật Tổ Thích Ca để làm trụ sở cho công tác Phật sự của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, chính vì thế trong các văn thư, văn bản, ngay cả giấy vay tiền đã ghi danh xưng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại chùa Phật Tổ Như Lai và địa chỉ “…nay Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Theraveda Buddhist Association (Chùa Phật Tổ Thích Ca, Verein der Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz). Moosstrasse 15. Luzern 6003. SWITZERLAND “. Ông Áo Nhà Binh mang cái giấy vay nợ rêu rao, mục đích nhập nhằng đánh lận con đen cho người lầm tưởng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy là Chùa Phật Tổ Thích Ca, nhưng sự thật tuy cùng một địa chỉ, nhưng là hai danh xưng, hai cơ sở khác nhau,  bằng chứng ông Áo Nhà Binh đã xác nhận trong mục D)  ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC).  Phật dạy: những gì đi sai với chánh pháp tự nó sẽ hủy diệt và chính Hộ pháp linh thiêng đã bắt ông Áo Nhà Binh tự khai về vấn đề Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đã thuê mướn trụ sở chùa Phật Tổ Thích ca.
Giãi thích:   4-   bà Tuệ Kiếm có vẽ lại coi thường nhận thức cũa  đọc giã nữa rồi.  Thưa bà chuyện đâu còn đó, tôi có thấy nhiều trường hợp xãy ra, nhiều tay lúc còn khoẽ mạnh lợi dụng quyền thế chơi trò cả vú lấp miệng em, đến khi về Già muốn sống cũng không sống được yên lành, muốn chết cũng không được chết thoải mái ..  quã báo nhãn tiền thời nay không cần phãi đợi lâu, tôi nghĩ chắc bà cũng hiểu tôi đang nói đến ai, và cũng đề nghị bà xem lại giấy chuyễn tiền từ Bank vào Bank Phạm Đẳng có nói gì đến tiền cũa hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ ? và như Thích Giác Đẳng nói tiền 200‘000.- đó cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy có gì chứng minh không ? và bà nói ông Nguyễn Văn Nghiêm có họp đồng thuê chùa làm trụ sỡ cho chuyện Phật Sư cũa giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ, xin hỏi bà..  bà nói nhưng bà có bằng chứng gì không?  Và xin bà cho biết ông Nghiêm đăng ký hội Phật Giáo Nguyên Thuỹ  ở đâu, và đăng ký dưới dạng gì, tôi nghĩ tói đây chắc bà bí đường.. nói thêm cho bà biết ở thuỵ sĩ  đừng hồng trốn thuế, nhất là có tiền ra vào..  xin khách quan trong vấn đề thưa bà Tuệ Kiếm đừng để mọi người cười vì sự thiếu thông tin 1 cách tếu lâm cũa bà.. (hết giãi thích).
5-      Sau biến cố tại chùa Phật Tổ Thích Ca, như lời TT Thích Giác Đẳng cho biết có một nhóm người đã đuổi sư Bửu Trí và hành động của họ không thích hợp với chánh pháp, nhất là đối với Tam Bảo, do đó, trong số 6 người đứng ra ký tên chịu trách nhiệm điều hành ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, 5 người đã bỏ đi nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt với Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ từ đó đến nay, chỉ còn lại ông Huỳnh Văn Sang tiếp tục sinh hoạt tại chùa Phật Tổ Thích Ca mà thôi. Và chùa Phật Tổ Thích Ca không còn sinh hoạt theo truyền thống nghi thức Nam Tông, thì tự ý đã tách rời ra khỏi Hội Phật Giáo Nguyên Thủy từ đó!. Từ tính cách đó, chúng ta nhận thức được rằng Ông Huỳnh Văn Sang chỉ là một cá nhân trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy vào thời điểm đó, nhưng sau biến cố ông tự ý không theo truyền thống Nam Tông thì cái vai trò Thủ quỹ Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ của ông đã chấm dứt từ lâu, ông không đủ tư cách pháp nhân để đứng ra đòi chùa Pháp Luân, trừ khi 5 người còn lại trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đứng ra đòi nợ.
Giãi thích:  phần5-   thưa   bà Tuệ Kiếm, nghe nói đến biến cố đuổi Sư cướp Chùa làm tôi nhớ đến những truyện  phim Kiếm Hiệp Tàu, hay có những tay lưu manh ỹ sức đánh sư hay giết sư Cướp Chùa, xin nhắc lại ông Nguyễn Văn Nghiêm có vợ và không phãi là Sư và càng không phãi là Sư trụ trì Chùa Phật Tổ Thích Ca, ví dụ nếu cho là ông Nghiêm là Sư trụ trì Chùa PTTC bị 1 nhóm nào hay thế lục nào đuổi Sư để Cướp Chùa sao ông Nghiêm không lên tiếng ?  mà (Sư) lại âm thầm bõ Chùa đi ? .. và (Sư) còn đem theo những cái không thuộc về cũa Sư ?  sao kỳ vậy. ? tôi nghi bà hay Thích Giác Đẳng xem hơi nhiều Phim Kiếm Hiệp Tàu (chuyện đuổi Sư cướp Chùa) kế tiếp bà cũng như ông Thích Giác Dẳng cứ nói là biên bãn ký vay tiền có 6 người ký tên ..  5 người đã bõ đi .. trong khi đó biên bãn đã được tôi bạch hóa trên NET ai cũng nhìn thấy và biết chỉ có 5 người ký trong biên bãn vay tiền nhưng bà chỉ lập lại lời cũa Thích Giác Đẳng như con vẹt chĩ vì bà không ngoài mục đích tìm mọi cách chạy tội cho quý Ngài cũa bà, và với cùng 1 luận điệu tư cách pháp nhận khi nào tất cã những người đã ký đồng ý ký thì mới có đủ tư cách pháp nhân,  xin hỏi nhỏ bà 1 câu: bà lấy luật ở đâu ra nói vậy. ? trong năm người cùng ký  tên trong 1 biên bản, 1 trong năm người đó vì lý do sức khoẽ không làm tiếp tục hay đã chết xem như không có đòi được nợ và tự nhiên 2 ông Sư Thich Hộ Giác & Thích Giác Đẳng rảnh nợ ? bác Huỳnh Sang không có tư cách pháp lý làm Ũy Quyền cho những nhân sự mới trong ban trị sự..?  (điều nầy tôi nghĩ ông Phó_Thường Dân tư vấn với bà khá đầy đủ rồi). (hết giãi thích).
6-      Những Phật tử Phật Giáo Nguyên Thủy với tâm nguyện thành lập một ngôi chùa riêng cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy sinh hoạt và phát triển, vì tâm nguyện đó mà HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng không thể hoàn lại số tiền nợ cho bất cứ ai không phải là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy.
Giãi thích: phần6   thưa bà Tuệ Kiếm, nghe Audio cũa nhiều người và xem những văn kiện vay nợ , tôi nghĩ đọc giã và những vị còn quan tâm đến tiền đồ cũa Phật Giáo họ sẽ có sự nhận xét, tôi cũng nói ra những gì tôi biết, và thuật lại những gì tôi thấy, không biết bà có nhin thấy những gì như tôi thấy không, hay chĩ nghe lời nói lại cũa  Sư Thích Giác Đẳng, (hôm PT đưổi sư Cướp Chùa có quý Ngài chứng kiến) và tôi cũng có đứng xem từ A đến Z đây, và nhiều chứng nhân khác xác nhận là chuyện đuổi Sư không có, và hôm đó có mặt Sư Quãng Hiền, và Sư xác nhận không có chyện đó, vậy ai nói láo.
Cũng như  mọi người sẽ nhận xét số tiền 200‘000.- Sfr là tiền cúng dường cũa Phật Tữ để xây dựng Chùa PTTC, hay tiền cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy như Thích Giác Đẳng nói, riêng chúng tôi đã chứng minh bằng văn bản: giấy vay tiền, giấy chuyễn tiền, và nhiều PT biết chuyện xác nhận, còn bà với ông Thích Giác Đẳng phãi xác nhận và chứng minh 200‘000.- là cũa hội PGNT... và chứng minh có đăng ký..v.v..
-       Entry in the commercial register:
-       Legal domicile of the company:
-       Registered number:
-       Commercial register:         

(hết giãi thích)


7-      Rất nhiều Phật tử từ Hoa Kỳ và Âu Châu đều biết mỗi năm vào mùa hè TT Giác Đẳng và HT Hộ Giác đều có sang Âu Châu, đặc biệt là Thuỵ Sĩ, để hướng dẫn một khoá tu học cho các Phật tử bên đó nhưng các ông Áo Nhà Binh và Sơn nào đó đã vu khống rằng là quý Ngài trốn biệt.
Giãi thích: phần 7  thưa bà Tuệ Kiếm, bà lập lại điều gì  xin hãy khách quan và thành thật.. pls.. tôi nói rất rõ ràng.. 2 ông Sư Thích Giác Đẳng & Thích Hộ Giác mượn tiền cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca không trã rồi quịt, vu khống PT đuổi (Sư) cướp Chùa, còn chuyện  Anh Sơn nói 2 vị Sư trốn không sang thuy sĩ nữa từ khi đổ bể ra chuyện quịt tiền, Anh Sơn có quyền nhận xét chứ, nếu như bà nói: mỗi năm vào mùa hè TT Giác Đẳng và HT Hộ Giác đều có sang Âu Châu, đặc biệt là Thuỵ Sĩ  thì hãy chứng minh điều bà nói..v.v.. (hết giãi thích)
8-      Một điều kỳ lạ mà chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, qua phương pháp truy lùng IP chúng tôi biết được là cả hai ông Phó Thường Dân và ông Áo Nhà Binh tự nhận là Minh Dung ở Pháp không sống ở Thụy Sĩ , không phải là hội viên của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng không phải là Phật Tử thì tại sao các ông lại có hành động gian dối, lươn lẹo như những điều chúng tôi dẫn chứng ở trên, hành động đánh phá quý Ngài một cách thái quá đã nói lên rằng đây là một mưu đồ đánh phá có sách lược.
Giãi thích:  phần8   thưa bà Tuệ Kiếm, không phãi Phật Tữ, không Phãi hội viên cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy và IP khong phãi ở thuy sĩ là chúng tôi có hành động gian dối ? lươn lẹo khi lên tiếng nói về hành động quịt tiền nợ và vu khống PT đuổi (Sư) cướp Chùa do Thích Giác Đẳng nói,  bà thật là bịnh hoạn nói lên cái sự cãm tính và thuần phục quý Ngài cũa bà 1 cách tuyệt đối mà chúng tôi cho là mù quáng hết thuốc chữa..
Tôi cho bà biết thêm 1 số thông tin nhé,  nên ghi lại để lần sau có mà viết..  thí dụ: gia đình vợ tôi người Pháp 3 đời ở VN sau năm 1975 bị VC đuổi về Pháp và tôi hiện giờ làm việc ở Pháp (nhiều người biết) sài máy ở Pháp IP ở Pháp.. (có gian dối, lươn lẹo không ?) lên tiếng về chuyện quịt nợ cũa 2 ông Sư phãi là Phật Tữ, hay phãi là thành viên cũa hội Phật Giáo Nguyên Thũy , bà có biết chúng tôi đang cười không, và bà có hình dung nụ cười cũa chúng tôi như thế nào ..? (hết giãi thích)
            Phần cuối thay lời kết:  thưa bà Tuệ Kiếm như đã trình bày phần trên chúng tôi có nhận xét về bài viết của bà, nó không có nói lên tính cánh trung thực và khách quan như yêu cầu, ví dụ nhõ thôi:  giữa tôi và bà nếu có nói lên sự nhận xét thì sự chính xác phãi khác nhau .. vì tôi là nhân chứng còn bà chĩ nghe lại audio cũa Thích Giác Đẵng nói, bà không biết lý do ông Nghiêm từ Pháp qua thuy sĩ được, bà cũng không biết  được sự kiện ông Nguyễn Văn Nghiêm có vợ, lý do tại sao ông Nguyễn Văn Nghiêm âm thầm bõ NP Đ – PTTC đi không một lời giãi thích ? tiếng nói cũa bà chĩ là tiếng nói cũa đức tin, có nghĩa là quý Ngài nói gì bà đều tin 1 cách tuyệt đối, chấp nhận không cần biết nên lấy trí tuệ để nhận định sự việc..v.v..
Thưa bà đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi nghe hiện tượng đuổi sư Cướp Chùa như Thích Giác Đẳng tố cáo, vì nếu có nhìn thấy những „biến cố“ mà Sư Thich Giác Đẳng cho biết thì toàn là Sư Quốc Doanh ra hải ngoại len lõi vào Chùa 1 thời gian rồi tìm cách gây phân hóa sau đó Cướp Chùa chứ tôi chưa có nghe một nhóm người nào lại ngu quá ôm cái Nhà với gia đình chua xong lại còn có thái độ không tốt với Tam Bão để đuổi (Sư) Cướp Chùa  ..v.v. chắc bà hiểu chúng tôi muốn nói điều gì ?
Và yêu cầu nếu lần sau có viết gì về cá nhân chúng tôi xin hãy khách quan và tôn trọng sự thật.
MinhDung
Có chứng minh bằng hồ sơ & Audio xin mời vào xem 
Tuệ Kiếm và lũ Công An Đầu Trọc nghe đây,

Tuệ Kiếm thử định nghĩa xem thế nào là 1 ngôi chùa? để dám kết luận rằng "Lời của Một Nữ Phật Tử ở St. Gallen xác nhận Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là một ngôi Chùa thì điều này đã cho người ta thấy người phụ nữ đó đã không hiểu đạo và cũng không hiểu gì về Phật giáo, cũng như tình hình của các ngôi chùa vào thời điểm đó cũng như bây giờ cả."? Tuệ Kiếm vớ được 1 cái link ở Thư Viện Hoa Sen là lập tức la ó lên rằng đó là đúng. Cái đầu của con mụ Tuệ Kiếm này sao còn ngu hơn con heo?! Nếu Thư Viện Hoa Sen, tức bọn đầu trọc nói đó là chùa thì tức là nó là chùa? Còn người dân bảo không phải là chùa thì tức là "không hiểu biết"? Vậy một ngày nào đó cái Thư Viện Hoa Sen nó bảo là phân là cơm gạo là cứt thì Tuệ Kiếm cũng vục mặt vào đống phân để ăn hả?

Tuệ Kiếm dám mở miệng nói mượn tiền xây chùa mà không biết nhục lại còn bô lô ba la. Hỏi phật tử Tuệ Kiếm, thử xem từ đời Thích Ca đi chân đất ngồi thiền để ngộ chân lý đã có ai vay tiền để xây chùa chưa? Xây chùa là kinh doanh hay sao mà đi vay để đầu tư? lấy đâu ra tiền lời để trả? Vậy mà cũng rêu rao.... Đã ngu thì câm cái mõm lại cho bọn Công An Đầu Trọc nó được việc, càng lớn tiếng bênh vực thì càng tát vào mặt bọn đầu trọc ăn bám xã hội, mọt dân, hai nước. Nghe rõ chưa!!!

Tuệ Kiếm nếu quả quyết thằng chó đẻ Giác Đẳng vay tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, thì hãy kêu thằng Giác Đẳng chứng minh cái tài sản của nó vay từ tài khoản của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ xem có chứng minh được không? Ai là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ? Chứng minh đi con lợn ỉn Tuệ Kiếm??? Phật dạy lũ chúng bay chia tông chia phái để lừa gạt tiền bạc của các phật tử đó hả con lợn ỉn Tuệ Kiếm? Thế mà cũng đòi hiểu đạo??? Từ nay nên câm cái mõm heo của chúng bay lại cho ta đỡ ngứa mắt. Nhẽ ra thì ta không thèm bận tâm đến những con lợn ỉ như chúng bay, nhưng vì chúng bay quá ngu, cũng vì có đứa ngu như chúng bay mà cả trăm ngàn đứa xuống đường để giật sập hòa bình, tự do của dân tộc, tiếp tay cho quân xâm lược dày xéo quê hương để đến giờ bị Việt Gian Công Sản đàn áp thì chỉ dám chùm chăn chửi tại gia. Thử ngược dòng lịch sử xem đã có thời nào mà tăng lữ đòi 1 quốc gia phải phục tùng đạo pháp của chúng không? Chúng bay là Việt Gian, chúng bay là bọn Phản Quốc nghe rõ chưa? Nếu như Việt Nam có tự do những thằng đầu trọc chó đẻ như thích Giác Đẳng, thích Hộ Giác, thích Quảng Độ vv... và những thằng chó dái như thích Chánh Lạc cũng lũ lợn ỉn chúng bay sẽ bị mang ra chặt đầu bêu cọc nghe rõ chưa???

1 bàn tay che sao nổi mặt trời, gieo gió ắt phải gặt bão, ác tạo thì ác trả, đó là số phận cho tương lai của những đứa Việt Gian Phản Quốc như chúng bay đó!!!

Đừng tưởng rằng mọi phật tử đều mắt mù tai điếc, tội ác của chúng bay còn treo đấy, nếu người không diệt thì trời sẽ diệt tụi bay. 200 ngàn chúng bay có nuốt cũng không trôi đâu nghe rõ chưa??? Hãy mở mắt mà xem sẽ đến lượt chúng bay nay mai, không phải khua môi múa mõm nữa.

Trọng Tín.
----- Forwarded Message -----
From: nguyen nguyen
T
Sent: Sunday, October 2, 2011 4:11 PM
Subject: [NguoiVietQuocGia] Re: Nên phân định lằn ranh Phật Giáo và tín đồ Phật Giáo (xuất gia và tại gia). Re: [GoiDan] Nhận diện kẻ đánh phá tôn giáo về vấn đề Thụy Sĩ là ai! [Re: ]Làm sao nhận diện kẽ nào đánh phá Tôn Giáo và kẽ nào mượn áo Tu Sĩ làm chuyện bất Chánh.
 

From: Minh Dung
Subject: Làm sao nhận diện kẽ nào đánh phá Tôn Giáo và kẽ nào mượn áo Tu Sĩ làm chuyện bất Chánh.
To: tinparis@gmail.com

Date: Sunday, October 2, 2011, 3:02 PM

Làm sao nhận diện kẽ nào đánh phá Tôn Giáo và kẽ nào mượn áo Tu Sĩ làm chuyện bất Chánh.
Kính thưa quý vị, sự đánh phá tôn giáo đã biết bao nhiêu năm nay xãy ra, từ khi tên hồ chó minh gian ác mang chủ thuyết không tưởng CS về VN, những tôn giáo chính như Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo từ Nam ra Bắc đều bị việt cộng cài người vào để phá hoại hay lợi dụng cho một mưu đồ chính trị ..v.v.. cho nên vạch mặt những tên đội lớp tu sĩ phá hoại, làm tay sai cho việt cộng rất khó và là một việc làm rất nhạy cãm, không khéo tác dụng sẽ ngược lại.
            Bao nhiêu năm nay Sư sãi VC đã ra sức chống phá chính quyền đệ I và đệ II Cộng Hòa, một số vị LM- CS tiếp tay cho VC và những tổ chức chống cộng  cuội  ..v.v.. chuyện nầy đối với chúng ta chắc ai cũng rõ, nhưng khi chúng ta lên tiếng vạch mặt  những kẽ đó thì Automatic chúng ta sẽ bị trở thành những thành phần xấu đánh phá tôn giáo hay những tên việt gian cũa thế lực thù địch đang có kế hoạch bôi nhoạ quý Ngài (tu sĩ) v.v.  và khi chuyện chưa rõ trắng đen, chỉ cần vài tên lưu manh lèo lái sự thật, hay những người bị ảnh hưởng quá nhiều cũa đức tin, thay vì họ tiếp tay để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề, nhưng ngược lại họ giúp cho những kẽ đó lạm dụng những chiếc áo tu sĩ, để làm chuyện lưu manh phá hoại chính quyền cũng như tôn giáo, và làm mất đi sự thanh cao cũa những người mang chiếc áo tu sĩ trên người mà chúng ta thường trân quý và tôn trọng.
Nhớ năm xưa, khi chúng tôi lên tiếng về hành vi  BIP kháng chiến cũa Mặt Trận Phở bò do Hoàng Cơ Minh làm tủ lạnh, vạch mặt tên BIP  Nguyễn Hữu Chánh (những tên cán bộ cao cấp cũa Chánh Bip đã làm chúng tôi phá sãn vì chúng nói mà không giữ lời: chúng thề sẽ tự tữ tập thể nếu đầu năm 2006 không tiếp thu được chính quyền ở VN vì thế công ty bán hòm online cũa chúng tôi phãi khai phá sãn) và dư đãng Vit Tiềm Việt Tân đội bô cho VC, cũng như lên tiếng về thái độ cũa những vị chính khách miền Nam năm xưa và 1 số vị sĩ quan cao cấp đã có hành vi thuần phục những tên BIP 1 cách tuyệt đối như những sinh vật mà chúng ta thường nuôi trong nhà, chúng chi cần được cho ăn, lâu lâu vuốt ve trên đầu chúng vài cái thì chúng tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, chúng không cần biết chúng ta là ai và tốt hay xấu... thì kính thưa quý vị..  thời điễm đó chúng tôi được nhận không biết là bao nhiêu sự sĩ vã, riêng cho cá nhân hay gia đình cũng như chúng đem cã giòng họ ông bà ra để mắng chưỡi  thậm tệ ... hôm nay lại phãi lên tiếng vì không thể chấp nhận được, không biết đây là 1 điềm xui hay hên (dự đoán sẽ bị chữi), khi nhin thấy sự lương lẹo cũa 2 ông Sư mang áo tu sĩ nhưng có hành vi bất chánh, mượn tiền cũa Chùa không trã lại dám mạnh miệng vu khống Phật Tữ đuổi (sư) cướp Chùa, nhưng sui cho Sư Thích Giác Đẳng vì tôi là 1 người trong ban trị sự năm xưa vẩn còn sống đây, tôi biết ngôi Chùa Phật Tổ Thích Ca ở Thuỵ Sĩ thành lập và sinh hoạt ra sao, và tôi biết chính xác số tiền 200‘000.-Sfr quý ngài mượn là tiền cũa Phật Tữ cúng dường để xây Chùa PTTC, trong số đó cũng có tôi đã cúng dường, và tôi cúng dường để xây dựng Chùa PTTC , chuyện ông Nguyễn Văn Nghiêm khi tự ý bõ NPĐ-Phật Tổ Thich Ca ra đi  vì hành vi u-ám và ông Nghiêm còn lấy theo tất cã những sổ sách cúng dường và địa chĩ cũa PT, chắc hẳn đây không phải chuyện ngẫu nhiên ...
            Kính thưa quý vị! thế nào để phân biệt những kẽ nào vừa ăn cướp vừa la làng , và những kẽ nào là thành phầnđánh phá tôn giáo..? (rất thận trọng) Sư Thích Giác Đẳng đã lên tiếng, nói chúng tôi thuộc thành phần đánh phá tôn giáo, một số người trong LLCSCHPG (Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo) cũng nói chúng tôi đánh phá tôn giáo, nhận tiền cũa việt cộng mỡ diễn đàn đánh phá quý Ngài (Thich Hộ Giác và Thích Giác Đẳng) khi chúng tôi đem chuyện quý Ngài mượn tiền rồi quịt ra ánh sáng, bất kể chuyện hư thật ra sao quý vị LLCSCHPG vội vã kết tội chúng tôi là việt cộng liền, với lý do quý vị có kiễm chứng với quý Ngài rồi và quý Ngài trã lời là không có mượn tiền 200‘000.- nhưng trời bất dung gian vài tuần sau Sư Thích Giác Đẳng đã xác nhận chuyện mượn 200‘000 là có, chúng tôi được trắng án làm việt gian .. cho nên để chứng minh rõ cho vấn đề ai là kẽ đánh phá tôn giáo hay  ai là kẽ vừa ăn cướp vừa la làng tôi có một sự đề nghị:
Chúng tôi sẽ chứng minh với những gì để xác nhận Sư Thich Giác Đẳng có mượn tiền 200‘000.- cũa Chùa PTTC và quý vị chứng minh chúng tôi là việt gian đánh phá Tôn Giáo, có như thế chúng ta mới dể phân biệt và không mắc mưu lưu manh cũa những tên vừa ăn cướp vừa la làng... chỉ vì họ đang mượn những chiếc áo Tu Sĩ và làm những chuyện lưu manh đến khi bị vạch mặt về những hành vi bất hảo đó thì họ chạy tội bằng cách là la to „chúng tôi đang bị VC&VG đánh phá“...  thưa TT-Thích Giác Đẳng và quý vị trong nhóm LLCSCHPG nói thì ai cũng nói được, lời nói không chịu trách nhiệm thì càng dể nói, nhưng hôm nay khác với trước 1975 chuyện gì phải chứng minh lời nói cũa mình không được phép nói vô tội vạ được, Sư Giác Đẳng phãi chứng minh nhóm người nào ở Chùa  PTTC đuổi Sư để cướp Chùa, và nhóm người đó  có tên tuổi gì ? như Sư đã nói trong một Audio mà chúng tôi nghe được, và Sư Giác Đẳng chứng minh Chùa Chơn Minh Tịnh Xá sau khi thành lập xong đã thành lập thêm ngôi Chùa thứ 2 là Chùa Phật Tổ Thích Ca (trong khi đó Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là 1 ngôi Chùa) và CMTX đã dẹp bỏ từ lâu sau khi vợ ông Nghiêm (Lương Thanh Thủy) trỡ về VN sinh sống (có xác nhận cũa 1 nữ PT ở St. Gallen nơi bà Thủy dựng ra CMTX) thưa quý vị, đây chỉ là vài chi tiếc nhỏ cho quý vị thấy hành vi xão ngữ cũa TT. Thích Giác Đẳng dựng chuyện để trốn né trách nhiệm về chuyệnmượn tiền cũa Chùa PTT rồi quịt cũa  đương sự, cũng giống như VC cướp Miền Nam mà cho là giãi phóng Miền Nam dưới sự xăm lăng bá quyền cũa Mỹ ...  và chúng tôi cũng lên án sự im lặng đáng ngờ vực cũa những vị có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp cho Giáo Hội PGVNTN và Phật Giáo trong và ngoài nước nói chung, ngày hôm nay quý Ngài tưởng im lặng sẽ giống như: cức Trâu để lâu hóa Bùn ? chúng tôi xin có một câu khuyên đến quý Ngài nếu đã xác nhận có mượn tiền 200‘000.- thì hãy nên trã lại cho Chùa đi, tiền đó là tiền bá tánh cúng dường để xây Chùa PTTC ... giữ làm chi cái không thuộc cũa mình.
Nay Kính
MinhDung


Này Tuấn phân,
Giáo lý Phật Đà là một giáo lý vô thượng, không có gì sai! Nhưng những tên như Tuấn phân mang danh là Phật tử mà hành xử dối gian, vu khống cho người khác, không thể hiện đúng với lời Phật dạy làm cho Phật giáo suy đồi, cho nên người ta chấn hưng là bắt những con sâu con bọ ra khỏi Phật giáo để cho Phật giáo được hưng thịnh. Cư sĩ là Phật tử tại gia, là những người hộ pháp, hộ đạo, đó chính là công việc, trách vụ của người cư sĩ! Và nhiều người kết lại tạo thành một lực lượng thì không có gì lạ cả Tuấn Phân à!
Thôi nhé,
Nguyên Nguyên


--- On Sun, 10/2/11, Tuan Phan  wrote:

From: Tuan Phan
Subject: Nên phân định lằn ranh Phật Giáo và tín đồ Phật Giáo (xuất gia và tại gia). Re: [GoiDan] Nhận diện kẻ đánh phá tôn giáo về vấn đề Thụy Sĩ là ai! [Re: ]Làm sao nhận diện kẽ nào đánh phá Tôn Giáo và kẽ nào mượn áo Tu Sĩ làm chuyện bất Chánh.
To: 
Date: Sunday, October 2, 2011, 3:42 PM

Nên phân định lằn ranh Phật Giáo và tín đồ Phật Giáo (xuất gia và tại gia).
           Này mụ Tệ Kém và đồng bọn "Phựt" tử,
           Mụ và đồng bọn hãy lấy kiến hiển vi rọi xem chỗ nào những người mụ ghi trong list đã đánh phá PHẬT GIÁO? Tên dâm tăng thích Chánh Lạc là Phật Giáo hay là một người theo đạo Phật bằng cách xuất gia? Phật Giáo cấm TÀ DÂM, tên dâm tăng thích Chánh Lạc muốn sờ mông bóp vú tín nữ 13 tuổi thì hắn nên trả áo cà sa, hoàn tục chớ đừng núp bóng nhà chùa làm bậy, phá hoại PHẬT GIÁO, trở thành một tên GIẶC THẦY CHÙA cao cấp! Còn mụ dùng "LLCSCHPG" để hù dọa kẻ vô minh vì đã xưng là tu tại gia (cư sĩ) tại sao gom thành cái gọi là "lực lượng", - một hình thức băng đảng?
            Lại nữa Phật Giáo (tức Đức Phật và Lời dạy của Ngài) có điều gì mụ và đồng bọn cho là sai mà đòi...chấn hưng?Thấy Phật Giáo không thích hợp thì mụ và đồng bọn cứ tự do bỏ Đạo Phật, nhảy sang Đạo...Ù Ù, chớ bọn ngươi không có quyền tự tiện chấn hưng tôn giáo do chính Đức Phật sáng lập!
           Lần chót, ta bảo cho bọn ngươi đừng láu cá, lưu manh cố ý đánh đồng Tín đồ hay Giáo Hội (tập họp tín đồ) theo đạo Phật là...PHẬT GIÁO. Nếu ta có đánh phá là đánh phá bọn quỷ sứ mặc áo cà sa để thanh lọc người tu hành chân chính ra khỏi bọn Giặc Thầy Chùa cũng giống như vạch mặt bọn VC nằm vùng hay tay sai VC vậy!
           Riêng ta, Tuấn Phan (mà mụ và đồng bọn đổi họ Phan thành Phân) thách đố cả bọn chúng ngươi gồm cả ê kíp Giặc Thầy Chùa của tên "biểu tình tại gia nằm nhà chơi sướng" Quảng Độ Đặng Phúc Tuệ tìm cho được chi tiết nào trong các bài viết của ta đụng chạm đến Đức Phật và Lời Dạy của Ngài tức là PHẬT GIÁO thì ta sẽ công khai sám hối ngay! NHÂN HƯ ĐẠO BẤT HƯ.           Tuấn Aet Phan

 From: Tue Kiem
To: 
Sent: Sunday, October 2, 2011 1:41 PM
Subject: [GoiDan] Nhận diện kẻ đánh phá tôn giáo về vấn đề Thụy Sĩ là ai! [Re: ]Làm sao nhận diện kẽ nào đánh phá Tôn Giáo và kẽ nào mượn áo Tu Sĩ làm chuyện bất Chánh.
 

Nhận diện kẻ đánh phá tôn giáo về vấn đề Thụy Sĩ là ai!

Kính quý diễn đàn, quý vị quan tâm,

Có lẽ cư dân trên các diễn đàn Yahoogroups không còn xa lạ gì tính cách đánh phá Phật giáo của ông Phạm Trọng Luật email luat pham "luatp@yahoo.com"  cũng là Joseph Pham "josephpham62@yahoo.com", và các thế lực vô minh, mỗi ngày Luật Phạm chuyển lên diễn đàn hàng trăm bài viết lập đi lập lại một luận điệu cũ mèm của các cây viết mà từ lâu người ta biết rõ là của những tên đặc tình tôn giáo chính trị như Nam Nhân, Việt Thường, Đặng Phúc, Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Tuấn Phân v.v..nhằm tuyên truyền, nhồi sọ những người thiếu hiểu biết. Song song với các hành động vu cáo trên yahoo, Luật Phạm còn hợp tác với Liên Thành tổ chức các cuộc luận trên paltalk không ngoài mục đích đánh phá Phật giáo, tạo ra mọi sự hiềm kích chia rẽ trong cộng đồng người Việt. Nhịp nhàng với ông Luật Phạm với nick name thật kêu Chính Khí Việt, còn có các ông Áo Nhà Binh cũng rôm rả không kém, làm chủ một diễn đàn mượn chiêu bài Cờ Vàng và Chính Nghĩa Quốc Gia, vu cáo cho Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác và Thượng Tọa (TT) Thích Giác Đẳng đã giựt số tiền 200,000 quan Thuỵ Sĩ vay của chùa Phật Tổ Thích Ca, nay ông Áo Nhà Binh còn tạo một trang Blogspot với cái tên Minh Dung nghe rất đạo vị, mang sắc thái Phật giáo nhưng lại hành xử gian dối đi ngược với tinh thần Phật Giáo.

Trước những nỗ lực đánh phá, xuyên tạc một cách vô bằng của các ông Luật Phạm, Áo Nhà Binh v.vv, LLCSCHPG chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng, chúng tôi sẽ trích dẫn một số dữ kiện minh chứng, cho quý vị thấy rằng ông Áo Nhà Binh hoàn toàn không phải là Phật tử, cũng chẳng phải là một người hiểu đạo, và hành động triệt hạ uy tín quý Ngài về vấn đề Thụy Sĩ là một hành động có mưu đồ, có sách lược.

1- Trong trang Blog Minh Dung, ông Áo Nhà Binh đưa ra một audio thâu giọng nói của một người phụ nữ với những lời xác nhận:
   Một Nữ Phật Tử ở St. Gallen
xác nhận Chơn Minh Tịnh Xa' chưa bao giờ là một ngôi Chùa
và Chơn Minh Tịnh Xá xập tiệm đã từ lâu.


@ Qua audio, TT Thích Giác Đẳng cho biết “Vào thời bấy giờ tại Thụy Sĩ có hai ngôi chùa, một là ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá và cũng là ngôi chùa đầu tiên, sau Chơn Minh Tịnh Xá họ lập thêm một ngôi chùa nữa có tên là chùa Phật tổ Thích Ca..”. Có lẽ những người con Phật chúng ta ai cũng hiểu rằng Phật Giáo có hai tông phái, đó là Đại thừa và Tiểu thừa, còn gọi là Bắc tông và Nam tông. Bắc tông gọi các ngôi Già Lam, trung tâm thiền tịnh là chùa hay niệm Phật Đường, còn Nam Tông thì gọi là tịnh xá. TT Thích Giác Đẳng nói rằng ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá để cho Phật tử hiểu rõ chùa Chơn Minh Tịnh Xá là một thuộc ngôi chùa theo nghi thức truyền thống Nam tông. Lời của Một Nữ Phật Tử ở St. Gallen xác nhận Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là một ngôi Chùa thì điều này đã cho người ta thấy người phụ nữ đó đã không hiểu đạo và cũng không hiểu gì về Phật giáo, cũng như tình hình của các ngôi chùa vào thời điểm đó cũng như bây giờ cả.

@ Trong audio người phụ nữ xác nhận rằng Chơn Minh Tịnh Xá xập tiệm đã từ lâu, như thế chính người phụ nữ đã chứng thực lời T T Thích Giác Đẳng nói không sai, vì phải có Chơn Minh Tịnh Xá nên mới có chuyện xập tiệm.
@ Với định luật vô thường sắc không của Phật Giáo, đến rồi đi, có rồi không, Chơn Minh Tịnh Xá có, rồi Chơn Minh Tịnh Xá xập tiệm đã từ lâu cũng là một việc thường tình! Rồi cũng một miệng hai lưỡi, ông Áo nhà Binh trong một bài viết khác đã đưa lên audio tiếng nói của một người mà ông gọi là Phật tử, xác nhận là không có Chơn Minh Tịnh Xá ”  http://www.megaupload.com/?d=3EFS6208  << lời giải thích của 1 phật tử ở St. Gallen Thụy Sĩ  đối chứng với sư Thích Giác Đẳng, (vì ở St Gallen chưa hề có ngôi chùa Chơn Minh Tịnh Xá)”  Nhưng, chúng tôi tìm thấy trong trang web Thư Viện Hoa Sen, mục địa chỉ chùa có ghi rõ địa chỉ Chùa Chơn Minh Tịnh Xá.
CHƠN MINH TỊNH XÁ Diệu Duyên Lương Thanh Thủy Rosenheim Strasse 9, St. Gallen 9008 SWITZELAND Tel. (71) 25 95 69

2- Rồi cũng miệng ông Áo Nhà Binh nay lại đưa lên trang Blog trong 1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI: K)       PHẬT TỬ Ở ST. GALLEN XÁC NHẬN CHƠN MINH TỊNH XÁ CHƯA BAO GIỜ LÀ 1 NGÔI CHÙA, NÓ CHỈ LÀ 1 NIỆM PHẬT ĐƯỜNG MÀ THÔI, VÀ BÂY GIỜ ĐÃ DẸP BỎ KHÔNG CÒN NỮA.(TRÊN 10 NĂM). Chắc hẳn mọi người Phật tử đều hiểu rằng vào thời gian đầu định cư nơi xứ người, vi tài chánh eo hẹp cho nên hầu hết những ngôi chùa được thành lập từ một căn nhà gọi là “cải gia vi tự” lúc khởi nguồn ngôi chùa nhỏ bé gọi là Am, Cốc, Niệm Phật Đường, nhưng nói chung nhân gian đều gọi là chùa hay tịnh xá là nơi thanh tịnh trang nghiêm, trung tâm tu tập. Điều chúng tôi muốn nói là lời TT Thích Giác Đẳng nói về chùa Chơn Minh Tịnh Xá là có thật, không sai. Ông Áo Nhà Binh đã mập mờ đánh lận con đen về  lời nói của TT Giác Đẳng, Sư GĐ nói rằng họ (tức là Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ) thành lập thêm ngôi chùa thứ hai là Phật Tổ Thích Ca, chứ không phải Chơn Minh Tịnh Xá thành lập ngôi chùa thứ hai là Phật Tổ Thích Ca.

Qua những điều dẫn chứng của chúng tôi ở trên về chùa Chơn Minh Tịnh Xá, đã cho quý vị thấy rõ lời lẽ bất nhất, gian trá của ông Áo Nhà Binh.

3- TT Thích Giác Đẳng trong một audio chúng tôi thâu được, TT đã đã nói rõ về sự việc số tiền 200,000 franc Thụy Sĩ mà hội Phật giáo Nguyên Thủy lúc bấy giờ cho chùa Pháp Luân mượn vốn không phải là ngân quỹ của chùa Phật Tổ Thích Ca mà là ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ, số tiền đó là ngân quỹ để thành lập ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ.

@Người Phật tử thấm nhuần giáo lý nhà Phật đều hiểu rằng mọi sự do duyên mà sinh ra, vì căn lành duyên khởi một số Phật tử có duyên với các nghi thức truyền thống Nam tông gặp nhau và với tâm nguyện là mong sao thành lập được một ngôi chùa cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại Thụy Sĩ, vì chưa có chùa riêng, nên tạm thời đã thuê mướn chùa Phật Tổ Thích Ca làm trụ sở sinh hoạt mà trong phần 1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI: (D)mà ông Phó Thường Dân đã xác nhận ông Nguyễn Văn Nghiêm Đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đã có hợp đồng thuê mướn chùa Phật Tổ Thích Ca D)  ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC). Điều này đã là xác nhận cho chúng ta thấy rằng đúng như lời TT Thích Giác Đẳng là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy và chùa Phật Tổ Thích Ca là 2 tổ chức khác nhau, 2 cơ sở riêng biệt, nên ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy hoàn toàn độc lập. Và điều này cũng là chìa khóa mở ra cánh cửa sự thật là HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng không nợ nần gì của chùa Phật Tổ Thích Ca cả, mà chỉ mượn từ ngân quỹ của Hội Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi.  (để rộng đường dư luận chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn phần mà chính ông Phó Thường Dân đã dẫn chứng với đại chúng)

1. BTS VÀ PHẬT TỬ CHÙA PTTC NÓI: 

A)       ÔNG NGUYỄN VĂN NGHIÊM ĐẾN SINH HOẠT PHẬT SỰ (CÓ LÃNH LƯƠNG CŨA HỘI TỪ THIỆN CARITAS) SAU KHI NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC ĐÃ THÀNH LẬP DO 1 VỊ NI SƯ.

 B)       NHIỀU PHẬT TỬ XÁC NHẬN KHÔNG CÓ AI ĐUỔI (SƯ) NGUYỄN VĂN NGHIÊM.

C)       CHUYỆN ÔNG  NGUYỄN VĂN NGHIÊM BỊ PHÁT GIÁC VỚI 1 NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC LÀ CÓ 100%. (NHIỀU NGƯỜI XÁC NHẬN).

D)       ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC).

E)       KHI BÕ ĐI KHÔNG THÔNG BÁO, ÔNG NGHIÊM MANG THEO 1 SỐ TIỀN, NHỮNG HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỔ SÁCH CÚNG TIỀN ĐỂ XÂY DỰNG CHÙA PTTC (CUỐN SỔ VÀNG) VÀ TẤT CẢ ĐỊA CHỈ CŨA PHẬT TỬ.

F)       BAN TRI SỰ VÀ PHẬT TỬ CHO BIẾT, TIỀN 200’000.- 2 VỊ SƯ  THÍCH HỘ GIÁC VÀ THÍCH GIÁC ĐẲNG MƯỢN CŨA CHÙA PTTC CHỨ KHÔNG PHẢI CŨA HỘI NÀO.

G)       GIẤY CHUYỄN TIỀN CŨA BANK ĐỀ ĐỊA CHỈ VÀ TÊN: VEREIN DER INDOCHINA-BUDDHISTEN IN DER SCHWEIZ, MOOSSTRASSE 15, 6003 LUZERN (TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ CŨA NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC).

H)       GIẤY KÝ MƯỢN TIỀN CŨA QUÝ NGÀI  TRƯỚC SAU ĐỀU XÁC NHẬN LÀ CHÙA PHẬT TỔ THÍCH CA.

K)       PHẬT TỬ Ở ST. GALLEN XÁC NHẬN CHƠN MINH TỊNH XÁ CHƯA BAO GIỜ LÀ 1 NGÔI CHÙA, NÓ CHỈ LÀ 1 NIỆM PHẬT ĐƯỜNG MÀ THÔI, VÀ BÂY GIỜ ĐÃ DẸP BỎ KHÔNG CÒN NỮA.(TRÊN 10 NĂM).

L)       THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN XÁC  NHẬN: CHUYỆN TT THÍCH GIÁC ĐẲNG NÓI CÓ 1 SỐ NGƯỜI QUÁ KHÍCH ĐUỔI SƯ CƯỚP CHÙA LÀ CÁCH DỰNG CHUYỆN VỌNG NGỮ, VÌ THẦY QUẢNG HIỀN HÔM ĐÓ CŨNG CÓ MẶT TẠI HIỆN TRƯỜNG. 

 

4- Ông Nguyễn Văn Nghiêm Đại diện Hội Phật Giáo Nguyên Thủy có hợp đồng thuê Chùa Phật Tổ Thích Ca để làm trụ sở cho công tác Phật sự của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, chính vì thế trong các văn thư, văn bản, ngay cả giấy vay tiền đã ghi danh xưng của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại chùa Phật Tổ Như Lai và địa chỉ “…nay Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Theraveda Buddhist Association (Chùa Phật Tổ Thích Ca, Verein der Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz). Moosstrasse 15. Luzern 6003. SWITZERLAND “. Ông Áo Nhà Binh mang cái giấy vay nợ rêu rao, mục đích nhập nhằng đánh lận con đen cho người lầm tưởng Hội Phật Giáo Nguyên Thủy là Chùa Phật Tổ Thích Ca, nhưng sự thật tuy cùng một địa chỉ, nhưng là hai danh xưng, hai cơ sở khác nhau,  bằng chứng ông Áo Nhà Binh đã xác nhận trong mục D)  ÔNG NGHIÊM BỎ NHIỆM SỞ KHÔNG THÔNG BÁO, TỰ Ý HŨY BÕ HỘP ĐỒNG MƯỚN NƠI LÀM PHẬT SỰ (CƠ SỞ NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PTTC).  Phật dạy: những gì đi sai với chánh pháp tự nó sẽ hủy diệt và chính Hộ pháp linh thiêng đã bắt ông Áo Nhà Binh tự khai về vấn đề Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đã thuê mướn trụ sở chùa Phật Tổ Thích ca.

5- Sau biến cố tại chùa Phật Tổ Thích Ca, như lời TT Thích Giác Đẳng cho biết có một nhóm người đã đuổi sư Bửu Trí và hành động của họ không thích hợp với chánh pháp, nhất là đối với Tam Bảo, do đó, trong số 6 người đứng ra ký tên chịu trách nhiệm điều hành ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, 5 người đã bỏ đi nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt với Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ từ đó đến nay, chỉ còn lại ông Huỳnh Văn Sang tiếp tục sinh hoạt tại chùa Phật Tổ Thích Ca mà thôi. Và chùa Phật Tổ Thích Ca không còn sinh hoạt theo truyền thống nghi thức Nam Tông, thì tự ý đã tách rời ra khỏi Hội Phật Giáo Nguyên Thủy từ đó!. Từ tính cách đó, chúng ta nhận thức được rằng Ông Huỳnh Văn Sang chỉ là một cá nhân trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy vào thời điểm đó, nhưng sau biến cố ông tự ý không theo truyền thống Nam Tông thì cái vai trò Thủ quỹ Hội Phật Giáo Nguyên Thuỷ của ông đã chấm dứt từ lâu, ông không đủ tư cách pháp nhân để đứng ra đòi chùa Pháp Luân, trừ khi 5 người còn lại trong Hội Phật Giáo Nguyên Thủy đứng ra đòi nợ.

6- Những Phật tử Phật Giáo Nguyên Thủy với tâm nguyện thành lập một ngôi chùa riêng cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy sinh hoạt và phát triển, vì tâm nguyện đó mà HT Thích Hộ Giác và TT Thích Giác Đẳng không thể hoàn lại số tiền nợ cho bất cứ ai không phải là Hội Phật Giáo Nguyên Thủy.

7- Rất nhiều Phật tử từ Hoa Kỳ và Âu Châu đều biết mỗi năm vào mùa hè TT Giác Đẳng và HT Hộ Giác đều có sang Âu Châu, đặc biệt là Thuỵ Sĩ, để hướng dẫn một khoá tu học cho các Phật tử bên đó nhưng các ông Áo Nhà Binh và Sơn nào đó đã vu khống rằng là quý Ngài trốn biệt.

8- Một điều kỳ lạ mà chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, qua phương pháp truy lùng IP chúng tôi biết được là cả hai ông Phó Thường Dân và ông Áo Nhà Binh tự nhận là Minh Dung ở Pháp không sống ở Thụy Sĩ , không phải là hội viên của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng không phải là Phật Tử thì tại sao các ông lại có hành động gian dối, lươn lẹo như những điều chúng tôi dẫn chứng ở trên, hành động đánh phá quý Ngài một cách thái quá đã nói lên rằng đây là một mưu đồ đánh phá có sách lược.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi ghi lại lời phát biểu của TT Thích Giác Đẳng bằng văn viết, hầu quý Phật tử và đồng hương hiểu thêm được sự thật. 
 

 
Lời TT Giác Đẳng
Từ thập niên 80, HT Hộ Giác và chúng tôi thường sang Âu Châu để sinh hoạt Phật sự, và đặc biệt Thụy Sĩ là một quốc gia mà Hòa Thượng (HT) Thích Hộ Giác và chúng tôi vẫn thường sinh hoạt cho đến ngày hôm nay. Lúc Ngài còn khỏe mạnh vào những năm đầu tiên, Ngài thương kêu gọi thành lập một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy tại Thụy Sĩ, có một số qúy Phật tử đã cúng dường để gây quỹ và để tạo mãi một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy.
Vào thời bấy giờ tại Thụy Sĩ có hai ngôi chùa, một là ngôi chùa có tên Chơn Minh Tịnh Xá và cũng là ngôi chùa đầu tiên, sau Chơn Minh Tịnh Xa họ ( họ ở đây có nghĩa là Phật tử tại Thuỵ Sĩ) lập thêm một ngôi chùa nữa có tên là chùa Phật tổ Thích Ca, cả hai ngôi chùa này hoạt động theo nghi thức sinh hoạt căn bản theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy. Lúc đó Hội Phật Giáo Nguyên Thủy cũng đã được thành lập và mong sao có thể mua được một ngôi chùa riêng cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại Thụy Sĩ. Năm 1994, ngôi chùa Pháp Luân, tức là ngôi chùa chúng tôi đang trú trì bây giờ  được tạo mãi tại Houston, Texas và trong lúc mua ngôi chùa mới, thì được quý Phật tử ở bên Thụy Sĩ đề nghị với chúng tôi rằng “Bên Thụy Sĩ hiện có một ngân quỹ hơn 200,000 quan Thụy Sĩ, vì số tiền quỹ đó không làm gì tới, sẽ sẵn sàng cho mượn để mua ngôi chùa Pháp Luân”. HT Hộ Giác nhận thấy rằng lời đề nghị đó cũng hợp lý, bởi vì tình hình Thụy Sĩ lúc đó muốn xây cất một ngôi chùa, một cơ sở cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy rất khó khăn, vì giá cả có thể hàng triệu quan Thụy Sĩ, do vậy chúng tôi đã mượn số tiền đó để trả ngân hàng cho ngôi chùa Pháp Luân 13913 S. Post Oak Rd Houston TX 77045
Một thời gian ngắn sau đó, ngôi chùa Phật Tổ Thích Ca xảy ra một biến cố, có một nhóm người, hay có một âm mưu nào đó đã đuổi Sư Bửu Trí ra khỏi chùa, Sư Bửu Trí là một nhà sư Nam Tông, là người thành lập và trú trì ngôi chùa Phật tổ Thích Ca. Tên chùa Phật tổ Thích Ca do Sư Bửu Trí đặt ra, Sư nghĩ rằng tên chùa Phật Tổ Như Lai nói lên tính cách của Phật Giáo Nam Tông, còn Bắc Tông thì là chùa A Di Ðà. Nghi thức thờ phượng ở trong chùa hoàn toàn là một ngôi chùa Nam Tông, nhưng nhóm người này lại đuổi Sư Bửu Trí đi. Lúc họ đuổi Sư Bửu Trí, có chúng tôi chứng kiến, mọi sự việc và thái độ của họ đối với Sư Bửu Trí cũng như đối với Tam Bảo, đã cho chúng tôi quyết định là sẽ không liên hệ gì đến ngôi chùa đó nữa, kể từ ngày xẩy ra biến cố cho đến bây giờ.
Về sự việc số tiền 200,000 franc Thụy Sĩ mà hội Phật giáo Nguyên Thủy lúc bấy giờ cho chùa Pháp Luân mượn vốn không phải là ngân quỹ của chùa Phật Tổ Thích Ca mà là ngân quỹ của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ. Số tiền đó là ngân quỹ để thành lập ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Thụy Sĩ. Sau khi chùa Phật Tổ Thích Ca bị một số cá nhân chiếm đoạt không còn là Phật giáo Nguyên Thủy nữa thì Chư Tăng Nguyên Thủy không còn lui tới sinh hoạt tại đó. Và vấn đề ở chỗ khi chùa Pháp Luân mượn số tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy có 6 người đứng ra ký tên và trong 6 người đó đến bây giờ hầu hết là những người vẫn còn theo Phật Giáo Nguyên Thủy, chỉ có một người, duy nhất đó là bác Sang cho đến nay vẫn tiếp tục làm việc cho chùa Phật Tổ Thích Ca, có nghĩa là bác Sang là người đã đi theo một số cá nhân chiếm dụng ngôi chùa Phật Tổ Thích Ca. Tuy nhiên,  không có nghĩa là họ chiếm ngôi chùa đó thì họ đã làm chủ Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, vì Hội Phật Giáo Nguyên Thủy là một cơ sở, một tổ chức bao gồm luôn cả chùa Chơn Minh Tịnh Xá, là một hội được thành lập với mục đích tạo dựng một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy trong tương lai này tại Thụy Sĩ.
Vấn đề xẩy ra cho chúng tôi thật khó xử, vì sau này khi chùa Pháp Luân muốn hoàn trả lại số tiền đã mượn cho cộng đồng Phật Giáo Nguyên Thủy tại Thụy Sĩ, thì chúng tôi không thể nào trả lại cho chùa Phật tổ Thích Ca được, vì chùa Phật tổ Thích Ca chỉ là một thành viên của Hội Phật giáo Nguyên Thủy thời đó, và Chùa Phật tổ Thích Ca bây giờ cũng không phải là của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy nữa. Cho đến ngày hôm nay thì Ht Hộ Giác và chúng tôi cùng một số Phật tử vẫn tiếp tục nỗ lực để tạo mãi một cơ sở Phật giáo Nguyên Thuy tại Thụy Sĩ. Cái vấn đề rắc rối ở chỗ, có một số thành phần không liên hệ đến Phật giáo Nguyên Thủy mà thậm chí lại là những người chống lại GHPGVNTN nữa, và hiện nay có một số cá nhân không chỉ chống GHPGVNTN, mà họ còn chống cả Phật giáo nữa. Họ thuộc về thành phần điều hành của ngôi chùa Phật tổ Thích Ca, họ nói rằng HT Hộ Giác và chúng tôi đã chiếm đoạt số tiền đó của chùa Phật tổ Thích Ca.
Nói như vậy quý vị có thể hiểu được sự việc ra sao!? Bây giờ giả sử chúng tôi giao số tiền đã mượn cho nhóm A hay nhóm B, thì ngay cả một số các Phật tử bên đó cũng không đồng ý. Và số tiền đó chúng tôi không thể giao cho chùa Phật tổ Thích Ca được vì lý do đơn giản là chùa Phật Tổ Thích Ca không phải là đại diện cho Hội Phật Giáo Nguyên Thủy, và chùa Phật Tổ Thích Ca là một ngôi chùa đang chống phá Phật Giáo Nguyên Thuỷ, chẳng những vậy mà họ còn chống lại GHPGVNTN. Đối với chúng tôi và Ht Hộ Giác, thật ra thì HT Hộ Giác đã lớn tuổi rồi, Ngài cũng mong muốn giải quyết vấn đề đó, một điều duy nhất là chúng tôi hướng tới là làm sao sử dụng số tiền đó và dĩ nhiên phải vận động thêm nhiều nữa để có thể xây dựng một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy ở Thuỵ Sĩ trong tương lai này.
Một quốc gia như Thuỵ Sĩ rất khó thành lập chùa chiền, vì nó không đơn giản, nếu chúng ta muốn thành lập một ngôi chùa tại Thụy sĩ không phải 200,000 mà có được, chi phí phải tốn hàng triệu đồng, 200,000 so ra chỉ số tiền rất là nhỏ so với giá cả. Nhưng cho dù số tiền lớn hay nhỏ đi nữa thì chúng tôi không thể giao lại cho chùa Phật tổ Thích Ca. Chúng tôi cũng muốn có một tổ chức Phật giáo nào đó để chúng tôi để trả cho xong, nhưng ngoài số tiền đó, còn cái trách nhiệm của HT Hộ Giác, trách nhiệm của chúng tôi đối với Phật giáo Nguyên Thuỷ tại Thuỵ Sĩ  trong nhiều năm qua. Và hơn thế nữa, có những thành phần mà chúng tôi gọi là những thành phần muốn phá hoại Phật Giáo, họ cố tình làm thế nào để chúng tôi phải lên tiếng về những chuyện lộn xộn giữa Nam Tông và Bắc Tông. Bản thân của chúng tôi khi sinh hoạt thì chúng tôi muốn tìm một vị thế sinh hoạt luôn luôn là có tính cách hoà đồng giữa tất cả các truyền thống Phật giáo…
 
 
Những lời phát biểu của TT Thích Giác Đẳng quá rõ ràng, quý Ngài không mượn tiền của chùa Phật Tổ Thích Ca, cũng không mượn tiền của ông Áo Nhà Binh, Chính Khí Việt, Phó Thường Dân hay của ai khác, có chăng quý Ngài chỉ mượn tiền của Hội Phật Giáo Nguyên Thủy mà thôi, điều này ông Thục Vũ và LLCSCHPG chúng tôi nói không sai!. Và như chúng tôi đã nói trong bài viết trước, nếu các ông thấy quý Ngài nói sai thì các ông cứ việc đưa vấn đề ra pháp lý. Và chúng tôi mong rằng từ nay các ông nên chấm dứt hành động rỉ tai tuyên truyền, đừng làm ô danh chính khí của người dân Việt và áo nhà binh của toàn thể các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa .
Mong lắm thay! 
Tuệ Kiếm - Oct 02, 2011.

No comments: