Tuesday, August 23, 2011

Audio Thích Giác Đẳng xác nhận Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng có lấy 200,000 quan Thuỵ Sĩ


 

Audio Thích Giác Đẳng xác nhận Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng  có lấy 200,000 quan Thuỵ Sĩ của Phật Tử, và viện nhiều lý do để cướp số tiền không trả lại vốn + tiền lời của 15 năm. Thái độ bọn tăng đoàn GHPGVNTN- Ấn Quang cướp chùa Xá lợi, cướp Viện Hoá Đạo đuổi HT Thích Tâm Châu ra khỏi chùa, Bọn sư tăng Ấn Quang còn tấn công các vị Tăng già của VN Quốc Tụ, đốt chùa, cướp tài sản của chùa, đánh đập các vị tăng già không theo chúng. Thích Hộ Giác, Thích Chánh Lạc, Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Giác Đức... là những tên đầu nảo trong ban lãnh đạo của Phật Giáo Ấn Quang , Viện Hoá Đạo..Xin tìm hiểu thêm tin tữc qua Bạch Thư của HT Thích Tâm Châu 

SATURDAY, JULY 30, 2011


Thích Hộ Giác- Thích Giác Đẳng cướp 200,000 cua Phật tử Thụy Sĩ


 HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (1) CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬ 

http://www.youtube.com/watch?v=qNGLHLvuB7E


 HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (2) 

CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬ
 HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (3) 

CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬ HT HỘ GIÁC- HT GIÁC ĐẲNG (4)

CƯỚP 200,000 QUAN THUỴ SĨ CỦA PHẬT TỬNo comments: