Thursday, September 27, 2012

Việt gian Giác Hanh tiết lộ Nguyễn Đắc Xuân xuất dương ..

LTS- Email TinanCS francois <francois.tinancs@gmail.com> Giac Hanh ( không có Thích)
cho biết
- tên đồ tể giết người mậu thân 1968 Nguyễn Đắc Xuân hiện đang ở nước ngoài, với lý lich khai man , vì hầu hết không quốc gia cấp vía cho những kẻ giết người , tàn sát người hàng loạt.
- lực lượng khủng bố, biểu tình, phá hoại an ninh xã hội, đe dọa an ninh quốc gia..v...v trong vỏ bọc tôn giáo vẫn tồn tại từ thập niên 60's đã xâm nhập vào các cộng đồng , đoàn thể người việt tị nạn trên thế giới có mục đích và có chủ trương lâu dài.
Tài liệu sau đây là báo chí ngoại quốc nói về Thích Thiện Minh
Thích Đôn Hậu liên hệ với MTPGMN được tiết lộ trên đài Radio của MTGPMNMon Sep 7, 2009 9:05 am
Bo^' khi? bo.n ngu do^'t cho' ma' cho'p bu Co^.ng sa?n vi.t gian chu'ng ba^y!!! Nhu* tieudietcs dda~ nha('n go*?i chu'ng ba^y lu'c tru*o*'c!!! Vi` ti`nh thu*o*ng co`n la.i ma` chu'ng ba^y ha~y dde^? cho lu~ ngu do^'t cho' ma' tay sai culi cu?a chu'ng ba^y ddu*o*.c So^'ng!!! Va` khi chu'ng ba^y hy sinh bo.n chu'ng thi` tuo^?i tho. cu?a chu'ng ba^y va` gia ddi`nh ho. ha`ng cu?a chu'ng ba^y pha?i bi. gia?m the^m pha^`n na`o dda^'y!!
Ne` lu~ ngu do^'t cho' ma' cho'p bu Co^.ng sa?n vi.t gian chu'ng ba^y!!! Tho*`i gian qua tieudietcs tha^'y chu'ng ba^y va^~n co`n hy sinh the^m ca'i dda'm cho' ma' culi cu?a chu'ng ba^y dda^'y nhe'!!! Vi` the^' tuo^?i tho. cu?a chu'ng ba^y va` gia ddi`nh ho. ha`ng cu?a chu'ng ba^y gia?m the^m pha^`n na`o dda^'y!!!
tieudietcs nha('n vo*'i nhu*~ng te^n cho'p bu Co^.ng sa?n vi.t gian ra(`ng nhu*~ng tha(`ng na`o DDa~, DDang, va` DDi.nh cha.y thi` chu'ng ba^y cu~ng ne^n nha('n la.i vo*'i bo.n culi cu?a chu'ng ba^y ra(`ng ma.ng so^'ng cu?a chu'ng thi` bo.n cho' ma' cho'p bu chu'ng ba^y kho^ng co`n ba?o dda?m ddu*o*.c thi` chu'ng ha~y lie^.u su*'c ma` cho*i!!! Ke^? ca? ma.ng so^'ng cu?a lu~ cho' ma' cho'p bu co^.ng sa?n va` gia ddi`nh ho. ha`ng chu'ng ba^y cho du` chu'ng ba^y DDA~ cha.y cu~ng kho^ng tu*. mi`nh ba?o dda?m ddu*o*.c thi` vi` ti`nh thu*o*ng chu'ng ba^y ddo^'i vo*'i dda'm cho' ma' culi tay sai cu?a chu'ng ba^y ma` ha~y nha('c khe'o cho bo.n chu'ng bie^'t!!!
Lu~ cho' ma' cho'p bu chu'ng ba^y kho^ng the^? cu*'u ddu*o*.c DDa?ng cho' ma' co^.ng sa?n ngoa.i lai cu?a chu'ng ba^y!!! DDie^`u ddo' chu'ng ba^y cu~ng dda~ ro~!!! The^' thi` chu'ng ba^y kho^ng ca^`n pha?i hy sinh ca'i bo.n cho' ma' culi dde^? ga^y the^m to^.i a'c cho gia to^.c chu'ng ba^y!!!
Mo^.t la^`n nu*~a!!! tieudietcs nha('n vo*'i lu~ cho' ma' cho'p bu co^.ng sa?n vi.t gian chu'ng ba^y ra(`ng!!! Vi` ti`nh thu*o*ng co`n la.i thi` ha~y dde^? cho ca'i dda'm cho' ma' culi cu?a chu'ng ba^y ddu*o*.c so^'ng ba(`ng ca'ch nha('c khe'o cho chu'ng bie^'t ra(`ng chu'ng ba^y kho^ng the^? cu*'u ddu*o*.c dda?ng cho' ma' ngoa.i lai co^.ng sa?n cu?a chu'ng ba^y!!! Chu'ng ba^y co' muo^'n lo^.t xa'c cu~ng kho^ng!!! Ddie^`u ddo' la` ca'i cha('c!!! Vi` nhu*~ng te^n na`o DDa~, DDang, va` DDi.nh bo? cha.y thi` chu'ng ba^y bie^'t ha^.u qua? se~ la` gi`!!!
Mon Nov 24, 2008 9:11 am


Ca'ch dda^y ddu'ng 2 tha'ng, tieudietcs co' post le^n ca'i "LAST CALL"!!! The^' dda^`u Na(m Ky? Su*?u 2009, tieudietcs co' va`i lo*`i chu'c Te^'t cho bo.n ngu do^'t cho' ma' Vi.t Co^.ng Vi.t Gian Vi.t Ta^n!!!


Na(m Ky? Su*?u, tieudietcs chu'c cho bo.n ngu do^'t cho' ma' vi.t co^.ng vi.t gian vi.t ta^n chu'ng ba^y so*'m cha^`u die^m vu*o*ng dde^? ga(.p Ma'c-Ba'c cu?a chu'ng ba^y!!! Ma.ng So^'ng cu?a chu'ng ba^y ddang na(`m trong tay cu?a Tha^`n Che^'t!!! Nga`y va` Gio*` DDu*'a na`o Che^'t hay So^'ng la` do Tha^`n Che^'t quye^'t ddi.nh!!!


tieudietcs!!!
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y!!!
Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!
Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!


---------- Forwarded message ----------
From: TinanCS francois <francois.tinancs@gmail.com>
Date: 2012/9/26
Subject: [ChinhNghiaViet] Nhắn gửi Ông Liên Thành và những người liên hệ
To:
Chúng tôi nghĩ rằng Ông Liên Thành nên thực tế. 

Nếu ông làm chủ tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Việt Cộng ra toà án quốc tế, thì ông Liên Thành phải có lập trường rõ ràng. Nếu Ông Liên Thành là một người Quốc gia thật sự, nhất là chuyên nghiệp "tình báo" của ông. Ông phải nắm rõ, và xách định các điểm yếu, mạnh, cơ hội và năng xuất khó khăn của sự kiện. 

Để giảm khó khăn cho Ông, tôi đề nghị với ông Liên Thành các điểm sau: 

Thứ Nhất: Ông dư biết là khả năng của Phật Giáo, những người Phật tử. Đừng nói ông có đụng được đến các chùa, các Sư hay không, Ông đã làm sai mục tiêu. Khi ông đánh sai mục tiêu, chúng tôi là những Cư sĩ Phật tử, Ông Liên Thành không bao giờ thắng nổi chúng tôi, cho nên đưa những người đáng kính và xâm phạm giá trị Phật tử chúng tôi là một cái hại nặng nề thuộc về Ông Liên Thành. Cho nên ông nên có định hướng rõ ràng và hiệu quả.

Thứ Hai: Ông Liên Thành đã đích danh nói thẳng, nói thật, và nếu ông đã vạch mặt Đảng Việt Cộng, Ông biết rõ rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường, và những người như Nguyễn Đắc Xuân là tội phạm giết người tập thể. Ông Nguyễn Đắc Xuân cũng đang sống ở hải ngoại, và ông dư biết nơi ông ta đang sống. Ví như thời kỳ đồng bọn Hitler giết hại dân Do Thái, Tập đoàn Do Thái đã không ngừng truy lùng các tay tổ của Hitler và đưa họ ra toà án quốc tế. Vậy, Ông Liên Thành cũng nên làm tương tự là đích danh tố cáo đén tòa án của Chính Phủ Hoa Kỳ, và Chính Phủ nơi ông Nguyễn Đắc Xuân đang sống. 

Ông Liên Thành có thể làm được hai điều này không? Những người Ủng hộ ông Liên Thành, tung hô cho ông, có xác định được khả năng đồng lỏa, liên hệ để làm cảm tình viên, hay đứng chung tập đoàn với Ông Liên Thành để kiện những người này ra toà không? 

Nếu Các ông không làm được, thì biết rõ. Ngừng ngay những phá hoại đối với GHPGVNTN. Trước khi những cái gì đến với các ông, sẽ đến. Đến rất tự nhiên, đến rất rõ ràng, và đến từng người trong tập đoàn của các ông. 

Giác Hạnh
-------------------------------------
Date: 2012/9/26
Subject: Fwd: (CHÍNH NGHĨA): Bọn sinh viên Việt Cộng giết thầy giết bạn

Subject: (CHÍNH NGHĨA): Bọn sinh viên Việt Cộng giết thầy giết bạn

Bọn cọng-sản coi mạng người như cỏ rác ;
Thà giết lầm hơn là bỏ sót một tên...
TTKh.

From: luu vu
Subject: Bọn sinh viên Việt Cộng giết thầy giết bạn


---Mời đọc cho dù không có gì lạ với CSCBT
Bọn sinh viên Việt Cộng giết thầy giết bạn
VN-Politics 2012/05/15

Bạch Diện Thư Sinh

Câu “Đồ lừa thầy phản bạn” xưa nay là một lời mắng chửi thậm tệ. Vậy mà bọn cẩu tặc Việt Cộng còn tệ hơn thế nữa. Vì cuồng tín theo đảng Cộng sản, bọn này sẵn sàng giết thầy giết bạn một cách tàn ác.

Tết Mậu Thân 1968 tại Huế

Đêm Mồng Một Tết Mậu Thân 1968, phỉ quân VC tràn vào thành phố Huế và làm chủ Huế suốt 25 ngày đêm. Trong thời gian này, bọn Cộng sản đã biến Huế thành địa ngục trần gian. Hàng ngàn người dân Huế bị thảm sát, trong đó có những nạn nhân là thanh niên, sinh viên, học sinh và cả trẻ em, phụ nữ. Chúng giết dân bằng đủ cách: đâm bằng lưỡi lê, dùng cuốc đập bể sọ, dùng súng bắn, chôn sống tập thể trong khi nạn nhân bị trói bằng dây điện hoặc lạt tre… Sau khi phỉ quân VC bị đánh bật khỏi Huế, lần lượt các nấm mồ tập thể đã được tìm thấy ở trường Gia Hội, Bãi Dâu, chùa Therevada, phía sau Tiểu chủng viện, gần cửa Đông ba, Cồn Hến, Nam Giao, Phú Xuân, cạnh Lăng các vua, khu vực Dòng Thiên An, Phú Xuân, Phù Lương, làng Châu Chữ, câu An Ninh, trường An Ninh Hạ, Chợ Thông, gần chùa Linh Mụ, truờng Văn Chí, Phú Thứ, Tiên Nộn, Đồng Di, Tây Hồ, Khe Đá Mài, Khe Lụ, sau làng Đình Môn…
Người dân Huế đã nhận diện trong số những đao phủ thủ, có những tên vốn là giáo chức, là sinh viên, học sinh ở Huế: Hầu hết những tên này đã từng tham gia vào Lực lượng Học sinh, sinh viên Quyết tử trong Phong trào Phật giáo năm 1966. Đứng đầu là các tên cẩu tặc Hoàng Phủ Ngọc Tường (dạy Việt văn), Hoàng Phủ Ngọc Phan (sinh viên Y khoa năm 2), Nguyễn Đắc Xuân (sinh viên Sư phạm), Nguyễn Thị Đoan Trinh (sinh viên Dược), Trần Quang Long (sinh viên Sư phạm), Phan Chánh Dinh, tức Phan Duy Nhân, Hoàng Văn Giàu (phụ khảo Văn khoa), Nguyễn Thiết (sinh viên Luật), Bửu Chỉ (họa sĩ), Trần Vàng Sao (sinh viên), Ngô Yên Thy (sinh viên Văn khoa), Trương Quang Ân (học sinh), Nguyễn Văn Mễ (học sinh)…

Website:
http://www.canhthep.com/
http://www.hoiquanphidung.com/
http://hoiquankhongquanvnch.com/
http://www.radiodlsn.com/
http://huyenthoai.org/nhac/HungCa.html
http://www.coinguon.us/

No comments: