Friday, September 23, 2011

Phó Thường Dân-Thử làm cuộc so sánh để truy tầm chuyện các nhà Sư Cướp tiền Phật Tử 200,000$


Thử làm cuộc so sánh để truy tầm chuyện các nhà Sư Cướp tiền Phật Tử
Phó Thường Dân
 
 
 
 
Thử làm cuộc so sánh để truy tầm chuyện các nhà Sư Cướp tiền Phật Tử
Phó Thường Dân
 
 
Kính thưa quý đọc giã.
Kính thưa quý vị làm truyền thông, báo chí, anh chị em xa gần !!!
Đã bao lâu nay, từ khi đọc được tin trên diễn đàn bacaytrúc do ông Minh Dũng gữi tin đến vấn đề sư sải mượn tiền cũa bá tánh rồi dựng chuyện Phật Tử quá khích đuổi Sư cướp Chùa để hầu quịt số tiền 200‘000.- mà quý ngài đã mượn cũa chùa PTTC thuy sĩ, thoạt đầu đọc qua chúng tôi không tin có chuyện đó, bỡi vì sư sãi tu hành cần gì phải đi mượn tiền, nếu chuyện Phật Sự ở nơi nào có ban trị sư nơi đó lo quý thầy cần gì bận tâm ..v..v.. cần chi phải chạy qua tận thuy sĩ để mượn tiền.
Sau khi nghe đi nghe lại những  audio cũa Phật Tữ, cũa đại diện ban trị sự Chùa PTTC, và cũa Sư Thich Giác Đẳng làm chúng tôi có 1 sự phân tích như sau:
 
1. BTS và Phật Tử Chùa PTTC nói: 
a)       Ông Nguyễn Văn Nghiêm đến sinh hoạt Phật Sự (có lãnh lương cũa hội từ thiện Caritas) sau khi Niệm Phật Đường PTTC đã thành lập do 1 vị Ni Sư.
 
b)       nhiều phật tử xác nhận không có ai đuổi (sư) Nguyễn Văn Nghiêm.
c)       Chuyện ông  Nguyễn Văn Nghiêm bị phát giác với 1 người Đàn Bà trong Niệm Phật Đường PTTC là có 100%. (nhiều người xác nhận).
d)       Ông Nghiêm bỏ nhiệm sở không thông báo, tự ý hũy bõ hộp đồng mướn nơi làm Phật sự (cơ sở Niệm Phật Đường PTTC).
e)       Khi bõ đi không thông báo, ông Nghiêm mang theo 1 số tiền, những hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến sổ sách cúng tiền để xây dựng Chùa PTTC (cuốn sổ vàng) và tất cả địa chỉ cũa Phật Tử.
f)       Ban Tri Sự và Phật Tử cho biết, tiền 200’000.- 2 vị Sư  Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng mượn cũa chùa PTTC chứ không phải cũa hội nào.
g)       Giấy chuyễn Tiền cũa Bank đề địa chỉ và tên: Verein der Indochina-Buddhisten in der Schweiz, Moosstrasse 15, 6003 Luzern (tên và địa chỉ đăng ký cũa Niệm Phật Đường PTTC).
h)       Giấy ký mượn tiền cũa quý ngài  trước sau đều xác nhận là Chùa Phật Tổ Thích Ca.
k)       Phật Tử ở St. Gallen xác nhận Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là 1 Ngôi Chùa, nó chỉ là 1 Niệm Phật Đường mà thôi, và bây giờ đã dẹp bỏ không còn nữa.(trên 10 năm).
l)       Thượng Tọa Thích Quảng Hiền xác  nhận: chuyện TT Thích Giác Đẳng nói có 1 số người quá khích đuổi sư cướp Chùa là cách dựng chuyện vọng ngữ, vì Thầy Quảng Hiền hôm đó cũng có mặt tại hiện trường. 
 
2Thượng Tọa Thích Giác Đẵng tố cáo: http://www.youtube.com/watch?v=WmEiMlI6uOM
 
a)       Có 1 số người quá khích đuổi (Sư) Nguyễn Văn Nghiêm để Cướp Chùa. (không có chứng cớ).
b)       Thích Giác Đẳng (nguyên văn): trong lúc mua ngôi chùa mới như vậy đó (chùa PHAP LUAN) USA , quý Phật Tử ở bên thuỵ sĩ họ đề nghị rằng là ở bên thuỵ sĩ họ có 1 ngân quỹ là 200‘000.- Sfr thay vì đề đó không làm gì họ cho mượn.
c)       Chùa PTTC chống lại Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất (không có chứng cớ)
d)     Nhóm Lực lượng Cư Sỉ Chấn Hưng Phật Giáo (thục vũ) xác nhận có kiễm chứng với quý ngài rồi, quý ngài xác nhận chuyện mượn 200‘000.- không có.
 
Sau khi nghe 2 bên: Chúng tôi nhận thấy nhiều vấn đề TT Thích Giác Đẳng nói không có thuyết phục, chúng tôi chỉ xin 1 đề nghị với thượng tọa thích Giác Đẳng như sau:
 
-       Nếu đích thực số tiền 200’000.- cũa hội Phật Giáo Nguyên Thủy như ngài nói, xin hỏi có gì chứng minh không ? Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Đăng Ký dưới hình thức gì ..? điều cần nên nhớ Niệm Phật Đường PTTC được thành lập trước khi ông Nghiêm cũng như Sư Thich Hộ Giác và Thích Giác Đẳng đến sinh hoạt. (có chứng minh).
 
-       Entry in the commercial register:                  00.00.000  ?
-       Legal domicile of the company:                    - - - - - - - -  ?
-       Registered number:                           CH-000.0.000.000-0 ?
-       Commercial register:                         Canton of - - - - - - -?
 
Đương nhiên tất cả hồ sơ sẽ có kiễm chứng.tại: Commercial Register
Chùa PTTC có đăng ký,.ở thụy sỉ, vì tất cả những tổ chức làm việc có tính cách tư nhận (Privat) đều phải đăng ký dưới hình thức Hội Đoàn (Verein).
 
Kính thưa quý vị, để cho sự việc  được rõ trắng đen, tôi nghĩ là chỉ cần TT Thích Giác Đẳng chứng minh những gì nói trên, sự việc xem như được giải quyết, còn như không làm được điều nói trên  xin quý ngài hãy trã lại 200’000.- cho Chùa PTTC thuy sĩ  pls, giữ làm chi số tiền không thuộc cũa mình..?  mọi sự trốn tránh chỉ gây tổn thương đến Phật Giáo và những vị tu hành nói riêng.
Phó_ThườngDân


No comments: