Tuesday, September 6, 2011

(Thích Chánh Lạc)Thầy sao thì đệ tử cũng vậy phải không BQK???


 
 

----- Forwarded Message -----
From: tieudietcs
To: tieudietcs@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, September 6, 2011 2:19 AM
Subject: Fw: [GoiDan] GIAN MANH VUA PHAI THOI LLCS
Thầy sao thì đệ tử cũng vậy phải không BQK???  Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!!!
 
 
 
Ai Tạo Ác, Ác Ðền Ác Trả!!!
Cũng dựa vào luật Nhân Quả của Tổ Tiên ta truyền lại hàng ngàn năm qua và cũng là thuyết của Ðạo Phật thì Tội hay Không Tội là do mình cả!!! Vì thế khi con chim trước khi chết, kêu lên tiếng thảm thương là vì nó cũng đang nằm ngay trong cái luật của Nhân Quả vậy!!! Tội hay Không Tội cũng là chính nó biết!!! Thế Ðức Phật mới nói đến Tự Tại và Vô Ngại vậy!!!
Thế khi Ðời với Ðạo đi song song với nhau thì chẳng những Ai Tạo Ác phải Ðền Tội trong giới vô hình, nhưng và rồi cũng phải Ðền Tội trong luật pháp của xã hội Loài Người vậy!!! Nếu con chim phạm giới luật của Ðạo thì cho dù có cánh muốn bay khắp nơi nhưng sự Trái Ðạo sẽ tạo những điều trắc trở không may đến với nó!!! Mà những người dị đoan cho là "xui"!!! Thế khi con chim phạm tội của Ðời, thì có ngày sẽ gặp nạn gẩy cánh què chân thì coi như tiêu đời!!!
Ðời và Ðạo cũng là Âm và Dương trong Vũ Trụ vậy!!! Như Cha với Mẹ, Vô Hình với Hữu Hình, Ngày với Ðêm, Tối với Sáng, Trắng với Ðen v.v...Và Cha Ông Tổ Tiên của Dân Tộc Việt đã nói đến và áp dụng luật này hàng ngàn hàng ngàn năm qua cho đến ngày hôm nay cũng vẫn thế!!! Kể cả trước khi có Phật hay Chúa!!!
Vậy cái Tội của con chim nằm nơi đâu??? Ai Tạo Ác Ác Ðền Ác Trả vậy!!!
Thế để trở lại con chim GHPGVNTN manh manh mà tieudietcs xin thêm nói thêm một con chim nữa là con chim GHPGVN đa đa!!!
Và khi con chim manh manh và con chim đa đa Tạo Ác trong Ðạo và Ðời thì sẽ khiến chúng đi đến cái chết Thảm Thương trong cái Ðạo, và chúng chết vì thiên hạ ở Ðời sẽ dùng ná mà săn chúng nó vậy!!!
Thế bài viết này sẽ nói về một ná bắn chết hai con chim!!!
Thế 3 mặt của Giáo Chỉ số 9 của GHPGVNTN có phải là giả, là vì ác cảm, hoặc là CS muốn tiêu diệt Phật Giáo chăng??? Cả 3 mặt đưa ra để đi đến kết luận đẩy đưa con người phải nằm 1 trong 3 mặt thì quá ấu trỉ của một người gọi là Phật Tử mang tính chất "Minh Huệ"!!!
Ðọc qua bài viết ní nuận kiểu bao che, chạy tội, đánh lận con đen lừa đảo dư luận thì còn gì gọi là Phật Tử "Minh Huệ" được??? Dù sao thì nó cũng thuộc loại đặc thù sản phẩm của chủ thuyết CS mà thằng "Chí Minh" đã đem vào Ðất Nước Việt hơn 60 năm qua!!!
Thế lỡ Giáo Chỉ số 9 này không nằm trong 3 mặt đã đưa ra thì saổ Và điều này cũng là rất có thể thôi vì khi nói đến Ðảng chó má Cộng Sản thì chúng ta biết chúng có hàng ngàn cách để mưu mẹo lừa bịp thiên hạ!!! Vậy thì "Minh Huệ" đưa ra chỉ 3 mặt của Giáo Chỉ số 9 của hai con chim manh manh và đa đa thôi saổ Còn hàng ngàn nguyên nhân lý do khác thì saổ Nếu nhìn vào sự thật quá khứ về các nguyên nhân mà đi đến cái Giáo Chỉ số 9 này thì hai con chim manh manh và đa đa kia có thấy thảm thương không??? Vậy miệng thì Phật Phật chứ có con nào hiểu được đến Luật Nhân Quả của Phật dạy đâu??? Ai Tạo Ác Ác Ðền Ác Trả kia mà!!!
Thứ nhất, nếu ai thông thái thì sẽ nhìn thấy con chim "kêu thống thiết trước giờ bức tử khác với chim hót trong vườn Xuân vào buổi bình minh". Dĩ nhiên là Giáo Chỉ số 9 của bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN là thật đang thống thiết kêu thảm thương trước giờ bức tử!!! Hơn 30 năm qua, chúng tưởng rằng cái vị trí lãnh đạo của chúng không thể ai lung lay được nên chúng kiêu căng, ăn nói lưu manh hỗn xược như chim hót trong vườn Xuân vào buổi bình minh vậy!!! Chúng tưởng rằng chúng đã nắm hết toàn quyền trong và ngoài nước!!! Muốn ăn nói sao cũng được!!! Miễn sao miệng cứ "từ bi hỉ xả" để bịp thiên hạ thì được rồi, cho dù phía sau lưng thì miệng chúng là mày tao như hàng tôm hàng cá vậy!!! Rượu chè, hút sách, đĩ điếm đều có đủ hết!!! Có phải không Giác Nhiên, Minh Mẫn, Chánh Lạc, Viên Ly'??? Thế nhưng ÐẠO đâu phải vậy bọn đầu trâu mặt ngựa chúng bây!!!
Vì chúng bây trà trộn Phật Pháp và cái chủ thuyết chó má ngoại lai Cộng Sản của chúng bây nên nó sinh ra một thứ ung thư mà không có cách nào trị được ngoài việc phải diệt cái ung bướu đó!!! Thế cho nên khi bịnh ung thư của chúng bây đã tràn lan ra từ đầu đến chân thì các bác sĩ điều bỏ chạy vì hết thuốc chữa thì chúng bây chỉ là con chim kêu thống thiết trươc giờ bức tử thôi!!! tieudietcs từ xưa nay đọc văn chương của lũ bịp bợm bận aó cà sa mà bàn chuyện Phật Pháp là thế đấy!!! Thế cho nên chúng có nhép đi nhép lại, dùng bùa dùng ngải giảng lời Phật Pháp cả ngàn năm thì chúng cũng phải kêu thống thiết trước giờ bức tử là vậy!!! Vì saổ Vì Phật đâu có độ ai đâu nào, mà chúng sanh phải tự độ lấy!!! Thế mới có luật Nhân Quả chứ bọn ngu dốt chó má đầu trâu mặt ngựa chúng bây!!! Nếu ai Tạo Ác rồi miệng cầu nguyện niệm Phật mà được Phật độ cứu hết chúng bây thì còn gì luật Nhân Quả của Phật dạy đây??? Ðấy là dùng trí tuê thông thái để nhìn vào Sự Thật của mổi vấn đề đó bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh GHPGVNTN chúng bây!!!
Trước kia thì SC Thích Nữ Thông Mẫn nói: " Các ông không cho chúng tôi đến chùa, thì chúng tôi về nhà thờ Phật kính Tăng. Từ xưa đến nay, là Phật tử, chúng tôi không biết chuyện Thầy tố trò, đệ tử tố Ni Sư !".
Còn hổ mang Chơn Tâm lúc trước có nói như sau: "Chỉ có một tổ chức Phật giáo Việt Nam duy nhất có truyền thống lịch sử 2000 năm và do chư Tăng Ni, Phật tử thành lập, gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi chỉ theo Giáo hội thuần túy dân tộc và thuần túy tôn giáo, nhưng không theo các tổ chức tôn giáo làm tay sai cho chính tri.. "
"Thượng tọa Chơn Tâm đã phản kháng ngay : "UBND phường yêu cầu tôi trình bày việc tôi tham gia GHPGVNTN. Ðây là việc tôn giáo, như vậy, trước hết Phường phải công nhận tư cách tôn giáo của tôi và phải gọi bằng tên pháp danh của tôi là Thích Chơn Tâm. Còn thế danh Diệp của tôi chỉ là tên công dân, công dân không có tư cách trình bày việc tham gia GHPGVNTN. "
------
Bố khỉ bọn đầu trâu mặt ngựa buôn Thần bán Thánh GHPGVNTN và GHPGVN chúng bây!!! Thấy chúng bây ăn nói kiêu căng hổn xược lưu manh đểu cáng bịp bợm bẻ cong lịch sử chưa nàổ Thế bao cái Giáo Chỉ số 9 số 10 số tiếp tiếp....là chúng bây có biết chuyện TỐ NHAU không??? Võ dzâm Ái có tố Nhất Bất Hạnh không??? Nhất Bất Hạnh có tố Võ dzâm Ái không??? GHPGVNTN có tố GHPGVN không??? Rồi Già Lam có tố GHPGVNTN không??? Hoặc Võ dzâm Ái của GHPGVNTN cố tố Sứ Giả Như Lai và Già Lam không??? Không tố nhau thì ở đâu lòi ra vào năm 2007 hổ mang Trí Siêu, Tuệ Sỹ là sư quốc doanh??? Nè bọn ngu dốt chó má CS vịt gian chúng bây!!! Nói nhỏ cho chúng bây biết rằng có đào tạo mấy thằng sư con nít đem ra hải ngoại thì cũng dạy cho chúng biết rằng nên cạo râu ria tóc tai cho đàng hoàng chút hi??? Thấy tên đầu sỏ hổ mang râu ria Quảng Ðộ làm gương cho bọn hổ mang con nít ra sao chưa đó cái Giáo Hội truyền thống chúng bây??? Gần Mực thì Ðen gần Ðèn thì Sáng là thế đấy!!!
Phải rồi, Giáo Hội PGVNTN thuần túy của chúng bây không làm tay sai cho chính trị, nhưng trực tiếp làm chính trị nên các chế độ VNCH bị đánh phá bởi lũ chó má đầu trâu mặt ngựa chúng bây phải không nàổ Ði tẩm xăng lên thân thể của Thích Quảng Ðức và đốt cháy và cho đó là tự thiêu!!! Hay là giết người không gớm tay đó lũ chó má chúng bây???
Thế vào trường hợp thứ hai là cũng thông thái nhưng vì ác cảm mà sanh nghi và đề quyết!!! Bố khỉ nó!!! If it quacks like a duck, walks like a duck, then it's a duck chứ còn gì nữa mà sanh nghi và đề quyết đây??? Bố khỉ nó, cái bịnh ung thư của bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN của chúng bây nó tanh hôi từ trong ra ngoài thì có ai ngu dại gì mà có ác cảm để tranh giành để lấy hoạ vào thân??? Trong thời điểm trước 75 thì Phật Giáo Ấn QUANG và Vạn Hạnh, Sư Ong Bướm Nhất Bất Hạnh và Thích Trí Quang không làm chính trị nhưng có thái độ chính trị để đánh đuổi Mỹ, dùng chiêu phản chiến để cứu DCSVN đồng thời giúp DCSVN xâm chiếm Miền Nam cho đến ngày hôm nay!!! Thế sau cuộc chiến tranh 1975, Khi có quyền trong tay, Ðệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang, VTVHD Quảng Ðộ cùng Thích Tuệ Sỹ cũng không làm chính trị, nhưng có thái độ chính trị chống đối Tuyệt Ðối bất bạo động để bảo vệ DCSVN của chúng!!! Thế Võ Văn Ái của GHPGVNTN và Nhất Bất Hạnh sanh ác cảm với nhau chửi nhau như Mèo với Chó, nhưng mục đích cũng là để bảo vệ cho sự tồn tại của đảng và nhà nước!!! Thế cái ác cảm cũng là bọn đầu trâu mặt ngựa với nhau!!! Nào là Làng Mai Nhất Bất Hạnh, Võ dzâm Ái với GHPGVNTN (không quốc doanh), GHPGVN (quốc doanh), Sư Giả Như Lai, và gần đây thì chúng bây sinh ra đám Già Lam!!! Cả lũ chúng bây có ác cảm với nhau chửi nhau như Chó với Mèo thì cũng đủ để cho thiên hạ thấy cái chuyện "tu hú" của bọn đầu trâu mặt ngựa của chúng bây rồi!!! Và sau này chúng bây sẽ sinh ra cái gì nữẩ Ðể có thêm ác cảm rồi chửi nhau tranh giành quyền lực tiếp??? Nói gì thì nói, mục đích của chúng bây cũng là dựng bè phái chửi nhau để đánh lừa dư luận với mục đích để cứu đảng chó má cộng sản của chúng bây thôi!!! Ðiều đó cũng dễ hiểu!!! Mục đích khác là chạy tội cho hai thằng đầu sỏ Huyền QUANG và QUẢNG Ðộ!!!
Thế sang phần thứ ba!!! Bố khỉ nó, cho dù Phật Tử "Minh Huệ" bàn về Phật Pháp, nhưng Phật Pháp thì đếch thấy!!! Trong phần một và hai thì có nói sơ sơ đến "thông thái", "ác cảm", "mê mờ" với mổi phần 1 paragraph nho nhỏ!!! Thế sang phần có liên quan đến Cộng Sản thì lại thao thao bất tuyệt chứng tỏ rằng chúng bây tu nhưng thích bàn về chính trị vì thích có thái độ chính trị hơn là Phật Pháp phải không bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN chúng bây??? Thấy cái kính chiếu yêu chưa bọn đầu trâu mặt ngựa chúng bây???
Chủ trương của đảng chó má Cộng Sản là tiêu diệt Tôn Giáo, đồng Ý!!! Thế nhưng bọn ngu dốt chó má CS khi không diệt được Tôn Giáo thì chúng phải dùng những tổ chức Tôn Giáo pha trộn với cái chủ thuyết chó má ngoại lai Cộng Sản để khống chế người Dân trên mọi mặt là vậy!!! Ðó là bản chất lưu manh đểu cáng của bọn ngu dốt chó má CS vịt gian!!! Nếu nói về Tôn Giáo thì cả năm bàn cũng chưa xong, nhưng ở đây là nói đến các Tổ Chức, Giáo Hội của Tôn Giáọ tieudietcs cũng xin nhắc lại rằng!!! Ðạo Phật là Ðạo Phật!!! Giáo Hội là Giáo Hội như GHPGVN và GHPGVNTN vậy!!! Phật nằm ngay trong tâm của con người thì bố khỉ nó có thằng chó má CS nào tiêu diệt được Phật??? Thế bọn chó má CS thứ gộc như hổ mang Huyền Quang và Quảng Ðộ bận áo cà sa chui vào chùa để chạy trốn tội ác của chúng!!!
Thế nhân gian mới có câu: Nhất tu tại gia, Nhì tu tại chợ, Ba tu tại Chùa là thế!!! Và những vị Tu chân chính cũng chẳng tốn một xu, thế cũng chẳng có ác cảm ghanh ghét tranh giành quyền lực ngôi vị (Tăng Thống chẳng hạn) làm gi`??? Còn bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN thì suốt ngày đi khoe, đi gây quỷ, cấu xé lẫn nhau, bàn chuyện chính trị, và cái bịp bợm trắng trợn nhất là lúc nào chúng cũng bẻ cong lịch sử và lời dạy của Ðức Phật cho thiên hạ nghĩ rằng Ðạo Phật và Giáo Hội của chúng là một!!! Bố khỉ bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN chúng bây!!! Tóm lại Phật tu dưới cây Bồ Ðề, tâm tịnh ở nơi hẻo lánh để đạt Ðại Tự Giác (Giác Ngộ), không hao tốn một xu!!! Phật không xây Chùa, không lập hội, không khoe áo rồng áo rắn, cũng không dành quyền "lãnh đạo" ai cả, kể cả Tôn Giáo (Phật Giáo)!!! Thế khi thiên hạ nhìn lại cái bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN của chúng bây thì saổ Toàn đi ngược lại những gì Ðức Phật đã làm để đi đến Ðại Tự Giác!!! Kèm theo đó là thiên hạ trong nước đếch biết bọn GHPGVNTN là bọn nào cả!!! Chỉ có tên Võ dzâm Ái và các đài đảng báo đảng ở hải ngoại thổi phồng bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN để bịp thiên hạ thôi!!! Cũng vì chúng bây đã nhuộm đỏ hải ngoại nên chúng bây kiêu căng lưu manh, tưởng rằng không ai đụng được cái ổ hổ mang của bọn đầu trâu mặt ngựa chúng bây đấy!!!
Thế nhưng tại sao trong hơn 32 năm qua CS không tiêu diệt được cái gọi là GHPGVNTN??? Ðiều cũng dễ hiểu thôi!!! Vì từ hổ mang Thích Trí Quang, Hổ mang Thích Ðôn Hậu, hổ mang Thích Huyền Quang, hổ mang Thích Quảng Ðộ, hổ mang Thích Tuệ Sỹ, hổ mang Thích Nhất Hạnh toàn là những thằng chó má CS thứ gộc có công xâm lăng cướp Miền Nam Việt Nam thì đời nào chúng bị bọn CS tiêu diệt??? Không khác gì có thằng chó má công an CS nào dám đụng đến cọng lông chân của Ðại CA (công an) lý thuyết gia Mác-Lê cu Hoàng Minh Chính aka Trần Ngọc Nghiêm của chúng đâu???
Việc bọn chó má CS dựng lên Tuệ Sỹ để bịp, bịp không xong thì đốt cháy Tuệ Sỹ để bịp tiếp cũng là điều dễ hiểu thôi!!! Dù sao thì Tuệ Sỹ cũng ăn nhậu với tên phản chiến Trịnh Cộng Sơn trước kia!!! Muốn Buộc cho thiên hại phải lựa chọn 1 trong 2 thì phải đánh lừa dư luận, phe thiện phe ác, phe chệt hướng, phe không chệt hướng, phe quốc doanh, phe không quốc doanh, phe ở tù, phe không ở tù, phe bị đánh đập, phe không bị đánh đập!!! Thế nhìn qua nhìn lại cũng là cái lũ lưu manh đểu cáng chó má Cộng Sản cả!!! Ôi cái trò chơi con nít này bịp được ai đây hả bọn ngu dốt chó má Cộng Sản chúng bây??? Vì thế tieudietcs nhiều lần nói rằng bọn ngu dốt chó má Cộng Sản nó đã ngu sẵn từ trong bào thai của cái chủ thuyết ngoại lai Cộng Sản của chúng là vậy!!!
Nên nhớ rằng cách đây 5 năm khi vừa xuất hiện trên diễn đàn yahoo thì tên tieudietcs này đã vạch mặt chỉ tên hổ mang Tuệ Sỹ rồi nhé!!! Thế các ngài chống cộng thứ thiệt và bọn chó má CS nằm vùng cò mồi chui ra chụp cho tieudietcs là CS đánh phá Tôn Giáo!!! Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Thế sau 5 năm khi bọn chó má CS đốt cháy con bài Tuệ Sỹ để ca tụng nâng bi cho Huyền Quang Quảng Ðộ thì có thằng chó má vịt cộng vịt gian vịt tân nào chui ra nói rằng tên tieudietcs này nói cách đây 5 năm cũng đúng đấy chứ!!! Thấy cái trò lưu manh bỉ ổi đểu cáng chó má của bọn vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây chưa nàổ Còn bài "Quẻ Bói" của tieudietcs có viết sai chổ nào đâu???
Thế phật tử "Minh Huệ" có viết như sau: "Quý vị cũng đừng lớn lối cho rằng quý vị là số đông, là quý vị có chính nghĩạ Miền Nam trước đây sở dĩ thua, vì người QG là thiểu số, so với toàn dân miền Bắc trong tay CS đương nhiên phải ủng hộ CS, cộng với hơn một nửa dân miền Nam, hoặc là CS nằm vùng, hoặc là bị tuyên truyền dụ dỗ, lừa gạt, gài bẫy, hoặc là thành phần ăn cơm QG thờ ma CS. Thì miền Nam thua là điều hiển nhiên. Chính nghĩa mà thuộc về thiểu số, làm sao chống nổi với đại đa số gian tạ Mảnh hổ nan địch quần ho^`."
-----------
Thấy cái bỉ ổi lưu manh đểu cáng của bọn CS tu hành bàn chuyện chính trị chưa quý vi.??? Ðến giờ phút này chúng cũng còn khoe khoang thành tích "giải phóng" của chúng đấy!!! Ý phật tử "Minh Huệ" cho rằng bọn chó má CS đã nằm khắp nơi và đã nhuộm đỏ hết tất cả, tất cả nằm ngay trong guồng máy CS của chúng rồi!!! Không thể nào chống nổi được chúng!!! Ðiển hình là 99 hội đoàn ở hải ngoại đấy!!! Các đài đảng, báo đảng, trung tâm băng nhạc, truyền hình truyền thông đã bị bọn chó má ngu dốt CS nắm hết rồi!!! Các CỘNG đồng ở hải ngoại cũng thế!!! Cho dù có Chính Nghĩa cũng vô dụng vì nhìn đâu cũng là bọn ngu dốt chó má cộng sản vịt gian cả!!! Khiếp thiệt!!!
Theo đó là phật tử "Minh Huệ" nâng bi chạy tội cho Huyền Quang Quảng Ðội như sau: "ÐLHT Viện Trưởng mới là người biết rõ bản chất của CS, vì Ngài đã từng chứng kiến những cái chết thảm khốc của Thầy Tổ, các bậc Tôn Trưởng và từng bị tù đày khốn khổ dưới bàn tay khát máu của CS, nhưng xuyên suốt tập thơ Tù, Ngài không hề tỏ ra oán hận . Nhị Vị ÐLHT suốt một đời chân tu không hề gián đoạn. Tinh Thần Từ Bi Vô Uý của Quý Ngài đã thể hiện trong suốt cuộc đờị Sao lại có người dám đem thầy Tuệ Sỹ sánh với Quý Ngàị Thầy Tuệ Sỹ có trọn đường Tu không? Quý vị đã biết thừa rẬ"Cho nên phải công nhận Nhị vị ÐLHT vô cùng sáng suốt, và Giáo chỉ số 9, tưởng chừng như là tiếng kêu thống thiết của một con chim trước giờ bức tử, mà thật sự là một tuyệt chiêu, Tương Kế Tựu Kế, vừa dùng mưu địch đánh địch, sức địch đánh địch, mà vừa lôi tất cả những tên CS nằm vùng, những tên theo đóm ăn tàn, những tên đón gió trở cờ, từ trong bóng tối lộ nguyên hạnh nguyên hình ra ánh sáng. (CS là một loài ác quỹ chỉ sống trong bóng tối, chúng ta vào bóng tối đánh họ chúng ta thua, nhưng khi chúng ta lôi họ ra được ngoài ánh sáng, chúng ta sẽ thắng). "
-------------
Nếu quý vị dựa vào lời phỏng vấn của hổ mang Thích HUYỀN Việt trên chương trình của Nguyễn Ðình Toàn:
Thì quý vị sẽ chúng cùng ca một nhịp đấy!!! Giáo chỉ số 9 là "Tuyệt Chiêu" phải không bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh chúng bây??? Ðây là cách " đấu trí" của bọn ngu dốt chó má đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN và GHPGVN của chúng bây đấy ậ Chúng ta hãy chờ xem coi Luật Nhân Quả được áp dụng ra sao nhé bọn ngu dốt chó má CS vịt gian chúng bây!!!
Vì sao tieudietcs cho là con chim manh manh??? Bố khỉ nó, vì bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang chúng bây là bọn LƯU MANH đểu cáng nhất nên thiên hạ sẽ lấy miểng sành và chọi con chim manh manh cho nó chết giãy và sau đó làm thịt nó bảy manh vậy!!! Thế cho nên con chim manh manh có kêu thảm thương cũng là sự đương nhiên!!! Và con chim đa đa cũng thảm thương hót lời nỉ non và rồi cũng phải ngậm nguì bay xa khỏi đất nước Việt!!! Ðó cũng là khi "Chính Nghĩa" TIỆU DIỆT lũ chó má Cộng Sản Vịt Gian đến TẬN GỐC RỄ vậy!!!
Bố khỉ nó, gần đây hổ mang VTVHD QUẢNG Ðộ được truyền hình Al Jazeera phỏng vấn!!! Mà Al Jazeera đã tuyên truyền cho bọn khủng bố trong cuộc chiến chống khủng bố bên Iraq và Afghanistan ra sao thì quý vị cũng đã rõ rồi!!! Trong đó hổ mang đầu trâu mặt ngựa QUẢNG Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ có noi: " For me, Ím not afraid of anything, of anything...." Phải rồi, hắn có sợ thằng công an nào đâu??? Cũng như cu Hoàng Minh Chính aka Trần Ngọc Nghiêm có sợ thằng công an nàổ Bố khỉ nó!!! hổ mang Quảng Ðộ nói: "I am forbiđen to travel....và secret police keep watch on me day and night." Thế thì không biết sao QUẢNG Ðộ chui ra từ lổ nào để được chụp hình "cứu trợ dân oan" để cho các đài đảng báo đảng đem ra hải ngoại quảng cáo ầm i???? Bip vừa vừa thôi nhé bọn ngu dốt chó má CS vịt gian chúng bây!!!
Cũng xin nhắn thêm rằng thiên hạ đã chán ngán với cái trò bánh vẽ bịp bợm lưu manh đểu cáng của lũ chó má đầu trâu mặt ngựa chúng bây rồi đấy nhé!!! Hết thằng này chạy tội đến thằng kia chạy tội đánh lừa dư luận, nhưng chúng bây có bịp được AI đâu??? Có lẽ chúng bây không đọc kỷ 4 câu này!!!
Ai Tạo Ác, Ác Ðền Ác Trả !!!
Lịnh Ðầu Hàng Khó Ngả Rút Lui !!!
Không Còn Tất Ðất Cắm Dùi !!!
Loài MA QUỶ Ðỏ Hết Vui Kỳ Này !!!
Ðể nhắc lại rằng: LỊNH ÐẦU HÀNG KHÓ NGẢ RÚT LUI!!!!KHÔNG CÒN TẤT ÐẤT CẮM DÙI!!! Thế con chim manh manh lên tiếng thảm thương chúng bây phải biết làm gì rồi chứ.
Và cũng xin nhắn thêm rằng... đến giờ phút này thì tieudietcs nghĩ không còn người MÊ MUỘI nữa, và cũng không còn bọn NGU MUỘI nữa!!! Thế chỉ còn KẺ THÙ của DÂN TỘC VIỆT!!! Chính Trị là toàn Mục Ðích cả!!! Thế cho nên những gì KẺ THÙ của TOÀN DÂN VIỆT hiện tại phun ra với mục đích để bao che chạy tội và để cứu đảng và nhà nước của chúng!!!
Xin nhắc lại!!! Thời Ðiểm này không còn kẻ MÊ MUỘI hoặc kẻ NGU MUỘI nữa!!! Mà chỉ còn KẺ THÙ của TOÀN DÂN VIỆT!!!
Một lần nữa, nhắn gởi TOÀN DÂN VIỆT trong và ngoài 
nước!!!

KẺ THÙ của DÂN TỘC VIỆT là:

1) Bọn giặc xâm lăng Tàu Phù Hán Chệt!!! 

2) Bọn ngu dốt chó má tay sai buôn dân bán nước Vịt
Cộng Vịt Gian Vịt Tân!!!

3) Bọn Canh Me Cơ Hội Dân Chủ Cuội Phản Tỉnh Cuội và 
Các Thế Lực Ðen Tối đứng sau lưng bọn chúng!!!
(Ðám chó má ngu dốt Liên Minh Dân Chủ Cuội trong 
nước và đám chó má ngu dốt Vịt Gian tay sai cò mồi hả
i ngoại)
tieudietcs!!! 

P.S. Ðồng lõa với KẺ THÙ cũng là KẺ THÙ của TOÀN DÂN 
VIỆT và sẽ được TIÊU DIỆT bằng mọi hình thức!!! 

Ðể lập lại!!! Ðồng lõa với KẺ THÙ cũng là KẺ THÙ 
của TOÀN DÂN VIỆT và sẽ được TIÊU DIỆT bằng mọi
hình thức!!!
Tiêu Diệt Cộng Sản!!!

Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng!
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng! 
Ðầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!
 

Sent: Tuesday, September 6, 2011 6:12 AM
Subject: Fw: [GoiDan] GIAN MANH VUA PHAI THOI LLCS

 
----- Original Message -----
From: Ba Pham
Sent: Monday, September 05, 2011 6:59 PM
Subject: Fw: [GoiDan] GIAN MANH VUA PHAI THOI LLCS

PHVg tán-đồng với Tác-Giả BQK. Kính chuyển tiếp.
PHVg

----- Forwarded Message -----
From: Bao Quockiem <quockiemb@...>

Sent:
 Monday, September 5, 2011 8:40 PM
Subject: [GoiDan] GIAN MANH VUA PHAI THOI LLCS

GIAN MANH VỪA PHẢI THÔI LLCS
Bảo quốc Kiếm

Vừa mới đây, Hương Trần của cái Lực Lượng Cắn Hại Phật Giáo lại tung một tin hoàn toàn sai lạc. Hương Trần viết:

“Thiết nghĩ rằng ông không phải là Phật Tử và cũng không phải là đệ tử được Quy Y bỡi Ngài HT Thích Chánh Lạc, vì lẽ những ngày qua các Ngài trong VPII VHĐ đã họp và cũng đã nêu lên những nghiệt ngã, những ưu tư về hành vi của ông BQK, bà PHViệt trong 4 email của LLCSCHPG kính gửi các Ngài, thế nhưng ông BQK Trương Khôi vẫn chưa có được sự dạy dỗ của bất cứ vị nào trong VP II VHĐ, điều này cho thấy rõ ông BQK Trương Khôi từ bao lâu nay chỉ dối trá, lợi dụng danh nghĩa của Ngài HT Thích Chánh Lạc để loè mắt thiên hạ, nhưng bây giờ thì chắc là không còn làm như vậy được nữa”.

Cái lưỡi không xương sao “lẹo” mau như thế ? Mới hôm nào đây nói rằng tôi là đệ tử của HT-TCL, nay lại nói không phải ? Tiếp theo Tuệ Kiếm tung tin thất thiệt về việc ĐLHT Thích chánh Lạc nói Website Chuanhulai.com không phải của ngài; Hương Trần có pháp danh Hạt Nắng Yêu lại tung lên trang mạng như trên để bố cáo với thiên hạ là LLCS có ảnh hưởng đến Văn phòng II của Giáo Hội PGVNTN !

Những ngày qua Văn phòng II nào họp để nêu lên chuyện của tôi và cái LLCS này ? Ai đưa tin cho con bé này ? Không cần phải suy nghĩ thì mọi người cũng biết rằng cái “LL” này tuyên bố Độc Lập, không thống thuộc Giáo hội; cá nhân tôi cũng Độc lập, không thống thuộc GH, thì hà cớ gì mà Văn phòng II phải họp để đưa vấn đề này ra ? Cá nhân tôi làm, cá nhân tôi chịu; cái “LL” làm thì “LL” chịu. Thế thôi. Tôi không hề nhân danh ai, thì làm gì có sự “lợi dụng danh nghĩa” ?
Gian trá vừa phải thôi LLCS ơi !

Một đám chiên cù bơ, cù bất lại nhân danh LLCSCHPG được sao ? Tôi đã phân tích rõ ràng rằng, ngay cả những Cư sỹ thật sự thông minh, học nhiều Phật pháp cũng không dám thành lập Lực Lượng Cư Sỹ Chấn Hưng Phật Giáo, huống chi đám người vô danh tiểu tốt, không học, không hành mà còn mạo xưng như thế ?
Phật tử nào mà nói:
“Theo tinh thần Phật giáo, Thục Vũ e ngại rằng linh hồn của Bảo Quốc Kiếm sau này chết xuống tuyền đàn không tan” !!!”
Những ai nói “phe ta đánh phe mình”; những ai hô hào “đoàn kết”; những ai cho LLCS là “Phật tử” giải đáp vấn đề này xem sao ? Phật tử nào đem tên Vô danh không tu, không học, không thọ giới vào làm Tỳ kheo ? Phật tử nào chấp nhận cô bé Hương Trần này chứng đắc Sơ thiền mà miệng chửi người ta còn hơn cả súc sanh ? Xin ghi lại vài câu của “lãnh đạo LL”:
Viết về tôi:
...ta chỉ thay thế cha mẹ ngươi dạy cho ngươi thôi, biết chưa BQK Trương Văn Khôi ?”
Tên Thục Vũ Hoàng hữu Thụy viết về Cụ Trần kiên Cường:
Này Trần Kiên Cường,Cổ nhân có câu: Kính lão đắc thọ. Nhưng đối với Trần Kiên Cường thì Nguyên Nguyên từ lâu đã không kính, không trọng, không phục, mà còn coi ông ta là một tên già không nên nết, một kẻ điên rồ, tâm sinh lý bệnh hoạn như Trương Khôi vậy”
Hương Trần viết về Phạm hoàng Vương:
....đặt cho tên Phạm Hoàng Vương một cái biệt danh riêng, còn Hương Trần thì đã đặt biệt danh cho nó lâu rồi chị ạ, đó là HẦM CẦU CÔNG CỘNG”.
Cái văn hoá Đắc Lộ của “Lực lượng chó săn cắn hại Phật giáo” là như thế. Sự tráo trờ láo lường của chúng là như thế; cái tư tưởng chúng là như thế. Vậy ai muốn nhận chúng là “đạo hữu” thì nhận, chứ chúng tôi không thể nào. Những ai mạnh miệng nói rằng họ là Phật tử, xin hãy chỉ giùm cho Phật tử của ai lúc nào, ở đâu và tại sao gần sáu mươi tuổi chúng mới biết đến Phật giáo và nhảy ra chấn hưng ngay.
Tôi thẳng thắn thách thức bất kỳ ai, ở địa vị nào giải thích được các điều vừa nêu, thì tôi sẽ tự cắt đầu đem nạp. Ngược lại, những kẻ “vì đảng, vì đạo” của quý vị mà giả danh Phật tử để cùng đám giả danh đòi chấn hưng Phật giáo, thì quý vị sẽ biết rằng chúng tôi không bao giờ bỏ qua.
Rõ ràng là một đám Đặc công tôn giáo, thế mà có người vẫn cho là “đạo hữu” sao ? Như thế cái đạo mà quý vị nói tới không phải là đạo Phật; vì đạo Phật không thể có chuyện tin rằng:
Theo tinh thần Phật giáo, Thục Vũ e ngại rằng linh hồn của Bảo Quốc Kiếm sau nàychết xuống tuyền đàn không tan” !!!”.

Có thể nào quý vị tin rằng con bé Hương Trần đắc đạo, thu dụng môn đồ, xưng Sư đồ với kẻ khác mà cái miệng chửi hơn chó sủa hay không ? Nếu quý vị muốn tin thì cứ tin như với Thanh Hải giang hồ kia, chứ đừng khuyên bảo chúng tôi vô ích. Chúng tôi không thể nào chấp nhận sự phá hoại Phật giáo như bọn ngông cuồng này. Ngày nào còn cái bảng LỰC LƯỢNG CƯ SỸ CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO, NGÀY ĐÓ CHÚNG TÔI VẪN ĐÁNH TRẢ.

LLCS hãy đưa ra bằng chứng rõ ràng là Văn phòng II Viện Hoá Đạo họp lúc nào, ở đâu, gồm có những vị nào, ai đặt vấn đề với cá nhân tôi và “đã nêu lên những nghiệt ngã, những ưu tư về hành vi của ông BQK”. Nêu lên những nghiệt ngã, là nêu cái gì ? Tôi nghiệt ngã nghĩa là thế nào ? Nghiệt ngã với ai ? Ai ưu tư và ưu tư thế nào với cá nhân tôi ? Ai thông tin cho Hương Trần về cuộc họp ấy ?

Nếu không trả lời được, thì hãy cúi đầu xuống đấm ngực: “Lỗi tại tôi mọi đàng. Amen” đi. Và chấm dứt ngay những trò tung hoả mù lên Diễn đàn.
Tôi nhắc lại, tôi là một cá nhân độc lập, chưa và không bao giờ nhân danh ai cả. Tôi cũng chẳng bao giờ dám “Bản sao kính gửì” đến các vị trong Giáo hội.
Những ai đang theo bọn này, thì quý vị tự tiện theo, nhưng đừng đặt vấn đề “hoà hợp” với chúng tôi. Quý vị muốn theo cái nhóm “khoả thể ngoại đạo”, thì quý vị cứ việc kiếm ăn với họ, còn chúng tôi nhất thiết phải loại bỏ đám đặc công tôn giáo này. Mong có thế.

BQK-05-9-11

No comments: