Saturday, August 13, 2011

Đệ Tử của Thích Chánh Lạc tự vả vào mặt nhau vì chức vụ Tổng Thư Ký.

 LTS- Đệ Tử của Thích Chánh Lạc tự vả vào mặt nhau  vì chức vụ Tổng Thư Ký. qua các email của LLCSCHPG, Bảo Quốc Kiếm, Thục vũ-Nguyên Nguyên, Tuệ Kiếm, Phạm Hoài Việt 


 

From: nguyen nguyen

Sent: Saturday, August 13, 2011 12:22 PM
Subject: [diendanviahe] NGUYÊN NGUYÊN BỔ TÚC CHO RÕ NGHĨA- HÃY DẸP CÁI TRÒ VÔ THƯỢNG GIAN MANH CỦA TẬP ĐOÀN TÂM SINH LÝ BỆNH HOAN TRƯƠNG KHÔI


Này Phạm Hoàng Vương,
Và thưa quý diễn đàn quan tâm!

Này Phạm Hoàng Vương! Tống Phước Hiến nào quất? Có chăng Phạm Hoàng Vương đã giả danh ô Tống Phước Hiến! và Hoàng Nam Phạm Văn Giáo nào quất? Tại sao quất? Vì Hoàng Nam Phạm Văn Giáo bị cái nhóm du thủ du thực Phạm Hoàng Vương đầu độc, rỉ tai, tuyên truyền, đến khi Pham Văn Giáo hiểu rõ sự việc và trong một điện thư, Giáo đã tỏ bày, từ đó anh chị em chúng tôi không còn hiểu lầm nhau nữa

Còn danh sách tên tuổi mà Phạm Hoàng Vương đưa ra, Nguyên Nguyên thiết tưởng rằng mọi người nay đã rõ. Qua các bài viết với những lời lẽ vô văn hóa bay như bươm  bướm trên khắp các diễn đàn, thì công luận đã quá tỏ tường về một tập đoàn dưới sự chỉ huy, lãnh đạo của Trương Khôi, một người mang tâm sinh lý bệnh hoạn nên tập đoàn đó được dung nạp bởi những kẻ ngồi đầu cầu thổi ống tiêu, lếu láo trong đó có Phạm Hoàng Vượng là thành viên. 


Tại sao Nguyên Nguyên khẳng định tập đoàn Phạm Hoàng vương lếu láo, ăn đằng sóng nói đằng gió và là một tập đoàn vu khống không!? Này nhé, nói có sách mách có chứng!

1- Vợ chồng chúng tôi làm việc trong Tổng Vụ Hoằng Pháp từ trước năm 2000, chứ không phải 2003. (Như Nguyên Nguyên đã nói từ trước rồi, về cái tập đoàn Trương Khôi cũng giống như Liên Thành, cũng được đào tạo từ một trường sở mà ra, hoàn toàn chỉ dựa vào một hình ảnh nào đó, rồi suy diễn, mục đích tạo niềm tin với thiên hạ, cho người ta nghĩ là thật. Này nhé! năm 2000 chứ không phải là 2003, nhớ mà ghi tâm lần sau nói mà còn sai nữa, người ta cười vào mũi cho đấy!)

2- HT Thích Chánh lạc là một nhà tranh đấu, một biểu tượng đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp của Phật giáo. Nếu bảo rằng năm 2009 vợ chồng chúng tôi mới có tinh thần đấu tranh thì không những các ông vu khống cho vợ chồng chúng tôi, mà các ông còn bôi bác luôn tinh thần HT Thích Chánh Lạc nữa, cho rằng Ngài đã không biết gì khi mời ông Thục Vũ nhà tôi vào chức vụ Tổng Thư Ký.

3- Dù Đh Phạm Văn Giáo có thưa với HT Thích Chánh Lạc về bà Phạm Hoài Việt, nhưng nếu không có ông Thục Vũ nhà tôi tiến cử và trình với Ngài, thì bà Phạm Hoài Việt cũng đã không bao giờ là thành viên của Tổng Vụ Hoàng Pháp, vì như Nguyên Nguyên đã nói ở trên, HT Thích Chánh Lạc chọn lựa người làm việc với Ngài rất kỹ, phải có tinh thần đấu tranh, và phải là Phật tử thuần thành.

4- Chúng tôi không làm việc với Tổng Vụ Hoằng Pháp xem như đã hết duyên. Về sự việc Hoằng Pháp, và chúng tôi có là Vô Thương Gian Manh như các ông vu hãm hay không, thì tâm chúng tôi biết! Trời Phật biết! Ai đúng, ai sai thì hãy để nghiệp quả trả lời!.

5- Phạm Hoàng Vương luôn bảo rằng HT Thích Chánh Lạc là bổn sư của ông, nhưng trong các bài ông đã dùng bằng những lời lẽ vô văn hoá, chửi bới tục tằn, đã cho người ta hiểu, vô tình hay cố ý chính ông Phạm Hoàng Vương, đã bôi nhọ HT Thích Chánh Lạc và cả gia phong nhà ông vậy!.

Này Phạm Hoàng Vương, 

Muốn bổ túc cho rõ nghĩa, thì phải bổ túc đúng như thật, mới rõ được ngọn ngành. Phạm Hoàng Vương có bổ túc gì đâu!? Tất cả chỉ là là lời gian dối của một phường vô đạo, một tập đoàn chuyên ném đá dấu tay. Sở dĩ lâu nay Nguyên Nguyên không tiếng vì coi thường Phạm Hoàng Vương đó thôi!

Nguyên Nguyên  
 
   

--- On Sat, 8/13/11, Ba Pham  wrote:

From: Ba Pham
Subject: PHVg :-XIN BỔ-TÚC CHO RÕ NGHĨA .....Re: [GoiDan] HAY DEP TRO VO THUONG GIAN MANH DI

Date: Saturday, August 13, 2011, 10:59 AM

     
          XIN BỔ-TÚC CHO RÕ NGHĨA 
      Thục-Vũ Hoàng-Hữu-Thụy được Hòa-Thượng Thích-Chánh-Lạc thu-nhận làm Tổng-Thư-Ký Tổng-Vụ Hoàng-Pháp  GHPGVNTNHN/
HK vào năm 2003. Đến năm 2009 Thục-Vũ mới hiểu đường lối đấu-tranh của Phật-Giáo Thống-Nhất nên thật tâm "Chiêu-Hồi" (?), còn khỏang 6 năm dài hắn "Trá Hồi" mai-phục trong Giáo-Hội ư ? Thảo nào Hòa-Thượng Phó Chủ-Tịch Kiêm Tổng-Vụ Trưởng TV Hoằng-Pháp GHPGVNTNHN/HK không tống cổ hắn ra khỏi TVHP sao được ? - Vì thế hắn thù hằn Hòa-Thượng đến tận xương tủy, bèn núp váy Tuệ-Kiếm Trần-Bạch-Vân Bạc-Liêu kéo bè lập đảng lấy hổn-danh LLCSCHPG, cùng với bọn Chiên Lai Chồn Tam-Vô Huỳnh-Bá-Nhẫn (Vô Bất Phi), Hương-Trần (Lê-Thị-Trang), Ý-Dân-Huấn giả danh Phật-Tử để đánh lại GHPGVNTN-VP2/VHĐ và ĐLHT Thích-Chánh-Lạc. Ngoài ra chúng còn đóng kịch phản-bác Chiên-Tử Liên-Thành, Luat Pham, Chu-Mỹ-Dung nhưng vì bị ông Bảo-Quốc-Kiếm, Phạm-Hoàng-Vương, Trần-Kiên-Cường, Hoa-Hoàng-Quốc, Trương-Quốc-Tuấn, Hoài Nam-Phạm-Văn-Giáo, Trung-Sơn-Tử, Trường-Sơn-Vương, Trúc-Lâm Chân-Nhân, Kiều-Đạo-Sĩ, Tống-Phước-Hiển GMail, Trần-Minh-Phương và bà Phạm-Hoài-Việt quất cho hằng trăm roi mây và vạch mặt nạ cái LLCSCHPG, Thục-Vũ Vô-Thượng Gian-Manh là đóm tay sai của bọn tay-sai Cần-Lao Công-Giáo, chúng ôm đầu xiểng-niểng, quên mất cái đường dây cấu-kết bí-mật , bèn "bật-mí" van xin bọn con cháu Chiên-Công & Cộng-Hồ : Đàm-Mã-Tấu, Ngỗng Lại Cái Vũ-Thiên-Nga, Tôn-Nữ Murphỳ Hoàng-Hoa, Vô-căn Nguyễn-Khắc-Tâm-Tàng-Tàng, Lang-Miệt-Vườn VC Tôn-Thất-Sơn-Đen, Corporal Mathiu Trần "Tầm-sàm" Hồng-Lĩnh, tên "Tư-Lệnh Lực-Lượng Cần-Lao Thiên-Chúa-Giáo Tiếp-Viện LLCSCHPG" (danh xưng dài thoòng) tiếp-viện, chúng giở-trò tung-hứng chửỉ-bới tán-loạn quý Thầy lãnh-đạo GHPGVNTN-VP1 & 2/VHĐ thậm-chí cả Bồ-Tát Thích-Quảng-Đức. Nay bọn chúng điên-loạn cả rồi nên đè ông Bảo-Quốc-Kiếm và cụ Trần-Kiên-Cường ra mà moscow trả hận...
           Đấy ! Hành-động "Chấn-Hưng Phật-Giáo" của đám Lực-Lượng Chó-Săn Cắn Họng Phật-Giáo (LLCSCHPG) Hoàng-Thục-Vũ & Trần-Tệ-Kiếm là thế đó.
           PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
                 Aug-13-2011
-- On Sat, 8/13/11, Bao Quockiem  wrote

From: Bao Quockiem
Subject: [GoiDan] HAY DEP TRO VO THUONG GIAN MANH DI
To: "xuannhuan le" , "cau le" , "minh phan" , "minh tran" , "amthinh pham" , "man tam" , "cao can" , "dinh nguyen" , "khongtanh thich" , "quang" , "cuong tran" , "diendanviahe" , "tynanvietnam" , "tuegiang" , "AI TON" , "ty thai" , "phuvan" , "son vuong" , "diendancongluan" , "ba pham" , "hieu truong" , "phamhoaiviet" , "ai vo" , "sau vo" , "triluc thich" , "tuan truong" , "long" , "nuocviet" , "thongtintd" , "chinhluan" , "nam hoang" , "ty huynh" , "vnhn" , "goidan"
Date: Saturday, August 13, 2011, 8:18 AM


HÃY DẸP TRÒ VÔ THƯỢNG GIAN MANH ĐI
Bảo quốc Kiếm

Mặc dù thứ bảy, nhưng thói quen phải dậy từ 4 giờ sáng. Hôm nay lại phiền, vì mở “meo” ra lại gặp phải ả Tuệ Kiếm với bài “chút tâm tình với Phật tử chùa Bồ đề”, mà mà cay đắng “nàm sao”.
Muốn tâm tình với Phật tử, thì trước nhất phải là Phật tử “cấy đã” nghe. Nhưng “từ vô lượng kiếp”, ả Hạt cát-Tuệ Kiếm-Trần thị bạch Vân không hề tới chùa, thì may ra chỉ “tâm tình với Việt tân Trần quán Niệm” mà thôi. Dẹp trò vô thượng gian manh đi hỡi Thục Vũ. Hết núp váy Nguyennguyen, đến núp váy Tuệ Kiếm, Hương Trần...mãi rứa hả ? Sao mặt mày ngươi dày đến thế ?
Nhưng thôi, cứ cho là Tuệ Kiếm đi nhé.
Ta xin hỏi các người một lần nữa khi các ngươi viết:
“Trước kia tôi không quan tâm tới chính trị, không hiểu biết về tình hình đấu tranh của Phật giáo nên tôi đã làm một kẻ bàng quan, chỉ tìm nguồn giải trí trong lãnh vực thi ca, thơ văn của tôi rải rác đó đây trên mạng trong các trang nhà của thân hữu, nhưng kể từ ngày 15 tháng 08, 2009 tôi đã phân định được làn ranh giữa hai chiến tuyến và quyết định đứng hẳn về một bên, từ đó ngòi bút của tôi không dành cho việc giải trí nữa mà nghiêng hẳn về khuynh hướng đấu tranh cho Phật giáo”.

Sao các ngươi là Phật tử mà đến năm 2009 mới biết “Tình hình Phật giáo đấu tranh” ? Rồi vừa biết thì đòi chấn hưng ngay là cái mẹ gì ? Vậy thì, các người từ “bàng quan” tiến tới làm “bàng quang” hả ?
Ả Tuệ Kiếm nói rằng nhờ học “quy nguyên trực chỉ” mà làm thơ như Lý Bạch; vậy ta hỏi các ngươi đã học hàng một...hàng tư ở mô rứa ? Không học luật Đường thi, mầng răng mà thành Lý Bạch ? Láo khoét đến không còn chỗ mắc cỡ mà cứ giở trò hoài rứa ? Các ngươi nói ủng hộ GHPGVNTN sao hôm rồi Hạt Cát Trần bạch Vân dẫn La cẩm Tú đến hù bà Cụ Hồng Hà và tuyên bố: “GHTN là cái ổ Việt cộng” ? Như vậy, rõ ràng các ngươi chỉ ủng hộ Việt cộng thôi, chứ gì ? Trả lời ngay vào câu hỏi nhé. Như thế Cần Lao Thục Vũ Hoàng hữu Thụy, Chiên Kitô giáo Hương Trần, Ý Dân, Vô bất Phi...kết hợp với quốc doanh Nhật từ- Tuệ Kiếm...chứ ai khác ??? Nếu không phải thơ chữ Hán dịch ra Việt văn và ngược lại từ cái trung tâm ở Bình Dương (Đại nam Quốc tự) của Nhật từ đưa ra, thì chỗ mô tới ?
Ả Tuệ Kiếm-Thục Vũ viết:
“Chúng ta hãy nhìn về quê cha đất tổ Việt Nam để thấy hoạ mất nước gần kề, hiện nay người dân trong nước đã đứng lên đòi quyền sống, ngoài sự đòi hỏi quyền được ăn, được nói, được ở, được biểu lộ tinh thần yêu nước, chống lại giặc Trung Cộng đang xâm lăng lãnh thổ lãnh hải của chúng ta, nhưng đau lòng thay, những người yêu nước, yêu tổ quốc đó trong các cuộc biểu tình bị bắt bớ, tù đày, thì lẽ ra chúng ta, những Người Việt Hải Ngoại, cần phải hợp quần gây sức mạnh hỗ trợ cho người dân trong nước, để cứu nguy tổ quốc. Một khi nước mất thì nhà tan, đạo pháp cũng chẳng còn!.
Ô hay, LLCS này lấy Minh Huệ làm Lãnh đạo tối cao và viết bằng chữ Hán, trong khi các phần khác viết bằng chữ Việt, thì không phải là lũ Tàu Phù thì là ai ? À hà, “Trung Cộng” chống “Cộng sản Trung hoa” ? Hì hì...Xin hãy đọc lại:
Bẵng đi thời gian lâu. Sang cuối thập niên 80, Chu Vũ Ca cộng tác với Hoàng Việt Cương (Canada), Cao Thế Dung (Hoa Kỳ), hình thành ở Paris Liên đảng Cách mạng Việt Nam. Dự án chiến dịch Đông Xuân khởi sự tại Saigon ngày 7.3.1993 : 11 kho xăng phát nổ, 2 sư đoàn Bộ đội trở cờ chiếm đóng Saigon, máy bay Mig bỏ bom các căn cứ quân sự CS, 11 Giáo xứ xua 10.000 tín hữu công giáo biều tình cướp chính quyền, vân vân và vân vân…
Chiến dịch Đông Xuân đặt bản doanh tại Hồng Kông. Có tin là tài phiệt Tàu bỏ tiền, nhưng có người nghĩ là phản gián Hà Nội. Chỉ huy sở đặt tại 150 Hoàng Văn Thụ sở hữu chủ là một Đại tá công an nghỉ hưu. Thế nhưng từ cuối tháng 2 cho đến ngày 6.3 tất cả hàng chục đảng viên chủ chốt từ Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Thụy sĩ về tới Saigon đều lọt lưới trọn gói. Vào tù khai tuốt luốt, 6 tháng sau ra tòa còn sướt mướt xin chính phủ khoan hồng và xin cộng tác, v.v… Thật một trò cải lương diễu dở dưới các tay lãnh tụHoàng Việt Cương, Cao Thế Dung, Chu Vũ Ca”
:
Bs Nguyễn Tôn Hoàn, hết nghe theo tên gián điệp Hoàng Việt Cương, tức Hà Mạc Điệp, một điệp viên hai mang của Quốc Tế Tình Báo Sở Trung Cộng để bàn bạc chuyện hợp tác với bạo quyền CS trong nước”.
OK ? Ngày nay, Canada đã lòi thêm Diệu Minh, Trần bá Đàm, Nguyễn bá Long... nữa rồi phải không ? Bài thơ suy tôn Minh chủ: “Nguyễn tộc họ thuần Việt...” hay quá là hay !!!
Thôi đừng “tâm tình” nữa nhé. Muốn ói lắm rồi. Eng kiêm Ả viết tiếp:
“Vì đó chính chủ trương cộng sản Việt Nam trong Nghị Quyết 36 của họ đã tung ra hải ngoại từ bao lâu nay, nhằm phân hoá cộng đồng người Việt, nhất là nỗ lực chia rẻ các cơ sở tôn giáo có tinh thần đấu tranh chống lại thế lực tội ác CSVN, để mọi người quên đi những biến cố chính trị nóng bỏng đang diễn ra trên quê hương đất nước chúng ta, hầu củng cố quyền lực và CSVN tha hồ tiếp tục thống trị đất nước, tha hồ tiếp tục buôn dân bán nước!!!.”
Thiệt là buồn cười cho cái thằng “LL” này. Tự xưng là nhóm “chấn hưng Phật giáo”, nhưng đến cuối năm 2009 mới biết Phật giáo ! Tự cho là “chống Cộng” nhưng: “NGHỊ QUYẾT số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, mà 2009 nhóm này mới biết. Hu hu...loài tu hú....
Từ tháng 3 năm 2004 đến tháng 8 năm 2009 là gần bốn năm rưỡi, lúc đó các ngươi còn ở hang PắcPó hả ? Với tuổi đời gần sáu mươi mà các ngươi không hề biết Cộng sản là gì hả; vậy các ngươi chống cái gì ? Tại sao các ngươi vượt biên, vượt biển ? Câu trả lời phải nói rõ ràng là các ngươi “đi theo lệnh đảng CS”, chứ là gì khác ? Đừng nói ta chụp mũ nhé, vì chính các ngươi đội mũ mà đi đó mà. Nếu không phải thì hãy trả lời mấy câu ta mới gửi hôm qua:
-Hãy cho biết các người “thọ tam quy ngũ giới” với ai, ở đâu, lúc nào ?
-Hãy trả lời, các người đã sinh hoạt ở đâu, với ai, đã làm những việc gì cho Phật giáo ?
-Hãy trả lời, các người đã học, đã hành Phật giáo như thế nào ? Xin tự giới thiệu những bài viết, những sách, báo...mà các người đã đóng góp cho Phật giáo, dù ở tông môn, giáo hội nào cũng được ?
-Hãy trả lời, từ khi lập ra LLCSCHPG đến nay, các người đã viết được bài gì, sách gì có giá trị trong Phật giáo, hay chỉ vác mồm chửi mướn ?
-Hãy trả lời, các người nói là Phật tử, tại sao đến cuối năm 2009, các người mới biết đến Phật giáo, và tự động đòi chấn hưng Phật giáo ngay ?
-Hãy trả lời, các người từ Mỹ, Canada, Úc châu, Âu châu....thì cái gì đã tự nhiên nối kết các người lại khi mới biết Phật giáo, rồi lại tuyên bố chấn hưng ngay ? Nếu không phải là một ĐẢNG CHÍNH TRỊ LƯU MANH ?”
Không trả lời được thì định nghĩa trên là chính xác 100% rồi chứ gì ???
Đám Tàu phù các ngươi không thể làm gì được nữa. Đèn pha đã chiếu trên đầu rồi, thì chạy đi đâu cho thoát. Đừng giở trò vô ích. Đọc đoạn sau đây mới cười “pể pụng” cho nhóm mặt dày:
“Còn ở nước ngoài thì có bàn tay nối dài do đám cán bộ tôn giáo được cộng sản đào tạo trường lớp hẳn hoi, cấu kết với những tu sĩ trước kia cũng từng nằm trong GHPGVNTN, được Giáo Hội trưởng dưỡng, thậm chí là gửi đi du học, nhưng vốn tôn sùng TT Tuệ Sỹ, vốn là người có mưu đồ thành lập một GHPGVNTN không Huyền Quang, không Quảng Ðộ để dễ dàng nhuộm đỏ, và cuối cùng xóa sổ GHPGVNTN theo kế hoạch của Ban Tôn Giáo thuộc Mặt Trận Tổ Quốc”.

Chúng tự chửi cha chúng, buồn thiệt là buồn đó nghe. Nếu nhóm LLCS không phải con đẻ Tuệ sỹ, thì tại sao chúng lại đặt toàn họ TUỆ như Tuệ Kiếm, Tuệ Vũ, Tuệ Giang...và đệ nhất là TUỆ TÂM hả ??????????? Và chính vì bị tôi đập quá mạnh, nên chúng thù tôi đến nỗi phải thuê đài Phát thanh Dallas để chửi Bảo quốc Kiếm. Khà khà...Dzui thiệt ha ?

Lại bắt chước sự “thông minh tột đỉnh” của Liên Thành để viết: “BAN TÔN GIÁO THUỘC MẶT TRẬN TỔ QUỐC” !!! Hì hì, cha con lũ u mê ám chướng. Vậy mà đòi đấu tranh, đòi chấn hưng Phật giáo !!! Nhắc cho mà biết: Ban Tôn Giáo thuộc Chính phủ; còn Mặt trận Tổ quốc chỉ là cơ sở ngoại vi, chứ “nàm thao” mà như rứa ? Cứ lải nhải, mà thực tế chẳng biết khỉ khô gì cả. Đầy tớ loại này nghe gớm quá đi thôi.

OK. Chùa ở UTA có Tuệ Vũ-Thục Vũ trợ giúp, nay chùa Bồ Đề có Tuệ Kiếm-Hạt Cát- Trần bạch Vân ra tay với băng đảng Tàu phù La cẩm Tú, Khổng Chương, Trần quán Niệm...chờ xem sao.
BQK-13-8-11

No comments: