Friday, September 21, 2012

Phạm Hoàng Vương- lá thư đòi hỏi GS Võ Văn Ái phải từ chức

LTS- Tay bẩn cáu thì rữa cho sạch, tim óc bẩn cáu đầy giòi bọ lấy gì để rữa ?!?!?


 Võ Văn Ái tham gia bọn Âu châu Phản Chiến  chống VNCH , ca tụng VG HCM, và treo cờ VGCS 


From: Tue Kiem <llcschpg@yahoo.com>
Subject: [LLCS Chấn Hưng PG] Vạch trần mọi dối gian đánh phá GS Võ Văn Ái.

Date: Wednesday, September 19, 2012, 5:10 PM

Vạch trần mọi dối gian đánh phá GS Võ Văn Ái.
Kính quý diễn đàn, quý vị quan tâm,
Vào ngày 12.9.2012 vừa qua, LLCSCHPG chúng tôi đã gửi thư bảo đảm “Kính gửi HT Thich Chánh Lạc” về việc thỉnh cầu Ngài tháo gỡ tất cả những bài viết dối gian, nhục mạ cá nhân thành viên LLCSCHPG đã, đang đăng tải trên website http://www.chuanhulai.com/ mà chính Hòa Thượng, trong một Thông cáo phổ biến trên các diễn đàn Yahoo, đã xác nhận trang nhà Chùa Như Lai là do Ngài lãnh đạo và chủ trương. Điều đáng kể là những tác giả với vô số bài viết bôi bẩn cá nhân chúng tôi đăng trong trang nhà của HT Thích Chánh Lạc, Chủ tịch VPII –VHĐ- GHPGVNTN, lại là những phần tử tự nhận là thành viên Giáo Hội, sinh hoạt trong Hội Phật Học Kansas do HT Thích Chánh Lạc lãnh đạo, đã đánh phá GS Võ Văn Ái, hỗn xược gọi HT Thích Viên Lý là Thầy Cả Thượng Phẩm, một chức sắc của đạo Kito Giáo, và họ đã liên kết với Liên Thành, Chính Khí Việt thật tinh vi, lợi dụng hình ảnh Thầy Vô Danh nhằm triệt hạ chùa Điều Ngự một cách dối gian từ bao lâu nay.
Trong thời gian chờ đợi sự trả lời của HT Thích Chánh Lạc, LLCSCHPG chúng tôi cũng đã thông tư nội bộ, để cho sự việc được thông suốt dễ dàng và nhanh chóng, ngoại trừ bắt buộc phải phản bác các bài viết của các thế lực vô minh mang nội dung đánh phá GS Võ Văn Ái nói riêng và  GHPGVNTN nói chung, gây bất lợi cho công cuộc đấu tranh giải trừ quốc nạn và pháp nạn, xin tất cả thành viên LLCSCHPG ngưng mọi hình thức trả lời các ông, bà: Trương Khôi, Tuấn Trương, Phạm Hoài Việt, Nguyễn Trần Hữu Tín, Trường Sơn Vương, Trung Sơn Tử, Mũ Nâu 22, Trúc Lâm Chân Nhân, Kiều Đạo Sỹ, Dương Tiêu, Lực Lượng Cư Sĩ Cứu Nguy Phật Giáo và kể cả những chuyên viên đặc trách kỹ thuật web site http://www.chuanhulai.com/ của Cộng Đồng Phật Giáo Chùa Như Lai về những sự kiện vu khống, cáo buộc vô bằng nhắm vào cá nhân và tổ chức LLCSCHPG.
Khi ông Phạm Hoàng Vương trả lời bài viết của ông Hoài Nam Phạm Văn Giáo về lời dạy của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống HT Thích Quảng Độ liên quan đến vai trò Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của GS Võ Văn Ái, ông Phạm Hoàng Vương đã post lại 3 lá thư đòi hỏi GS Võ Văn Ái phải từ chức, với vô số bài viết nhục mạ GS Võ Văn Ái đã phổ biến trên các diễn đàn, để rồi ông lếu láo bảo rằng “để nhận hiểu nội-dung, và tránh lạc-đề, tôi tóm lược ba điểm, ông Giáo-Sư Võ-Văn-Ái nên từ-chức”! Trong tinh thần phát huy và hoằng dương chánh pháp, trách vụ của người cư sĩ  hộ đạo, chúng tôi bắt buộc phải phản bác luận điệu tuyên truyền nhằm đánh lạc hướng quần chúng về 3 điểm tóm lược của ông:
1- Luận điệu của ông Phạm Hoàng Vương chẳng khác nào luận điệu của Nhóm Về Nguồn mà người ta còn nhớ hơn 5 năm qua, trước khi đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành Giáo Chỉ số 9 vào ngày 8-9-2007, cũng đã có người thưa với Chư Đại Tăng Lãnh Đạo GHPGVNTN, họ cũng viện dẫn lý do sức-khỏe của GS Ái yếu kém không thích hợp với trách vụ Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế mà Giáo Hội đã giao phó v.vv !
GS Võ Văn Ái dù nay tuổi hạc đã cao, nhưng tinh thần đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn tôn giáo cho người dân Việt Nam vẫn không một chút suy giảm, tuy rằng việc đi đứng có phần khó khăn hơn trước, nhưng GS Võ Văn Ái vẫn sáng suốt, minh mẫn, bằng chứng là vào chiều ngày thứ sáu, 14.9.12, trước cuộc họp khoáng đại của Hội đồng nhân quyền LHQ ở Genève, GS Võ Văn Ái đã lên tiếng tố cáo Hà Nội vi phạm các nhân quyền cơ bản, đặc biệt các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do lập hội.
 
Nhìn vào hình ảnh quý vị đã thấy, GS Võ Văn Ái vẫn phát biểu vững mạnh trong khóa họp lần thứ 21 của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi thiết tưởng cho dù GS Võ Văn Ái có chống gậy, hay có ngồi xe lăn, có người dìu hoặc nằm trên võng cáng phát biểu về nhân quyền đi chăng nữa, thì lại càng đánh động lương thức nhân loại, biểu tượng qua tinh thần, hình ảnh một Nhân sĩ Việt Nam, một nhà đấu tranh cho tự do nhân quyền từ bao thập niến qua, vẫn tiếp tục đấu tranh đến lúc già yếu, đó là điều đáng quý, đáng ca ngợi, phải được tôn dương. Những kẻ tự hào khỏe mạnh hơn GS Võ Văn Ái, hiện đang đòi hỏi GS Võ Văn Ái từ chức, thiết nghĩ cũng nên hỏi lại chính họ, là đã làm gì được như GS Võ Văn Ái đang làm!? Hay họ chỉ là tên bát nháo, chuyên gia chụp mũ, dùng lời lẽ vô văn hóa bẩn nhơ làm ô uế diễn đàn, làm bẩn mắt người đọc!?
2- Ông Phạm Hoàng Vương luôn vỗ ngực xưng là đệ tử HT Thích Chánh Lạc, là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hội Phật Học Kansas gì đó, và cũng để cho người biết là thành viên của GHPGVNTN, nhưng lại có những lời nói điêu ngoa, nếu không muốn nói là xảo quyệt, vô đạo.  Hẳn quý vị còn nhớ, qua những bài viết trước chúng tôi có đề cập sự việc, đã nhiều lần đệ thư kính trình Chư Tôn Đức về một số đệ tử của HT Thích Chánh Lạc đã đánh phá bôi nhọ chúng tôi một cách vô bằng, thì được quý Ngài trả lời là Giáo Hội đứng bên ngoài sự tranh chấp, vì cả hai phía không thống thuộc Giáo Hội, và cá nhân GS Võ Văn Ái cũng đã không đứng về phe nào, bênh ai hay bỏ ai, thế mà ông Phạm Hoàng Vương lại cố tình vu khống, buộc tội cho GS Võ Văn Ái “…GS Ái là phát-ngôn-nhân VHĐ /GHPGVNTN, nhưng “trả lời”  thư của Hoàng-Thân Bửu-Chánh thay “ cho LLCSCHPG..”
GS Võ Văn Ái không trả lời thay cho LLCSCHPG, mà GS Võ Văn Ái đã trả lời cho chính giáo sư, vì cái tên Hoàng Thân Bửu Chánh (giả) từ email nguyenphucbuuchanh319@gmail.com , đã gửi lên các diễn đàn một điện thư vào ngày Thứ Sáu, June 29. 2012 đòi hỏi GS Võ Văn Ái phải trả lời về một điểm trong giác thư số 9 của Htr Lê Công Cầu. http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/271880.
 
Khi nguyenphucbuuchanh319@gmail.com đổ vấy cho LLCSCHPG chúng tôi là kẻ đã mạo danh Hoàng Thân Bửu Chánh thật, GS Ái bắt buộc phải đòi hỏi bằng chứng trước khi có thái độ thích đáng với công luận, thế nên trong thư trả lời người mang email nguyenphucbuuchanh319@gmail.com, GS đã nêu ra một câu hỏi liên quan đến LLCSCHPG chúng tôi, thế là Hoàng thân Bửu Chánh giả nguyenphhucbuuchanh319@gmail.com biết đã bị lộ tẩy nên im thinh thít! Ông Phạm Hoàng Vương lại lấy câu hỏi của GS Võ Văn Ái với tên Nguyễn Phúc Bửu Chánh giả để cáo buộc rằng GS đã bênh vực chúng tôi!. Chúng tôi nghĩ rằng là người Phật tử đúng nghĩa phải biết tôn trọng sự thật, và sự thật chúng tôi không làm gì sai, cho dù GS Võ Văn Ái có bênh vực chúng tôi đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là thể hiện tinh thần tôn trọng sự thật mà thôi.
 
3- Ông Phạm Hoàng Vương nêu ra điều thứ 3 đòi hỏi GS Võ Văn Ái phải từ chức vì GS Võ Văn Ái đã nhân danh Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, GHPGVNTN, trả lời bà Mỹ Thuận Giangngoc558@yahoo.combằng ngôn từ khiếm nhã. Người đọc chúng tôi chẳng thấy GS Võ Văn Ái dùng ngôn từ nào gọi là khiếm nhã cả, bằng chứng bà Mỹ Thuận đã phổ biến những điện thư GS Võ Văn Ái gửi riêng cho bà Mỹ Thuận, một điều bác, hai điều cháu và dẫn giải đủ điều, nhưng bà Mỹ Thuận vẫn tiếp tục mang hình ảnh người phụ nữ bị cảnh sát Đức bắt để cáo buộc là chính Giáo Sư! Thêm một sự kiện lố bịch ngoài việc chụp mũ cho GS Võ Văn Ái là đảng viên Việt Tân, bà Mỹ Thuận còn thêu dệt điều phi lý không thể tưởng tượng được, khi bảo rằng GS Võ Văn Ái đã dẫn dắt 2 vị chức sắc trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Đặc trách về Nhân Quyền gia nhập Đảng Việt Tân!.
 
Thưa quý vị,
 
Ông Phạm Hoàng Vương còn hăm dọa GS Võ Văn Ái ngay trong cuối bài viết: Giáo-Sư Ái có đúng là một Phật-Tử chân-chánh hay không hạ-hồi phân-giải (Sẽ có trả lời sau)…”. Chúng tôi nghĩ rằng, với quá trình đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mấy chục năm qua, cùng với kiến văn, học thuật Phật giáo, chiều hướng suy nghĩ, cung cách ứng xử của GS Ái như thế nào, thì cộng đồng Phật giáo ủng hộ GHPGVNTN đều hiểu rõ GS Ái có phải là Phật tử hay không rồi, chẳng cần phải tìm hiểu sâu xa rằng GS Ái đã quy y với ai, tu tập với ai v.vv thì mới chứng minh được!
Không như ông Phạm Hoàng Vương, tự xưng đệ tử bậc cao tăng này nọ, tự xưng Phật tử chân chánh nhưng ngôn ngữ, cung cách ứng xử hoàn toàn không phải của một người Phật tử, khuyên ông Phạm Hoàng Vương chớ ỷ lại vào mấy tấm phái quy y, vào địa vị của thầy tổ mà có thể tránh khỏi cửa địa ngục đang chờ sẵn trong tâm thức của ông!!!
Kính thưa quý vị, là người Phật tử, chúng ta luôn thể hiện tinh thần TỪ BI, HÒA ÁI đúng với lời dạy của Đức Thế tôn, nhưng trong công cuộc đấu tranh giải trừ quốc nạn đầy cam go này, người Phật tử chúng ta cũng nên ý thức rằng, trước vấn nạn Sư Tử Trùng trong đánh ra, ngoài đánh vào quá nguy hiểm, và vì đại sự chung, mang lại tiếng thơm cho Phật giáo, chúng ta cần phải có thái độ phản ứng mạnh mẽ, thích đáng đối với những phần tử vô minh, những kẻ tự nhận là thành viên của GHPGVNTN nhưng lại đang làm lũng đoạn, phân hóa Giáo Hội.
Con giun xéo mãi cũng oằn, sự chịu đựng của chúng tôi cũng có giới hạn, và đã đến lúc chúng tôi không thể làm ngơ, nhân đây LLCSCHPG chúng tôi xin lập lại lời thỉnh cầu HT Thích Chánh Lạc:
1. Kính xin Ngài hoan hỉ tháo bỏ những bài viết của các ông Bảo Quốc Kiếm, Phạm Hoàng Vương đã vu khống, bôi nhọ cá nhân, và tổ chức LLCSCHPG hiện còn tải đăng trên web site http://www.chuanhuwlai.com/ do chính Ngài chủ trương và lãnh đạo.
2. Nếu như Hòa Thượng Thích Chánh Lạc vì một lý do nào đó không thể kiểm soát Websitehttp://www.chuanhulai.com/ được nữa, thì kính thỉnh cầu Hòa Thượng Chủ Tịch Cộng Đồng Phật Giáo Chùa Như Lai hoan hỉ thông báo cho LLCSCHPG và đại chúng được rõ.
3. Ông Phạm Hoàng Vương được Ngài bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hội Phật Học Kansas, và là thành viên của GHPGVNTN, vậy xin kính thỉnh ý Hòa Thượng việc ông Phạm Hoàng Vương đánh phá GS Võ Văn Ái, mang nội bộ GHPGVNTN bôi nhọ trước dư luận quần chúng, thì chiếu theo quy chế và nội quy, một thành viên Giáo Hội với hành động như ông Phạm Hoàng Vương có được chấp nhận không!?.
Đạo Phật là Đạo Như Thật, là Phật Tử chúng tôi luôn tin rằng chánh pháp tất thắng, và những gì đi ngược lại với chánh pháp thì sẽ không thể tồn vững, và rồi tất cả mọi hành động gian dối của họ cũng đã không thể che dấu được mắt người, ngay cả về mặt công đạo nữa. Họ sẽ phải trả nghiệp, gánh chịu những hậu quả do chính họ tạo ra từ bao lâu nay. 
Tuệ Kiếm- Sep 19, 2012.

-
From: Tin huu Nguyen
Sent: Thursday, September 20, 2012 5:35 PM
Subject: [BaoQuoc] NHT tôi đã im miệrng mấy hôm nay. Nay Con TUỆ KIẾM (Thục Vũ) laị khơi trước lại. D.M CÁI CON ĐỈ NGỰA TỄ KIẾM NẦY. MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ VIẾT CHỬI TAO VÀ BÊNH VỰC ÔNG VÕ VĂN AÍ ? Tao chuyễn bài đi là cái quyền của tao. TỨC LẮM HẢ????.....
 
Ông Phạm Hoàng Vương viết hỏi thẳng Ông Võ Văn Ái thì bổn phận ông Ái là Phát Ngôn nhân của Giáo Hội PGVNTN trả lời cho Ông Phạm Hoàng Vương,  Mầy không là Phật tử, và đã tuyên bố không có dính liu gì đến GHPGVNTN từ năm 1963.  Trong bao năm qua chúng bây trốn ở hang động nào mà không trường cái bản mặt chó của chúng bây ra ?  Đợi  đến cách nay hơn 2 năm chúng bây trưồng cái bản mặt gian manh ra. Chúng bây đợi tới ông BQK & bà PHV cùng ông PHVg dẹp rác xong rồi chúng bây nhảy ra cướp công của họ ?  DM chúng bây (LLCSCHPH) sao tao thấy chúng bây "Thúi" làm sao ?.   DM con Tuệ Kiếm (Thục vũ viết) nầy ăn cơm hớt hả?  Nầy bọn gian manh xảo trá LLCSCHPG.  Tao không thấy mầy trả lời lá thư của ông PHVg nói về cái Logo của Phật giáo mà mầy đã ăn cướp của Phật Giáo.  Cái nào chúng bây "bí đái" không trả lời cho ông PHVg được thì chúng bây "IM RE" "lặng sâu" .  Đọc giả trên Diễn Đàn ai cũng biết cái bản mặt lì lợm chai đá của chúng bây. 
DM mầy TUỆ KIẾM (Thục Vũ)
-
From: Ba Pham (pham Hoai Vuong)
Sent: Thursday, September 20, 2012 9:14 PM
Subject: PHVg: TOI MUON NOI VOI GS VO-VAN-AI MA THOI FW: [BaoQuoc] NHT tôi đã im miệrng mấy hôm nay. Nay Con TUỆ KIẾM (Thục Vũ) laị khơi trước lại. D.M CÁI CON ĐỈ NGỰA TỄ KIẾM NẦY. MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ VIẾT CHỬI TAO VÀ BÊNH VỰC ÔNG VÕ VĂN AÍ ? Tao chuyễn bài đi là cái quyền của tao. TỨC LẮM HẢ????.....

   TOI MUON NOI VOI GS VO-VAN-AI MA THOI 
 
     Bà Tuệ-Kiếm ! Nói-năng hổn-láo. Ăn thì có khi ăn bậy chứ không nên nói bậy nhé !
     Tưởng viết dài là thuyết-phục lắm sao ! Tôi thấy bà viết càng dài là càng bậy-bạ. Tôi đan-cử điều bà (TK) nói theo luận-điệu độc-tài Cộng-sản, nếu không nói là nói bậy, nguyên-văn của bà : Ông Phạm-Hoàng-Vương được Ngài bổ-nhiệm chức Phó Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành Hội Phật-Học Kansas.
     Nầy, để tôi khai-thị cho bà Tổng Bí-Thư cái gọi là  LLCSCHPG nhé :
- Chức Phó Chủ-Tịch Hội Phật-Học Kansas là do các Phật-Tử Hội-Viên BẦU, ĐLHT Thích-Chánh-Lạc là vị Lãnh-Đạo Tinh-Thần Hội Phật Học Kansas,  Ngài không có bổ-nhiệm hay chỉ-định bất-cứ một Thành-viên nào của Hội PHKS, biết chưa ?
      Tôi không có thì-giờ và khả-năng dạy-dỗ một Đại xiễn-đề như bà, tuy-nhiên tôi trích lại bài cũ của tôi để bà đọc lại, hầu kiểm-điểm lại hành-động sai trái của bà, ăn-năn sám-hối còn kịp :
 3)- Đúng vậy, Phạm-Hoàng-Vương tôi là Đệ-Tử Chánh-thức của ĐLHT Thích-Chánh-Lạc, Chủ-Tịch VP2/VHĐ/GHPGVNTN. Tôi đã là Phó-Chủ-Tịch HĐĐH. Hội Phật-Học Kansas, thống-thuộc GHPGVNTN. Và tôi cũng đã là  một Đại-Biểu Hội PHKS tham-dự Đại-Hội Khoáng-Đại 3/GHPGVNTN vào những Ngày 8-9-10 Tháng 10 Năm 2004, tổ-chức tại Chùa Diệu-Pháp và Bảo-Pháp (California). Những chứng-từ tôi đang giữ là PHÁI QUY-Y do ĐLHT Thích-Chánh-Lạc cấp-phát và những văn-kiện liên-hệ với Giáo-Hội  (nếu luật-pháp đòi hỏi, tôi sẽ xuất-trình). Như thế, tôi mong bà Tuệ-Kiếm hiểu rằng, tôi được ví như ĐỨA CON RUỘT của NGƯỜI CHA : GHPGVNTN. Tất-nhiên, tôi có quyền đề-nghị, đạo-đạt, kiến-nghị, thĩnh-cầu Giáo-Hội giải-quyết một số vấn-đề cấp-thiết trong nội-bộ GHPGVNTN kể cả việc đòi-hỏi GS Võ-Văn-Ái từ-chức và nhân-danh là một Thành-viên của GHPGVNTN, tôi đòi lại cái Phù-Hiệu Pháp-Luân của GHPGVNTN mà bà đã tiếm-dụng bấy lâu nay. Vậy trả lời sự đề-nghị từ-chức của tôi chính là Giáo-Sư Võ-Văn-Ái chứ không phải bà Tuệ-Kiếm. Giả-thuyết tôi làm điều nầy sai trái hay tiết-lộ việc cơ-mật của GH, thì GHPGVNTN mà trực-tiếp là Ngài Chủ-Tịch VP2/VHĐ/GHPGVNTN và cũng là Sư-Phụ tôi, ĐLHT Thích-Chánh-Lạc mới có quyền  khiển-trách, giải-nhiệm, hoặc khai-trừ tôi ra khỏi GHPGVNTN. Và nếu có vi-phạm Luật-pháp Hoa-Kỳ thì tôi chịu sự chế-tài của nó. Riêng về tư-cách của bà (TK), là NGƯỜI DƯNG không có quyền đòi-hỏi hay XÍA vào chuyện NỘI-BỘ của GIA-ĐÌNH TÔI :  GHPGVNTN ; ví-dù bà có là cảm-tình-viên, thân-nhân  hay sản-phẩm công-cụ của cá-nhân Giáo-Sư Võ-Văn-Ái, thì  lời phát-biểu hay yêu-sách của bà đối với Ngài Chủ-Tịch VP2/VHĐ/GHPGVNTN cũng vô giá-trị, xin lập lại bà Tuệ-Kiếm là NGƯỜI DƯNG. Việc bà chống Cộng thiệt hay chống Cộng cuội là quyền của bà, không can-dự đến cá-nhân tôi. Cũng như tôi, là một Công-Dân Hoa-Kỳ, tôi tuân-thủ luật-pháp, chính-sách đối-nội & đối-ngoại của Chánh-phủ Hoa-Kỳ. Tôi có quyền tự-do chống Cộng hay không chống Cộng. Tôi yêu-cầu bà tuân-thủ Luật-Pháp Hoa-Kỳ cũng như tôi.
      Riêng về GS Võ-Văn-Ái, tôi đã dùng nhóm chữ “khẩn-thiết đề-nghị” ông ta từ-chức, chứ tôi khống hề“đánh phá” như bà Tuệ-Kiếm đặt điều.
      Xin hỏ , trong 37 năm nay, ông Gs Võ-Văn-Ái làm gì ích-lợi cho GHPGVNTN ? Bà Tuệ-Kiếm hãy tâu-trình lên ông Ái xem ông trả lời ra sao, ông tranh-đấu cái gì mà  GHPGVNTN chưa được phục-hoạt và Ngài Đệ-V Tăng-Thống ĐLHT Thích-Quảng-Độ vẫn còn bị “Quản-Chế” trong  Chùa , có phải chăng do ông Ái “ca-ngợi”  Ngài là người có “tinh-thần chống Cộng Cao” không ? Tôi trích lại bài của tôi viết cho bà, để giải-thích cho hành-động mượn tay “Chánh-quyền VC” cắt họng Ngài của ông Võ-Văn-Ái :
      3)- Bà không được  phát-ngôn bừa-bãi qua hình-thức “ca-ngợi” Đức Đệ-Ngũ Tăng-Thống GHPGVNTN, Đại-Lão Hòa-Thượng Thích-Quảng-Độ là vị Đại-Tăng tinh-thần vô-úy CHỐNG CỘNG rất CAO và bền-bĩ . Phát-biểu như thế, vô-hình-trung bà đã “mớm” (chỉ điểm) cho Chánh-quyền  CHXHCN kết-án Ngài có mưu-hành lật-đỗ chánh-quyền hợp-pháp Việt-Nam. Bà biết tội-trạng đó nặng như thế nào không ? có thấy các người mệnh-danh là “Nhà Dân-Chủ”, điễn-hình như LS Cù-Huy-Cận chỉ XIN đương-kim chánh-quyền đại-xá tất cả tù-nhân  chế-độ cũ (VNCH) và thực-hiện chánh-sách hòa-giải, hòa-hợp dân-tộc, tự-do, dân-chủ, dân-quyền, nhân-quyền như “Đảng Nhà Nước đề-xướng”. Thế mà LS Hà-Vũ bị kết tội Âm-mưu lật-đỗ Chánh-quyền hợp-pháp, phải ở tù bao lâu bà biết chứ ?
     Trong thực-tế Đức Đệ-Ngũ Tăng-Thống là vị lãnh-đạo tối-cao GHPGVNTN, nhưng cũng là một Công-Dân của nước CHXHCNVN như mọi người hiện ở VN, Ngài chỉ ĐÒI-HỎI, đúng nghĩa là XIN chánh-quyền CSVN cho GHPGVNTN được phục-hoạt và trả lại các tự viện, tài-sản của Giáo-Hội “được” chánh-quyền “mượn đỡ” sử-dụng từ khi Miền Nam bị giải-phóng (30-4-75) và đồng-bào VN được hưởng quyền làm người như các nước văn-minh trên thế-giới. Chứ Ngài đâu có tuyên-bố CHỐNG-CỘNG bao giờ ? Thử nhìn tất-cả các Tôn-Giáo khác như : Thiên-Chúa-Giáo, Cao-Đài-Giáo, Phật-Giáo Hòa-Hảo, Tin-Lành….các nhà Lãnh-đạo của họ cũng chỉ đệ đơn XIN không thôi, thế mà cũng phải bị vào “trại tù cãi-tạo” hàng chục năm. Huống-hồ Ngài Tăng-Thống bị chụp cho là “CHỐNG CỘNG RẤT CAO”=  tội Phản-động âm-mưu lật-đỗ chánh-quyền, Đảng, Nhà nước, phải vào tù mút mùa Cộng-sản đó. Hồi-tưởng giai-đoạn 1963-1966, Phật-Giáo-Đồ thời ấy  XIN được treo Cờ Phật-Giáo trong ngày Lễ Phật-Đản như chánh-quyền cho phép Thiên-Chúa-Giáo treo cờ Vatican trong mấy ngày lễ Thánh của họ. Ấy vậy mà chánh-quyền Công-Giáo-Trị Ngô-Đình đã lấy xe Tank nghiền-nát 8 em Thiếu-Nhi Phật-Tử (8-5-63) và sát-hại, bắt bớ, tra-tấn, đánh-đập hàng 2,000 Tăng, Ni, Phật-Tử, tấn-công chùa-chiền, cướp phá sạch-sành-sanh, hủ chao cũng không chừa (21-8-63). Vậy mà đến nay mấy “Cha” còn xúi-giục con chiên chụp cho Phật-Giáo-Đồ là Cộng-sản làm mất nước VNCH-1 & 2 cho Cộng-Sản. Ôi ! Oan-ức, oán-khí ngút trời, bà Tuệ-Kiếm biết không ? (đừng trả lời không biết, không nghe, không thấy vì thuở đó tôi (bà) tuổi mới mười ba). Chánh-quyền hữu-thần  mà đối-xử với Phật-Giáo hiền-lành, từ-bi, hỷ-xả còn như thế, huống-hồ Đảng Cộng-Sản như người ta bảo là “Vô-Thần” thì tội-lỗi biết bao nhiêu “Quyết Đông-Hải chi ba khơi ác bất-tận, Khánh Nam-Sơn chi trúc thư tôi vô cùng” . Vậy thì bà muốn chống Cộng thiệt hay chống Cộng cuội thì cứ làm, quyền của bà tại hải-ngoại điều ấy để dư-luận phán-xét, chứ đừng nghe lời những tên hoạt-đầu chánh-trị, ngoại-đạo, tà-giáo núp trong ngoài GH xúi quẩy, mang lưỡi liềm mượn tay Việt-Cộng cắt họng Đức Đệ-Ngũ Tăng-Thống tôn-quý của chúng tôi, Việt-Cộng thống-khoái mĩm cười tôi không thấy, vì tôi không bao giờ về VN “khoe áo gấm”, chứ thần-thức bà và đóm của bà ắt xuống ngục Vô-gián hưởng nhan Diêm-Chúa đấy. Còn tôi cũng không vui gì khi ôm hận-thù “Sát-Sư, Đạo-Phá” đau-đớn mãi không nguôi.
   Thôi nhé ! Đủ rồi ! Chứ phá giấc ngủ của tôi. Cám ơn.
        PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG.
             Sept-20-2012
-
From: Joseph Pham
Sent: Thursday, September 20, 2012 9:37 PM
Subject: - TOI MUON NOI VOI GS VO-VAN-AI MA THOI FW: [BaoQuoc] NHT tôi đã im miệrng mấy hôm nay. Nay Con TUỆ KIẾM (Thục Vũ) laị khơi trước lại. D.M CÁI CON ĐỈ NGỰA TỄ KIẾM NẦY. MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ VIẾT CHỬI TAO VÀ BÊNH VỰC ÔNG VÕ VĂN AÍ ? 
Những tưởng là  đệ tử  của một vị cao tăng đức độ  cao trọng thế nào, để co thể hãnh diện tự hào, hóa ra là đệ tử của một tên dâm tăng Như Lai Thích Khoái  Lạc.
Đúng là thời Mạt Pháp  mà.
 
Vụ Án Thích Chánh Lạc
 
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
 
 
Kể từ lúcThích Chánh Lạc đã bị cảnh sát của Hoa Kỳ còng tay vì đã phạm tội sách nhiểu tình dục; rồi sau đó phải đóng 25.000 đô la tiền thế chân để được tại ngoại, cho đến hôm nay, đã hơn mười năm trôi qua; đáng lẽ ra mọi chuyện phải được đi vào quên lãng, nếu chính Thích Chánh Lạc và các đệ tử của ông ta đừng ngụy biện, đừng dùng mọi cách như chụp mũ việt cộng cho người khác, để bảo vệ những tội lỗi của Thích Chánh Lạc, thì có lẽ đã được người ta cảm thông và bỏ qua đi.
 
Nhưng không, vì chính Thích Chánh Lạc và đệ tử của ông ta không muốn như thế, nên trên các diễn đàn vẫn còn dư âm của một vụ án vốn chẳng được thơm tho gì cả.
 
Theo người viết, bất cứ là tôn giáo nào, nếu có những người đã khoác áo tu hành rồi, mà còn làm những chuyện tồi tệ như Thích Chánh Lạc, thì dù là "Linh mục" hay "Đại lão Hòa thượng" đi nữa, thì cũng phải được khai trừ ra khỏi hàng ngũ của tu sĩ, buộc họ phải rời khỏi nhà thờ, ra khỏi nhà chùa, để những nơi thờ phượng trở lại với sự thanh sạch, và cũng để cho chính họ được tự do hành…lạc.
 
 
 
Và chính vì những lẽ đã nói ở trên, nên buộc lòng người viết phải trở lại với vụ án năm xưa của "Đại lão Hòa thượng" Thích Chánh Lạc là một "cao tăng" đang giữ nhiều chức, trong đó, có chức "Vụ trưởng Vụ Hoằng Pháp-Văn phòng Viện Hóa Đạo 2" tại Hoa Kỳ.
 
Nhưng vì để cho mọi việc được minh bạch hơn, người viết sẽ không có ý kiến của mình, mà chỉ đưa lên mặt báo với nhiều Lá thư - Bản thông báo và nhiều bài viết khác của những vị đã từng ở bên cạnh Thích Chánh Lạc, và đã từng lên tiếng về vụ án, để quý độc giả sẽ hiểu được một cách tường tận hơn.
 
Trước hết, người viết xin đưa một lá thư của quý vị nhân sĩ và Phật tử cộng đồng phật giáo tại Colorado đã gửi cho Thích Chánh Lạc như sau đây:
 
 Colorado, ngày 10 tháng 1 năm 1999
 
Kính gửi:  Hòa thượng Thích Chánh Lạc
                 Trú trì chùa Như Lai
                 Và Lãnh đạo Tinh thần Phật giáo chùa Như Lai
                 2540 W. Iliff Ave.
                 Denver, Colorado 80219
 
Kính thưa Hòa thượng,
 
Chúng tôi một nhóm nhân sĩ và Phật tử Cộng đồng Phật giáo tại Colorado đứng tên sau đây:
Ô. Nguyễn Quang Xỹ, Ô. Hồ Chung, Bà Phan Thị Sâm tức Quảng Tuế, Ô. Đỗ Văn Hùng, Ô.Trần Ngọc Lương, Ô. Tiền Quốc Vỹ.
Phần đông là sáng lập viên Cộng đồng Phật giáo Colorado, nhiều vị cũng đã từng giữ chức vụ Hội trưởng Phật giáo từ lúc phôi thai tá túc tại chùa Nhật Bổn, Denver, chùa Việt Nam đường Pearl, Denver, chùa Từ Phong tại Golden cạnh núi Golden cho đến nay là chùa Như Lai.
 
Trân trọng kính trình Hòa thượng:
 
Qua hai văn kiện, bản tin của chùa Phước Huệ, Florida, và nhật báo Rocky Mountain, Phật tử chùa Như Lai rất dao động, phẩn uất trầm trọng nên đã tổ chức biểu tình lien tục hai tháng vừa qua cho đến nay, số đông Phật tử đã xa lánh Hòa thượng, tình trạng đáng tiếc đã gây nhiều tổn thương cho Đạo pháp.
 
Sự kiện đã xẩy ra như trên, chúng tôi trang trọng và thiết tha xin đề nghị với Hòa thượng nên di chuyển đi một nơi khác để bảo toàn danh dự cho Hòa thượng và giúp cho Phật tử được ổn định lại ở chùa Như Lai này.
 
Kính thưa Hòa thượng,
 
Làm người mấy ai tránh khỏi tà ma cám dỗ, nhân tâm loạn động trong cuộc sống tha phương quá nhiều vật chất, quá tự do nên lắm kẻ đã sai lầm chi phối cả một số nhà sư vấp phải trong thời ly loạn mạt pháp nầy.
 
Vương mang nạn đau khổ đó, nhờ chánh pháp linh diệu của chư Phật mở rộng, chúng ta nên sám hối để tránh nhân ngã đọa lạc.
Vì thương đạo, chúng ta nên cùng nhau tu luyện tránh điều sai quấy, làm điều lành, trau dồi tâm ý sạch như chư Phật đã dạy để giải thoát.
 
Trân trọng kính xin Hòa thượng thẩm xét và thông báo cho chúng tôi biết trước sớm ngày nào hay ngày ấy, để sắp xếp tiễn đưa Hòa thượng lên đường trong niềm hân hoan và tôn kính đối với một vị đại sư có kiến thức uyên thâm ra đi mãn nguyện giúp đạo, giúp đời trong ân phước từ bi bác ái của chư Phật.
 
Kính chúc Hòa thượng thân tâm an lạc.
 
Nguyễn Quang Xỹ
Hồ Chung
Phan Thị Sâm tức Quảng Tuế
Đỗ Văn Hùng
Trần Ngọc Lương
Tiền Quốc Vỹ
Đồng sao kính gửi:
Ban Quản trị chùa Như Lai
 
Trên đây, là một lá thư của quý vị nhân sĩ Phật giáo đã gửi cho "Hòa thượng" Thích Chánh Lạc. Theo người viết, nếu vào thời điểm ấy, mà chính Thích Chánh Lạc và những đệ tử của ông ta biết dừng lại đúng lúc, thì chắc chắn mọi việc không thể xảy ra, và Thích Chánh Lạc không bị cảnh sát nước Mỹ tra tay vào còng, không phải đóng 25.000 đô la tiền thế chân, và không bị tòa án tuyên xử phải bồi thường thiệt hại cho ba cha con của ông Hồ Văn Ngộ và hai con gái là Hồ Thị Thu và Hồ Thị Thi tới số tiền bốn triệu tám trăm ngàn Mỹ Kim.
 
29-8-2011
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
 
 
 
 
 
 

No comments: